Toepassingen van thermografie

Toepassingen van thermografie

Energiekeurplus is Level 3 gecertificeerd expert in thermografie. Wij zijn gespecialiseerd in allerlei verschillende toepassingen van thermografie. Onder meer de controle van elektromechanische installaties en industriële processen. Verder maken wij gebruik van thermografie bij gasdetectie, vleermuisonderzoek en bij het opsporen van de oorzaken van problemen als tochtklachten, lekkages, schimmel en energieverspilling in gebouwen.

Thermografie bij isolatiegebreken

Eén van de bekendste toepassingen van thermografie is het opsporen van isolatiegebreken, vochtproblemen, tochtklachten en koudebruggen in gebouwen. Thermografie is namelijk dé manier om de oorzaken van onnodig energieverlies, comfortklachten, en gebouwschade in beeld te brengen. Ook lekkages in CV-leidingen of in de vloerverwarming zijn met thermografie aan te wijzen. Gevolgschade en hoge herstelkosten zijn met thermografie te voorkomen. Vandaar dat de schadeverzekering de kosten van een thermografie inspectie in veel gevallen vergoedt.

Thermografie bij luchtlekken

Naden en kieren in de gebouwschil zijn ernstige warmtelekken en veroorzaken onnodig energieverlies. Daarnaast veroorzaken luchtlekken vochtproblemen, schimmelklachten, geurproblemen en geluidsoverlast, tochtklachten, aantasting van de gebouwconstructie en brandgevaar. Luchtdicht bouwen en verbouwen is dus een absolute noodzaak voor het realiseren van een energiezuinig, comfortabel en gezond gebouw. Wij maken gebruik van blowerdoor, thermografie en kunstmatige rook om luchtlekken in beeld te brengen en om de bouwkwaliteit bij nieuwbouw en renovaties te controleren.

Plat dak inspectie

Lekkages in een plat of licht hellend dak zijn vaak lastig op te sporen. Dit leidt in veel gevallen tot onjuiste conclusies, overbodige reparaties en zelfs tot het onnodig vervangen van daken. Onder de juiste omstandigheden kunnen vochtophopingen onder de dakbedekking met gebruik van thermografie echter snel en contactloos worden opgespoord. Tijdens een plat dak inspectie maken wij gebruik van de hoge thermische capaciteit van water. Een inspectie van een plat dak vind meestal na zonsondergang na een zonnige dag plaats.

Inspectie van zonnepanelen

Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van zonnepanelen vaak te wensen overlaat. Daarnaast neemt het aantal zonneparken zeer snel toe. Bij zonneparken is het rendement van het grootste belang. Met thermografie kan snel worden nagegaan of er problemen zijn die het rendement van een installatie negatief beïnvloeden. Problemen bij zonnepanelen zoals delaminatie, vocht indringing, defecte zonnecellen en bypassdiodes leiden tot afwijkingen in temperatuur die waar te nemen zijn. Thermografie bij zonnepanelen is dan ook één van de toepassingen die wij steeds vaker inzetten.

Thermografie bij brandschade

Het zichtbaar maken van de gevolgen van brandschade is een andere toepassing waar bij thermografie van pas komt. Energiekeurplus brengt haarscherp in beeld waar tijdens brand voor het oog onzichtbare schade aan isolatiemateriaal is ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er brand heeft gewoed in een woningblok. Bij de buren van de brandhaard is vaak weinig of geen zichtbare schade, maar als gevolg van de hoge temperaturen is de kans groot dat er sprake is van scheurvorming en schade aan isolatiematerialen. Onze rapportage is uitermate geschikt om de omvang van brandschade aan isolatiematerialen voor de verzekering aan te tonen.

Vleermuisonderzoek

Vleermuizen leiden een leven dat voor ons grotendeels verborgen blijft. Na zonsondergang wanneer het donker wordt gaan zij op jacht naar insecten. Ze vliegen in het donker en maken daarbij gebruik van echolocatie om hun weg te vinden, en om insecten op te sporen. Vleermuizen maken ultrasoon geluid met een zeer hoge toonhoogte dat voor ons niet hoorbaar is. Vleermuizen zijn zonder hulpmiddelen dan ook bijzonder lastig waar te nemen. Vandaar dat wij bij vleermuisonderzoek gebruik maken van apparatuur zoals batscanners en warmtebeeldcamera’s. Zo kunnen we vliegroutes bepalen, vleermuisverblijfplaatsen opsporen en vleermuizen op soort determineren.

Thermografie bij boten

Bij boten maken wij gebruik van thermografie voor het opsporen van verschillende aantastingen. Bij houten schepen loert het gevaar op houtrot en bij polyester boten is osmose een veel voorkomende kwaal. Osmose is een proces waarbij water door de gelcoat van een polyester boot dringt. Met als gevolg eerst kleine blaasjes, later grotere opzwellende blazen en uiteindelijk loslatende polyesterlagen. Met gebruik van thermografie te zien in welke mate een boot door houtrot of osmose is aangetast. Beginnende aantasting is vaak nog eenvoudig te herstellen. Het daarom aan te raden om regelmatig een inspectie te laten uitvoeren om ernstige schade en hoge kosten vermijden.

Thermografie koelcel

Ook in een koelcel kunnen naden, kieren en isolatiegebreken leiden tot schade en hoge kosten door energieverspilling. Met gebruik van thermografie kan Energiekeurplus deze problemen opsporen. Met een warmtebeeldcamera is namelijk precies waar te nemen waar de warmte de vries- of koelcel binnenkomt en waar koude verloren gaat. Op basis van thermografie kunnen wij daarom bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn om schade, voortijdig bederf en verspilling te vermijden. Thermografie in koel- en vriescellen is een toepassing die bedrijven in de groente- en fruitsector en de levensmiddelen industrie en flink op de kosten kan helpen besparen!

Thermografie in de industrie

Voor de controle van elektrische installaties en mechanische productiemiddelen in de industrie wordt vaak gebruik gemaakt van thermografie. Door middel van conditie monitoring worden problemen zichtbaar voordat zij kunnen leiden tot catastrofale fouten. Op basis van een inspectieprogramma kan preventief onderhoud gepleegd worden. Dit levert grote voordelen op doordat brandgevaar, productieverlies en milieuschade kunnen worden voorkomen. Periodieke thermografie inspecties leiden tot een hogere productkwaliteit, grotere veiligheid en forse kostenbesparingen.

Enkele voorbeelden van thermografie toepassingen

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau voor de zakelijke- en de particuliere markt. Wij zijn gespecialiseerd & thermografie – ITC Level 3 – & blowerdoor. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor conditie monitoring, thermografie inspecties van hoogspanningsnetwerken en de industrie zijn wij nationaal en internationaal inzetbaar.

Referenties

Gerelateerd: