Thermografie & Blowerdoor

ITC Level 3 gecertificeerd thermografie expert

Energiekeurplus: Thermografie & Blowerdoor

Energiekeurplus is ITC Level 3 gecertificeerd expert in thermografie. Wij doen thermografisch onderzoek in de gebouwde omgeving, de luchtvaart, scheepvaart en in de industrie. Onder meer naar de oorzaken van lekkages en isolatiegebreken en warmteverlies in pijpleidingen, opslagtanks en bij gebouwen. Energiekeurplus is gecertificeerd als Passiefhuis Vakman door het Passiefhuis Instituut en Level 3 Blowerdoor Tester. Wij zijn specialist in luchtdichtheidsmetingen met gebruik van Blowerdoor, thermografie en kunstmatige rook. De expertise van Energiekeurplus is daarnaast onder meer in te huren voor gasdetectie, conditiemonitoring, binnenklimaat onderzoek, energieadvies en de inspectie van zonnepanelen.

Thermografie

Bij thermografie maken wij gebruik van geavanceerde warmtebeeldcamera’s. Energiekeurplus is ITC level 3 gecertificeerd en behoort dus tot de wereldtop in het vakgebied. We zijn gespecialiseerd in gasdetectie, de inspectie van elektrische installaties, de industrie, luchtvaart en in bouwkundige thermografie. Ook bepalen wij waar het risico’s op catastrofale fouten in elektrische installaties, productieprocessen, schepen en vliegtuigen bestaat. Verder tonen wij waar de oorzaken van tochtklachten, condensatie en schimmel te vinden zijn. Daarnaast sporen we lekkages en isolatiegebreken op. Ten slotte controleren wij of motoren, compressoren, koelinstallaties, verwarmingssystemen, klimaatplafonds, elektrische installaties en zonnepanelen naar behoren functioneren.

ITC Level 3 thermografie

Erwin den Hartog is een enthousiast en zeer ervaren thermograaf. Hij volgde met succes vele hoogwaardige opleidingen in thermografie. Zo is hij is opgeleid als gebouw thermograaf en elektrisch thermograaf. Ook volgde hij de Level 1 thermography en Level 2 thermography & building physics training bij het IRT. Vervolgens deed hij de Level 2 thermography training via ITC in Kent, UK. Uiteindelijk rondde hij met succes de training Level 3 thermograhy door Ron Lucier van ITC, Nashua US af. Met gebruik van hoogwaardige kennis van thermodynamica zet Energiekeurplus thermografie in voor een breed scala van toepassingen. Wij zijn dan ook de aangewezen partij om inspectie programma’s te implementeren, thermografen te begeleiden, opleiden en coachen.

Blowerdoor

De luchtdichtheid van de gebouwschil bepaalt in hoge mate de energiezuinigheid en het comfort in gebouwen. Daarom stelt de overheid steeds hogere eisen aan de luchtdichtheid van gebouwen. Een luchtdichtheidstest wordt met één, of meerdere blowerdoors uitgevoerd. Een Blowerdoor is een grote ventilator die wij tijdelijk in een deuropening plaatsen. Tijdens een luchtdichtheidstest meten we daarmee het lekverlies door naden en kieren in de gebouwschil. Daarnaast kunnen we luchtlekken haarscherp in beeld brengen met thermografie of kunstmatige rook. Door kieren af te dichten worden problemen zoals tochtklachten, nare geuren en geluidsoverlast verholpen. Bovendien voorkom je zo onnodig warmteverlies waardoor een energiebesparing van 20 tot wel 40% mogelijk is!

“Elke liter luchtlekkage kost circa 1 m3 gas per jaar!”

