Gebouw thermografie

Slecht geïsoleerde gevels en daken en gebrekkige kierdichting zijn de belangrijkste oorzaken van energieverlies en tochtklachten in gebouwen. Dit geldt voor woningen, maar zeker ook ook voor kantoren en bedrijfsgebouwen. De prijzen van energie in Nederland zijn decennia lang gestegen. Vandaar dat de kosten van gebouw thermografie zich al snel weer terugverdienen uit de terugkerende besparing op de energierekening. Bovendien kunnen gebouwschade, comfortproblemen en gezondheidsklachten door middel van woning thermografie of gebouw thermografie worden vermeden.

Thermografie nieuwbouw woning

Koop je een nieuwe woning of een bedrijfspand, laat je bouwen of ga je verbouwen? Dan is het belangrijk om de kwaliteit van de werkzaamheden te laten controleren. Tijdens de bouw of bij een verbouwing kan er namelijk veel misgaan. Door slecht vakmanschap, de toepassing van verkeerde materialen, slechte communicatie, slordigheid. Een nieuwbouw woning heeft bij oplevering gemiddeld zo’n 28 bouwfouten en 40% van de opgeleverde woningen blijkt niet aan de minimale eisen van het Bouwbesluit te voldoen. Soms worden radiatoren verkeerd aangesloten of worden de leidingen van de vloerverwarming verkeerd gelegd. Maar veel vaker is er sprake van gebrekkige kierdichting en slechte ventilatie. Voorkom daarom dat je een kat in de zak koopt!

Gebouw thermografie toont warmteverlies en koudebruggen

Dé manier om warmteverlies, tochtklachten en isolatieproblemen in gebouwen op te sporen is een onderzoek met gebruik van blowerdoor, thermografie en kunstmatige rook. Op deze wijze brengen wij tijdens gebouw thermografie alle verborgen luchtlekken, koudebruggen en isolatiegebreken haarscherp in beeld. Een thermografisch onderzoek geeft dan ook helder inzicht in de mogelijkheden om een woning of een gebouw tijdens renovatie energiezuinig, comfortabel en gezond te maken.

“Er is geen enkele reden waarom jij niet in een comfortabel huis zou kunnen leven zonder veel geld te verspillen!”

– Energiekeurplus

Gebouw thermografie ter controle van isolatie

Energiekeurplus is bouwkundig inspecteur en controleert of de isolatie wel goed is aangebracht nadat je een woning hebt laten bouwen, verbouwen of isoleren. Door middel van gebouw thermografie tijdens een blowerdoortest zijn bouwkundige gebreken zoals luchtlekken, koudebruggen en slecht aangebrachte isolatie onomstotelijk aan te tonen. Met een helder inspectierapport kun je aan de aannemer laten zien waar de problemen zijn aangetroffen, zodat zij gericht hersteld kunnen worden en gebouwschade kan worden vermeden.

Thermografie bij verwarming en koeling

Met gebruik van thermografie controleren wij de werking van koelsystemen en verwarmingsinstallaties. Of het nu gaat om radiatoren, hete luchtverwarming, airconditioning of om een vloerverwarming. De aanvoer- en retour temperaturen en het afgiftepatroon geven ons informatie over de efficiëntie van het systeem. Verder kunnen wij bij gebouw thermografie gebreken in een verwarmingsinstallatie of koelsysteem opsporen. Hierbij valt te denken aan verstopte radiatoren, een slechte temperatuur verdeling, isolatiegebreken en luchtlekken bij de buizen van de luchtverwarming en het opsporen van lekkages in CV-leidingen of vloerverwarming. Maar ook elektrische en mechanische gebreken in schakelkasten en componenten als ventilatoren, airco units brengen wij met thermografie in beeld.

Thermografie bij schade door ongedierte

Muizen, marters, vogels, bijen en wespen kunnen aanzienlijke overlast en schade aan woningen en andere gebouwen veroorzaken. Energiekeurplus brengt dergelijke schade door ongedierte in beeld. Aan de hand van thermografisch gebouw onderzoek wordt de omvang van de schade namelijk zichtbaar en kan gericht, kostenbesparend herstel worden uitgevoerd. Hierbij valt onder meer te denken aan verborgen schade aan de isolatie in gevels en daken veroorzaakt door muizen, marters of als gevolg van bijen of wespen.

