Energieneutraal

Kwaliteitscontrole met Blowerdoor & Thermografie

Energieneutraal gebouw

Een energieneutaal huis is een woning met een zeer lage energierekening. Het moet daarom goed geïsoleerd, vrij van koudebruggen zijn en volledig kierdicht gebouwd zijn. Er is nauwelijks energie meer nodig om het ’s winters warm en ’s zomers koel te houden. In een energieneutraal gebouw wordt gedurende het jaar niet meer energie verbruikt dan er wordt opgewekt. Om comfortproblemen zoals tocht, condensatie en schimmelvorming en hoge kosten te voorkomen is het belangrijk dat de gebouwschil goed getest wordt met blowerdoor en thermografie.

BENG – Bijna Energie Neutraal Gebouw

Sinds 1995 bestaan er normen voor het energieverbruik van nieuwbouw. Deze EPC-normen zijn sindsdien steeds verder aangescherpt om nieuwe gebouwen meer energiezuinig te maken en de CO2 uitstoot te beperken. Maar de EPC berekening bleek hiervoor ongeschikt en wordt daarom per 1 januari 2020 afgeschaft. Vanaf dat moment moet elk nieuw gebouw in Nederland een Bijna Energieneutraal Gebouw (BENG) zijn. BENG staat voor een bijna energieneutraal gebouw. Vanaf 2020 moet alle nieuwbouw aan de minimale BENG-eisen voldoen. De BENG-indicatoren hebben betrekking op:

  • De maximale energiebehoefte per jaar in kWh/m² GO.
  • Het maximale primaire energiegebruik per jaar in kWh/m² GO.
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie van het totale primaire energiegebruik in %.

NOM – Nul-op-de-meter

Nul-op-de-meter betekent dat een gebouw op jaarbasis behalve het gebouwgebonden energie ook het huishoudelijke verbruik over het hele jaar compenseert met duurzaam opgewekte energie. Een nul-op-de-meter woning hoeft dus niet per definitie energiezuinig te zijn. Zolang er maar genoeg duurzame energie wordt opgewekt om het verbruik te compenseren.

Energieneutraal, energieleverend en all-electric

Een gebouw is energieneutraal wanneer het zijn gebouwgebonden energieverbruik over het hele jaar compenseert met duurzaam opgewekte energie. Wanneer een gebouw per saldo meer energie opwekt dan het gebruikt is het een energieleverend gebouw. Een gebouw zonder gasaansluiting waar alle warmte voor ruimteverwarming en tapwaterverwarming elektrisch wordt opgewekt wordt all-electric genoemd.

Passiefhuis

Een Passiefhuis is een gebouw met een extreem lage energierekening en CO2 uitstoot. Het is uitstekend geïsoleerd, vrij van naden, kieren en koudebruggen. Een Passiefhuis heeft een uitstekend wooncomfort een een gezond binnenklimaat als gevolg van een goed ontwerp, het gebruik van hoogwaardige materialen en een zeer zorgvuldige uitvoering. Er is geen voorgeschreven bouwwijze voor Passiefhuizen en ze bestaan in vele soorten en maten. De bouwkwaliteit van een Passiefhuis is gewaarborgd door middel van controles op de bouwplaats met gebruik van Blowerdoor en thermografie.

Kwaliteitscontrole

De basis van ieder energiezuinig gebouw is een goede isolatie en kierdichtheid van de schil. Helaas merken wij vaak dat de schil van energiezuinige gebouwen tijdens of na de bouw niet wordt gecontroleerd waardoor de kwaliteit ervan in de praktijk nogal eens wat te wensen over laat. Wanneer er luchtlekken of koudebruggen in de gebouwschil aanwezig zijn vallen de prestaties van een gebouw sterk tegen. Bovendien ontstaan er tochtklachten, condensatie en schimmels die gezondheidsklachten en zelfs forse gebouwschade veroorzaken. Om problemen te voorkomen is het belangrijk om voor de oplevering een kwaliteitscontrole met gebruik van thermografie en Blowerdoor uit te laten voeren

Kwaliteitscontrole NOM woningen

Kenmerken van energiezuinige gebouwen

  • Een energiezuinig gebouw heeft een zeer hoge isolatiewaarde en de ramen zijn van triple HR glas.
  • De schil van een energiezuining gebouw heeft een zeer goede luchtdichtheid.
  • Meestal is er een ventilatiesysteem met warmte terugwinning aanwezig.
  • Een energiezuinig gebouw heeft vaak een lage temperatuur verwarmingssysteem.
  • Er is een naverwarmer voor de ventilatie, een warmtepomp of zonneboiler voor de verwarming.
  • Er zijn zonnepanelen en/of -collectoren die energie opwekken voor de apparatuur in huis.
  • De bouwkwaliteit van een energiezuinig huis is gewaarborgd tijdens een blowerdoortest en een thermografie inspectie.

Vraag nu een offerte aan!

Heb je last van tochtklachten, vochtproblemen of een hoge energierekening? Vraag dan nu een offerte voor een gedegen onderzoek aan!


Energiekeurplus


Energiekeurplus is een onafhankelijk energieadviesbureau voor de particuliere- en zakelijke markt. Wij zijn de partner van woning- en gebouweigenaren, architecten en overheden in energiebesparing, thermografie – ITC Level 3 – & Blowerdoor. Daarnaast zijn wij gecertificeerd als Passiefhuis Vakman door het Duitse Passiefhuis Instituut. Wij werken in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. .

ITC Level 3 gecertificeerd thermograaf