Thermografie & Blowerdoor

ITC Level 3 Thermografie Expert & Gecertificeerd Drone Inspecteur

Energiekeurplus: Thermografie & Blowerdoor

Energiekeurplus is ITC Level 3 gecertificeerd expert in thermografie. Wij doen thermografisch onderzoek in de gebouwde omgeving en in de industrie. Onder meer naar de oorzaken van lekkages en isolatiegebreken in gebouwen, pijpleidingen en opslagtanks. Hierbij maken wij onder meer gebruik van een inspectie drone met warmtebeeld camera. Energiekeurplus is gecertificeerd RPAS piloot, Passiefhuis Vakman en Level 3 blowerdoor Tester. Wij zijn specialist in luchtdichtheidsmetingen met gebruik van blowerdoor, thermografie en kunstmatige rook. Daarnaast zijn wij in te huren voor drone inspecties, gasdetectie, kwaliteitscontrole bij zonnepanelen, conditiemonitoring, energieadvies en onderzoek naar de oorzaken van tochtklachten.

Energiekeurplus is ITC Level 3 thermograaf

Erwin den Hartog is een enthousiast thermograaf met 12 jaar ervaring in bouwkundige inspecties en energie inspecties. Hij volgde met succes vele hoogwaardige opleidingen in thermografie en is daarnaast gecertificeerd als drone piloot. Zo is hij is opgeleid als gebouw thermograaf en elektrisch thermograaf. Ook volgde hij de Level 1 thermography en Level 2 thermography & building physics training bij het IRT. Vervolgens deed hij de Level 2 thermography training via ITC in Kent, UK. Uiteindelijk rondde hij met succes de training Level 3 thermography door Ron Lucier van ITC, Nashua US af. Met gebruik van hoogwaardige kennis van thermodynamica zet Energiekeurplus thermografie in voor een breed scala van toepassingen, onder meer vanuit de lucht. Wij zijn dan ook de aangewezen partij om inspectie programma’s te implementeren, thermografen te begeleiden, opleiden en coachen.

Luchtdichtheidstest met Blowerdoor

Blowerdoor

De luchtdichtheid van de gebouwschil bepaalt in hoge mate het comfort en de energiezuinigheid. Daarom stelt de overheid hieraan steeds hogere eisen. Wij voeren een luchtdichtheidstest of QV10 meting uit met gebruik van een blowerdoor. Dit is een grote ventilator die we in een deuropening plaatsen. Tijdens een luchtdichtheidstest meten we het lekverlies door naden en kieren. Bovendien brengen we luchtlekken haarscherp in beeld met rook en thermografie. Door kieren af te dichten verhelp je tochtklachten, nare geuren en geluidsoverlast. Bovendien voorkom je onnodig warmteverlies waardoor een energiebesparing van 20 tot wel 40% mogelijk is!

“Elke liter luchtlekkage kost circa 1 m3 gas per jaar!”

– NEN 5182

Gedegen energieadvies

Energiekeurplus geeft energieadvies op basis van gebouwonderzoek met gebruik van blowerdoor en thermografie. Tijdens ons onderzoek brengen wij eerst alle oorzaken van warmteverlies; luchtlekken, vochtproblemen en isolatiegebreken in beeld. In een helder adviesrapport laten wij precies zien wat er speelt. Vervolgens geven wij aan wat de verbetermogelijkheden zijn en welke producten gebruikt kunnen worden om eventuele aangetroffen problemen te verhelpen. Zo beschik je uiteindelijk over een inzichtelijk rapport waarmee een aannemer gericht aan de slag kan.

Energiebesparing begint bij Energiekeurplus

Uit onze ervaring blijkt dat in veel woningen, maar ook bij bedrijven, scholen, instellingen en in de industrie een energiebesparing van 30 tot wel 70% te behalen valt! In een energieadvies adviseert Energiekeurplus over energiebesparende maatregelen op basis van gedegen onderzoek. Ons energieadvies bevat dus energiebesparende maatregelen toegesneden op jouw situatie. In een energieadvies geven wij een helder beeld van de aangetroffen afwijkingen en problemen. Daarnaast bevat ons rapport een begrijpelijk overzicht met verbetermogelijkheden. Daarom is ons energieadvies een uitstekend hulpmiddel bij energiebesparing!

Thermografie inspectie van zonnepanelen op zonneparken

Thermografie

Energiekeurplus is ITC level 3 gecertificeerd thermograaf en behoort tot de wereldtop in het vakgebied. Wij maken gebruik van geavanceerde warmtebeeldcamera’s en zijn gespecialiseerd in drone inspecties, bouwkundige thermografie, industriële thermografie en gasdetectie. Wij bepalen waar het risico’s op catastrofale fouten in productieprocessen bestaat. Verder tonen wij de oorzaken van tochtklachten en bouwgebreken. Daarnaast sporen we lekkages en op. Ten slotte controleren de kwaliteit van motoren, compressoren, koelinstallaties, verwarmingssystemen en zonnepanelen.

Lekdetectie, vochtproblemen & waterdichtheidstest

Bij een onderzoek naar vochtproblemenen lekdetectie in gebouwen maken wij gebruik van diverse onderzoekstechnieken. Zoals thermografie, blowerdoor, vochtmetingen, UV detectie, ultrasoon, een rookproef of een waterdichtheidstest. Daarnaast kunnen wij een geavanceerde drone in zetten om lekkages bij daken van grote gebouwen op te sporen. Een lekkage kan grote schade veroorzaken, het is dus belangrijk om de werkelijke oorzaak van een lekkage snel op te sporen om hoge kosten te vermijden. Met het blote oog zijn de oorzaken van lekkage, optrekkend vocht en interne condensatie meestal moeilijk te bepalen. Maar door middel inspectie technieken als thermografie zijn zij snel op te sporen. Zo kunnen wij gevolgschade en dure reparaties dus helpen voorkomen. 

Binnenklimaat en tochtklachten onderzoek

In huis en op de werkvloer bestaan vaak klachten over het binnenklimaat. Te hoge CO2-concentraties veroorzaken klachten als geïrriteerde ogen, sufheid, concentratieverlies en hoofdpijn. Tochtklachten leiden tot verminderde arbeidsproductiviteit en uitval door ziekte. Energiekeurplus onderzoekt de kwaliteit van het binnenklimaat bij je thuis, in kantoren, scholen, kinderdagverblijven. We maken hierbij gebruik van technieken als thermografie, blowerdoor en een geavanceerde meetopstelling voor binnenklimaat onderzoek.

Ultrasoon inspectie

Energiekeurplus is gecertificeerd Ultrasoon inspecteur. Wij maken gebruik van ultrasoon inspecties voor het opsporen van gaslekken, lekkages in perslucht– en stoomsystemen. Met ultrasoon inspecties kunnen wij de uitval van productie, onveilige situaties en milieuschade voorkomen. Bovendien helpen we hoge kosten van schade en verspilling vermijden. Bij nieuwbouw en in cleanrooms maken wij naast blowerdoor en thermografie gebruik van een geavanceerde ultrasoon lekdetectie camera om luchtlekken op te sporen. Door de grote voordelen van deze techniek maken wij in toenemende mate apparatuur als préscan voor een blowerdoortest.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau voor woningcorporaties, de zakelijke- en particuliere markt. Wij zijn specialist in energie, lekdetectie, thermografie – ITC Level 3 -, blowerdoor – SKH Level 3 – en ultrasoon- en drone inspecties. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor drone inspecties en thermografie bij grotere gebouwen of industriële thermografie zijn wij landelijk inzetbaar.

Hartelijk dank voor het rapport!

Supersnel, top! Ook over de inhoud, de rapportage en de leesbaarheid ben ik zeer tevreden.
– K. Sikma, Groningen

Bedankt voor de rapportage!

Helder & snel. Daar kan ik wat mee!
– M. Bouman, Slochteren

Dank voor de rapportage!

Mooi duidelijk rapport met acties voor de zomer zodat we er van de winter warmpjes bij zitten.
– J. van der Sluis, Lelystad