Diensten

Maak ook gebruik van onze diensten

Diensten van Energiekeurplus

Energiekeurplus is ITC level 3 gecertificeerd expert in thermografie. Daarnaast zijn wij gecertificeerd ultrasoon inspecteur, drone inspecteur, Level 3 Blowerdoor Tester, lekdetectie specialist en enegieadviseur. Maak ook gebruik van onze diensten. Wij doen onderzoek naar de oorzaken van isolatiegebreken, tochtklachten, lekkages en slecht functionerende installaties voor verwarming, koeling en ventilatie in gebouwen. Daarnaast onderzoeken wij de kwaliteit, efficiëntie en veiligheid, van zonnestroominstallaties en productieprocessen en de mogelijkheden voor energiebesparing in de industrie.

Energieadvies

Energiekeurplus geeft energieadvies voor woningen, scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen en sportcomplexen. Ons energieadvies is maatwerk, toegesneden op jouw situatie. Ten eerste doen wij een gedegen, onafhankelijk onderzoek met thermografie, blowerdoor of kunstmatige rook. Daarna sporen wij de plaatsen waar de oorzaken van tochtklachten, vochtproblemen en een hoge energierekening te vinden zijn. Tenslotte lees je in een helder rapport de aangetroffen afwijkingen en de maatregelen wij adviseren om het energieverlies te beperken en het comfort te verbeteren. Zodat je de problemen gericht kunt laten aanpakken.

Blowerdoor

Bij een luchtdichtheidstest of QV10 meting maken wij gebruik van een blowerdoor. Dit is een ventilator die we tijdelijk in een deuropening plaatsen. Tijdens een blowerdoortest meten wij het lekverlies door luchtlekken in de gebouwschil. Door gebruik te maken van thermografie en kunstmatige rook brengen wij naden en kieren in beeld. Omdat warmteverlies voor een groot deel door de kierdichtheid bepaald wordt kan een blowerdoortest een grote bijdrage aan energiebesparing leveren. Veder sporen wij de oorzaken van tochtklachten, vochtproblemen en nare geuren op.

Thermografie

Met thermografie kunnen wij vele problemen contactloos in beeld brengen. Energiekeurplus maakt gebruik van geavanceerde warmtebeeldcamera’s. Hiermee laten wij precies zien waar isolatiegebreken, lekkages en de oorzaken van tochtklachten te vinden zijn en waar condensatie en schimmelgroei kunnen plaatsvinden. Ook fouten in verwarmingsinstallaties, in koelcellen en bij elektrische- en mechanische systemen kunnen wij opsporen. Overgangsweerstanden, overbelasting, wrijving en frictie zijn aan de hand van hun thermische handtekening tijdens de productie waar te nemen voordat zij schade, gevaar en uitval veroorzaken. Lees meer over de mogelijkheden met thermografie.

Lekdetectie

Waterlekkages en vochtproblemen zijn de belangrijkste oorzaken van schade aan gebouwen. Het is daarom belangrijk dat de werkelijke locatie van een lekkage zo snel mogelijk wordt opgespoord zodat kostbare gevolgschade kan worden voorkomen. Energiekeurplus is specialist in lekdetectie onderzoek, wij sporen lekkages snel & efficiënt op met gebruik van de meest moderne onderzoeksapparatuur. Bij het opsporen van waterlekkages en waterdichtheidstesten maken wij ondermeer gebruik van thermografie, blowerdoor, ultrasoon en kunstmatige rook.

Binnenklimaat onderzoek

Op de werkvloer bestaan vaak klachten over het binnenklimaat. Te hoge CO2-concentraties veroorzaken klachten als geïrriteerde ogen, sufheid, concentratieverlies en hoofdpijn. Tochtklachten leiden tot verminderde arbeidsproductiviteit en uitval door ziekte. Energiekeurplus onderzoekt comfortklachten en de kwaliteit van het binnenklimaat. Wij maken hierbij gebruik een meetopstelling voor PMV/PPD onderzoek. Dit onderzoek op basis van de behaaglijkheidstheorie van Fanger is een beproefde methode om de ernst van subjectieve klachten inzichtelijk te maken. Lees meer over een onderzoek van het binnenklimaat.

Drone inspectie

Energiekeurplus is gecertificeerd drone piloot en ITC Level 3 gecertificeerd expert in thermografie. Wij hebben uitgebreide ervaring in het inspecteren van gebouwen, daken en zonnepanelen. Tijdens een drone inspectie kunnen wij grote objecten en zonneparken snel & efficiënt in beeld brengen. Met gebruik van een drone voorzien van een geavanceerde warmtebeeldcamera kunnen wij problemen zoals isolatiegebreken, daklekkages, maar ook rendementsverlies en brandgevaar bij zonnepanelen haarscherp in beeld brengen.

Ultrasoon inspectie

Ultrasoon inspecties zetten wij onder meer in voor het opsporen van gaslekken en lekkages en bij perslucht– en stoomsystemen. Daarnaast maakt Energiekeurplus wij gebruik van ultrasoon inspecties bij de controle van hermetische afdichtingen en voor conditiemonitoring in de industrie. Met gebruik van ultrasoon kunnen gevaarlijke situaties, milieuschade en productie uitval worden vermeden en kunnen bovendien grote financiële voordelen worden behaald. Lees meer over de mogelijkheden van een ultrasoon inspectie.

Veel gekozen diensten

Tochtklachten
Tochtklachten

Tijdens een inspectie van de gebouwschil brengen wij de oorzaken van tochtklachten haarscherp in beeld.

Thermografie
Thermografie

Tijdens een gebouwinspectie sporen wij isolatiegebreken op met gebruik van thermografie en blowerdoor.

Lekdetectie
Lekdetectie

Wij sporen lekkages en vochtproblemen snel op met technieken zoals thermografie, en kunstmatige rook.

Rookproef
Rookproef

Tijdens een rookproef sporen wij de oorzaken van geuroverlast, tochtklachten of schade bij rieten daken op.

QV10 meting
QV10 meting

Met een QV10 meting meting bepalen wij of een gebouw bij nieuwbouw of na renovatie aan de normen voldoet.

Energieadvies
Energieadvies

Wij geven energieadvies op basis van een gedegen onderzoek met gebruik van blowerdoor en thermografie.

Waterdichtheidstest
Waterdichtheidstest

Tijdens een waterdichtheidstest simuleren wij regen en wind om te beoordelen of gebouwconstructies waterdicht zijn uitgevoerd.

Blowerdoortest
Blowerdoortest

Bij een blowerdoortest brengen wij de oorzaken van een hoog energieverbruik of comfortproblemen in beeld met thermografie en/of rook.

Binnenklimaat
Binnenklimaat

Bij ons binnenklimaat onderzoek maken wij gebruik van een meetopstelling voor CO2, luchtvochtigheid, temperatuur en tocht.