Inspectie zonnepanelen

Inspectie zonnepanelen

Het rendement is van grote invloed op de terugverdientijd van zonnepanelen. Het is dan ook belangrijk om een nieuwe zonnestroom installatie bij oplevering of voor het vervallen van de garantie termijn te laten controleren. Na een PV inspectie kun je er zeker van zijn dat je panelen de voorspelde opbrengst ook werkelijk behalen. Met thermografie kunnen veel potentiële problemen in zonnestroom installaties beeld worden gebracht.

Zonnepanelen

Zonnepanelen bestaan uit afzonderlijke zonnecellen waarmee  zonne-energie wordt opgewekt. Het is aan te raden om PV panelen bij oplevering te laten controleren. Met het blote oog is namelijk niet te zien of de panelen wel optimaal functioneren. Met met gebruik van thermografie kunnen problemen zoals beschadigde zonnecellen, defecte bypass-dioden, delaminatie, disfunctionele strings en slechte verbindingen snel en efficiënt in beeld worden gebracht.

Veroudering van zonnepanelen

Zonnecellen verouderen in de loop van de tijd, hierdoor neemt de opbrengst van de PV panelen iets af. In de productnormen van zonnepanelen staat hoeveel de maximale afname door veroudering mag zijn. Tijdens een zonnepanelen inspectie wordt het werkelijke verouderingsproces vastgelegd en kan dit worden vergeleken met de norm.

Defecten bij zonnepanelen

Zonnecellen worden in serie geschakeld, hierdoor kan één defect in een zonnecel er toe leiden dat het rendement van de complete zonnestroom installatie sterk daalt. Het voorspelde rendement wordt bij lange na niet meer behaald. Tijdens een PV inspectie worden eventuele defecten in een installatie opgespoord. Na een goed getimede inspectie kan er aan de hand van geconstateerde afwijkingen mogelijk aanspraak op de garantie worden gedaan.

Zijn mijn zonnepanelen wel veilig?

De kabels van de zonnepanelen en de zonnepanelen zelf worden constant blootgesteld aan wisselende weersomstandigheden. Hierdoor kunnen isolatiematerialen beschadigd raken. Op zonnige dagen wordt veel stroom door de panelen opgewekt. Wanneer er zich ergens in de installatie een slechte verbinding bevindt ontstaat hier warmte die mogelijk brand kan veroorzaken. Tijdens een zonnepanelen inspectie worden deze verbindingen gecontroleerd.

Inspectie van zonnepanelen

Bij de inspectie van zonnepanelen en zonneweides maakt Energiekeurplus gebruik van geavanceerde warmtebeeldcamera’s om de kwaliteit van zonnestroom installaties in beeld te brengen. Wij leggen eventuele afwijkingen en gebreken vast in een heldere rapportage zodat onveilige situaties en brandgevaar kunnen worden vermeden en het rendementsverlies kan worden beperkt.

Enkele voorbeelden van zonnepanelen inspecties

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau voor de zakelijke & particuliere markt. Wij zijn de partner van woning- en gebouweigenaren, aannemers en overheden. Energiekeurplus is specialist in energiebesparing, energielabel, thermografie – ITC Level 3 – & Blowerdoor. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor de inspectie van zonneweides en grotere gebouwen zijn wij landelijk inzetbaar.