Gebouw thermografie

Level 3 gecertificeerd expert in gebouw thermografie

Gebouw thermografie

Slecht geïsoleerde gevels en daken en gebrekkige kierdichting zijn de belangrijkste oorzaken van energieverlies en tochtklachten in gebouwen. Dit geldt voor woningen, maar zeker ook ook voor kantoren en bedrijfsgebouwen. De prijzen van energie in Nederland zijn decennia lang gestegen. Vandaar dat de kosten van gebouw thermografie zich al snel weer terugverdienen uit de terugkerende besparing op de energierekening. Bovendien kunnen gebouwschade, comfortproblemen en gezondheidsklachten door middel van een gedegen onderzoek met Blowerdoor en thermografie worden vermeden.

Gebouw thermografie toont warmteverlies

Dé manier om warmteverlies, tochtklachten en isolatieproblemen in gebouwen op te sporen is een uitgebreid gebouwonderzoek met gebruik van blowerdoor, thermografie en kunstmatige rook. Op deze wijze brengen wij tijdens gebouw thermografie alle verborgen luchtlekken, koudebruggen en isolatiegebreken haarscherp in beeld. Een thermografisch onderzoek geeft dan ook helder inzicht in de mogelijkheden om een gebouw tijdens renovatie energiezuinig, comfortabel en gezond te maken.

“Er is geen enkele reden waarom jij niet in een comfortabel huis zou kunnen leven zonder veel geld te verspillen!”

– Energiekeurplus

Gebouw thermografie ter controle van isolatie

Energiekeurplus controleert of de isolatie in goed is aangebracht nadat je een woning hebt laten bouwen, verbouwen of isoleren. Door middel van gebouw thermografie tijdens een blowerdoortest zijn bouwkundige gebreken zoals luchtlekken, koudebruggen en slecht aangebrachte isolatie onomstotelijk aan te tonen. Met een helder inspectierapport kun je aan de aannemer laten zien waar de problemen zijn aangetroffen, zodat zij gericht hersteld kunnen worden en gebouwschade kan worden vermeden.

Thermografie bij verwarming en koeling

Met gebruik van thermografie controleren wij de werking van verwarming en koeling. Of het nu gaat om radiatoren, hete luchtverwarming, de airco of om vloerverwarming. De aanvoer en retour temperaturen en het afgifte patroon geven ons informatie over de efficiëntie van het systeem. Verder kunnen wij met gebouw thermografie gebreken in een verwarming of koelsysteem opsporen. Hierbij valt te denken aan een slechte temperatuurverdeling, sedimentatie in radiatoren, isolatiegebreken bij luchtverwarmingsbuizen en het opsporen van lekkages bij airco’s, in CV-leidingen en bij vloerverwarming. Maar ook elektrische en mechanische gebreken in componenten als ventilatoren, airco units brengen wij met thermografie in beeld.

Controle van nieuwbouw met thermografie

Maar liefst 40% van de opgeleverde nieuwbouw woningen blijkt niet aan de minimale eisen van het Bouwbesluit te voldoen. Soms worden radiatoren verkeerd aangesloten of worden de leidingen van de vloerverwarming verkeerd gelegd. Maar veel vaker is er sprake van gebrekkige kierdichting en slechte ventilatie. Voor kopers betekent dit dus een hoge energierekening en tochtklachten. Soms ontstaat zelfs flinke schade als gevolg van vochtproblemen. Daarom is het aan te raden een nieuwe woning op dergelijke fouten te laten controleren met gebruik van gebouw thermografie.

Thermografie bij schade door ongedierte

Muizen, marters, vogels, bijen en wespen kunnen aanzienlijke overlast en schade aan gebouwen veroorzaken. Energiekeurplus brengt dergelijke schade door ongedierte in beeld. Aan de hand van thermografisch gebouw onderzoek wordt de omvang van de schade namelijk zichtbaar en kan gericht, kostenbesparend herstel worden uitgevoerd. Hierbij valt onder meer te denken aan verborgen schade aan de isolatie in gevels en daken veroorzaakt door muizen, marters of als gevolg van bijen of wespen.

Thermografie toont gezondheidsrisico’s in huis

Warmtelekken zoals isolatiegebreken en luchtlekken veroorzaken een oncomfortabel, vaak zelfs ongezond binnenklimaat. Door isolatieproblemen en luchtlekken krijgen tocht, vocht en schimmels namelijk vrij spel in een gebouw. Zij vormen vervolgens een bedreiging voor de gezondheid van de bewoners en werknemers. Met gebruik van thermografie tonen wij aan waar lekkages bestaan en waar het risico op condensatie en schimmelvorming bestaat.

Afspraak maken voor gebouw thermografie

Wil je een woning of een bedrijfsgebouw door een expert laten onderzoeken door middel van blowerdoor en thermografie, of wil je een specifiek probleem in een gebouw thermografisch laten onderzoeken? Neem dan op tijd contact op, wanneer de omstandigheden geschikt zijn voor een onderzoek nemen wij vervolgens contact op voor een definitieve afspraak.

Enkele voorbeelden van gebouw thermografie

Voorbereidingen gebouw thermografie

Hieronder lees je een aantal voorbereidingen die je in het algemeen dient te treffen voorafgaand aan een bouwkundige thermografie inspectie met gebruik van Blowerdoor:

  • Zet de thermostaat 24 uur van te voren op 21 graden zodat er voldoende temperatuurverschil tussen binnen en buiten is.
  • Probeer een gelijkmatige temperatuur verdeling in het pand te bereiken. Draai dus de radiatoren overal open en zet de binnendeuren open. Zodat de warmte zich goed kan verdelen.
  • Sluit alle ramen, deuren naar buiten en zet alle ventilatieroosters dicht.
  • Verwijder grote obstakels voor het te inspecteren object.
  • Laat gordijnen de nacht voor de inspectie geopend.
  • Verplaats grote meubels zodat zij minimaal 30 cm van de buitenwanden afstaan.
  • Parkeer je auto niet dicht bij het huis op de oprit.

In specifieke gevallen kan het zijn dat het onderzoek vraagt om een afwijkende voorbereiding. In dat geval stellen wij je hier uiteraard van op de hoogte.

De kosten van gebouw thermografie

De kosten van een bouwkundige inspectie voor een woning zijn vanaf €350 inclusief rapportage. Voor een onderzoek van een bedrijfspand of ander gebouw geven wij graag een offerte op maat. Energiekeurplus is ITC Level 3 gecertificeerd thermograaf en werkt in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Voor thermografie inspecties bij grotere gebouwen en voor industriële thermografie inspecties zijn wij landelijk inzetbaar.

Ja, ik wil graag een bouwkundige inspectie met gebruik van Blowerdoor en thermografie aanvragen!

Gebouw thermografie
Ik ben op de hoogte van de inhoud van de privacy verklaring en geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau voor de zakelijke- en particuliere markt. Wij zijn specialist in energie, thermografie – ITC Level 3 -, Blowerdoor – SKH Level 3 – en Ultrasoon. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor thermografie inspecties bij grotere gebouwen en industriële thermografie inspecties zijn wij landelijk inzetbaar.

ITC Level 3 gecertificeerd thermograaf