Thermografie toont gezondheidsrisico’s in huis

Warmtelekken zoals isolatiegebreken en luchtlekken veroorzaken een oncomfortabel, vaak zelfs ongezond binnenklimaat. Door isolatieproblemen en luchtlekken krijgen tocht, vocht en schimmels namelijk vrij spel in een gebouw. Zij vormen vervolgens een bedreiging voor de gezondheid van de bewoners en werknemers. Met gebruik van thermografie tonen wij aan waar lekkages bestaan en waar het risico op condensatie en schimmelvorming bestaat.

Toepassingen van thermografie in gebouwen

Behalve voor het opsporen van isolatiegebreken en koudebruggen, verwarmingsinstallaties en schade door ongedierte kunnen wij thermografie succesvol inzetten om vele andere problemen in gebouwen op te sporen. Daarom volgt hieronder een overzicht van een aantal andere toepassingen van thermografie waarvan wij gebruik maken:

 • Loslatende tegels en gevelbeplating.
 • Kwaliteitscontrole nieuwbouw woning.
 • Luchtlekken opsporen in combinatie met blowerdoor.
 • Brandgevaar in elektrische installaties vermijden.
 • Lekkages bij leidingen opsporen.
 • De oorzaken van vochtproblemen en schimmelvorming vaststellen.
 • Rendementsbewaking en het voorkomen van brandgevaar bij zonnepanelen.
 • Het vaststellen van de omvang van schade door muizen, ratten, steenmarters, bijen en wespen.
 • Lekdetectie bij platte daken en het vaststellen van de omvang van daklekkages.
 • Kwaliteitscontrole bij verbouwing en bij na-isolatie werkzaamheden.
 • Controle van de werking verwarmingsradiatoren en vloerverwarming.
 • De waterdichtheid testen bij ramen, kozijnen, serres en aanbouwen.
 • Kwaliteitscontrole bij isolatieglas.

Enkele voorbeelden van woning & gebouw thermografie

Afspraak maken voor woning of gebouw thermografie

Wil je een afspraak maken voor woning thermografie of wil je een bedrijfsgebouw door een bouwkundige laten onderzoeken met gebruik van blowerdoor en thermografie? Neem dan eerst op tijd contact met ons op. Wanneer de omstandigheden geschikt zijn voor een thermografisch onderzoek nemen wij vervolgens weer contact op voor een definitieve afspraak.

Wat zijn de kosten van thermografie?

De kosten van woning thermografie zijn vanaf €350 inclusief rapportage. Voor een thermografisch onderzoek in combinatie met blowerdoor geven wij graag een offerte op maat.

Wat is het werkgebied van Energiekeurplus?

Energiekeurplus doet thermografisch onderzoek bij nieuwbouw en bestaande woningen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Voor thermografie inspecties en drone inspecties bij grotere gebouwen zijn wij landelijk inzetbaar.

Waarom kiest men voor ons?

 • 13 jaar ervaring
 • Kennis van zaken
 • Gedegen onderzoek
 • Uitstekende service
 • Heldere rapportages
 • Passiefhuis Vakman
 • Bouwkundig inspecteur
 • Level 3 Blowerdoor Tester
 • Gecertificeerd energieadviseur
 • Optical Gas Imaging specialist
 • Level 3 gecertificeerd Thermograaf
 • Gecertificeerd ultrasoon inspecteur

Ja, ik wil graag een bouwkundige inspectie met gebruik van blowerdoor en thermografie aanvragen!

Gebouw thermografie
Ik ben op de hoogte van de inhoud van de privacy verklaring en geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen.

Hartelijk dank voor het rapport!

Supersnel, top! Ook over de inhoud, de rapportage en de leesbaarheid ben ik zeer tevreden.
– K. Sikma, Groningen

Bedankt voor de rapportage!

Helder & snel. Daar kan ik wat mee!
– M. Bouman, Slochteren

Dank voor de rapportage!

Mooi duidelijk rapport met acties voor de zomer zodat we er van de winter warmpjes bij zitten.
– J. van der Sluis, Lelystad