Vochtproblemen

Onderzoek naar de oorzaken van vochtproblemen

Vochtproblemen onderzoek

Vochtproblemen zijn een belangrijke oorzaak van een ongezond binnenklimaat in gebouwen. Schimmels, zwammen en mijten gedijen namelijk erg goed bij een hoge luchtvochtigheid. De sporen van schimmels veroorzaken nare aandoeningen aan onze luchtwegen. Meer dan 30 cm2 schimmel in huis wordt daarom als een gezondheidsrisico beschouwd. Om risico’s te vermijden is het belangrijk dat de oorzaken van een vochtprobleem snel worden opgespoord. Wij maken hierbij gebruik van thermografie, blowerdoor, vochtmetingen of een waterdichtheidstest.

Waar komt al dat vocht vandaan?

Door koken, douchen, wassen en uitademen wordt in een woning continu vocht geproduceerd. Het is dan ook belangrijk dat er goed wordt geventileerd om dit vocht weer af te voeren. Een gezonde relatieve luchtvochtigheid binnen ligt tussen de 40 en 60%. Is de lucht vochtiger dan neemt het risico op schimmelvorming en condensatie snel toe. Zeker wanneer er daarnaast sprake is van een slechte isolatie, tochtklachten of koudebruggen! Een duidelijke aanwijzing voor een te hoge luchtvochtigheid is de vorming van condens op dubbelglas.

Oorzaken van vochtproblemen

Helaas spelen er vaak ook andere problemen die een veel hogere vochtproductie veroorzaken. Soms zelfs met grote schade en gezondheidsproblemen tot gevolg! Vaak hebben gebouwen in Nederland een vochtige – of zelfs natte – kruipruimte. Soms spelen er ook problemen als regendoorslag, interne condensatie of lekkage door gebarsten leidingen. Om schade en gezondheidsklachten te voorkomen moet er dan meer gebeuren dan alleen goed ventileren!

“Wanneer vocht vanuit de kruipruimte door de vloer kan doordringen heeft dit ernstige gevolgen voor het binnenklimaat. Bovendien kunnen de kosten voor verwarming stijgen met wel 30%!”

– Energiekeurplus

Onderzoek & herstel vochtproblemen

Het is belangrijk om de werkelijke bron van een vochtprobleem te achterhalen en te herstellen. Alléén zo kunnen schade en gezondheidsrisico’s worden beperkt. Helaas zijn oorzaak en gevolg van een vochtprobleem meestal niet op dezelfde plaats te vinden. Een foute analyse is dan ook snel gemaakt. Een gedegen onderzoek naar de bron van een vochtprobleem voorkomt zinloze investeringen en is daarom sterk aan te raden!

Problemen met vocht en lekkage

Energiekeurplus doet onderzoek naar vocht, lekkage en problemen met het binnenklimaat. Wij zijn vochtspecialist en hebben ervaring in het opsporen van de werkelijke oorzaken van lekkages en vochtklachten in woningen en andere gebouwen. Ook kunnen wij adviseren over het succesvol verhelpen van problemen met vocht in huis.

Enkele voorbeelden van onderzoek naar vochtproblemen

Kosten vochtonderzoek

De kosten voor een onderzoek naar problemen met vocht zijn afhankelijk van het type vochtprobleem en van het pand waarom het gaat. Energiekeurplus onderzoekt problemen met vocht in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Ja, ik wil graag een offerte voor een onderzoek naar vochtproblemen aanvragen!

Vochtproblemen
Ik ben op de hoogte van de inhoud van de privacy verklaring en geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau voor de zakelijke- en particuliere markt. Wij zijn specialist in energie, thermografie – ITC Level 3 -, Blowerdoor – SKH Level 3 – en Ultrasoon. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor thermografie inspecties bij grotere gebouwen en industriële thermografie inspecties zijn wij landelijk inzetbaar.

ITC Level 3 gecertificeerd thermograaf