Thermografie & blowerdoortest

ITC Level 3 Thermografie expert, Blowerdoortester & Passiefhuis Vakman

Thermografie & Blowerdoortest

Energiekeurplus is bouwkundig inspecteur en Level 3 gecertificeerd expert in thermografie. Wij doen thermografisch onderzoek in de gebouwde omgeving en in de industrie. Onder meer naar de oorzaken van bouwgebreken en isolatieproblemen in gebouwen, pijpleidingen en opslagtanks. Energiekeurplus is gecertificeerd als Ultrasoon inspecteur, Passiefhuis Vakman en Level 3 Blowerdoor Tester. Wij zijn specialist in luchtdichtheidsmetingen met gebruik van blowerdoor, thermografie, ultragrafie en kunstmatige rook. Daarnaast zijn wij in te huren voor perslucht inspecties, kwaliteitscontrole bij zonnepanelen, energieadvies en bouwkundig onderzoek naar de oorzaken van bouwgebreken, vochtproblemen, schimmelvorming en tochtklachten.

Thermografie expert

Energiekeurplus is ITC level 3 gecertificeerd thermograaf met jarenlange ervaring en behoort daarmee tot de wereldtop in het vakgebied. Wij maken gebruik van geavanceerde warmtebeeldcamera’s en zijn specialist in bouwkundige thermografie, bouwfysica, ultragrafie, Non Destructief Onderzoek, industriële thermografie en gasdetectie. We bepalen op basis van periodieke inspecties waar het risico op catastrofale fouten bestaat. Verder doen we kwaliteitscontroles en onderzoeken wij de oorzaken van tochtklachten en bouwgebreken. Daarnaast sporen we lekkages op en zetten we ons in voor natuurbehoud. Ten slotte controleren de kwaliteit van motoren, compressoren, koelinstallaties, verwarmingssystemen en zonnepanelen.

Blowerdoortest

De luchtdichtheid van een gebouw bepaalt in hoge mate het comfort en de energiezuinigheid. Daarom stelt de overheid steeds hogere eisen. Wij voeren een blowerdoortest, QV10 meting of passiefhuis test uit met gebruik van een blowerdoor. Dit is een grote ventilator die we in een deuropening plaatsen. Tijdens een blowerdoortest meten we het lekverlies door naden en kieren nauwkeurig volgens de geldende normen. Luchtlekken kunnen we vervolgens haarscherp in beeld brengen met thermografie of een rookproef. Door kieren af te dichten verhelp je tochtklachten, nare geuren en geluidsoverlast. Bovendien voorkom je onnodig warmteverlies waardoor een energiebesparing van 20 tot wel 40% mogelijk is!

Blowerdoortest XL

Energiekeurplus voert een blowerdoortest uit bij woningen maar ook – in toenemende mate – bij grote gebouwen. Wij hebben ons ondermeer gespecialiseerd in gebouw thermografie en luchtdichtheidsmetingen bij grote gebouwen, simultaantesten en in waterdichtheidstesten van vliesgevels, ramen en deuren. Wij zijn hiervoor uitstekend toegerust en hebben inmiddels de beschikking over een flink aantal gekalibreerde blowerdoor ventilatoren. Wij zijn als Level 3 thermograaf de aangewezen partij voor de bewijslast voor BREEAM credits. Met name voor de BREEAM ENE 26 – Thermografisch onderzoek en de BREAAM ENE 26 – Luchtdoorlatendheidsmeting NEN-EN 13829 (methode A).

“Elke liter luchtlekkage kost circa 1 m3 gas per jaar!”

– NEN 5182

Lekdetectie onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat 70% van alle gebouwschade wordt veroorzaakt door waterlekkages en andere vocht gerelateerde problemen. Vandaar dat wij ons in hebben gespecialiseerd in lekdetectie onderzoek. Het opsporen van de oorzaken van waterlekkages verdient de hoogste prioriteit, niet alleen bij woning- en gebouweigenaren, maar ook bij verzekeringsbedrijven. De gevolgschade van waterlekkage wordt namelijk vergoedt vanuit de opstalverzekering. Gedegen lekdetectie onderzoek wordt daarom in de meeste gevallen door de verzekeraar vergoedt. Bij een lekdetectie onderzoek maken wij gebruik van een grote verscheidenheid aan onderzoekstechnieken. Onder meer thermografie, blowerdoortest, UV detectie, ultrasoon detectie, rookproeven, vochtmetingen of een waterdichtheidstest.

Waterdichtheidstest NEN-EN 13051

Een waterdichtheidstest bij bestaande gebouwen voeren wij uit volgens de NEN-EN 13051 ter controle van de waterdichtheid van vliesgevels, ramen en deuren. Waterlekkages veroorzaken veel overlast en schade in gebouwen. Het is dan ook belangrijk om de oorzaak snel op te sporen. Met het blote oog zijn de oorzaken van waterlekkages moeilijk te bepalen. Maar met gebruik van technieken zoals thermografie zijn ze wel snel op te sporen. Op deze manier kunnen helpen kostbare gevolgschade en dure reparaties te voorkomen.

