Over Energiekeurplus

Over Energiekeurplus, specialist in energiebesparing, thermografie en blowerdoorOver Energiekeurplus

Energiekeurplus werd in 2012 opgericht door Erwin den Hartog. Sinds 2006 zet hij zich in voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. Sindien heeft hij duizenden gebouweigenaren in, met name Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland van advies voorzien. Eerst als energieadviseur en technisch adviseur bij diverse bedrijven. Later als gecertificeerd thermograaf, consultant en eigenaar bij Energiekeurplus.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is sinds 2012 gevestigd in de stad Groningen. We zijn van oorsprong gespecialiseerd in keuringen en adviezen op het gebied van energie en energiebesparing. Wij hebben ons inmiddels ontwikkeld tot ITC Level 3 thermograaf en specialist in energiebesparing en partner van vele gebouw- en installatie eigenaren, (bouw)bedrijven, instellingen en overheden. Energiekeurplus vindt haar onafhankelijkheid en de kwaliteit van haar dienstverlening erg belangrijk. Om deze reden zijn wij investeren wij veel in kennis en zij we aangesloten bij de beroepsverening van energieadviseurs, FedEC. Bovendien is Energiekeurplus in het bezit van het CBK-EPA-U certificaat voor kwaliteitsadviseurs van de FedEC.

Missie

Wij willen het onze klanten zo eenvoudig mogelijk maken om te besparen op de kosten van onderhoud en energie. Daarnaast willen wij helpen bij het maken van rendabele investeringen. Onder meer in energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Zo willen wij een bijdrage leveren aan een veilige, gezonde leefomgeving, een hogere productiviteit en een transitie naar een duurzame energievoorziening. Niet alleen door het geven van uitvoerbare adviezen die aansluiten bij de behoefte van de klant maar waar mogelijk ook door ondersteuning bij de uitvoering van de geadviseerde maatregelen.

Werkzaamheden

Energiekeurplus is gecertificeerd EPA-W en EPA-U adviseur en wij zijn opgeleid als energiecoördinator. De werkzaamheden van Energiekeurplus hebben zich uitgebreid tot het geven van advies over gebouw optimalisatie en het gebruik van duurzame energie. Energiekeurplus voorziet woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen van een energielabel of een EPA maatwerkadvies. Daarnaast hebben wij ons gespecialiseerd in luchtdichtheid, warmteverlies, binnenklimaat onderzoek, vocht- en isolatieproblemen in gebouwen.

Thermografie

De passie van Erwin den Hartog is thermografie. Via het IRT is hij opgeleid als level 1 en level 2 bouwkundige thermograaf en Blowerdoortester. Bij het ITC volgde hij in Nederland de cursus elektrische thermografie bij Roy Gubbels en de level 2 thermografie opleiding bij Bob Berry in Engeland. Erwin den Hartog werd door het ITC in Kent, UK gecertificeerd als Level 2 thermograaf  No. 2017GB 27N005. Ten slotte volgde hij ook met succes de ITC Level 3 training bij Ron Lucier van ITC, USA. Daarnaast volgde hij nog een drietal trainingen op het gebied van het opsporen en het oplossen van schade door vochtproblemen bij een internationaal expert Eddy Cruysberghs uit België.

Energiekeurplus

Energiekeurplus doet onderzoek naar warmteverlies, tochtklachten, vochtproblemen en lekkages met gebruik van thermografieBlowerdoor, vochtmeters en diverse andere geavanceerde meetapparatuur. Dankzij de brede kennis, ervaring en gedrevenheid van Erwin beschikt Energiekeurplus over een helicopterview over het vakgebied van energiegebruik in de gebouwde omgeving. Wij werken in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

 


Recente projecten

Rooktest in Leeuwarden naar aanleiding van tocht bij nieuwe kozijnen

Rooktest vanwege tocht bij nieuwe kozijnen

Rooktest bij woning Leeuwarden In opdracht van Univé Verzekeringen voerden we als onafhankelijk deskundige een rooktest uit bij een woning in Leeuwarden. Twee jaar eerder waren er nieuwe kunststof kozijnen met HR++ glas geplaatst. Maar in plaats van dat het wooncomfort verbeterde ontstonden juist klachten over tocht, condensatie en lekkages. Bij stevige wind werden de […]

Thermografie inspectiie bij zorgcentrum Haersmahiem in Buitenpost.

Thermografie inspectie zorgcentrum Buitenpost

Thermografie zorgcentrum Buitenpost Energiekeurplus voerde een thermografie inspectie uit bij een woonzorgcentrum in Buitenpost. Het doel van het thermografisch onderzoek was om de kwaliteit van de thermische schil van het zorgcomplex in beeld te brengen. Daarnaast hebben we de energieprestatie van de 70 aanwezige zorgappartementen doorgerekend. Ten slotte brachten we de mogelijkheden ter verbetering bij […]

Een van onze recente thermografie projecten bij zorgcentrum Sint Carolus in Hilversum

Thermografie Zorgcentrum Hilversum

Thermografie zorgcentrum Hilversum Energiekeurplus mocht een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden voor energiebesparing bij een zorgcentrum in Hilversum. Wij maakten hierbij onder meer gebruik van thermografie, endoscopie en vochtmetingen. Ons thermografisch onderzoek maakt onderdeel uit van een uitgebreide duurzaamheidsstudie en een plan voor de revitalisatie van het zorgcentrum in opdracht van VM Consultancy. Delen via: Twitter […]

Datum 10 december 2017 Energiekeurplus