Conditie monitoring

Conditie monitoring van motoren, pompen en lagers met thermografieThermografie bij conditie monitoring

Conditie monitoring is de periodieke inspectie van onder meer draaiende apparaten en componenten als motoren, pompen, compressoren, aandrijfriemen en aandrijfassen. Met gebruik van thermografie kunnen beginnende problemen worden opgespoord voordat zij kostbare schade veroorzaken. Tijdens gepland onderhoud kunnen de problemen worden verholpen zonder hoge kosten door uitval of het stilvallen van het productieproces. 

Conditie montoring

Bij conditie monitoring brengt Energiekeurpus tijdens een nulmeting het gebruikelijke thermische patroon, de zogenaamde “thermische handtekening” van de aanwezige apparatuur in kaart. Vervolgens controleren wij periodiek de conditie van de betreffende productiemiddelen met gebruik van thermografie. Aan de hand van informatie uit de thermografie inspecties kan voorspellend ofwel predictief onderhoud worden gepleegd.

De belangrijkste redenen voor het uitvallen van motoren: oververhitting, lagerproblemen, overbelasting en slechte uitlijning zijn met thermografie al vroegtijdig waar te nemen.

Predictief onderhoud

Predictief onderhoud levert een grote kostenbesparing op ten opzichte van preventief- en reactief onderhoud. In plaats van te wachten tot zich een fout voordoet waarbij de productie deels of zelfs volledig stil valt kunnen aangetroffen problemen worden voordat zij tot uitval en hoge reparatiekosten leiden. Ook de levensduur van apparaten en componenten wordt door conditie monitoring aanzienlijk verlengd. Gezonde productiemiddelen functioneren niet alleen langer, maar ook efficiënter en meer energiezuinig.

Voordelen

  • Veilig
  • Contactloos
  • Voorspellend
  • Tijdens bedrijfsuren
  • Voorkomt veiligheids risico’s
  • Verhoogt de bedrijfszekerheid
  • Voorkomt hoge reparatie kosten

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek- & adviesbureau voor de zakelijke- en de particuliere markt. Wij zijn de specialist in thermografie (level 1 en 2) & Blowerdoor. Voor conditie monitoring zijn wij nationaal en internationaal inzetbaar.

Ja, ik wil graag een afspraak voor een periodieke thermografische inspectie maken!

Datum 22 juli 2017 Energiekeurplus