Lekdetectie Groningen door een ITC Level 3 gecertificeerd expert

Lekdetectie

Lekdetectie onderzoek door een ITC Level 3 gecertificeerd specialist

Home » Lekdetectie

Lekdetectie Groningen

Lekkages bij daken, goten en vloerverwarmingssystemen veroorzaken veel schade aan gebouwen. En ook waterlekkages bij raamkozijnen en deuren veroorzaken veel overlast. Met het blote oog zijn de oorzaken van een lekkage meestal moeilijk te bepalen. Maar door het gebruik van technieken als thermografie, endoscopie, UV lekdetectie, sproei installatie, drone en blowerdoor kunnen wij een lekkage snel opsporen. Zo helpen wij kostbare gevolgschade voorkomen.

Maar liefst 69% van alle schade aan woningen en bedrijfsgebouwen wordt direct of indirect veroorzaakt door problemen met vocht en waterlekkage!

– Energiekeurplus

Deskundig lekdetectie onderzoek

Waterlekkages veroorzaken veel schade aan gebouwen. Bijna 70% van alle gebouwschade wordt zelfs veroorzaakt door vochtproblemen en waterlekkages. Een deskundig lekdetectie onderzoek is dan ook een belangrijk onderdeel van vochtbestrijding. Het doel van ons lekdetectie onderzoek is om lekkages en dure gevolgschade te voorkomen. Tijdens ons lekdetectie onderzoek brengt een vochtexpert de oorzaken van lekkages nauwkeurig in beeld met gebruik van geavanceerde lekdetectie apparatuur.

De voordelen van ons lekkageonderzoek

Wij zijn ITC Level 3 gecertificeerd expert in thermografie en doen uitsluitend non-destructief lekdetectie onderzoek. We werken snel en efficiënt en veroorzaken daarbij nooit enige schade. De resultaten van ons onderzoek leggen wij vast in een heldere rapportage. Wij kunnen hoge kosten van de gevolgschade van waterlekkages – zoals vochtproblemen, schimmelvorming en de aantasting van bouwconstructies – helpen voorkomen. Vandaar dat de kosten van ons lekdetectie onderzoek in veel gevallen worden vergoed vanuit de opstalverzekering.

Lekdetectie bij waterlekkage in huis

De oorzaken van waterlekkages zijn vaak moeilijk te achterhalen omdat zo’n lekkage zich alleen onder bepaalde omstandigheden voordoet. Vaak bij hevige regen in combinatie met wind uit een bepaalde richting. Bovendien is de plek waar het vocht zichtbaar is zelden de plaats waar de de oorzaak te vinden is. Wij zijn gespecialiseerd in het opsporen van waterlekkages. Tijdens een slagregentest met blowerdoor kunnen wij zelfs de weersomstandigheden zoals regen en wind simuleren. Daarom sporen wij de oorzaak van zo’n lekkage snel op.

Lekdetectie bij daklekkages

Voor het opsporen van dak daklekkages maken wij gebruik van thermografie en interne vochtmetingen. Verborgen vocht en nat isolatiemateriaal onder de dakbedekking van een plat dak reageert zeer traag op temperatuursveranderingen. Door hiervan gebruik te maken kunnen wij de omvang van schade als gevolg van waterlekkages bij platte daken met gebruik van thermografie snel en efficiënt in beeld brengen. Voor het inspecteren van daken van grote gebouwen maken wij hierbij gebruik van een drone met warmtebeeldcamera.

Lekdetectie bij kou en tochtklachten

Luchtlekken veroorzaken vele problemen zoals tochtklachten, comfortproblemen, slecht werkende ventilatiesystemen en hoge kosten door onnodige warmteverlies. Maar ook condensatie, schimmel, geluidsoverlast, gezondheidsproblemen en zelfs brandgevaar worden door openstaande naden en kieren veroorzaakt. Door het afdichten van luchtlekken kunnen veel van deze problemen worden verholpen. Zo ontstaat er weer een aangenaam en gezond leefklimaat. Bovendien verdienen de kosten van het opsporen en het herstellen van deze lekken zich al snel weer terug door energiebesparing die het oplevert!

