Ventilatiemeting en luchtdichtheidsmetingen bij ventilatiesystemen en ventilatie kanalen

Ventilatie & binnenklimaat

Ventilatiemetingen en luchtdichtheidsmetingen bij ventilatiekanalen

Home » Binnenklimaat » Ventilatie

Ventilatie

Voldoende ventilatie is een absolute basisvoorwaarde voor een gezond binnenklimaat. Zowel in scholen, kantoren als in woningen. Zeker nu het risico op overdracht van het coronavirus bestaat. Voor het behoud van een goede gezondheid van de bewoners of gebruikers van een gebouw is het belangrijk dat verontreinigde lucht, vocht en CO2 worden afgevoerd. Dit kan door voldoende te ventileren, de benodigde hoeveelheid ventilatie is afhankelijk van het aantal personen en de hoeveelheden vocht en CO2 die worden geproduceerd.

Ventileren helpt vochtproblemen voorkomen

De belangrijkste reden voor ventilatie is het afvoeren van vocht uit gebouwen. Per dag wordt in een woning zo’n 3 liter vocht per persoon geproduceerd. Als gevolg van douchen, koken en wassen komt daar nog 10 liter bij. Vaak wordt er onvoldoende geventileerd, waardoor dit vocht zich kan ophopen. Zo kan er een goed leefklimaat voor zilvervisjes, schimmels en mijten ontstaan. Met een slecht binnenklimaat, gezondheidsproblemen en gebouwschade als gevolg. Wanneer er sprake is van condensatie op dubbel glas is dit een aanwijzing voor onvoldoende ventilatie of van andere vochtproblemen.

Ventilatie voorkomt gezondheidsproblemen

Een andere belangrijke reden om te ventileren is het afvoeren van CO2, fijnstof, aerosolen, virussen en andere vormen van luchtverontreiniging. Het is belangrijk dat de ventilatiecapaciteit van het systeem voldoende is om de aanwezige personen van verse lucht te voorzien. Recirculatie van ventilatielucht moet worden voorkomen omdat dit het risico op virusoverdracht vergroot. Wanneer de hoeveelheid CO2 in de lucht teveel oploopt leidt dit tot sufheid, concentratieverlies en hoofdpijnklachten. Uit onderzoek is gebleken dat het binnenklimaat in woningen, kantoren, scholen, kinderdagverblijven veel te wensen overlaat!

Isoleren en ventileren

Om het warmteverlies in gebouwen te beperken, condensatie en tochtklachten te vermijden is het belangrijk om isolatiegebreken en luchtlekken te verhelpen. Naar mate woningen beter geïsoleerd en meer kierdicht zijn wordt ongecontroleerde infiltratie door naden en kieren voorkomen. Dit levert een flinke comfortverbetering en een verlaging van het energieverbruik op. Maar het is wel belangrijk dat er na het aanbrengen van isolatie beter wordt geventileerd om vochtproblemen, schimmelvorming en gezondheidsklachten te voorkomen. Laat daarom na het aanbrengen van extra isolatie en kierdichting altijd een ventilatiemeting uitvoeren.

Inregelen en reinigen van ventilatiesystemen

Voor een goede werking van je ventilatie is het is belangrijk dat het systeem goed aangelegd en ingeregeld is. Wanneer ventilatiekanalen onvoldoende luchtdicht zijn, of vervuild raken veroorzaakt dat verminderde capaciteit en onbalans. Met als gevolg een slecht rendement van de wtw, een hoge energierekening, tochtklachten en gezondheidsproblemen. Om een gezond binnenklimaat te garanderen en dergelijke problemen te voorkomen is het belangrijk om de luchtdichtheid van je ventilatiekanalen te laten controleren. Daarnaast moet je de kanalen elke 3 of 4 jaar laten reinigen en moeten de filters 2 maal per jaar vervangen.

Luchtdichtheid van ventilatiekanalen

Een vakkundig aangelegd, goed ingeregeld ventilatiesysteem met luchtdichte ventilatiekanalen is essentieel is voor het juist functioneren. Maar in de praktijk is hier helaas weinig aandacht voor. Bij nieuwbouw is een juist aangelegd, goed functionerend ventilatiesysteem eerder uitzondering dan regel, ventilatie is vaak slechts een sluitpost op de begroting. Met problemen zoals geluidoverlast, schimmelvorming, condensatie, gezondheidsklachten, en een hoge energierekening als gevolg. Wij raden daarom aan om voor de oplevering van een nieuwe woning te laten controleren of je ventilatiesysteem aan de afspraken uit de energieprestatieberekening voldoet.

Natuurlijke ventilatie

Voor het afvoeren van vervuilde binnenlucht bestaan verschillende ventilatiesystemen. Onder meer natuurlijke ventilatie, een ventilatiesysteem dat nog altijd veel voorkomt bij bestaande gebouwen. Via ventilatieroosters, af- en toevoerkanalen en te openen ramen wordt vervuilde lucht af- en frisse buitenlucht toegevoerd. Een groot nadeel van natuurlijke ventilatie is dat het ventilatiedebiet niet valt te regelen en dat er veel warmte verloren gaat. Het warmteverlies als gevolg van ventileren is maar liefst 10 tot 25% van het totale warmteverlies van een gebouw.

Mechanische ventilatie

Bij mechanische afvoer kan de hoeveelheid ventilatie met een ventilator worden geregeld. Dit kan zowel handmatig, als met een CO2- of vochtgestuurde sensor. Bij mechanische ventilatie wordt vervuilde lucht in de natte ruimtes – wc, keuken en badkamer – afgezogen. In huis ontstaat er onderdruk zodat er buitenlucht via ventilatieroosters wordt aangezogen. Voor de toevoer van voldoende verse lucht is het belangrijk dat het ventilatiesysteem voldoende capaciteit heeft. Ook bij mechanische ventilatie gaat veel warmte verloren. Bovendien bestaat het risico op tochtklachten als gevolg van slechte kierdichting en aanvoer van buitenlucht via de ventilatieroosters. Dit geldt met name bij een verwarmingssysteem met een lage aanvoertemperatuur.

Balansventilatie

Bij balansventilatie behoort er een evenwicht tussen af- en toevoer van ventilatielucht te bestaan. Er moet dus evenveel lucht worden ingeblazen als afgezogen, hiervoor moet het systeem worden ingeregeld. Het afzuigen van vervuilde binnenlucht vindt plaats in het toilet, de keuken en de badkamer. In de woonruimte en de slaapkamers wordt verse lucht via roosters ingeblazen. In de ventilatie unit wordt de warmte uit de afvoerlucht teruggewonnen en afgegeven aan de ingeblazen koude buitenlucht. Het rendement van een WTW is tegenwoordig zo’n 90%. Bij een goed ingeregeld ventilatiesysteem blijft de warmte in huis grotendeels behouden.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk adviesbureau voor de zakelijke- en particuliere markt markt. Wij zijn de partner van woning- en gebouweigenaren, aannemers en overheden. Energiekeurplus is specialist in energiebesparing, lekdetectie, thermografie – ITC Level 3 gecertificeerd – & blowerdoortest. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel.