Thermografie & blowerdoortest

ITC Level 3 Thermografie expert, Blowerdoor Tester en Passiefhuis vakman

Thermografie & Blowerdoortest

Energiekeurplus is bouwkundig inspecteur en ITC Level 3 gecertificeerd expert in thermografie. Wij doen thermografisch onderzoek in de gebouwde omgeving en in de industrie. Onder meer naar de oorzaken van lekkages en isolatiegebreken in gebouwen, pijpleidingen en opslagtanks. Energiekeurplus is gecertificeerd als Ultrasoon inspecteur, Passiefhuis Vakman en Level 3 Blowerdoor Tester. Wij zijn specialist in luchtdichtheidsmetingen met gebruik van blowerdoor, thermografie, ultragrafie en kunstmatige rook. Daarnaast zijn wij in te huren voor perslucht inspecties, kwaliteitscontrole bij zonnepanelen, energieadvies en bouwkundig onderzoek naar de oorzaken van bouwgebreken, vochtproblemen, schimmelvorming en tochtklachten.

Thermografie expert

Energiekeurplus is ITC level 3 gecertificeerd thermograaf met jarenlange ervaring en behoort daarmee tot de wereldtop in het vakgebied. Wij maken gebruik van geavanceerde warmtebeeldcamera’s en zijn gespecialiseerd in bouwkundige thermografie, bouwfysica, ultragrafie, Non Destructief Onderzoek, industriële thermografie en gasdetectie. Wij bepalen op basis van periodieke inspecties waar het risico op catastrofale fouten bestaat. Verder doen we kwaliteitscontroles en onderzoeken wij de oorzaken van tochtklachten en bouwgebreken. Daarnaast zetten wij ons in voor natuurbehoud en sporen we lekkages en op. Ten slotte controleren de kwaliteit van motoren, compressoren, koelinstallaties, verwarmingssystemen en zonnepanelen.

Blowerdoortest

De luchtdichtheid van een gebouw bepaalt in hoge mate het comfort en de energiezuinigheid. Daarom stelt de overheid steeds hogere eisen. Wij voeren een blowerdoortest, QV10 meting of passiefhuis test uit met gebruik van een blowerdoor. Dit is een grote ventilator die we in een deuropening plaatsen. Tijdens een blowerdoortest meten we het lekverlies door naden en kieren nauwkeurig volgens de geldende normen. Luchtlekken kunnen we vervolgens haarscherp in beeld brengen met thermografie of een rookproef. Door kieren af te dichten verhelp je tochtklachten, nare geuren en geluidsoverlast. Bovendien voorkom je onnodig warmteverlies waardoor een energiebesparing van 20 tot wel 40% mogelijk is!

Blowerdoortest XL

Energiekeurplus voert een blowerdoortest uit bij woningen maar ook – in toenemende mate – bij grote gebouwen. Wij hebben ons ondermeer gespecialiseerd in gebouw thermografie en luchtdichtheidsmetingen bij grote gebouwen, simultaantesten en in waterdichtheidstesten van vliesgevels, ramen en deuren. Wij zijn hiervoor uitstekend toegerust en hebben inmiddels de beschikking over een flink aantal gekalibreerde blowerdoor ventilatoren. Wij zijn als Level 3 thermograaf de aangewezen partij voor de bewijslast voor BREEAM credits. Met name voor de BREEAM ENE 26 – Thermografisch onderzoek en de BREAAM ENE 26 – Luchtdoorlatendheidsmeting NEN-EN 13829 (methode A).

“Elke liter luchtlekkage kost circa 1 m3 gas per jaar!”

– NEN 5182

Lekdetectie onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat 70% van alle gebouwschade wordt veroorzaakt door waterlekkages en andere vocht gerelateerde problemen. Vandaar dat wij ons in hebben gespecialiseerd in lekdetectie onderzoek. Het opsporen van de oorzaken van waterlekkages verdient de hoogste prioriteit, niet alleen bij woning- en gebouweigenaren, maar ook bij verzekeringsbedrijven. De gevolgschade van waterlekkage wordt namelijk vergoedt vanuit de opstalverzekering. Gedegen lekdetectie onderzoek wordt daarom in de meeste gevallen door de verzekeraar vergoedt. Bij een lekdetectie onderzoek maken wij gebruik van een grote verscheidenheid aan onderzoekstechnieken. Onder meer thermografie, blowerdoortest, UV detectie, ultrasoon detectie, rookproeven, vochtmetingen of een waterdichtheidstest.

Waterdichtheidstest NEN-EN 13051

Een waterdichtheidstest bij bestaande gebouwen voeren wij uit volgens de NEN-EN 13051 ter controle van de waterdichtheid van vliesgevels, ramen en deuren. Waterlekkages veroorzaken veel overlast en schade in gebouwen. Het is dan ook belangrijk om de oorzaak snel op te sporen. Met het blote oog zijn de oorzaken van waterlekkages moeilijk te bepalen. Maar met gebruik van technieken zoals thermografie zijn ze wel snel op te sporen. Op deze manier kunnen helpen kostbare gevolgschade en dure reparaties te voorkomen.