Onderzoek bij nieuwbouw

Nieuwbouw moet wat betreft isolatie en kierdichting aan steeds strengere eisen voldoen. Bouwbedrijven kiezen daarom steeds vaker voor houtskeletbouw. In de praktijk worden hierbij helaas veel fouten gemaakt bij het aanbrengen van de isolatie en dampremmers, met luchtlekken en problemen door inwendige condensatie als gevolg. Condensatie kan de constructie van een gebouw ernstig beschadigen. Het is dan ook belangrijk luchtlekken in de gebouwschil op tijd worden opgespoord tijdens een ultragrafie inspectie of blowerdoortest. Bij voorkeur tijdens de ruwbouwfase zodat eventuele problemen nog eenvoudig kunnen worden verholpen.

Lekdetectie technieken

Bij het opsporen van lekken maken wij gebruik van non-destructieve onderzoeksmethoden zoals; thermografie, ultragrafie, endoscopie, vochtmetingen, UV lekdetectie en wind & waterdichtheidstesten met gebruik van blowerdoor, water en kunstmatige rook. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het opsporen van luchtlekken, gaslekken en persluchtlekken. Ook helpen wij bedrijven met het besparen op de kosten van energie en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen als CO2 en methaan.

Lekkages bedreigen het binnenklimaat

De belangrijkste functie van een gebouw is het beschermen van de gebruikers tegen de weersinvloeden en het verzekeren van een gezond binnenklimaat. Luchtlekken en vochtindringing door damptransport of waterlekkage betekenen een ernstige aantasting van deze functie en moeten dus zo snel mogelijk worden verholpen! We brengen in ons land een groot gedeelte van de tijd binnen door en dus heeft het binnenklimaat in gebouwen een grote invloed op onze gezondheid. Het is daarom belangrijk om waterschade en luchtlekken snel op te sporen.

Overzicht van lekdetectie technieken

 • Rookproef
 • Karstentest
 • Endoscopie
 • Drone inspectie
 • Thermografie
 • Spraybartest
 • Blowerdoortest
 • Waterdichtheidstest
 • UV kleurdetectie
 • Ultrasooncamera
 • Interne vochtmeting
 • Luchtvochtigheidsmeting

Klimaatsverandering

Door het toenemende broeikaseffect in de afgelopen decennia is de richting van de straalstroom gaan fluctueren. Het gevolg hiervan is een klimaatsverandering en steeds extremer weer. Er valt dus steeds meer neerslag in korte periodes. Dit weer veroorzaakt toenemende schade door wateroverlast in kruipruimtes en kelders en door lekkende daken en afvoeren. Waterlekkages veroorzaken grote schade aan gebouwen en teveel vocht heeft bovendien een slechte invloed op het binnenklimaat en op onze gezondheid!

Enkele voorbeelden van lekdetectie onderzoek

De voordelen van lekdetectie onderzoek

 • Zonder breken
 • Snel en efficiënt
 • Voorkomt hoge kosten
 • Vergoed door je verzekering
 • Heldere rapportage
 • Vermijdt gevolgschade
 • Verhelpt vochtproblemen
 • Voorkomt gezondheidsklachten

De kosten van lekdetectie in Groningen en omstreken

Wat zijn de kosten van lekdetectie onderzoek?

De kosten van een lekdetectie onderzoek zijn vanaf €395. De prijs is afhankelijk van het de grootte van het gebouw, het type lekkage en de te gebruiken technieken. Om een passende offerte voor lekdetectie onderzoek te kunnen geven is het belangrijk om de problemen die spelen aan te geven.

In welke regio doet Energiekeurplus lekdetectie onderzoek?

Energiekeurplus doet onderzoek naar de oorzaken van waterlekkages, tochtklachten en persluchtlekkages. Dus wil je een lekkage laten opsporen in Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Neem dan ook contact met ons op!