Privacyverklaring

Privacyverklaring…

Op deze pagina lees je onze privacyverklaring

Privacyverklaring


Op deze pagina lees je de Privacyverklaring van Energiekeurplus. Wij zijn een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau gevestigd aan de Wolfsklauwstraat 55, 9731 HE in Groningen. Energiekeurplus is bereikbaar via [email protected]. Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden hierbij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder meer dat:

 • duidelijk vermeld wordt voor welke doeleinden Energiekeurplus persoonsgegevens verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
 • Energiekeurplus je om uitdrukkelijke toestemming vraagt om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Energiekeurplus je gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Energiekeurplus daar wettelijk toe verplicht is;
 • Jouw recht om je persoonsgegevens op aanvraag bijvoorbeeld ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen, gerespecteerd wordt.
 • Energiekeurplus passende beveiligingsmaatregelen neemt om je persoonsgegevens te beschermen en dat Energiekeurplus dit ook eist van partijen die in opdracht van Energiekeurplus persoonsgegevens verwerken.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen, en welk gebruik wij maken van cookies. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Energiekeurplus verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht, voor het correct aanspreken in mail uitingen
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch of in het kader van een inspectie, onderzoek of advies
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Energiekeurplus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Energiekeurplus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Energiekeurplus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Energiekeurplus) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Energiekeurplus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens die wij opslaan:

 • Bedrijfsnaam/naam
 • Contactpersoon
 • Adres
 • Postcode en plaats
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Mobiele telefoonnummer
 • Aanhef

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van toegang tot onze website energiekeurplus.nl;
 • Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website;
 • Het aanbieden van onze diensten;
 • Het opnemen van contact als hierom wordt verzocht;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten.

Deze gegevens blijven bij ons bewaard zolang je klant bent en tot maximaal 7 jaar nadien.

Delen van persoonsgegevens met derden

Energiekeurplus verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Energiekeurplus gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Energiekeurplus gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Energiekeurplus.nl
Naam: __cfduid
Functie: Functionele cookie, hiermee slaan we tijdelijk informatie van je websitebezoek op. Hierdoor hoef je bijvoorbeeld een formulier niet opnieuw in te vullen als je niet alle velden in één keer goed invult.
Bewaartermijn: Sessieduur

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account of je kunt contact met ons opnemen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Energiekeurplus zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Energiekeurplus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Energiekeurplus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onze contactpagina of via [email protected]

Geschatte leestijd: 6 minuten