– NEN 5182

Lekdetectie en vochtproblemen

Bij onderzoek naar vochtproblemen en lekdetectie maken wij gebruik van diverse onderzoekstechnieken. Zoals thermografie, vochtmetingen, UV lichtdetectie, Ultrasoon, een rookproef en Blowerdoor. Lekken in CV-leidingen en afvoerleidingen, de vloerverwarming, klimaatplafonds en platte daken kunnen veel schade veroorzaken. Het is dan ook belangrijk om de oorzaken snel op te sporen en hoge kosten te vermijden. Met het blote oog zijn de oorzaken van lekken en interne condensatie daarom moeilijk te vinden. Maar door middel technieken als thermografie zijn zij snel op te sporen. Zo kunnen wij gevolgschade en dure reparaties dus helpen voorkomen.

Binnenklimaat onderzoek

In huis en op de werkvloer bestaan vaak klachten over het binnenklimaat. Te hoge CO2-concentraties veroorzaken klachten als geïrriteerde ogen, sufheid, concentratieverlies en hoofdpijn. Tochtklachten leiden tot verminderde arbeidsproductiviteit en uitval door ziekte. Energiekeurplus onderzoekt de kwaliteit van het binnenklimaat bij je thuis, in kantoren, scholen, kinderdagverblijven. We maken hierbij gebruik van technieken zoals thermografie en een geavanceerde meetopstelling voor PMV/PPD onderzoek. Dit onderzoek op basis van de behaaglijkheidstheorie van Fanger is dé methode om subjectieve klachten inzichtelijk te maken.

ASNT gecertificeerd ultrasoon inspecteur

Energiekeurplus is ASNT gecertificeerd Airborne Ultrasound inspecteur. Wij gebruiken ultrasoon inspecties voor het opsporen van lekkages in perslucht– en stoomsystemen en bij gaslekkages. Bovendien herkent Energiekeurplus defecte condenspotten, lagerschade en elektrische problemen vroegtijdig. Met ultrasoon inspecties voorkomen we daarom uitval van productie, onveilige situaties en milieuschade. Bovendien helpen we hoge kosten van verspilling en schade te vermijden en de productkwaliteit te verbeteren. Daarnaast maken we in de gebouwde omgeving gebruik van ultrasoon techniek om de oorzaken van luchtlekken en waterlekkages op te sporen. In toenemende mate gebruiken we ultrasoon apparatuur als préscan voorafgaand aan een blowerdoortest.

Energiebesparing

In een energieadvies adviseert Energiekeurplus over energiebesparende maatregelen op basis van gedegen onderzoek. Hierbij maken wij gebruik van thermografie en Blowerdoor. Ons energieadvies bevat dus energiebesparende maatregelen toegesneden op jouw situatie. In een energieadvies geven wij een helder beeld van de aangetroffen afwijkingen en problemen. Daarnaast bevat ons rapport een begrijpelijk overzicht met verbetermogelijkheden. Daarom is ons energieadvies een uitstekend hulpmiddel bij energiebesparing!

Energieadvies

Energiekeurplus is gecertificeerd EPA-W en EPA-U adviseur volgens de BRL 9500-01, 9500-02, 9500-03. Wij voorzien een woning of bedrijfspand van een energielabel of een energieadvies (EPA-maatwerkadvies). In veel woningen, maar ook bij bedrijven, scholen en instellingen is een energiebesparing van 30 tot wel 70% te behalen. Ons energieadvies laat zien waar.

Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is ten opzichte van soortgelijke gebouwen. Daarnaast toont het label enkele maatregelen om een gebouw energiezuiniger te maken. Het energielabel voor woningen en bedrijven is verplicht bij verkoop, verhuur en oplevering. Dit geldt dus ook voor nieuwbouw. Zelfs voor panden die gesloopt zullen worden kan een energielabel verplichting bestaan. Sinds 2015 riskeert iedere verkoper of verhuurder van een woning of bedrijfspand zonder energielabel bovendien een boete. Voor een woning bedraagt dit €410 en voor een bedrijf kan de boete oplopen tot €20.500!

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau voor de zakelijke- en particuliere markt. Wij zijn specialist in energie, thermografie – ITC Level 3 -, Blowerdoor – SKH Level 3 – en Ultrasoon. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor thermografie inspecties bij grotere gebouwen en industriële thermografie inspecties zijn wij landelijk inzetbaar.