Vochtproblemen

Gedegen onderzoek door een vochtspecialist

Vochtonderzoek

Vochtproblemen zijn een belangrijke oorzaak van een ongezond binnenklimaat in gebouwen. Schimmels, zwammen en mijten gedijen namelijk erg goed bij een hoge luchtvochtigheid. De sporen van schimmels veroorzaken nare aandoeningen aan onze luchtwegen. Meer dan 30 cm2 schimmel in huis wordt daarom als een gezondheidsrisico beschouwd. Om risico’s te vermijden is het belangrijk dat de oorzaken van een vochtprobleem snel worden opgespoord. Laat daarom een deskundig vochtonderzoek uitvoeren. Wij maken hierbij gebruik van thermografie, blowerdoor, vochtmetingen of een waterdichtheidstest.

Waar komt al dat vocht vandaan?

Door koken, douchen, wassen en uitademen wordt in een woning continu vocht geproduceerd. Het is dan ook belangrijk dat er goed wordt geventileerd om dit vocht weer af te voeren. Een gezonde relatieve luchtvochtigheid binnen ligt tussen de 40 en 60%. Is de lucht vochtiger dan neemt het risico op schimmelvorming en condensatie snel toe. Zeker wanneer er sprake is van een slechte isolatie, tochtklachten of koudebruggen! Een duidelijke aanwijzing voor een te hoge luchtvochtigheid is condens op dubbelglas.

Oorzaken van vochtproblemen

Vaak spelen er echter ook andere problemen die nog een veel hogere vochtproductie veroorzaken. Soms zelfs met grote schade en gezondheidsproblemen tot gevolg! Vaak hebben gebouwen in Nederland een vochtige, of zelfs natte kruipruimte. Soms spelen er ook problemen als geveldoorslag, interne condensatie of lekkage door gebarsten leidingen. Om schade en gezondheidsklachten te voorkomen moet er vaak meer gebeuren dan alleen goed ventileren. Daarom is een belangrijk om een gedegen vochtonderzoek uit te laten voeren zodat vochtproblemen bij de bron kunnen worden aangepakt.

“Wanneer vocht vanuit de kruipruimte door de vloer kan dringen heeft dit ernstige gevolgen voor het binnenklimaat. Bovendien kunnen de kosten voor verwarming stijgen met wel 30%!”

– Energiekeurplus

Bouwfysica en vochtproblemen

Bij een hoge dampspanning verplaatst waterdamp zich altijd naar plaatsen met een lagere dampspanning. In ons land is de dampspanning in gebouwen bijna altijd hoger dan buiten omdat de binnentemperatuur meestal hoger is dan de buitentemperatuur. Hierdoor vindt er damptransport van binnen naar buiten plaats. Vanwege het verschil in dampspanning wordt waterdamp door de gebouwconstructies naar buiten geperst. Warme lucht kan veel meer waterdamp bevatten dan koude lucht. Wanneer waterdamp zich door de gebouwschil naar buiten verplaatst en afkoelt tot onder het dauwpunt leidt dit tot condensatie. Door condensatie op of in gebouwconstructies ontstaan vaak grote vochtproblemen of vorstschade.

Vochtonderzoek & herstel van problemen

Het is belangrijk om de werkelijke bron van een vochtprobleem te achterhalen en te herstellen. Alléén zo kunnen gebouwschade en gezondheidsrisico’s worden beperkt. Helaas zijn oorzaak en gevolg van een vochtprobleem meestal niet op dezelfde plaats te vinden. Een foute analyse is dan ook snel gemaakt. Een gedegen vochtonderzoek naar de bron van het probleem voorkomt zinloze investeringen en is daarom sterk aan te raden!

Vochtproblemen en lekkage

Energiekeurplus is bouwkundig inspecteur en doet onderzoek naar vocht, lekkage en problemen met het binnenklimaat. Wij zijn vochtspecialist en hebben ervaring in het opsporen van de werkelijke oorzaken van lekkages en vochtproblemen in woningen en andere gebouwen. Ook kunnen wij naar aanleiding van een vochtonderzoek adviseren over het succesvol verhelpen van de aangetroffen problemen.

Enkele voorbeelden van vochtonderzoek

Technieken die wij gebruiken bij lekdetectie en vochtonderzoek

  • Endoscopie
  • Thermografie
  • Blowerdoor
  • Geofoon
  • UV kleurdetectie
  • Ventilatiemetingen
  • Dampdrukmetingen
  • Waterdichtheidstest
  • Luchtvochtigheidsmetingen
  • Vochtmetingen in constructies

Kosten vochtonderzoek

De kosten voor een vochtonderzoek zijn afhankelijk van het type vochtprobleem en van het pand waarom het gaat. Energiekeurplus onderzoekt problemen met vocht bij gebouwen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Ja, ik wil graag een offerte voor een vochtonderzoek aanvragen!

Vochtproblemen
Ik ben op de hoogte van de inhoud van de privacy verklaring en geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen.

Hartelijk dank voor het rapport!

Supersnel, top! Ook over de inhoud, de rapportage en de leesbaarheid ben ik zeer tevreden.
– K. Sikma, Groningen

Bedankt voor de rapportage!

Helder & snel. Daar kan ik wat mee!
– M. Bouman, Slochteren

Dank voor de rapportage!

Mooi duidelijk rapport met acties voor de zomer zodat we er van de winter warmpjes bij zitten.
– J. van der Sluis, Lelystad