Gasdetectie

Optical Gas Imaging & Thermografie

Gasdetectie – OGI

Energiekeurplus is ITC Level 3 gecertificeerd expert in thermografie en gasdetectie. Met gebruik van een geavanceerde Optical Gas Imaging camera brengen wij onzichtbare gaslekkages bij opslagtanks, transportleidingen en afsluiters snel, efficiënt op een veilige afstand in beeld. Ook lekkages bij biogasproductie en stortgas dat vrijkomt bij de afbreuk van organische stoffen op stortplaatsen en in rioolzuiveringsinstallaties brengen wij duidelijk in beeld. Door gaslekken op te sporen met onze gas camera helpen wij hoge kosten, milieuschade, brand & explosiegevaar te vermijden en de veiligheid te verhogen.

Methaan

Methaangas is een reukloos, licht ontvlambaar gas dat veel wordt gebruikt. Methaan is het belangrijkste bestanddeel van aardgas en van biogassen. Het gas komt voor in vele producten uit de olie & gas industrie, bijvoorbeeld in LPG. Methaan is een krachtig broeikasgas dat de atmosfeer opwarmt. Het heeft een werking die 25 maal sterker is dan die van CO2. Vandaar dat het uit het oogpunt veiligheid en uit milieu overwegingen belangrijk is om gaslekken op te sporen en te repareren. Dit geldt voor de productie, het transport en de opslag van olie & (bio)gas producten maar ook bij rioolzuiveringsinstallaties, stortplaatsen en GFT verwerkingslocaties.

“De kosten van gasdetectie worden al snel weer terugverdiend uit de teruggedrongen inkomstendervingen”

– Energiekeurplus

De voordelen van periodieke gasdetectie

 • Lagere kosten
 • Verhoogt de veiligheid
 • Vergroot de winstgevendheid
 • Voorkomt milieuschade
 • Voorkomt productie uitval
 • Voorkomt kostbare verliezen
 • Verhoogt de productkwaliteit
 • Vermindert uitstoot broeikasgassen
 • Voorkomt brand & explosiegevaar

Detecteerbare gassen

Energiekeurplus maakt gebruik van geavanceerde infrarood camera’s. Wij zijn gespecialiseerd in Optical Gas Imaging, dit is het opsporen van gaslekken met gebruik van thermografie. Bij gasdetectie maken wij gebruik van ultrasoon techniek en van een geavanceerde gas camera met een speciaal filter. Dit filter maakt het mogelijk maakt om gassen in bepaalde golflengtes van het infrarode spectrum in beeld te brengen. Naast het veel voorkomende methaangas kunnen wij met onze gas camera diverse andere gassen in beeld brengen.

Voorbeelden van OGI gasdetectie

Enekele gassen die detecteerbaar zijn met een gas camera:

 • Methaan
 • Propaan
 • Iso butaan
 • Ethanol
 • Methanol
 • Lachgas
 • MEK
 • MIBK
 • Freon 22 en 23

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek- & adviesbureau voor de zakelijke- en de particuliere markt. Wij zijn de specialist in thermografie en Optical Gas Imaging – ITC Level 3 -, ultrasoon – ASNT Level 1 – & blowerdoor. Voor thermografie inspecties in de olie & gasindustrie en thermografie inspecties zijn wij landelijk actief.

Waarom kiest men voor ons?

 • 13 jaar ervaring
 • Kennis van zaken
 • Gedegen onderzoek
 • Uitstekende service
 • Heldere rapportages
 • Passiefhuis Vakman
 • Bouwkundig inspecteur
 • Level 3 Blowerdoor Tester
 • Gecertificeerd energieadviseur
 • Optical Gas Imaging specialist
 • Level 3 gecertificeerd Thermograaf
 • Gecertificeerd ultrasoon inspecteur

Ja, ik wil graag een offerte voor gasdetectie aanvragen!

Gasdetectie
Ik ben op de hoogte van de inhoud van de privacy verklaring en geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen.