Conditie monitoring

Conditie monitoring van motoren, pompen en lagers met thermografieThermografie bij conditie monitoring

Conditie monitoring is de periodieke inspectie van onder meer draaiende apparaten en componenten als motoren, pompen, compressoren, aandrijfriemen en aandrijfassen. Met gebruik van thermografie kunnen beginnende problemen worden opgespoord voordat zij kostbare schade veroorzaken. Tijdens gepland onderhoud kunnen de problemen worden verholpen zonder hoge kosten door uitval of het stilvallen van het productieproces. 

Conditie montoring

Bij conditie monitoring brengt Energiekeurpus tijdens een nulmeting het gebruikelijke thermische patroon, de zogenaamde “thermische handtekening” van de aanwezige mechanische apparatuur in kaart. Vervolgens controleren wij periodiek de conditie van de betreffende productiemiddelen in een bedrijf met gebruik van thermografie. Aan de hand van informatie uit de thermografie inspecties kan voorspellend ofwel predictief onderhoud worden gepleegd.

Periodiek thermografisch onderzoek draagt bij aan de betrouwbaarheid, veiligheid en de winstgevendheid van een bedrijf.

Predictief onderhoud

Predictief of voorspellend onderhoud levert een grote kostenbesparing op ten opzichte van traditionele onderhoudsmethoden. In plaats van te wachten tot zich een fout voordoet waarbij de productie gedeeltelijk of volledig stil valt kunnen aangetroffen problemen worden voordat zij tot uitval en hoge reparatiekosten leiden. De levensduur van apparaten en componenten kan door conditie monitoring aanzienlijk worden verlengd. Gezonde productiemiddelen functioneren niet alleen langer, maar ook efficiënter en meer energiezuinig.

De belangrijkste redenen voor het uitvallen van motoren; oververhitting; lagerproblemen; overbelasting en slechte uitlijning zijn met thermografie al vroegtijdig waar te nemen.

Voordelen

  • Veilig
  • Contactloos
  • Voorspellend
  • Tijdens bedrijfsuren
  • Lagere verzekeringspremie
  • Voorkomt veiligheids risico’s
  • Verhoogt de bedrijfszekerheid
  • Voorkomt hoge reparatie kosten

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek- & adviesbureau voor de zakelijke- en de particuliere markt. Wij zijn de specialist in thermografie (level 1 en 2) & Blowerdoor. Voor conditie monitoring zijn wij landelijk inzetbaar.

Ja, ik wil graag een afspraak voor een periodieke thermografische inspectie maken!

Datum 22 augustus 2017 Energiekeurplus