OGI Gasdetectie met gebruik van thermografie

Gasdetectie

Optical Gas Imaging, Thermografie en Ultragrafie

Home » Gasdetectie

OGI gasdetectie & ultragrafie

Energiekeurplus is ITC Level 3 gecertificeerd expert in thermografie en gasdetectie. Met gebruik van een geavanceerde Optical Gas Imaging camera of een ultrasooncamera brengen wij onzichtbare gaslekkages bij opslagtanks, transportleidingen en afsluiters snel, efficiënt op een veilige afstand in beeld. Ook lekkages bij biogasproductie en gassen die vrijkomen bij de afbreuk van organische stoffen op stortplaatsen en in rioolzuiveringsinstallaties brengen wij duidelijk in beeld. Door gaslekken op te sporen met onze gas camera of met gebruik van ultragrafie helpen wij hoge kosten, milieuschade, brand & explosiegevaar te vermijden en de veiligheid te verhogen.

Gasdetectie met gebruik van ultragrafie

Met gebruik van ultragrafie kunnen wij gaslekken snel & efficiënt op sporen. Bij deze vorm van gasdetectie maakt het in principe geen verschil om welk gas het gaat. Maar een voorwaarde is echter wel dat het gaat om gassen die onder druk zijn opgeslagen of onder druk worden getransporteerd. Bij een druk van 7 Bar kunnen wij een gaslekkage van 150 ml per mininuut van 10 meter afstand detecteren. Bij een gasdetectie onderzoek met gebruik van ultragrafie maken wij namelijk gebruik van een ultrasooncamera die het hoogfrequente geluid van het ontsnappende gas bij een lekkage kan detecteren en bovendien ook haarscherp kan vastleggen op een foto of videobeelden.

“De kosten van gasdetectie worden al snel weer terugverdiend uit de teruggedrongen inkomstendervingen”

– Energiekeurplus

Methaan

Methaangas is een reukloos, licht ontvlambaar gas dat veel wordt gebruikt. Methaan is het belangrijkste bestanddeel van aardgas en van biogassen. Het gas komt voor in vele producten uit de olie & gas industrie, bijvoorbeeld in LPG. Methaan is een krachtig broeikasgas dat de atmosfeer opwarmt. Het heeft een werking die 25 maal sterker is dan die van CO2. Vandaar dat het uit het oogpunt veiligheid en uit milieu overwegingen belangrijk is om gaslekken op te sporen en te repareren. Dit geldt voor de productie, het transport en de opslag van olie & (bio)gas producten maar ook bij rioolzuiveringsinstallaties, stortplaatsen en GFT verwerkingslocaties.

Zwaveldioxide

Zwaveldioxide – SO2 – is een kleurloos gas dat vrijkomt bij de verbranding van zwavelhoudende fossiele brandstoffen, zoals steenkool en aardolie. Het draagt bij aan de verzuring van het milieu en de vorming van smog. Zwaveldioxide irriteert daarnaast de luchtwegen bij inademing en kan bij hoge concentratie ademhalingsproblemen veroorzaken. Mensen met astma, chronische longziekten en kinderen zijn hiervoor extra gevoelig. Het overgrote deel van de uitstoot – 95% – is wordt veroorzaakt door raffinaderijen,  elektriciteitscentrales, industriële processen zoals de productie van ijzer & staal en door de uitstoot van het verkeer.

Koudemiddelen

R-134a gas is een koudemiddel dat veel wordt gebruikt. Onder meer in koelkasten, airco’s, als drijfgas in spuitbussen en bij verschillende industriële toepassingen. Het koelmiddel is een vervanger voor het schadelijke Freon-12 dat de ozonlaag aantast. Maar ook R-134a heeft een aantal vervelende eigenschappen, het is namelijk een zeer schadelijk broeikasgas dat maar liefst 1300 maal sterker is dan CO2.

De voordelen van periodieke gasdetectie

 • Lagere kosten
 • Verhoogt de veiligheid
 • Vergroot de winstgevendheid
 • Voorkomt milieuschade
 • Voorkomt productie uitval
 • Voorkomt kostbare verliezen
 • Verhoogt de productkwaliteit
 • Vermindert uitstoot broeikasgassen
 • Voorkomt brand & explosiegevaar

Detecteerbare gassen

Wij maken gebruik van geavanceerde infrarood camera’s en een ultrasooncamera. Wij zijn gespecialiseerd in ultragrafie en Optical Gas Imaging. Dit is het opsporen van gaslekken met gebruik van thermografie. Bij gasdetectie maken wij gebruik van ultragrafie of van een geavanceerde gas camera met een speciaal filter. Dit filter maakt het mogelijk maakt om gassen in bepaalde golflengtes van het infrarode spectrum in beeld te brengen. Naast veel voorkomende gassen als aardgas, Methaan en Propaan kunnen wij met onze gas camera diverse andere gassen als Zwaveldioxide, Ammoniak, Ethanol, Etheen, SF6 en koudemiddelen zoals R-134a gas in beeld brengen.

Voorbeelden van OGI gasdetectie

Enkele gassen die wij kunnen detecteren met een gas camera

 • Biogas
 • Aardgas
 • Methaan
 • Ammoniak
 • Ethanol
 • Etheen
 • SF6
 • R 134-a
 • Zwaveldioxide

Waarom kiest men voor ons?

 • 13 jaar ervaring
 • Kennis van zaken
 • Gedegen onderzoek
 • Uitstekende service
 • Heldere rapportages
 • Passiefhuis Vakman
 • Drone inspecteur
 • Energieadviseur
 • Bouwkundig inspecteur
 • Level 3 Blowerdoor Tester
 • Gecertificeerd BENG expert
 • Optical Gas Imaging specialist
 • Level 3 gecertificeerd Thermograaf
 • Gecertificeerd ultrasoon inspecteur