Thermografie bij vochtproblemen

Vochtproblemen

Laat bij vochtproblemen altijd een deskundig vochtonderzoek uitvoeren

Home » Binnenklimaat » Vochtproblemen

Vochtproblemen

Vochtproblemen zijn de belangrijkste oorzaak gebouwschade en van een ongezond binnenklimaat. Schimmels, zwammen en mijten gedijen namelijk erg goed bij een hoge luchtvochtigheid. Houtaantastende schimmels en zwammen kunnen houten vloeren en balken volledig verwoesten. En de sporen van schimmels en zwammen veroorzaken nare aandoeningen aan onze luchtwegen. Meer dan 30 cm2 schimmel in huis wordt daarom als een gezondheidsrisico beschouwd. Om risico’s te vermijden is het belangrijk dat de oorzaken van een vochtprobleem snel worden opgespoord. Laat daarom een deskundig vochtonderzoek uitvoeren. Wij maken hierbij gebruik van thermografie, blowerdoor, vochtmetingen of een waterdichtheidstest conform de NEN-13051.

Waar komt al dat vocht in huis vandaan?

Door te koken, douchen, ademen en de was te drogen produceren we continu vocht in huis, wel 10 tot 15 liter per dag! Om al dit vocht weer af te voeren is voldoende ventilatie heel belangrijk. Een gezonde luchtvochtigheid in huis ligt tussen de 40 en 60%. Is de binnenlucht vochtiger dan neemt het risico op schimmelvorming en condensatie in huis snel toe. Zeker wanneer er daarnaast ook sprake is van ontoereikende ventilatie, slechte isolatie, tocht in huis of koudebruggen! Een duidelijke aanwijzing voor een te hoge luchtvochtigheid in huis is condensvorming op dubbelglas.

Wanneer vocht vanuit de kruipruimte door de vloer kan dringen heeft dit ernstige gevolgen voor het binnenklimaat. Bovendien kunnen de kosten voor verwarming stijgen met wel 30%!

– Energiekeurplus

Deskundig vochtonderzoek

Vaak spelen er ook andere problemen – zoals bouwfouten of achterstallig onderhoud – die nog een veel hogere vochtproductie veroorzaken. Soms zelfs met grote schade, geuroverlast en gezondheidsproblemen als gevolg! Vaak hebben gebouwen in Nederland een vochtige, of zelfs kletsnatte kruipruimte. Soms spelen er ook problemen als geveldoorslag, interne condensatie of lekkage door gebarsten aan- & afvoerleidingen. Om schade en gezondheidsklachten te voorkomen moet vaak meer gebeuren dan alleen voldoende ventileren. Daarom is een belangrijk om een gedegen vochtonderzoek uit te laten voeren zodat vochtproblemen bij de bron kunnen worden aangepakt.

Oorzaken van vocht in huis

 • Bouwfouten
 • Condensatie
 • Slechte ventilatie
 • Optrekkend vocht
 • Natte kruipruimte
 • Capillair vocht
 • Koudebruggen
 • Isolatiegebreken
 • Doorslaand vocht
 • Dampdruk verschillen
 • Leiding lekkage
 • Daklekkage
 • Dakgoot lekkage
 • Achterstallig onderhoud
 • Slechte waterkeringen

Bouwfysica, vochtproblemen & vorstschade

Bij een hoge dampspanning verplaatst waterdamp zich altijd naar plaatsen met een lagere dampspanning. In ons land is de dampspanning in gebouwen bijna altijd hoger dan buiten omdat de binnentemperatuur meestal hoger is dan de buitentemperatuur. Hierdoor vindt damptransport van binnen naar buiten plaats. Vanwege het verschil in dampspanning wordt waterdamp door de gebouwconstructies naar buiten geperst. Warme lucht kan veel meer waterdamp bevatten dan koude lucht. Wanneer waterdamp zich door de gebouwschil naar buiten verplaatst en afkoelt tot onder het dauwpunt leidt dit tot condensatie. Door condensatie op of in gebouwconstructies ontstaan vochtproblemen en vorstschade.

Vochtproblemen bij rieten daken

Vochtproblemen bij rieten daken kunnen aanzienlijke financiële schade veroorzaken. Als gevolg van vochtophoping kan een nieuw rieten dak al binnen enkele jaren volledig vergaan. Vocht zal zich bijvoorbeeld in riet ophopen wanneer de dakhelling onvoldoende is. Het regenwater wordt onvoldoende afgevoerd en blijft in de rietstengels achter. Maar ook bij het aanbrengen van isolatie bij bestaande rieten daken bestaat een groot risico op vochtproblemen als gevolg van interne condensatie. Het is daarom belangrijk de kwaliteit van het aanbrengen van de isolatie, kierdichting en dampremmende folie altijd te laten onderzoeken tijdens een rookproef.

Vochtonderzoek & herstel van vochtproblemen

Het is belangrijk om de werkelijke bron van een vochtprobleem te achterhalen en zo snel mogelijk te laten herstellen. Alléén zo kunnen gebouwschade en gezondheidsrisico’s als gevolg van schimmelvorming worden beperkt. Helaas zijn oorzaak en gevolg van een vochtprobleem meestal niet op dezelfde plaats te vinden. Een foute analyse is dan ook snel gemaakt. Zeker wanneer je gebruik maakt van een zogenaamde gratis inspectie door een bedrijf dat er alleen maar belang bij heeft om zijn eigen producten te verkopen. Een gedegen vochtonderzoek naar de bron van het probleem voorkomt zinloze investeringen en is daarom sterk aan te raden!

Vochtproblemen en lekkage

Energiekeurplus doet bouwkundig onderzoek naar de oorzaken van vochtproblemen, schimmel, zwam, lekkages en problemen met het binnenklimaat. Wij zijn vochtspecialist en hebben ruime ervaring in het opsporen van de werkelijke oorzaken van lekkages en vochtproblemen in woningen en andere gebouwen. Ook kunnen wij naar aanleiding van een vochtonderzoek adviseren over het succesvol verhelpen van de aangetroffen problemen.

Enkele voorbeelden van vochtonderzoek

Technieken die wij gebruiken bij vochtonderzoek

 • Endoscopie
 • Thermografie
 • Blowerdoor
 • Karstentest
 • UV kleurdetectie
 • Interne vochtmeting
 • Drone
 • Geofoon
 • Ventilatiemeting
 • Dampdrukmeting
 • Waterdichtheidstest
 • Luchtvochtigheidsmeting

Kosten vochtonderzoek

De kosten voor een vochtonderzoek zijn afhankelijk van het type vochtprobleem en van het pand waarom het gaat. Energiekeurplus onderzoekt problemen met vocht bij gebouwen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.