Thermografie inspectie isolatie controle

Isolatie controle

Is je woning wel geïsoleerd maar heb je toch een hoge energierekening? Heb je een kil, tochtig huis waar het niet echt lekker warm wil worden? Misschien spelen er zelfs vocht- of schimmelproblemen? Laat in zo’n geval een isolatie controle met gebruik van thermografie uitvoeren. Isolatieproblemen kunnen vele oorzaken hebben. Maar na het stellen van de juiste diagnose door een expert is er vaak een passende oplossing voor.

Isolatie controle met thermografie

Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn de kosten voor verwarming van gebouwen enorm gestegen. Rond 1975 is men in Nederland nieuwbouw woningen beginnen te isoleren. De kwaliteit en de wijze van aanbrengen van de isolatie uit de jaren van 1975 tot 1985 laat echter vaak te wensen over. Energiekeurplus kan de kwaliteit van isolatie controleren met gebruik van thermografie.

Isolatiegebreken veroorzaken comfortproblemen, gezondheidsklachten en verspilling van geld aan hoge kosten van onderhoud en energie!

Controle van naisolatie

Woningen van voor 1974 werden zelden van isolatie voorzien. Maar door de stijgende kosten zijn veel van deze woningen inmiddels na-geïsoleerd. Helaas zijn hierbij in het verleden veel fouten gemaakt. Vaak zijn isolatiematerialen gebruikt die hier minder geschikt voor zijn. Isolatiematerialen kunnen vocht opnemen, uitzakken of vergaan. Na verloop van tijd ontstaan dan vochtproblemen, kou- en , tochtklachten of schimmels. Maar niet alleen in het verleden zijn bij het aanbrengen van isolatie fouten gemaakt. Uit onze ervaring blijkt dat er ook tegenwoordig niet altijd foutloos wordt gewerkt. Uitgezakte, vergane, natte of ontbrekende isolatie wordt met thermografie zichtbaar gemaakt.

Isolatie controle bij nieuwbouw

Ook bij nieuwbouw woningen spelen vaak isolatieproblemen, vaak verschijnen winters plotseling vochtplekken op de buitenmuren. De oorzaak hiervan is te vinden in bouwfouten zoals slechte detaillering, ontbrekende kierdichting, – isolatie of een niet doorgetrokken dampremmer. Dergelijke fouten hebben grote gevolgen, door damptransport grote hoeveelheden vocht zich in constructies ophopen en tot grote schade leiden! Energiekeurplus bepaalt met gebruik van thermografie en Blowerdoor op welke plaatsen isolatiefouten, luchtlekken en koudebruggen te vinden zijn. Onze bevindingen leggen wij vast in een helder rapport zodat problemen hersteld kunnen worden.

Enkele voorbeelden van isolatie controle

Wanneer is isolatie controle met thermografie zinvol?

Isolatie controle met gebruik van thermografie verschaft duidelijkheid over onderstaande zaken:

 • Ontbrekende isolatie
 • Beschadigde isolatie
 • Uitgezakte isolatie
 • Vergane isolatie
 • Vochtophopingen
 • Koudebruggen
 • Naad en kierdichting
 • Bouwgebreken
 • Onjuiste detaillering
 • Lekkage
 • Schade door ongedierte

De kosten van isolatie controle

De kosten voor een isolatie controle met gebruik van thermografie zijn vanaf €350 voor een woonhuis. Voor een isolatie controle van een bedrijfsgebouw geven wij graag een offerte op maat! Energiekeurplus is ITC level 3 gecertificeerd thermograaf. Wij werken in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor thermografie bij grotere gebouwen en industriële inspecties zijn wij landelijk actief.

Ja, ik wil graag een controle van mijn isolatie aanvragen!

Isolatiegebreken
Ik ben op de hoogte van de inhoud van de privacy verklaring en geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen.