Gebouw thermografie

Gebouw thermografie

Slecht geïsoleerde gevels en daken en gebrekkige kierdichting zijn de belangrijkste oorzaken van energieverlies en tochtklachten in gebouwen. Dit geldt voor woningen, maar ook voor kantoren en bedrijfsgebouwen. De prijzen van energie in Nederland zijn decennia lang gestegen. Vandaar dat de kosten van een gebouw onderzoek met thermografie zich al snel weer terugverdienen uit de terugkerende besparing op de energie rekening. Bovendien kunnen schade, comfortproblemen en gezondheidsklachten met gebruik van gebouw thermografie worden vermeden.

Gebouw thermografie toont warmteverlies

De beste manier om kieren en isolatieproblemen in een gebouw op te sporen is met een thermografisch onderzoek. Energiekeurplus brengt door middel van warmtebeeld luchtlekken, koudebruggen en isolatieproblemen duidelijk in beeld. Een warmtebeeld maakt warmteverschillen namelijk zichtbaar. Hierdoor worden voor het blote oog onzichtbare problemen duidelijk. Een thermografisch onderzoek geeft helder inzicht in mogelijke maatregelen om het binnenklimaat comfortabel en gezond te maken en de energiekosten te verlagen.

Er is geen enkele reden waarom jij niet in een comfortabel en gezond huis zou kunnen wonen zonder geld aan een hoge energierekening of onderhoudskosten te verspillen!

Gebouw thermografie toont gezondheidsrisico’s

Slechte isolatie en warmtelekken veroorzaken een oncomfortabel, vaak zelfs ongezond binnenklimaat. Door warmtelekken en isolatieproblemen krijgen tocht, vocht en schimmels vrij spel in een gebouw. Zij vormen een bedreiging voor de gezondheid van de bewoners en werknemers. Met gebruik van infrarood thermografie is aan te tonen op welke plaatsen vochtophoping door lekkages of condensatie en waar het risico schimmelvorming bestaat.

Thermografie ter controle van isolatie

Energiekeurplus kan aan de hand van warmtebeelden controleren of de isolatie goed is aangebracht nadat je hebt laten verbouwen of isoleren. Hierdoor zijn mogelijke problemen ten gevolge van koudebruggen door ontbrekende of onnauwkeurig aangebrachte isolatie aan te tonen. Met een helder inspectierapport kan een aannemer precies zien waar problemen zijn aangetroffen zodat deze hersteld kunnen worden voordat er mogelijk schade aan constructies ontstaat.

Controle van nieuwbouw

Uit onderzoek is gebleken dat 40% van de opgeleverde nieuwbouw woningen niet aan de minimale eisen van het Bouwbesluit voldoen. Soms worden radiatoren verkeerd aangesloten of worden de leidingen van de vloerverwarming verkeerd gelegd. In veel gevallen is er sprake van gebrekkige kierdichting en slechte ventilatie. Voor kopers betekent dit een hoge energierekening, tochtklachten en soms zelfs grote schade ten gevolge van vochtproblemen. Daarom is het sterk aan te raden een nieuwbouw woning op fouten te laten controleren met gebruik van thermografie.

Afspraak maken voor thermografie

Wil je een woning of een bedrijfsgebouw door Energiekeurplus laten onderzoeken? Neem dan op tijd contact op. Wanneer de omstandigheden geschikt zijn voor een thermografische inspectie nemen wij contact op voor een definitieve afspraak.

Voorbereidingen thermografie

Hieronder lees je een aantal voorbereidingen die een woning- of gebouw eigenaar dient te treffen vóór de aanvang van een thermografische inspectie:

  • Stel de buren van onze werkzaamheden op de hoogte. Wanneer onze thermograaf in het donker wordt verward met een inbreker leidt dit tot kostbaar tijdsverlies. Het er zelfs toe leiden dat de thermografie inspectie moet worden afgebroken.
  • Laat de thermostaat de avond van te voren op kamertemperatuur staan, om voldoende temperatuurverschil tussen binnen en buiten te creëren. Probeer een gelijkmatige temperatuur verdeling in het pand te bereiken, draai de radiatoren overal open én zet de deuren in het pand open zodat de warmte zich goed kan verdelen.
  • Sluit alle ramen, deuren naar buiten en zet ook alle ventilatieroosters dicht. Verwijder grote obstakels voor het te inspecteren object, zij ontnemen ons het zicht.
  • Parkeer je auto niet op de oprit maar op enige afstand langs de weg. Laat tuinhekken, schuttingdeuren e.d. los zodat wij ongehinderd rond het pand kunnen lopen.

Enkele voorbeelden van gebouw thermografie

De kosten van gebouw thermografie

De kosten van een Basis thermografie inspectie voor een woning zijn vanaf €295 inclusief rapportage. Voor een uitgebreide thermografie inspectie, een onderzoek van een bedrijfspand of ander gebouw geven wij graag een offerte op maat. Energiekeurplus is ITC Level 3 gecertificeerd en werkt in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Ja, ik wil graag een inspectie met gebruik van thermografie aanvragen!

Gebouw thermografie