Onafhankelijk onderzoek naar bouwgebreken

De oorzaken van bouwgebreken zijn vaak moeilijk te achterhalen. Bij visueel bouwkundig onderzoek komen zij niet aan het licht en worden daarom vaak verborgen gebreken genoemd. Na uitvoering van – vaak zinloze – herstelwerkzaamheden keert de oorspronkelijke schade dan ook vaak weer terug. Bouwgebreken veroorzaken veel schade en kunnen het woongenot ernstig aantasten. Spelen bij jou thuis problemen zoals schimmelvorming, houtrot, optrekkend vocht, water in de kruipruimte, waterlekkages, geuroverlast, tochtklachten of isolatiegebreken? Wij doen onafhankelijk onderzoek met gebruik van geavanceerde apparatuur. Aan de hand daarvan geven wij deskundig advies over duurzaam herstel van bouwgebreken op basis van onze uitgebreide kennis & ervaring.

Tochtklachten

Tocht in huis of op de werkvloer is een vervelend verschijnsel dat zich alleen onder bepaalde omstandigheden voordoet. Dit is vooral bij harde wind uit een bepaalde hoek, of bij een groot temperatuurverschil tussen binnen en buiten. Om de oorzaken van tochtklachten te achterhalen is het daarom belangrijk om deze omstandigheden na kunnen te bootsen. Hiervoor maken wij tijdens ons onderzoek gebruik van blowerdoor, thermografie en kunstmatige rook. Zo brengen wij alle oorzaken van tochtklachten en warmteverlies haarscherp in beeld. Vervolgens geven wij in een heldere rapportage gericht advies over de noodzakelijke herstelmaatregelen.

Binnenklimaat onderzoek

In huis en op het kantoor bestaan vaak klachten over het binnenklimaat. De één vind het er te warm, en de ander juist weer te koud. Onvoldoende ventilatie veroorzaakt klachten zoals geïrriteerde ogen, sufheid, concentratieverlies en hoofdpijn en verhoogt het risico op de overdracht van virussen. Energiekeurplus onderzoekt de kwaliteit van het binnenklimaat bij je thuis, maar ook op de werkvloer bij kantoren, op scholen en bij kinderdagverblijven. We kunnen bij ons onderzoek gebruik maken van diverse onderzoekstechnieken zoals CO2 metingen, ventilatiemetingen, luchtvochtigheidsmetingen, turbulentie metingen, thermografie & blowerdoor.

BENG energieadvies

Energiekeurplus geeft energieadvies op basis van de BENG en een gedegen onderzoek door een ervaren Level 3 thermograaf en gecertificeerd BENG expert. Energiekeurplus is de aangewezen partij om de verduurzaming van bestaand vastgoed volgens de stappen van de verduurzamingscyclus volledig te begeleiden. Om iedereen op weg te helpen richting energieneutraal wonen en werken bieden we daarom een aantal verschillende mogelijkheden:

 • Uitgebreid BENG energieadvies: een BENG energieadvies op basis van een compleet onderzoek van de gebouwschil en de installaties met gebruik van blowerdoor, thermografie en kunstmatige rook. Bij dit onderzoek brengen wij eerst de huidige situatie in beeld. Daarna stellen wij een indicatief BENG label op en vervolgens brengen we alle oorzaken van energieverlies haarscherp in beeld. Tenslotte verwerken wij de resultaten in BENG rapportage met aangetroffen problemen, verbeter mogelijkheden en handige tips over producten die gebruikt om de gebreken te herstellen. Zodat je gericht op weg kunt naar een energieneutraal gebouw.
 • Standaard BENG energieadvies: een advies op basis van een inspectie van de gebouwschil en de installaties door middel van visuele inspectie en endoscopie. Bij dit onderzoek brengen wij de mogelijkheden voor energiebesparing in beeld. Inclusief heldere rapportage met een indicatief BENG label en verbetermogelijkheden richting een energieneutrale woning.

Over Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau. Wij werken ondermeer voor woningcorporaties, verzekeringsmaatschappijen, aannemers, bouwbedrijven en particuliere markt. Wij zijn specialist in energie, lekdetectie, bouwkundig onderzoek, thermografie – ITC Level 3 -, blowerdoortest – SKH Level 3 – en ultrasoon inspecties. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel en de kop van Noord-Holland. Voor ultragrafie inspecties en thermografie bij grotere gebouwen of industriële thermografie zijn wij landelijk inzetbaar.

Waarom kiest men voor ons?

 • 13 jaar ervaring
 • Kennis van zaken
 • Gedegen onderzoek
 • Uitstekende service
 • Heldere rapportages
 • Passiefhuis Vakman
 • Bouwkundig inspecteur
 • Level 3 Blowerdoor Tester
 • Gecertificeerd BENG expert
 • Optical Gas Imaging specialist
 • Level 3 gecertificeerd Thermograaf
 • Gecertificeerd ultrasoon inspecteur

Partners

Geschatte leestijd: 7 minuten