Lekdetectie

Lekdetectie door een Level 3 gecertificeerd specialist

Lekdetectie Groningen

Lekkages bij leidingen, afvoeren, daken, goten en vloerverwarmingssystemen veroorzaken veel schade aan gebouwen. En ook waterlekkages bij raamkozijnen en deuren kunnen veel overlast veroorzaken. Met het blote oog zijn de oorzaken van een lekkage meestal moeilijk te bepalen. Maar door het gebruik van technieken als thermografie, een watertest, endoscopie, UV lekdetectie en Blowerdoor kunnen wij een lekkage snel opsporen. Zo helpt Energiekeurplus dus kostbare gevolgschade voorkomen. De kosten van lekdetectie onderzoek zelf worden dan ook in veel gevallen vergoed door de opstalverzekering.

“Maar liefst 69% van alle schade aan woningen en bedrijfsgebouwen wordt direct of indirect veroorzaakt door problemen met vocht en waterlekkage!”

– Energiekeurplus

Lekdetectie bij waterlekkage

De oorzaken van waterlekkages zijn moeilijk te achterhalen omdat zo’n lekkage zich alleen onder bepaalde omstandigheden voordoet. Vaak bij hevige regen in combinatie met wind uit een bepaalde richting. Bovendien is de plek waar het vocht zichtbaar is zelden de plaats waar de de oorzaak te vinden is. Wij zijn gespecialiseerd in het opsporen van waterlekkages. Onder meer bij gevels, kozijnen, dak doorvoeren, serres, aanbouwen en platte daken. Maar ook bij waterleidingen, CV-leidingen en vloerverwarming. Tijdens een slagregentest met blowerdoor kunnen wij weersomstandigheden als regen en wind simuleren. Zo localiseren wij snel & efficiënt de locatie van lekkages.

Lekkages bedreigen het binnenklimaat

De belangrijkste functie van een gebouw is het beschermen van de gebruikers tegen de weersinvloeden en het verzekeren van een gezond binnenklimaat. Luchtlekken en vochtindringing door damptransport of waterlekkage betekenen een ernstige aantasting van deze functie en moeten dus zo snel mogelijk worden verholpen! We brengen een groot gedeelte van de tijd binnen door en dus heeft het binnenklimaat in gebouwen een grote invloed op onze gezondheid. Het is daarom belangrijk om waterschade en luchtlekken snel op te sporen. Bovendien kunnen schade aan constructies en warmteverlies dan tot een minimum beperkt worden.

Klimaatsverandering

Door het toenemende broeikas effect in de afgelopen decennia is de richting van de straalstroom gaan fluctueren. Met als gevolg een klimaatsverandering en steeds extremer weer. Er valt daarom steeds meer neerslag in korte periodes. Dit veroorzaakt toenemende schade door wateroverlast in kruipruimtes en kelders en door lekkende daken en afvoeren. Waterlekkages veroorzaken grote schade aan gebouwen en het vocht heeft bovendien een slechte invloed op de gezondheid!

Lekdetectie bij luchtlekken

Luchtlekken veroorzaken tochtklachten, comfortproblemen, slechte ventilatie en veel warmteverlies. Maar ook condensatie, schimmel, geluidsoverlast, gezondheidsproblemen en zelfs brandgevaar worden door luchtlekken veroorzaakt. Door het afdichten van naden en kieren kunnen veel van deze problemen worden verholpen. Zo ontstaat er weer een aangenaam en gezond leefklimaat. Bovendien verdienen de kosten van het opsporen en het herstellen van deze lekken zich al snel weer terug door energiebesparing die het oplevert!

Lekdetectie bij nieuwbouw

Nieuwbouw moet wat betreft isolatie en luchtdichtheid aan steeds strengere eisen voldoen. Hierdoor kiezen bouwbedrijven tegenwoordig steeds vaker voor het bouwen volgens de houtskeletbouw methode. Helaas worden hierbij in de praktijk  veel fouten gemaakt bij het aanbrengen van de isolatie en dampremmers, waardoor ten gevolge van luchtlekken grote problemen door inwendige condensatie ontstaan. Condensatie kan de constructie van een gebouw ernstig beschadigen, het is dan ook belangrijk dat luchtlekken in de gebouwschil op tijd worden opgespoord en verholpen.

Gebruikte technieken

Bij het opsporen van lekken maken wij gebruik van non-destructieve onderzoeksmethoden zoals; thermografie; endoscopie, vochtmetingen, UV lekdetectie en lucht- & waterdichtheidstesten met gebruik van Blowerdoor en kunstmatige rook. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het opsporen van lekkages in perslucht systemen in met gebruik van ultrasoon apparatuur. Ook bedrijven helpen wij met het besparen op de kosten van energie en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen als CO2 en methaangas.

Enkele voorbeelden van lekdetectie onderzoek

Voordelen van lekdetectie

  • Snel
  • Zonder breken
  • Voorkomt hoge kosten
  • Vermijdt gevolgschade
  • Voorkomt gezondheidsklachten
  • Verzekering vergoedt vaak de kosten
  • Heldere rapportage

De kosten van lekdetectie

De kosten van lekdetectie zijn afhankelijk van het de grootte van het gebouw, het type lekkage en de te gebruiken technieken. Om een passende offerte voor lekdetectie onderzoek te kunnen geven is het belangrijk om de problemen die spelen aan te geven.

Ja, ik wil graag een offerte voor lekdetectie aanvragen!

Lekdetectie
Ik ben op de hoogte van de inhoud van de privacy verklaring en geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau voor de zakelijke- en particuliere markt. Wij zijn specialist in energie, thermografie – ITC Level 3 -, Blowerdoor – SKH Level 3 – en Ultrasoon. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor thermografie inspecties bij grotere gebouwen en industriële thermografie inspecties zijn wij landelijk inzetbaar.

ITC Level 3 gecertificeerd thermograaf