Thermografie & Blowerdoortest

Energiekeurplus is bouwkundig inspecteur en ITC Level 3 gecertificeerd expert in thermografie. Wij doen thermografisch onderzoek in de gebouwde omgeving en in de industrie. Onder meer naar de oorzaken van lekkages en isolatiegebreken in gebouwen, pijpleidingen en opslagtanks. Energiekeurplus is gecertificeerd als Ultrasoon inspecteur, Passiefhuis Vakman en Level 3 Blowerdoor Tester. Wij zijn specialist in luchtdichtheidsmetingen met gebruik van blowerdoor, thermografie, ultragrafie en kunstmatige rook. Daarnaast zijn wij in te huren voor perslucht inspecties, kwaliteitscontrole bij zonnepanelen, energieadvies en bouwkundig onderzoek naar de oorzaken van gebreken, vochtproblemen, schimmelvorming en tochtklachten.

Thermografie expert

Energiekeurplus is ITC level 3 gecertificeerd thermograaf met jarenlange ervaring en behoort daarmee tot de wereldtop in het vakgebied. Wij maken gebruik van geavanceerde warmtebeeldcamera’s en zijn gespecialiseerd in bouwkundige thermografie, bouwfysica, ultragrafie, Non Destructief Onderzoek, industriële thermografie en gasdetectie. Wij bepalen op basis van periodieke inspecties waar het risico op catastrofale fouten bestaat. Verder doen we kwaliteitscontroles en onderzoeken wij de oorzaken van tochtklachten en bouwgebreken. Daarnaast zetten wij ons in voor natuurbehoud en sporen we lekkages en op. Ten slotte controleren de kwaliteit van motoren, compressoren, koelinstallaties, verwarmingssystemen en zonnepanelen.

Blowerdoortest

De luchtdichtheid van een gebouw bepaalt in hoge mate het comfort en de energiezuinigheid. Daarom stelt de overheid steeds hogere eisen. Wij voeren een blowerdoortest, QV10 meting of passiefhuis test uit met gebruik van een blowerdoor. Dit is een grote ventilator die we in een deuropening plaatsen. Tijdens een blowerdoortest meten we het lekverlies door naden en kieren nauwkeurig volgens de geldende normen. Luchtlekken kunnen we vervolgens haarscherp in beeld brengen met thermografie of een rookproef. Door kieren af te dichten verhelp je tochtklachten, nare geuren en geluidsoverlast. Bovendien voorkom je onnodig warmteverlies waardoor een energiebesparing van 20 tot wel 40% mogelijk is!

Blowerdoortest XL

Energiekeurplus voert een blowerdoortest uit bij woningen maar ook – in toenemende mate – bij grote gebouwen. Wij hebben ons ondermeer gespecialiseerd in gebouw thermografie en luchtdichtheidsmetingen bij grote gebouwen, simultaantesten en in waterdichtheidstesten van vliesgevels, ramen en deuren. Wij zijn hiervoor uitstekend toegerust en hebben inmiddels de beschikking over een flink aantal gekalibreerde blowerdoor ventilatoren. Wij zijn als Level 3 thermograaf de aangewezen partij voor de bewijslast voor BREEAM credits. Met name voor de BREEAM ENE 26 – Thermografisch onderzoek en de BREAAM ENE 26 – Luchtdoorlatendheidsmeting NEN-EN 13829 (methode A).

Waterdichtheidstest NEN-EN 13051

Bij lekdetectie onderzoek maken wij gebruik van diverse onderzoekstechnieken. Zoals thermografie, blowerdoor, rookproef of een waterdichtheidstest. Een waterdichtheidstest voeren wij uit volgens de NEN-EN 13051 ter controle van de waterdichtheid van vliesgevels, ramen en deuren. Lekkages veroorzaken veel schade, het is dus belangrijk om de oorzaak snel op te sporen. Met het blote oog zijn de oorzaken van lekkages, optrekkend vocht en interne condensatie moeilijk te bepalen. Maar met technieken als thermografie zijn zij snel op te sporen. Zo helpen wij gevolgschade en dure reparaties voorkomen.

