Vochtproblemen

Onderzoek naar de oorzaken van vochtproblemen

Vochtproblemen onderzoek

Vochtproblemen zijn een belangrijke oorzaak van een ongezond binnenklimaat in gebouwen. Schimmels, zwammen en mijten gedijen namelijk erg goed bij een hoge luchtvochtigheid. De sporen van schimmels kunnen nare aandoeningen aan onze luchtwegen veroorzaken. Meer dan 30 cm2 schimmel in huis wordt als een gezondheidsrisico beschouwd. Om risico’s te vermijden is het belangrijk dat de oorzaken van vochtproblemen worden opgespoord. Wij maken hierbij gebruik van thermografie en vochtmetingen.

Waar komt al dat vocht vandaan?

Door koken, douchen, wassen en uitademen wordt in huis continu vocht geproduceerd. Het is dan ook belangrijk dat er goed wordt geventileerd om dit vocht weer af te voeren. Een gezonde relatieve luchtvochtigheid binnen ligt tussen de 40 en 60%. Is de lucht vochtiger dan neemt het risico op onder meer schimmelvorming toe. Zeker wanneer er daarnaast sprake is van een slechte isolatie, tochtklachten of koudebruggen! Een duidelijke aanwijzing voor een te hoge luchtvochtigheid is de vorming van condens op dubbelglas.

Oorzaken van vochtproblemen

Helaas spelen er vaak nog andere problemen die een veel hogere vochtproductie veroorzaken. Met grote schade en gezondheidsproblemen tot gevolg! Vaak is er bij gebouwen in Nederland een vochtige – of zelfs natte – kruipruimte. Soms spelen ook problemen als regen doorslag, interne condensatie of lekkage door gebarsten leidingen. Om schade en gezondheidsklachten te voorkomen moet er meer gebeuren dan alleen ventileren!

“Wanneer vocht vanuit de kruipruimte in de vloer kan doordringen heeft dit ernstige gevolgen voor het binnenklimaat! Bovendien kunnen de kosten voor verwarming stijgen met wel 30%!”

Onderzoek & herstel vochtproblemen

Het is belangrijk om de bron van de vochtproblemen te achterhalen en te herstellen. Alléén zo kunnen schade en gezondheidsrisico’s worden voorkomen. Helaas zijn oorzaak en gevolg van problemen met vocht meestal niet op dezelfde plaats te vinden. Een foute analyse is snel gemaakt. Een goed onderzoek naar de bron van het vochtprobleem is aan te raden om zinloze investeringen te voorkomen!

Problemen met vocht

Energiekeurplus doet onderzoek naar vocht en problemen met het binnenklimaat. Wij hebben ervaring in het opsporen van de oorzaken van vochtklachten. Ook kunnen wij in veel gevallen een bijdrage leveren aan het verhelpen van problemen met vocht. Bij plotselinge schade aan leidingen, goten of doorvoeren worden de kosten van het onderzoek en herstel naar deze schade gedekt door de opstalverzekering.

Enkele voorbeelden van onderzoek naar vochtproblemen

Kosten onderzoek naar vochtproblemen

De kosten voor een onderzoek naar problemen met vocht zijn afhankelijk van het type vochtprobleem en van het pand waarom het gaat. Energiekeurplus onderzoekt problemen met vocht in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Ja, ik wil graag een offerte voor een onderzoek naar vochtproblemen aanvragen!

Vochtproblemen
Ik ben op de hoogte van de inhoud van de privacy verklaring en geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen.