Home

Energiekeurplus is specialist in energielabel, energieadvies, thermografie en blowerdoorEnergieadvies, thermografie & blowerdoor

Energiekeurplus is specialist in energiebesparing.
Wij geven energieadvies en voorzien een bedrijf of woning van een officieel energielabel. Verder doen we onderzoek naar warmteverlies, tochtklachten en isolatiefouten. Hiervoor maken wij  gebruik van Blowerdoor en thermografie. Energiekeurplus is in te schakelen voor een professioneel binnenklimaat onderzoek, lekdetectie of een luchtdichtheidsmeting.

Wereldklasse thermografie

Bij thermografie maakt Energiekeurplus gebruik van geavanceerde warmtebeeldcamera’s.
Wij zijn gespecialiseerd in periodieke inspecties van elektrische installaties, de industrie, luchtvaart en bouwkundige thermografie. Energiekeurplus is ITC level 2 gecertificeerd en kan precies bepalen waar het risico op catastrofale fouten in elektrische installaties, productieprocessen en vliegtuigen bestaat. Ook tonen wij waar de oorzaak van tochtklachten, condensatie en schimmel in gebouwen te vinden zijn. We sporen lekkages en isolatiegebreken op en controleren of motoren, compressoren, verwarmingssystemen, klimaatplafonds, elektrische installaties en zonnepanelen naar behoren functioneren.

Blowerdoor

De luchtdichtheid van de gebouwschil bepaalt in hoge mate de energiezuinigheid en het comfort in gebouwen. Vandaar dat er aan de luchtdichtheid van gebouwen steeds hogere eisen worden gesteld.
Een luchtdichtheidstest wordt met een Blowerdoor uitgevoerd. Dit is een grote ventilator die in een deuropening wordt geplaatst. Tijdens een luchtdichtheidstest wordt het verlies door luchtlekken in de gebouwschil gemeten. Door luchtlekken die tijdens de Blowerdoortest worden gevonden af te dichten verhelp je comfortproblemen zoals tochtklachten, nare geuren en geluidsoverlast. Bovendien voorkom je onnodig energieverlies. Hierdoor is een energiebesparing van wel 20 tot 40% mogelijk!

Binnenklimaat

Op de werkvloer bestaan vaak klachten over het binnenklimaat. Te hoge CO2-concentraties veroorzaken klachten als geïrriteerde ogen, sufheid, concentratieverlies en hoofdpijn. Tochtklachten leiden tot verminderde arbeidsproductiviteit en uitval door ziekte. Energiekeurplus onderzoekt de kwaliteit van het binnenklimaat in kantoren, scholen, kinderdagverblijven. We maken hierbij gebruik van thermografie en een geavanceerde meetopstelling voor PMV/PPD onderzoek. Dit onderzoek op basis van de behaaglijkheidstheorie van Fanger is dé methode om de ernst van subjectieve klachten inzichtelijk te maken.

Lekdetectie en vochtproblemen

Bij onderzoek naar vochtproblemen en lekdetectie maken wij gebruik van thermografie, vochtmetingen, UV lichtdetectie, een rookproef en Blowerdoor. Lekken in CV- en afvoerleidingen, de vloerverwarming en platte daken kunnen veel schade veroorzaken. Met het blote oog zijn door oorzaken van lekken en interne condensatie moeilijk te vinden. Maar door middel van lekdetectie met technieken als thermografie zijn zij snel op te sporen. Zo kunnen gevolgschade en dure reparaties vaak worden voorkomen

Energiebesparing

In een energieadvies adviseren wij over energiebesparende maatregelen, toegesneden op jouw situatie. Ons energieadvies toont een aantal pakketten met energiebesparende maatregelen. In een energieadvies lees je het effect van de energiebesparende maatregelen op je energieverbruik en de kosten ervan. Dus een energieadvies laat precies zien welke energiebesparende maatregelen in jouw situatie het meeste rendement opleveren. Het energieadvies is dan ook een uitstekend hulpmiddel bij energiebesparing!

Energieadvies

Energiekeurplus is gecertificeerd EPA-W en EPA-U adviseur volgens de BRL 9500-01, 9500-02, 9500-03. Wij voorzien een woning of bedrijf van een energielabel of een energieadvies (EPA-maatwerkadvies). Uit onze ervaring blijkt dat er in woningen, maar ook bij bedrijven, scholen en instellingen een energiebesparing van vaak 30 tot wel 70% te behalen valt. Ons energieadvies laat zien waar. 

Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is ten opzichte van soortgelijke gebouwen. Verder toont het energielabel enkele maatregelen om een gebouw energiezuiniger te maken. Het energielabel voor woningen en bedrijven is verplicht. Sinds 2015 riskeert iedere verkoper of verhuurder van een woning of bedrijfspand zonder energielabel een boete. Dit geldt ook bij de oplevering van nieuwbouw. Voor een woning bedraagt deze €410 en voor een bedrijf kan de boete oplopen tot €20.500! 

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau voor de zakelijke- en particuliere markt markt. Wij zijn specialist in energie, thermografie & Blowerdoor. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor conditie monitoring, thermografie inspecties van hoogspanningsnetwerken en de industrie zijn wij nationaal en internationaal inzetbaar.


Recente projecten

Datum 18 november 2017 Energiekeurplus