Binnenklimaat en tochtklachten

In huis en op de werkvloer bestaan vaak klachten over het binnenklimaat. Te hoge CO2-concentraties veroorzaken klachten als geïrriteerde ogen, sufheid, concentratieverlies en hoofdpijn. Tochtklachten leiden tot verminderde arbeidsproductiviteit en uitval door ziekte. Energiekeurplus onderzoekt de kwaliteit van het binnenklimaat bij je thuis, maar ook op de werkvloer bij kantoren, op scholen en bij kinderdagverblijven. We kunnen bij ons onderzoek gebruik maken van diverse onderzoekstechnieken zoals CO2 metingen, luchtvochtigheidsmetingen, turbulentie metingen, interne vochtmetingen, thermografie & blowerdoor.

“Elke liter luchtlekkage kost circa 1 m3 gas per jaar!”

– NEN 5182

ITC Level 3 gecertificeerd thermograaf

Erwin den Hartog is een enthousiast thermograaf met 13 jaar ervaring in bouwkundige inspecties en energie inspecties. Hij volgde met succes vele hoogwaardige opleidingen en is daarnaast Cat 1 gecertificeerd ultrasoon inspecteur en drone piloot. Zo is hij ondermeer gecertificeerd als gebouw thermograaf, elektrisch thermograaf en Optical Gas Imaging – OGI – gasdetectie specialist. Ook volgde hij de Cat 1 Thermography en Cat 2 Thermography & Building Physics training bij het IRT. Vervolgens deed hij de Cat 2 Thermography training via ITC, UK en een Cat 2 Electro Mechanical Thermography training in het UK. Uiteindelijk rondde hij met succes de training Level 3 Thermography door Ron Lucier van ITC, Nashua US af. Energiekeurplus zet thermografie en haar hoogwaardige kennis van thermodynamica in voor een breed scala van toepassingen. Zowel in de gebouwde omgeving, in de industrie en vanuit de lucht.

Gedegen energieadvies

Energiekeurplus geeft energieadvies op basis van een gebouw onderzoek door een zeer ervaren energieadviseur & ITC Level 3 gecertificeerd thermograaf. Om iedereen hierbij naar eigen wens van dienst te kunnen zijn bieden we hiervoor nu 3 mogelijkheden:

  1. Energieadvies: een energieadvies op basis van een inspectie van de gebouwschil door middel van thermografie, endoscopie en visuele inspectie. Bij dit onderzoek brengen wij de mogelijkheden voor energiebesparing en eventuele isolatiegebreken in beeld. Inclusief heldere rapportage met aangetroffen gebreken en verbetermogelijkheden.
  2. Uitgebreid energieadvies: een uitgebreid energieadvies op basis van een compleet onderzoek van de gebouwschil met gebruik van blowerdoor, thermografie, kunstmatige rook, een inspectie en endoscopie. Bij dit uitgebreide onderzoek brengen wij eerst alle oorzaken van energieverlies haarscherp in beeld. Vervolgens verwerken wij de resultaten in een uitgebreide rapportage met aangetroffen problemen, verbeter mogelijkheden en handige tips over producten die gebruikt kunnen worden om de gebreken te herstellen zodat een aannemer er tenslotte gericht mee aan de slag kan.
  3. Energieadvies zonder rapportage: bij dit energieadvies onderzoeken wij de mogelijkheden voor energiebesparing door middel van visuele inspectie, thermografie en endoscopie. We doen onderzoek naar de aanwezigheid van isolatie en de verbetermogelijkheden. Tijdens dit onderzoek ben je in de gelegenheid om vragen te stellen aan een Level 3 gecertificeerd thermograaf en energieadviseur met 12 jaar ervaring. Het onderzoek is zo uitgebreid als je zelf wenst, de kosten hiervan zijn al vanaf slechts €95 exclusief btw.

Over Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau. Wij werken ondermeer voor woningcorporaties, verzekeringsmaatschappijen, aannemers, bouwbedrijven en particuliere markt. Wij zijn specialist in energie, lekdetectie, bouwkundig onderzoek, thermografie – ITC Level 3 -, blowerdoortest – SKH Level 3 – en ultrasoon inspecties. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel en de kop van Noord-Holland. Voor ultragrafie inspecties en thermografie bij grotere gebouwen of industriële thermografie zijn wij landelijk inzetbaar.

Partners