Bouwgebreken

De oorzaken van bouwgebreken zijn vaak moeilijk te achterhalen. Bij visueel bouwkundig onderzoek komen zij niet aan het licht en worden daarom vaak verborgen gebreken genoemd. Na uitvoering van – vaak zinloze – herstelwerkzaamheden keert de oorspronkelijke schade dan ook vaak weer terug. Bouwgebreken veroorzaken veel schade en kunnen het woongenot ernstig aantasten. Spelen bij jou thuis problemen zoals schimmelvorming, houtrot, optrekkend vocht, water in de kruipruimte, waterlekkages of isolatiegebreken? Wij doen onafhankelijk onderzoek met gebruik van geavanceerde apparatuur. Aan de hand daarvan geven wij deskundig advies over duurzaam herstel van bouwgebreken op basis van onze kennis & ervaring.

Tochtklachten

Tocht in huis of op de werkvloer is een vervelend verschijnsel dat zich alleen onder bepaalde omstandigheden voordoet. Dit is vooral bij harde wind uit een bepaalde hoek, of bij een groot temperatuurverschil tussen binnen en buiten. Om de oorzaken van tochtklachten te achterhalen is het daarom belangrijk om deze omstandigheden na kunnen te bootsen. Hiervoor maken wij tijdens ons onderzoek gebruik van blowerdoor, thermografie en kunstmatige rook. Zo brengen wij alle oorzaken van tochtklachten en warmteverlies haarscherp in beeld. Vervolgens geven wij in een heldere rapportage gericht advies over de noodzakelijke herstelmaatregelen.

Binnenklimaat onderzoek

In huis en op het kantoor bestaan vaak klachten over het binnenklimaat. De één vind het te warm, de ander juist weer te koud. Te hoge CO2-concentraties veroorzaken klachten als geïrriteerde ogen, sufheid, concentratieverlies en hoofdpijn. Energiekeurplus onderzoekt de kwaliteit van het binnenklimaat bij je thuis, maar ook op de werkvloer bij kantoren, op scholen en bij kinderdagverblijven. We kunnen bij ons onderzoek gebruik maken van diverse onderzoekstechnieken zoals CO2 metingen, luchtvochtigheidsmetingen, turbulentie metingen, thermografie & blowerdoor.

Gedegen energieadvies

Energiekeurplus geeft energieadvies op basis van een gebouw onderzoek door een ervaren energieadviseur & ITC Level 3 gecertificeerd thermograaf. Om iedereen hierbij naar eigen wens van dienst te kunnen zijn bieden we hiervoor nu 3 mogelijkheden:

 1. Energieadvies: een energieadvies op basis van een inspectie van de gebouwschil door middel van thermografie, endoscopie en visuele inspectie. Bij dit onderzoek brengen wij de mogelijkheden voor energiebesparing en eventuele isolatiegebreken in beeld. Inclusief heldere rapportage met aangetroffen gebreken en verbetermogelijkheden.
 2. Uitgebreid energieadvies: een uitgebreid energieadvies op basis van een compleet onderzoek van de gebouwschil met gebruik van blowerdoor, thermografie, kunstmatige rook, een inspectie en endoscopie. Bij dit uitgebreide onderzoek brengen wij eerst alle oorzaken van energieverlies haarscherp in beeld. Vervolgens verwerken wij de resultaten in een uitgebreide rapportage met aangetroffen problemen, verbeter mogelijkheden en handige tips over producten die gebruikt kunnen worden om de gebreken te herstellen zodat een aannemer er tenslotte gericht mee aan de slag kan.
 3. Energieadvies zonder rapportage: bij dit energieadvies onderzoeken wij de mogelijkheden voor energiebesparing door middel van visuele inspectie, thermografie en endoscopie. We doen onderzoek naar de aanwezigheid van isolatie en de verbetermogelijkheden. Tijdens dit onderzoek ben je in de gelegenheid om vragen te stellen aan een Level 3 gecertificeerd thermograaf en energieadviseur met 12 jaar ervaring. Het onderzoek is zo uitgebreid als je zelf wenst, de kosten hiervan zijn al vanaf slechts €95 exclusief btw.

Over Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau. Wij werken ondermeer voor woningcorporaties, verzekeringsmaatschappijen, aannemers, bouwbedrijven en particuliere markt. Wij zijn specialist in energie, lekdetectie, bouwkundig onderzoek, thermografie – ITC Level 3 -, blowerdoortest – SKH Level 3 – en ultrasoon inspecties. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel en de kop van Noord-Holland. Voor ultragrafie inspecties en thermografie bij grotere gebouwen of industriële thermografie zijn wij landelijk inzetbaar.

Waarom kiest men voor ons?

 • 13 jaar ervaring
 • Kennis van zaken
 • Gedegen onderzoek
 • Uitstekende service
 • Heldere rapportages
 • Passiefhuis Vakman
 • Bouwkundig inspecteur
 • Level 3 Blowerdoor Tester
 • Gecertificeerd energieadviseur
 • Optical Gas Imaging specialist
 • Level 3 gecertificeerd Thermograaf
 • Gecertificeerd ultrasoon inspecteur

Partners