Lekdetectie met thermografie

Lekdetectie Groningen

Lekkages in leidingen, afvoeren, daken, goten en vloerverwarmingssystemen veroorzaken veel schade aan gebouwen. En ook waterlekkages bij raamkozijnen en deuren kunnen veel overlast veroorzaken. Met het blote oog zijn de oorzaken van een lekkage meestal moeilijk te bepalen. Maar door het gebruik van technieken als thermografie, een watertest, endoscopie, UV lekdetectie en Blowerdoor kunnen wij een lekkage snel opsporen. Zo helpt Energiekeurplus kostbare gevolgschade voorkomen. De kosten van lekdetectie onderzoek zelf worden in veel gevallen vergoed door de opstalverzekering.

Maar liefst 69% van alle schade aan woningen en bedrijfsgebouwen wordt direct of indirect veroorzaakt door problemen met vocht en waterlekkage!

Lekkages bedreigen het binnenklimaat

De belangrijkste functie van een gebouw is het beschermen van de gebruikers ervan tegen de weersinvloeden en het verzekeren van een comfortabel en gezond binnenklimaat. Luchtlekken en vochtindringing door damptransport en waterlekkage betekenen een ernstige aantasting van deze functie en moeten zo snel mogelijk worden verholpen! Om een gezond binnenklimaat garanderen is lekdetectie van groot belang om waterschade en luchtlekken te kunnen opsporen zodat schade aan de constructie en warmteverlies tot een minimum beperkt blijven en hersteld kunnen worden.

Klimaatsverandering

Door de klimaatsverandering van de afgelopen decennia is de richting van de straalstroom gaan fluctueren. Dit heeft geleid tot een klimaatsverandering en weer dat steeds extremer wordt. Er valt steeds meer neerslag in korte periodes. Dit veroorzaakt toenemende schade door wateroverlast in kruipruimtes en kelders en door lekkende daken en afvoeren. Waterlekkages veroorzaken grote schade aan gebouwen en het vocht heeft bovendien een slechte invloed op de gezondheid!

Lekdetectie bij waterlekkage

De oorzaken van waterlekkages zijn vaak moeilijk te achterhalen omdat zo’n lekkage zich alleen onder bepaalde omstandigheden voordoet. Vaak is dit bij hevige regen in combinatie met wind uit een bepaalde richting. Bovendien is de locatie waar het vocht zichtbaar is zelden ook de plaats waar de de oorzaak van het probleem te vinden is. Energiekeurplus is gespecialiseerd in het opsporen van waterlekkages. Onder meer bij gevels, kozijnen, dak doorvoeren, serres en aanbouwen. Tijdens een regentest met gebruik van blowerdoor kunnen wij weersomstandigheden zoals regen en wind simuleren. Zo localiseren wij snel & efficiënt de oorzaken van een waterlekkage.

Lekdetectie bij luchtlekken

Luchtlekken veroorzaken tochtklachten, comfortproblemen, slechte ventilatie en veel warmteverlies. Maar ook condensatie, schimmel, geluidsoverlast, gezondheidsproblemen en zelfs brandgevaar worden door luchtlekken veroorzaakt. Door het afdichten van naden en kieren kunnen veel van deze problemen worden verholpen. Zo ontstaat er weer een aangenaam en gezond leefklimaat. Bovendien verdienen de kosten van het opsporen en het herstellen van deze lekken zich al snel weer terug door energiebesparing die het oplevert!

Lekdetectie bij nieuwbouw

Nieuwbouw moet wat betreft isolatie en luchtdichtheid aan steeds strengere eisen voldoen. Hierdoor wordt er door bouwbedrijven tegenwoordig steeds vaker gekozen voor het bouwen volgens de houtskeletbouw methode. Helaas worden hierbij in de praktijk  veel fouten gemaakt bij het aanbrengen van de isolatie en dampremmers, waardoor ten gevolge van luchtlekken grote problemen door inwendige condensatie ontstaan. Condensatie kan de constructie van een gebouw ernstig beschadigen, het is dan ook belangrijk dat luchtlekken in de gebouwschil op tijd worden opgespoord en verholpen.

Gebruikte technieken

Bij het opsporen van lekken maken wij gebruik van non-destructieve onderzoeksmethoden zoals; thermografie; endoscopie, vochtmetingen, UV lekdetectie en lucht- & waterdichtheidstesten met gebruik van Blowerdoor en kunstmatige rook. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het opsporen van lekkages in perslucht systemen in met gebruik van ultrasoon apparatuur. Zo helpen wij bedrijven te besparen op de kosten van energie, de CO2 uitstoot te verminderen en de kwaliteit van hun productie te verhogen.

Enkele voorbeelden van lekdetectie onderzoek

Voordelen van lekdetectie

  • Snel
  • Zonder breken
  • Voorkomt hoge kosten
  • Voorkomt gevolgschade
  • Voorkomt gezondheidsklachten
  • Verzekering vergoedt vaak de kosten
  • Heldere rapportage

De kosten van lekdetectie

De kosten van lekdetectie zijn afhankelijk van het de grootte van het gebouw, het type lekkage en de te gebruiken technieken. Om een passende offerte voor lekdetectie onderzoek te kunnen geven is het belangrijk om de problemen die spelen aan te geven.

Ja, ik wil graag een offerte voor lekdetectie aanvragen!

Lekdetectie
Ik ben op de hoogte van de inhoud van de privacy verklaring en geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen.