Gebouw thermografie

Level 3 gecertificeerd Thermografie expert

Gebouw thermografie

Slecht geïsoleerde gevels en daken en gebrekkige kierdichting zijn de belangrijkste oorzaken van energieverlies en tocht in gebouwen. Zowel in woningen, kantoren als bedrijfsgebouwen. Thermografisch onderzoek is de meest efficiënte manier om warmteverlies, bouwgebreken en de oorzaken vochtproblemen en tochtklachten op te sporen. De kosten van gebouw thermografie zullen zich al snel weer terugverdienen uit de terugkerende besparing op de almaar stijgende energierekening. Bovendien kunnen gebouwschade, comfortproblemen en gezondheidsklachten door middel van woning thermografie of gebouw thermografie worden vermeden. Belangrijk hierbij is het wel om te letten op de certificeringen, de kennis en de ervaring van de uitvoerende thermograaf.

Voorwaarden voor gebouw thermografie

Een warmtebeeldcamera lijkt wel wat op een fototoestel. Maar in tegenstelling tot fotografie kan niet iedereen zomaar een correct warmtebeeld maken. Voor thermografie en het juist interpreteren van warmtebeelden zijn namelijk kennis van natuurkunde, installatietechniek en bouwkunde en een aanzienlijke ervaring vereist. Gebouw thermografie dient daarom volgens de NEN-EN 13187, onder de juiste omstandigheden te worden uitgevoerd. Door een gecertificeerd thermograaf met bouwkundige en/of bouwfysiche opleiding en ervaring. Een gebouw thermograaf moet daarom minimaal Level 2 gecertificeerd te zijn. Eventueel mag hij werkzaamheden deels laten uitvoeren door iemand met een Level 1 certificering zolang deze onder zijn toezicht staat.

Gebouw thermografie bij warmteverlies & koudebruggen

Dé manier om warmteverlies, tochtklachten, en isolatieproblemen in gebouwen op te sporen is een onderzoek met gebruik van blowerdoor, thermografie en kunstmatige rook. Zo brengen wij tijdens gebouw thermografie alle verborgen luchtlekken, koudebruggen en isolatiegebreken haarscherp in beeld. Maar ook slecht functionerende installaties voor verwaming en koeling en gebreken bij elektrische installaties sporen wij op. Een thermografisch onderzoek geeft dan ook helder inzicht in de mogelijkheden om een woning of een gebouw tijdens renovatie energiezuinig, comfortabel, veilig en gezond te maken.

Thermografie nieuwbouw woning

Koop je een nieuw huis of bedrijfspand, laat je bouwen of ga je verbouwen? Dan is het belangrijk om de kwaliteit van de werkzaamheden te laten controleren. Tijdens de bouw of bij een verbouwing kan er namelijk veel misgaan. Vanwege haastwerk, slecht vakmanschap, verkeerde materialen, slechte communicatie of slordigheid. Een nieuwbouw woning heeft daardoor bij oplevering gemiddeld zo’n 39 bouwfouten en 40% van de opgeleverde woningen blijkt niet aan de minimale eisen van het Bouwbesluit te voldoen. Soms worden radiatoren niet goed aangesloten of worden de leidingen van de vloerverwarming verkeerd gelegd. Maar veel vaker is er sprake van onzichtbare problemen. Zoals gebrekkige kierdichting en slechte ventilatie. Voorkom daarom dat je een kat in de zak koopt en dring aan op een onderzoek met gebruik van blowerdoor en thermografie vóór de oplevering door een onafhankelijke partij.

“Er is geen enkele reden waarom jij niet in een comfortabel huis zou kunnen leven zonder veel geld te verspillen!”

– Energiekeurplus

Gebouw thermografie ter controle van isolatie

Energiekeurplus is Level 3 gecertificeerd gebouw thermograaf en bouwkundig inspecteur, wij controleren of de isolatie wel juist is aangebracht wanneer je een woning hebt laten bouwen, verbouwen of isoleren. Tijdens een blowerdoortest zijn bouwkundige gebreken zoals luchtlekken, koudebruggen en slecht aangebrachte isolatie onomstotelijk aan te tonen. Een helder inspectierapport – dat voldoet aan de geldende normen – brengt de aangetroffen duidelijk in beeld, zodat gericht herstel kan worden uitgevoerd en verdere schade wordt vermeden.

Gebouw inspecties met een drone

Op moeilijk bereikbare plaatsen maken wij bij onze gebouw inspecties gebruik van een professionele drone. Energiekeurplus is bevoegd drone piloot en maakt bij het inspecteren van gevels en daken van grote gebouwen, maar ook bij de controle van zonnepanelen gebruik een inspectiedrone. Deze drone is voorzien van een uitstekende visuele zoomcamera en een warmtebeeldcamera met een hoge resolutie.

Thermografie bij verwarming en koeling

Met thermografie controleren wij de werking van koelsystemen en verwarmingsinstallaties. Of het nu gaat om radiatoren, hete luchtverwarming, airconditioning of om een vloerverwarming. De aanvoer- en retour temperaturen en het afgiftepatroon geven ons informatie over de efficiëntie van het systeem. Verder kunnen wij bij gebouw thermografie gebreken in een verwarmingsinstallatie of koelsysteem opsporen. Hierbij valt te denken aan verstopte radiatoren, een slechte temperatuur verdeling, isolatiegebreken en luchtlekken bij de buizen van de luchtverwarming en het opsporen van lekkages in CV-leidingen of vloerverwarming. Maar ook elektrische gebreken in schakelkasten en componenten als ventilatoren, airco units brengen wij met thermografie in beeld.

Thermografie bij schade door ongedierte

Muizen, marters, vogels, bijen en wespen kunnen aanzienlijke overlast en schade aan woningen en andere gebouwen veroorzaken. Energiekeurplus brengt de omvang van dergelijke schade door ongedierte duidelijk in beeld. Aan de hand van thermografisch gebouw onderzoek wordt de omvang van de schade namelijk zichtbaar en kan gericht, kostenbesparend herstel worden uitgevoerd. Hierbij valt onder meer te denken aan verborgen schade aan de isolatie in gevels en daken veroorzaakt door muizen, marters of als gevolg van bijen of wespen.

Natuurbehoud en thermografie

Energiekeurplus wil een positieve bijdrage te leveren het behoud van de natuur die steeds meer in het gedrang komt door menselijk handelen. Slopen, bouwen, renoveren en isoleren hebben vaak onomkeerbare gevolgen voor beschermde diersoorten zoals vleermuizen. Door vleermuizen of vleermuiskolonies op bouwlocaties op te sporen kunnen wij helpen bij noodzakelijke mitigerende maatregelen. Daarnaast zetten wij ons in om slachtoffers bij renovatieprojecten en grootschalige isolatiewerkzaamheden te helpen voorkomen.

Thermografie toont gezondheidsrisico’s in huis

Warmtelekken zoals isolatiegebreken en luchtlekken veroorzaken een oncomfortabel, vaak zelfs ongezond binnenklimaat. Door isolatieproblemen en luchtlekken krijgen tocht, vocht en schimmels namelijk vrij spel in een gebouw. Zij vormen vervolgens een bedreiging voor de gezondheid van de bewoners en werknemers. Met gebruik van thermografie tonen wij aan waar lekkages bestaan en waar het risico op condensatie en schimmelvorming bestaat.

Toepassingen van thermografie in gebouwen

Behalve voor het opsporen van isolatiegebreken en koudebruggen, verwarmingsinstallaties en schade door ongedierte kunnen wij thermografie – als ITC Level 3 gecertificeerd gebouw thermograaf – succesvol inzetten om vele andere problemen in gebouwen op te sporen. Daarom volgt hieronder een overzicht van een aantal andere toepassingen van thermografie waarvan wij gebruik maken:

 • Loslatende tegels en gevelbeplating.
 • Kwaliteitscontrole nieuwbouw woning.
 • Luchtlekken opsporen in combinatie met blowerdoor.
 • Brandgevaar in elektrische installaties vermijden.
 • Lekkages bij leidingen opsporen.
 • De oorzaken van vochtproblemen en schimmelvorming vaststellen.
 • Rendementsbewaking en het voorkomen van brandgevaar bij zonnepanelen.
 • Het vaststellen van de omvang van schade door muizen, ratten, steenmarters, bijen en wespen.
 • Vleermuizen opsporen, tellen en in beeld brengen.
 • Lekdetectie bij platte daken en het vaststellen van de omvang van daklekkages.
 • Kwaliteitscontrole bij verbouwing en bij na-isolatie werkzaamheden.
 • Controle van de werking verwarmingsradiatoren en vloerverwarming.
 • De waterdichtheid testen bij ramen, kozijnen, serres en aanbouwen.
 • Kwaliteitscontrole bij isolatieglas.

Enkele voorbeelden van woning & gebouw thermografie

Afspraak maken voor woning of gebouw thermografie

Wil je een afspraak maken voor woning thermografie of wil je een bedrijfsgebouw door een bouwkundige laten onderzoeken met gebruik van blowerdoor en thermografie? Neem dan eerst op tijd contact met ons op. Wanneer de omstandigheden geschikt zijn voor een thermografisch onderzoek nemen wij vervolgens weer contact op voor een definitieve afspraak.

Wat zijn de kosten van thermografie?

De kosten van woning thermografie zijn vanaf €350 inclusief rapportage. Voor een thermografisch onderzoek in combinatie met blowerdoor geven wij graag een offerte op maat.

Wat is het werkgebied van Energiekeurplus?

Energiekeurplus doet thermografisch onderzoek bij nieuwbouw en bestaande woningen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Voor thermografie inspecties en drone inspecties bij grotere gebouwen zijn wij landelijk inzetbaar.

Gerelateerde diensten:

Geschatte leestijd: 7 minuten