Energieneutraal

Kwaliteitscontrole met Blowerdoor & Thermografie

Energieneutraal gebouw

Een energieneutaal huis is een woning met een zeer lage energierekening. Het moet daarom goed geïsoleerd, vrij van koudebruggen zijn en volledig kierdicht gebouwd zijn. Er is dan nauwelijks energie meer nodig om het ’s winters warm en ’s zomers koel te houden. In een energieneutraal gebouw wordt gedurende het jaar namelijk niet meer energie verbruikt dan er wordt opgewekt. Om comfortproblemen zoals tocht, condensatie, schimmelvorming en hoge kosten te voorkomen is het belangrijk dat de gebouwschil getest wordt met blowerdoor en thermografie.

De energieprestatie van nieuwbouw

Sinds 1995 bestaan er normen voor het energieverbruik van nieuwbouw. Deze zogenaamde EPC normen zijn sindsdien steeds verder aangescherpt om nieuwe gebouwen meer energiezuinig te maken en de CO2 uitstoot te beperken. Maar de EPC berekening, op basis van de NEN 7120, bleek hiervoor ongeschikt en wordt daarom binnenkort afgeschaft.

BENG – Bijna Energie Neutraal Gebouw

Binnenkort moet elk nieuw gebouw in Nederland BENG zijn, dit staat voor een Bijna Energieneutraal Gebouw. Vanaf dit moment moet alle nieuwbouw aan de minimale BENG eisen voldoen. Per 1 juli 2020 wordt daarvoor de NTA 8800 ingevoerd. Dit is de nieuwe methode voor de bepaling van de energieprestatie van nieuwbouw, maar ook van bestaande gebouwen. De NTA 8800 zal dus niet alleen de EPC berekening vervangen, maar ook het energielabel en de energie index voor bestaande gebouwen gaan bepalen.

BENG indicatoren

  • BENG 1: de maximale energiebehoefte per jaar in kWh/m² gebruiksoppervlak.
  • BENG 2: het maximale primaire energiegebruik per jaar in kWh/m² gebruiksoppervlak.
  • BENG 3: het minimale aandeel hernieuwbare energie van het totale primaire energiegebruik in %.

Bij een Bijna Energie Neutraal Gebouw moet het gebouwgebonden verbruik per m2 gebruiksoppervlak zo laag mogelijk te zijn. Vandaar dat de gebouwschil goed geïsoleerd en kierdicht moet worden uitgevoerd. Dit maakt het dat er efficiënte kleine verwarmingsinstallaties kunnen worden geplaatst zonder dat dit leidt tot comfortklachten binnenklimaat problemen.

NOM – Nul-op-de-meter woning

Nul-op-de-meter betekent dat een gebouw op jaarbasis behalve het gebouwgebonden energie ook het huishoudelijke verbruik over het hele jaar compenseert met duurzaam opgewekte energie. Een nul-op-de-meter woning hoeft dus niet per definitie energiezuinig te zijn. Zolang er maar genoeg duurzame energie wordt opgewekt om het energieverbruik gedurende het jaar te compenseren.

Energieneutraal, energieleverend en all-electric

Een gebouw is energieneutraal wanneer het zijn gebouwgebonden energieverbruik over het hele jaar compenseert met duurzaam opgewekte energie. Wanneer een gebouw per saldo meer energie opwekt dan het gebruikt is het een energieleverend gebouw. Een gebouw zonder gasaansluiting waar alle warmte voor ruimteverwarming en tapwaterverwarming elektrisch wordt opgewekt wordt all-electric genoemd.

Passiefhuis

Een Passiefhuis is een gebouw met een extreem lage energierekening en CO2 uitstoot. Het is uitstekend geïsoleerd, vrij van naden, kieren en koudebruggen. Een Passiefhuis heeft een uitstekend wooncomfort een een gezond binnenklimaat als gevolg van een goed ontwerp, het gebruik van hoogwaardige materialen en een zorgvuldige uitvoering. De bouwkwaliteit van een Passiefhuis is gewaarborgd door middel van controles op de bouwplaats met gebruik van blowerdoor en thermografie.

Kwaliteitscontrole

Een goede kierdichtheid en een hoge isolatiewaarde zijn de basis voor elk energiezuinig gebouw. Helaas merken wij vaak dat de gebouwschil van energiezuinige gebouwen tijdens of na de bouw niet wordt gecontroleerd. Hierdoor laat de kwaliteit in de praktijk meestal veel te wensen over. Wanneer er luchtlekken of koudebruggen bestaan zijn valt de energieprestatie van een gebouw sterk tegen. Bovendien ontstaan er tochtklachten, condensatie en schimmels die gezondheidsklachten en forse gebouwschade kunnen veroorzaken. Om deze problemen te voorkomen is het belangrijk om voor de oplevering een kwaliteitscontrole met gebruik van thermografie en blowerdoor uit te laten voeren

Kwaliteitscontrole NOM woningen

“De basis voor ieder eneriezuinig gebouw is een goed geïsoleerde, kierdichte schil”

– Energiekeurplus

Kenmerken van energiezuinige gebouwen

  • Een energiezuinig gebouw heeft een zeer hoge isolatiewaarde en de ramen zijn van triple HR glas.
  • De schil van een energiezuining gebouw heeft een zeer goede luchtdichtheid.
  • Meestal is er een ventilatiesysteem met warmte terugwinning aanwezig.
  • Een energiezuinig gebouw heeft vaak een lage temperatuur verwarmingssysteem.
  • Er is een naverwarmer voor de ventilatie, een warmtepomp of zonneboiler voor de verwarming.
  • Er zijn zonnepanelen en/of -collectoren die energie opwekken voor de apparatuur in huis.
  • De bouwkwaliteit van een energiezuinig huis is gewaarborgd tijdens een blowerdoortest en een thermografie inspectie.

Hartelijk dank voor het rapport!

Supersnel, top! Ook over de inhoud, de rapportage en de leesbaarheid ben ik zeer tevreden.
– K. Sikma, Groningen

Bedankt voor de rapportage!

Helder & snel. Daar kan ik wat mee!
– M. Bouman, Slochteren

Dank voor de rapportage!

Mooi duidelijk rapport met acties voor de zomer zodat we er van de winter warmpjes bij zitten.
– J. van der Sluis, Lelystad