Rookproef

Wij maken tocht zichtbaar tijdens een rookproef

Rookproef & Blowerdoor

Bij een luchtdichtheidstest maken wij gebruik van een blowerdoor. Met deze apparatuur brengen we een gebouw in onderdruk of overdruk. Gelijktijdig meten we het verlies dat door luchtlekken in een gebouw plaatsvindt met een gekalibreerde drukmeter. Daarnaast maken wij tijdens een blowerdoortest regelmatig gebruik van een rookproef of rooktest met kunstmatige rook om de oorzaken van tochtklachten of van nare geuren op te sporen zodat de problemen vervolgens gericht hersteld kan worden.

Luchtlekken veroorzaken tocht

Infiltratie en exfiltratie door luchtlekken zijn de oorzaak van tocht en vele problemen in woningen en andere gebouwen. Denk daarbij aan geluidsoverlast, aantasting van de constructie door interne condensatie, nare geuren en brandgevaar. Bovendien zijn luchtlekken één van de grootste oorzaken van warmteverlies in woningen en gebouwen omdat kostbare warmte door ongecontroleerde in- & exfiltratie ongehinderd verloren gaat. Door de grootste luchtlekken af te dichten kun je veel ellende voorkomen. Bovendien is hierdoor in een energiebesparing van 20 tot wel 40% mogelijk!

“Tijdens een rookproef visualiseren wij luchtbewegingen met kunstmatige rook, zo brengen we de oorzaken van tocht, geluidoverlast, nare geuren en hoge energielasten in beeld.”

– Energiekeurplus

Rookproef toont luchtlekken

Om tochtklachten, stankoverlast, energieverlies en aantasting van gebouwconstructies door condensatie te kunnen verhelpen stellen wij eerst de locatie van luchtlekken. Vervolgens kun je deze lekken gericht laten afdichten door een bedrijf naar keuze. Een rookproef met onschadelijke kunstmatige rook en een blowerdoor door een tochtspecialist is hiervoor de meest doeltreffende methode. Tijdens een rookproef brengen wij de oorzaken van tocht namelijk haarscherp in beeld.

Veel voorkomende plaatsen van infiltratie

Veel voorkomende plaatsen van luchtlekken die wij tijdens ons onderzoek aantreffen zijn bij de aansluitingen rond ramen en deuren, ventilatiekanalen, kabeldoorvoeren, de aansluitingen van vloeren op gevels en vooral bij de aansluitingen van gevels op daken. Wanneer doorvoeren door een vloer niet goed zijn afgedicht ontstaat naast tocht het risico dat schadelijke, kankerverwekkende bodemgassen, zoals radon, de woon- of werkruimte kunnen binnentreden. Daarom is het voor je gezondheid ook belangrijk om luchtlekken te laten afdichten!

Wij maken gebruik van een rookproef en blowerdoor om de oorzaken van geuroverlast op te sporen.

Last van een nare geur in huis?

Een nare geur in huis is een hinderlijk probleem waar je zo snel mogelijk vanaf wilt. Maar het is vaak lastig om met zekerheid vast te stellen waar de vieze geur vandaan komt. Vaak horen wij klachten over vieze kookluchtjes of sigarettenrook in huis. In veel gevallen word de de buren – al dan niet terecht – van de geuroverlast verdacht. Wij hebben een ruime ervaring in het opsporen van de werkelijke oorzaken van ongewenste luchtjes in huis. Bij ons onderzoek maken we gebruik van een blowerdoor en kunstmatige rook. Tijdens een rooktest leggen wij de oorzaken van geuroverlast onomstotelijk vast.

Controle van rieten daken met rook

Een goed aangelegd rieten dak heeft een levensduur van 30 jaar. Vroeger waren rieten daken volledig open en haalden ze die levensduur vrijwel altijd. Maar tegenwoordig brengen we isolatie onder het riet aan en daarbij is het zeer belangrijk dat de dakconstructie volledig luchtdicht is. Als gevolg van fouten ontstaat condensatie bij de naden en kieren. Hierdoor kan een rieten dak al binnen enkele jaren volledig verrotten. Laat daarom ter controle een onderzoek en een rooktest uitvoeren voordat het riet wordt aangebracht of wanneer je een bestaand rieten dak gaat isoleren!

Thermografie

Naast kunstmatige rook maken kunnen wij gebruik maken van drukverschilmeters, anemometers en thermografie om luchtlekken op te sporen. Naden en kieren kunnen vervolgens gericht worden hersteld. Zo helpen wij een eind te maken aan problemen zoals energieverlies, tochtklachten, schimmel of vochtophopingen in gevels of dakconstructies. Wij hebben de beschikking over geavanceerde warmtebeeldcamera’s waarmee wij temperatuur verschillen van 0,03 milli Kelvin detecteren. Hierdoor zijn wij in staat om het hele jaar onderzoek doen naar de oorzaken van tochtklachten en een hoog energieverbruik.

Enkele voorbeelden van rookproeven

De kosten van een rookproef

Wat zijn de kosten van een rookproef?

De kosten voor het opsporen van tocht met gebruik van een rook zijn vanaf €350 voor een woning. De kosten van een rooktest voor andere toepassingen zijn afhankelijk van de opdracht. Neem hiervoor contact op het via onderstaande contactformulier, wij geven graag een offerte op maat!

In welke regio verzorgt Energiekeurplus een rookproef?

Het werkgebied van Energiekeurplus bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel.

Ja, ik wil graag een offerte voor een rooktest aanvragen!

Rookproef
Ik ben op de hoogte van de inhoud van de privacy verklaring en geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen.

Hartelijk dank voor het rapport!

Supersnel, top! Ook over de inhoud, de rapportage en de leesbaarheid ben ik zeer tevreden.
– K. Sikma, Groningen

Bedankt voor de rapportage!

Helder & snel. Daar kan ik wat mee!
– M. Bouman, Slochteren

Dank voor de rapportage!

Mooi duidelijk rapport met acties voor de zomer zodat we er van de winter warmpjes bij zitten.
– J. van der Sluis, Lelystad