Enkele veel voorkomende thermografie toepassingen

Thermografie bij boten is één van de toepassingen van thermografie.

Diverse toepassingen van thermografie

Energiekeurplus is Level 3 gecertificeerd expert in thermografie. Wij hebben ons gespecialiseerd in vele toepassingen van thermografie. Onder meer de controle van mechanische installaties en industriële processen. Verder maken wij gebruik van thermografie bij tankniveau metingen, osmose en houtrot inspecties bij boten en bij het opsporen van de oorzaken van tochtklachten, lekkages, schimmel en energieverspilling in gebouwen.

Thermografie bij isolatiegebreken

Eén van de bekendste toepassingen van thermografie waarvan wij veel gebruik maken is het opsporen van isolatiegebreken, vochtproblemen, tochtklachten en koudebruggen in gebouwen. Thermografie is namelijk dé manier om de oorzaken van energieverspilling, comfortklachten, en gebouwschade in beeld te brengen. Ook lekkages in CV-leidingen of in de vloerverwarming zijn met thermografie aan te wijzen. Gevolgschade en hoge herstelkosten zijn met thermografie te voorkomen. Vandaar dat de schadeverzekering de kosten van een thermografie inspectie in veel gevallen vergoedt.

Blowerdoor bij luchtlekken

Naden en kieren in de gebouwschil veroorzaken een onnodig hoog energieverbruik. Daarnaast zijn zij de oorzaak van vochtproblemen, schimmelklachten, geurproblemen en geluidsoverlast, tochtklachten, aantasting van de gebouwconstructie en brandgevaar. Luchtdicht bouwen en verbouwen is een absolute noodzaak om een energiezuinig, comfortabel en gezond gebouw te realiseren. Energiekeurplus maakt gebruik van Blowerdoor, thermografie en kunstmatige rook om luchtlekken op te sporen. Daarnaast zetten wij deze middelen in om de bouwkwaliteit bij nieuwbouw en renovatie te controleren.

Plat dak inspectie

Lekkages in een plat of licht hellend dak zijn vaak lastig op te sporen. Dit leidt in veel gevallen tot onjuiste conclusies en overbodige reparaties en het onnodig vervangen van daken. Onder de juiste omstandigheden kunnen vochtophopingen onder de dakbedekking met gebruik van thermografie echter snel en contactloos worden opgespoord. Tijdens een plat dak inspectie maken wij gebruik van de hoge thermische capaciteit van water. Een inspectie van een plat dak vind meestal na zonsondergang na een zonnige dag plaats.

Inspectie van zonnepanelen

Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van zonnepanelen en het installatiewerk vaak te wensen overlaat. Daarnaast neemt het aantal grootschalige zonneparken zeer snel toe. Bij deze zonneparken is het rendement van het grootste belang. Met gebruik van thermografie kan worden nagegaan of er problemen bestaan die het rendement van een zonnestroom installatie negatief beïnvloeden. Problemen bij zonnepanelen zoals delaminatie, vocht indringing, vervuiling, defecte zonnecellen en bypassdiodes leiden tot afwijkingen in temperatuur die bij voldoende zon instraling waar te nemen zijn. Thermografie bij zonnepanelen is dan ook één van de toepassingen die wij steeds vaker inzetten.

Thermografie bij boten

Bij boten maken wij gebruik van thermografie voor het opsporen van verschillende aantastingen. Bij houten schepen loert het gevaar op houtrot. Bij polyester boten is osmose een veel voorkomende kwaal. Osmose is een proces waarbij water door de gelcoat van een polyester boot dringt. Met als gevolg eerst kleine blaasjes, later grotere opzwellende blazen en uiteindelijk loslatende polyesterlagen. Met gebruik van thermografie te zien in welke mate een boot door houtrot of osmose is aangetast. Beginnende aantasting is vaak nog eenvoudig te herstellen. Het daarom aan te raden om regelmatig een inspectie te laten uitvoeren om ernstige schade en hoge kosten vermijden.

Thermografie bij brandschade

Het zichtbaar maken van de gevolgen van brandschade is een andere toepassing waar bij thermografie van pas komt. Energiekeurplus brengt in beeld waar tijdens brand voor het oog onzichtbare schade aan isolatiemateriaal is ontstaan. Een rapportage van Energiekeurplus is uitermate geschikt om de omvang van ontstane brandschade aan isolatiemateriaal voor de verzekering aan te tonen. Het rapport kan bovendien worden gebruikt om de herstelkosten te bepalen.

Thermografie koelcel

Ook in een koelcel kunnen naden, kieren en isolatiegebreken leiden tot schade en hoge kosten door energieverspilling. Met gebruik van thermografie kan Energiekeurplus deze problemen opsporen. Met een warmtebeeldcamera is precies waar te nemen waar de warmte de vries- of koelcel binnenkomt en waar koude verloren gaat. Op basis van thermografie kan worden bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn om schade, voortijdig bederf en verspilling te vermijden. Thermografie is in koel- en vriescellen is een toepassing die bedrijven in de groente- en fruitsector en de levensmiddelen industrie en flink op de kosten kan helpen besparen!

Thermografie in de industrie

Voor de controle van elektrische installaties en mechanische productiemiddelen in de industrie wordt veel gebruik gemaakt van thermografie. Door middel van conditie monitoring worden problemen zichtbaar voordat zij kunnen leiden tot catastrofale fouten. Op basis van een inspectieprogramma kan preventief onderhoud gepleegd worden. Dit levert grote voordelen op doordat brandgevaar, productieverlies en milieuschade kunnen worden voorkomen. Periodieke thermografie inspecties leiden tot een hogere productkwaliteit, grotere veiligheid en forse kostenbesparingen.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & advies bureau voor de zakelijke- en de particuliere markt. Wij zijn gespecialiseerd  thermografie – ITC Level 3 – & Blowerdoor. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor conditie monitoring, thermografie inspecties van hoogspanningsnetwerken en de industrie zijn wij nationaal en internationaal inzetbaar.