Goede ventilatie voorkomt schimmel, vocht- en gezondheidsproblemen

Goede ventilatie is belangrijk

Een goede ventilatie is een absolute noodzaak voor een gezond binnenklimaat! Voor de gezondheid van de gebruikers van een gebouw is het belangrijk dat verontreinigde lucht, vocht en CO2 worden afgevoerd door voldoende te ventileren. De benodigde hoeveelheid ventilatie is afhankelijk van het aantal personen dat aanwezig is en de hoeveelheden vocht en CO2 die in een gebouw worden geproduceerd.

Ventilatie voorkomt vochtproblemen

De belangrijkste reden voor ventilatie is het afvoeren van vocht. Per dag wordt in een woning zo’n 3 liter vocht per persoon geproduceerd. Door douchen, koken en wassen komt daar nog 10 liter bij. Vaak wordt er onvoldoende geventileerd en kan al dit vocht zich ophopen. Zo ontstaat een goed klimaat voor schimmels en mijten. Met als gevolg een slecht binnenklimaat, gezondheidsproblemen en zelfs schade aan gebouwen. Wanneer er sprake is van condensatie op dubbel glas is dit een duidelijke aanwijzing voor onvoldoende ventilatie of een van andere vochtproblemen.

Ventilatie voorkomt gezondheidsklachten

Een andere belangrijke reden om goed te ventileren is het afvoeren van CO2 en andere luchtverontreiniging. Wanneer de hoeveelheid CO2 in de lucht teveel oploopt leidt dit tot sufheid, concentratieverlies en hoofdpijnklachten. Uit onderzoek is gebleken dat het binnenklimaat in woningen, kantoren, scholen, kinderdagverblijven veel te wensen overlaat!

Isoleren en ventileren

Om het warmteverlies in gebouwen te beperken en tochtklachten te verhelpen is het belangrijk om luchtlekken en isolatiegebreken te verhelpen. Naar mate woningen beter geïsoleerd en meer kierdicht zijn wordt de ongecontroleerde infiltratie door naden en kieren verminderd. Dit levert een flinke comfortverbetering en een verlaging van het energieverbruik op. Maar het is wel belangrijk dat er na het aanbrengen van isolatie en kierdichting meer geventileerd wordt om vochtproblemen en gezondheidsklachten te voorkomen.

Natuurlijke ventilatie

Voor het afvoeren van vervuilde binnenlucht bestaan verschillende ventilatiesystemen.
Natuurlijke ventilatie komt nog altijd veel voor. Via roosters, af- en toevoerkanalen en te openen ramen wordt vervuilde lucht af- en frisse buitenlucht toegevoerd. Een nadeel hiervan is dat veel kostbare warmte verloren gaat. Het warmteverlies als gevolg van ventileren is 10 tot 25% van het totale warmteverlies in een gebouw.

Mechanische ventilatie

Bij mechanische afvoer kan de hoeveelheid ventilatie met gebruik van een ventilator geregeld worden. Dit kan handmatig, met een drie standen schakelaar of met een CO2- of vocht gestuurde sensor. Bij mechanische ventilatie wordt vervuilde lucht in de wc, keuken en badkamer afgezogen. Omdat er binnen onderdruk ontstaat wordt frisse buitenlucht via roosters in de ramen aangezogen. Voor de toevoer van verse lucht is het belangrijk dat het ventilatiesysteem nooit uitgeschakeld wordt en dat het ventilatiesysteem voldoende capaciteit heeft.

Balansventilatie

Bij balansventilatie wordt een evenwicht tussen af- en toevoer van ventilatielucht gezocht. De vervuilde binnenlucht wordt in de wc, keuken, en badkamer afgezogen. In de woonruimte en de slaapkamers wordt verse lucht via roosters ingeblazen. In de ventilatiebox wordt de warmte uit de afvoerlucht teruggewonnen en afgegeven aan de ingeblazen koude buitenlucht. Het rendement van de toegepaste WTW’s is tegenwoordig 90% waardoor de warmte grotendeels behouden blijft.

Inregelen, onderhoud & reiniging

Het is belangrijk dat een ventilatiesysteem goed aangelegd en ingeregeld is om zeker te zijn van voldoende ventilatie capaciteit. Wanneer de ventilatie niet juist is ingeregeld, vervuild of slecht aangelegd is kan dit tot tochtklachten en gezondheidsproblemen leiden. Mechanische ventilatie en balansventilatie moeten elke 3 tot 4 jaar worden gereinigd om een gezond binnenklimaat te garanderen. De filters van het balansventilatiesysteem moeten 2 maal per jaar worden vervangen om te voorkomen dat vervuilde lucht wordt ingeblazen.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk adviesbureau voor de zakelijke- en particuliere markt markt. Wij zijn de partner van woning- en gebouweigenaren, aannemers en overheden. Energiekeurplus is specialist in energiebesparing, lekdetectie, thermografie & blowerdoor. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel.