Inspectie zonnepanelen

Inspectie zonnepanelen

Het behaalde rendement is van grote invloed op de terugverdientijd van zonnepanelen. Daarom is het belangrijk dat je een zonnestroom installatie bij oplevering of voor het vervallen van de garantie termijn laat controleren. Na een PV inspectie kun je er zeker van zijn dat je panelen veilig zijn en dat ze de voorspelde opbrengst ook werkelijk behalen. Gebreken bij zonnepanelen leiden tot temperatuur veranderingen. Vandaar dat wij problemen in PV installaties met thermografie snel beeld kunnen brengen.

Zonnepanelen

Zonnepanelen bestaan uit afzonderlijke zonnecellen waarmee  zonne-energie wordt opgewekt. Het is aan te raden om PV panelen bij oplevering te laten controleren. Met het blote oog is namelijk niet te zien of de panelen wel optimaal functioneren. Met met gebruik van thermografie kunnen wij problemen zoals beschadigde zonnecellen, defecte bypass-dioden, delaminatie, disfunctionele strings en slechte verbindingen snel en efficiënt in beeld brengen.

Defecten bij zonnepanelen

Zonnecellen zijn in serie geschakeld, daardoor kan één defect in een zonnecel er toe leiden dat het rendement van de complete zonnestroom installatie sterk daalt. Het voorspelde rendement wordt dan bij lange na niet meer behaald. Tijdens een PV inspectie worden eventuele defecten in een zonnestroom installatie opgespoord. Na een inspectie kan er aan de hand van geconstateerde afwijkingen mogelijk aanspraak op de garantie worden gedaan.

Zijn mijn zonnepanelen wel veilig?

De kabels van de zonnepanelen en de zonnepanelen zelf staan constant bloot aan zon, regen, wind. Daardoor kunnen kabels beschadigd raken. Op zonnige dagen wordt veel stroom door de panelen opgewekt. Wanneer er zich ergens in de installatie een slechte verbinding bevindt ontstaat hier veel warmte en mogelijk zelfs brandgevaar.

Inspectie van zonnepanelen

Bij de inspectie van zonnepanelen en zonneweides maakt Energiekeurplus gebruik van geavanceerde warmtebeeldcamera’s om de kwaliteit van zonnestroom installaties in beeld te brengen. Wij leggen eventuele afwijkingen en gebreken vast in een heldere rapportage zodat onveilige situaties en brandgevaar kunnen worden vermeden en het rendementsverlies kan worden beperkt.

Thermografie bij zonnepanelen

Of het nu gaat om slecht functionerende strings, niet aangesloten panelen, defecte cellen, junction boxen of bypass diodes. Tekortkomingen bij zonnepanelen leiden in alle gevallen tot afwijkende warmtebeelden. Een inspectie met gebruik van thermografie is daarom de manier voor een efficiënte kwaliteitscontrole bij zonnepanelen. Wij voeren thermografie inspecties bij zonnepanelen uit op een zonnig moment met een zoninstraling van 600 – 700 W/m2. Thermografie kan bovendien bij functionerende installaties worden toegepast.

Enkele voorbeelden van zonnepanelen inspecties

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau voor de zakelijke & particuliere markt. Wij zijn de partner van woning- en gebouweigenaren, aannemers en overheden. Energiekeurplus is specialist in energiebesparing, energielabel, thermografie – ITC Level 3 – & Blowerdoor. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor de inspectie van zonneweides en grotere gebouwen zijn wij landelijk inzetbaar.

Hartelijk dank voor het rapport!

Supersnel, top! Ook over de inhoud, de rapportage en de leesbaarheid ben ik zeer tevreden.
– K. Sikma, Groningen

Bedankt voor de rapportage!

Helder & snel. Daar kan ik wat mee!
– M. Bouman, Slochteren

Dank voor de rapportage!

Mooi duidelijk rapport met acties voor de zomer zodat we er van de winter warmpjes bij zitten.
– J. van der Sluis, Lelystad