Goede ventilatie voorkomt schimmel, vocht- en gezondheidsproblemen

Ventilatie en het binnenklimaat

Goede ventilatie is een basis voorwaarde voor een gezond binnenklimaat in woningen, scholen en kantoren. Zeker nu het risico op overdracht van het Coronavirus bestaat. Voor het behoud van een goede gezondheid van de bewoners of gebruikers van een gebouw is het belangrijk dat verontreinigde lucht, vocht en CO2 worden afgevoerd. Dit kan door voldoende te ventileren. De benodigde ventilatiecapaciteit is afhankelijk van het aantal personen dat in het gebouw aanwezig is en de hoeveelheden vocht en CO2 die er worden geproduceerd.

Voldoende ventilatie voorkomt vochtproblemen

De belangrijkste reden voor ventilatie is het afvoeren van vocht. Per dag wordt in een woning zo’n 3 liter vocht per persoon geproduceerd. Door douchen, koken en wassen komt daar nog 10 liter bij. Vaak wordt er onvoldoende geventileerd en kan al dit vocht zich ophopen. Zo ontstaan er een goed leefklimaat voor zilvervisjes, schimmels en mijten. Met een slecht binnenklimaat, gezondheidsproblemen en gebouwschade als gevolg. Wanneer er sprake is van condensatie op dubbel glas is dit een duidelijke aanwijzing voor onvoldoende ventilatie of andere vochtproblemen.

Voldoende ventilatie voorkomt gezondheidsproblemen

Een andere belangrijke reden om te ventileren is het afvoeren van CO2, fijnstof, aerosolen, virussen en andere vormen van luchtverontreiniging. Het is belangrijk dat de ventilatiecapaciteit van het systeem voldoende is om de aanwezige personen van verse lucht te voorzien. Recirculatie van ventilatielucht moet worden voorkomen omdat dit het risico op virusoverdracht vergroot. Wanneer de hoeveelheid CO2 in de lucht teveel oploopt leidt dit tot sufheid, concentratieverlies en hoofdpijnklachten. Uit onderzoek is gebleken dat het binnenklimaat in woningen, kantoren, scholen, kinderdagverblijven veel te wensen overlaat!

Isoleren en ventileren

Om het warmteverlies in gebouwen te beperken, condensatie en tochtklachten te vermijden is het belangrijk om isolatiegebreken en luchtlekken te verhelpen. Naar mate woningen beter geïsoleerd en meer kierdicht zijn wordt de ongecontroleerde infiltratie door naden en kieren voorkomen. Dit levert een flinke comfortverbetering en een verlaging van het energieverbruik op. Maar het is wel belangrijk dat er na het aanbrengen van isolatie meer geventileerd wordt om vochtproblemen en gezondheidsklachten te voorkomen.

Natuurlijke ventilatie

Voor het afvoeren van vervuilde binnenlucht bestaan verschillende ventilatiesystemen, onder meer natuurlijke ventilatie. Natuurlijke ventilatie komt nog altijd veel voor. Via ventilatieroosters, af- en toevoerkanalen en te openen ramen wordt vervuilde lucht af- en frisse buitenlucht toegevoerd. Een nadeel van natuurlijke ventilatie is dat het debiet slecht regelbaar is en dat veel kostbare warmte verloren gaat. Het warmteverlies als gevolg van ventileren is 10 tot 25% van het totale warmteverlies in een gebouw.

Mechanische ventilatie

Bij mechanische afvoer kan de hoeveelheid ventilatie met een ventilator worden geregeld. Dit kan handmatig of met een CO2 of vocht gestuurde sensor. Bij mechanische ventilatie wordt vervuilde lucht in de wc, keuken en badkamer afgezogen. In huis ontstaat er onderdruk en daardoor wordt buitenlucht via ventilatieroosters aangezogen. Voor de toevoer van voldoende verse lucht is het belangrijk dat het ventilatiesysteem voldoende capaciteit heeft. Bij mechanische ventilatie gaat relatief veel warmte verloren. Bovendien bestaat het risico op tochtklachten wanneer ventilatieroosters niet goed sluiten en bij slechte kierdichting.

Balansventilatie

Bij balansventilatie hoort er evenwicht tussen af- en toevoer van ventilatielucht te bestaan. Er moet dus evenveel lucht worden ingeblazen als afgezogen, hiervoor moet het systeem worden ingeregeld. Het afzuigen van vervuilde binnenlucht vindt plaats in het toilet, de keuken en de badkamer. In de woonruimte en de slaapkamers wordt verse lucht via roosters ingeblazen. In de ventilatie unit wordt de warmte uit de afvoerlucht teruggewonnen en afgegeven aan de ingeblazen koude buitenlucht. Het rendement van de toegepaste WTW’s is tegenwoordig zo’n 90%. Bij een goed ingeregeld ventilatiesysteem blijft de warmte in huis grotendeels behouden.

Inregelen en reiniging van ventilatie systemen

Het is belangrijk dat een ventilatiesysteem goed aangelegd en ingeregeld is. Wanneer ventilatiekanalen onvoldoende luchtdicht zijn of vervuild raken kan dat leiden tot onvoldoende ventilatiecapaciteit of onbalans. Met de kans op een slecht rendement van je WTW, een hoge energierekening, tochtklachten en gezondheidsproblemen. Om een gezond binnenklimaat te kunnen garanderen en problemen te voorkomen moet je de ventilatiekanalen elke 3 of 4 jaar laten reinigen. Verder moet je de filters 2 maal per jaar vervangen om te voorkomen dat er vervuilde lucht wordt ingeblazen.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk adviesbureau voor de zakelijke- en particuliere markt markt. Wij zijn de partner van woning- en gebouweigenaren, aannemers en overheden. Energiekeurplus is specialist in energiebesparing, lekdetectie, thermografie – ITC Level 3 gecertificeerd – & blowerdoortest. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel.

Gerelateerde berichten