Isolatie controle

Is je woning wel geïsoleerd maar ben je toch iedere maand een klein kapitaal aan het energiebedrijf? Of woon je in een onaangenaam kil, tochtig huis waar het maar niet echt lekker warm wil worden? Misschien spelen er behalve comfortklachten zelfs vochtproblemen en is er sprake van schimmelvorming in huis. Laat dan een isolatie controle met gebruik van blowerdoor en thermografie door een thermografie specialist uitvoeren. Isolatiegebreken en comfortklachten kunnen vele oorzaken hebben. Maar na het stellen van de juiste diagnose door een thermografie expert is er vaak een passende oplossing voor.

Controle van isolatie met thermografie

Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn de kosten voor verwarming van gebouwen enorm gestegen. Rond 1975 is men in Nederland nieuwbouw woningen beginnen te isoleren. De kwaliteit en de wijze van aanbrengen van de isolatie uit de jaren van 1975 tot 1985 laat echter vaak te wensen over. Energiekeurplus is een ITC level 3 gecertificeerd thermograaf met 12 jaar ervaring in gebouwinpecties. Wij zijn gespecialiseerd in het controleren van de kwaliteit van thermische isolatie met gebruik van endoscopie en thermografie.

“Isolatiegebreken veroorzaken comfortproblemen, gezondheidsklachten en verspilling van geld aan hoge kosten van onderhoud en energie!”

Controle van naisolatie werkzaamheden

Woningen van voor 1974 werden zelden van isolatie voorzien. Maar door de stijgende energiekosten deze woningen inmiddels vaak na-geïsoleerd. Helaas zijn hierbij in het verleden veel fouten gemaakt. Vaak zijn isolatiematerialen gebruikt die hiervoor minder geschikt waren. Isolatiematerialen kunnen in sommige gevallen vocht opnemen, uitzakken of vergaan. Na verloop van tijd ontstaan vochtproblemen, tochtklachten of schimmel. Maar ook tegenwoordig wordt niet altijd foutloos wordt gewerkt. Voorkom problemen en laat na-isolatie werkzaamheden controleren. Uitgezakte, vergane, natte of ontbrekende isolatie brengen wij haarscherp in beeld met gebruik van thermografie.

Welke mogelijkheden zijn er om de kwaliteit van naisolatie te controleren?

Er zijn een aantal mogelijkheden om voor kwaliteitscontrole van naisolatie werkzaamheden met gebruik van thermografie:

 • Ten eerste kunnen wij een nulmeting uitvoeren in de bestaande situatie, voor het aanbrengen van de isolatie. Hierbij maken wij gebruik van blowerdoor, thermografie en endoscopie. Zo brengen wij naden, kieren en koudebruggen in beeld. Aan de hand daarvan kunnen wij adviseren over aandachtspunten en het gebruik van isolatiematerialen.
 • Ten tweede kan Energiekeurplus met gebruik van thermografie nagaan of het isolatie materiaal juist is aangebracht. Tijdens deze controle gaan we na of de spouw volledig gevuld is, of er koudebruggen aanwezig zijn en of de isolatie goed aansluit bij de aansluitingen.
 • Ten slotte kunnen wij na verloop van tijd met gebruik van thermografie controleren of de isolatie mogelijk is verzakt. Aanwijzingen die hierop kunnen wijzen zijn bijvoorbeeld het ontstaan van vochtplekken, verkleuringen of schimmelvorming.

Controle van isolatie bij nieuwbouw

Ook bij nieuwbouw woningen spelen vaak isolatieproblemen. Vaak verschijnen er in de winter plotseling vochtplekken op de buitenmuren. De oorzaak hiervan is te vinden in bouwfouten zoals slechte detaillering, ontbrekende kierdichting, – isolatie of een niet doorgetrokken dampremmer. Dergelijke fouten hebben grote gevolgen, door damptransport kunnen grote hoeveelheden vocht zich in constructies ophopen en tot grote schade leiden! Energiekeurplus bepaalt tijdens een isolatiecheck met gebruik van thermografie en blowerdoor waar isolatiefouten, luchtlekken en koudebruggen te vinden zijn. Onze bevindingen leggen wij onomstotelijk vast in een helder rapport zodat je de problemen gericht kunt laten herstellen.

Blowerdoortest bij isolatiegebreken

Het is sterk aan te raden om een isolatiecheck te combineren met een blowerdoortest. Met gebruik van een blowerdoor sporen wij naden en kieren op die ongecontroleerde in- en exfiltratie veroorzaken. Deze luchtlekken zijn een belangrijke oorzaak van comfortproblemen zoals tochtklachten, vochtproblemen en ook van geluidsoverlast. Daarnaast zijn luchtlekken de oorzaak van een slecht presterend ventilatiesysteem en verlies van isolatiewaarde. Koude lucht kan zich namelijk langs, rond en door isolatie bewegen waardoor de isolatiewaarde grotendeels verloren gaat.

Wanneer is isolatie controle met thermografie zinvol?

Isolatie controle met gebruik van thermografie verschaft duidelijkheid over onderstaande zaken:

 • Uitgezakte isolatie
 • Beschadigde isolatie
 • Ontbrekende isolatie
 • Bouwgebreken
 • Koudebruggen
 • Vochtophopingen
 • Lekkage
 • Onjuiste detaillering
 • Schade door ongedierte

Enkele voorbeelden van isolatie controles

De kosten van isolatie controle

De kosten voor een isolatie controle met gebruik van thermografie en blowerdoor zijn vanaf €395 voor een woonhuis. Voor een isolatie controle van een bedrijfsgebouw geven wij graag een offerte op maat! Energiekeurplus is ITC level 3 gecertificeerd thermograaf, blowerdoor tester en bouwkundig inspecteur. Wij werken in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor thermografie bij grotere gebouwen en industriële inspecties zijn wij landelijk actief.

Waarom kiest men voor ons?

 • 13 jaar ervaring
 • Kennis van zaken
 • Gedegen onderzoek
 • Uitstekende service
 • Heldere rapportages
 • Passiefhuis Vakman
 • Bouwkundig inspecteur
 • Level 3 Blowerdoor Tester
 • Gecertificeerd energieadviseur
 • Optical Gas Imaging specialist
 • Level 3 gecertificeerd Thermograaf
 • Gecertificeerd ultrasoon inspecteur

Ja, ik wil graag een controle van mijn isolatie aanvragen!

Isolatiegebreken
Ik ben op de hoogte van de inhoud van de privacy verklaring en geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen.

Gerelateerde berichten