Laat de isolatie van je huis controleren door een expert

Isolatie controle

Laat de isolatie van je huis controleren door een thermografie expert

Home » Thermografie » Isolatie controle

Isolatie controle

Is je woning wel geïsoleerd maar betaal je elke maand toch een kapitaal aan je energieleverancier? Woon je in een onaangenaam kil, tochtig huis waar het maar niet echt lekker warm wil worden? Of misschien speelt er zelfs wel meer dan comfortproblemen alleen en heb je last van vochtproblemen, nare geuren of van schimmel in huis. Laat dan een isolatie controle met gebruik van blowerdoor en thermografie uitvoeren door een specialist in gebouw thermografie. Isolatiegebreken en comfortklachten kunnen vele oorzaken hebben. Maar na het stellen van de juiste diagnose door een thermografie expert is er vaak een passende oplossing voor.

Controle van isolatie met thermografie

Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn de kosten voor verwarming sterk gestegen, en recent is de prijs van aardgas zelfs nog eens geëxplodeerd. Rond 1975 is men in Nederland nieuwbouw woningen beginnen te isoleren. De wijze van aanbrengen van de isolatie uit de jaren van 1975 tot 1985 laat echter vaak zeer veel te wensen over. Ongecontroleerd warmteverlies en luchtbewegingen door de gebouwschil zijn er dan ook eerder regel dan uitzondering. Energiekeurplus is een ITC level 3 gecertificeerd thermograaf met 15 jaar ervaring in energie- en gebouwinspecties. Wij zijn gespecialiseerd in het controleren van de kwaliteit van thermische isolatie met endoscopie en thermografie.

Isolatiecheck bij na-isolatie werkzaamheden

Woningen van voor 1974 werden zelden van isolatie voorzien. Maar door de stijgende energiekosten deze woningen inmiddels vaak na-geïsoleerd. Helaas zijn daarbij veelvuldig fouten gemaakt. Vaak zijn isolatiematerialen gebruikt die hiervoor minder geschikt waren. Isolatiematerialen kunnen in sommige gevallen vocht opnemen, uitzakken of vergaan. Na verloop van tijd ontstaan vochtproblemen, schimmel of tochtklachten. Maar tegenwoordig wordt helaas ook niet altijd foutloos gewerkt. Voorkom problemen en laat na-isolatie werkzaamheden controleren. Uitgezakte, vergane, natte of ontbrekende isolatie brengen wij haarscherp in beeld met thermografie.

Isolatiegebreken veroorzaken comfortproblemen, gezondheidsklachten en verspilling van geld aan hoge kosten van onderhoud en energie!

Welke mogelijkheden zijn er om na-isolatie te controleren?

Er zijn een aantal mogelijkheden voor kwaliteitsborging van na-isolatie werkzaamheden met gebruik van thermografie:

 • Ten eerste kunnen wij tijdens een isolatiecheck een nulmeting uitvoeren in de bestaande situatie, voor het aanbrengen van de isolatie. Hierbij maken wij gebruik van blowerdoor, thermografie en endoscopie. Zo brengen wij naden, kieren en koudebruggen in beeld. Aan de hand daarvan kunnen wij adviseren over aandachtspunten en het gebruik van isolatiematerialen.
 • Ten tweede kan Energiekeurplus met gebruik van thermografie nagaan of het isolatie materiaal juist is aangebracht. Tijdens deze controle gaan we na of de spouw volledig gevuld is, of er koudebruggen aanwezig zijn en of de isolatie goed aansluit bij de aansluitingen.
 • Ten slotte kunnen wij na verloop van tijd met gebruik van thermografie controleren of de isolatie mogelijk is verzakt. Aanwijzingen die hierop kunnen wijzen zijn bijvoorbeeld het ontstaan van vochtplekken, verkleuringen of schimmelvorming.

Kwaliteitsborging bij nieuwbouw en renovatie

Ook bij nieuwbouw en gerenoveerde woningen spelen vaak isolatieproblemen. Vaak verschijnen er in de winter vochtplekken op de buitenmuren of vocht- en schimmelplekken in de hoeken op binnenwanden. De oorzaken hiervan zijn te vinden in bouwfouten zoals slechte detaillering, ontbrekende kierdichting, – isolatie of een niet doorgetrokken dampremmer. Dergelijke fouten hebben grote gevolgen, door damptransport kunnen grote hoeveelheden vocht zich in constructies ophopen en tot grote schade leiden! Energiekeurplus bepaalt tijdens een isolatiecheck met gebruik van thermografie en blowerdoor waar isolatiefouten, luchtlekken en koudebruggen te vinden zijn. Onze bevindingen leggen wij vast in een helder rapport om gericht herstel mogelijk te maken.

Blowerdoortest bij isolatiegebreken

Het is sterk aan te raden om een isolatiecheck te combineren met een blowerdoortest. Met gebruik van een blowerdoor sporen wij naden en kieren op die ongecontroleerde in- en exfiltratie veroorzaken. Deze luchtlekken zijn een belangrijke oorzaak van comfortproblemen zoals tochtklachten, vochtproblemen, schimmelvorming en geluidsoverlast. Daarnaast zijn luchtlekken vaak de oorzaak van een slecht presterend ventilatiesysteem, en van het verlies van isolatiewaarde van het aanwezige isolatiemateriaal. Koude lucht kan zich namelijk langs, rond en door isolatie bewegen waardoor de werking van de isolatie grotendeels verloren gaat. Luchtlekken veroorzaken regelmatig ernstige tochtklachten en torenhoge energierekeningen bij relatief jonge woningen met een energielabel A.

Wanneer is isolatie controle met thermografie zinvol?

Isolatie controle met gebruik van gebouw thermografie verschaft duidelijkheid over onderstaande zaken:

 • Uitgezakte isolatie
 • Beschadigde isolatie
 • Ontbrekende isolatie
 • Bouwgebreken
 • Koudebruggen
 • Vochtophopingen
 • Lekkage
 • Schade door ongedierte

Enkele voorbeelden van isolatie controles

Waarom kiest men voor ons?

 • 15 jaar ervaring
 • Kennis van zaken
 • Gedegen onderzoek
 • Uitstekende service
 • Heldere rapportages
 • Passiefhuis Vakman
 • Drone inspecteur
 • Energieadviseur
 • Bouwkundig inspecteur
 • Level 3 Blowerdoor Tester
 • Gecertificeerd BENG expert
 • Optical Gas Imaging specialist
 • Level 3 gecertificeerd Thermograaf
 • Gecertificeerd ultrasoon inspecteur

De kosten van isolatie controle

De kosten voor een isolatie controle met gebruik van thermografie en blowerdoor zijn vanaf €395 voor een woonhuis. Voor een isolatie controle van een bedrijfsgebouw geven wij graag een offerte op maat! Energiekeurplus is ITC level 3 gecertificeerd thermograaf, blowerdoor tester en bouwkundig inspecteur. Wij werken in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor thermografie bij grotere gebouwen en industriële inspecties zijn wij landelijk actief.