Energieneutraal

Kwaliteitscontrole bij energieneutraal bouwen en renovatie van een energieneutraal huis

Energieneutraal bouwen

Een energieneutraal huis is een woning met een zeer lage energierekening. Het moet daarom goed geïsoleerd, vrij van koudebruggen zijn en volledig kierdicht gebouwd zijn. Er is dan nauwelijks energie meer nodig om het ’s winters warm en ’s zomers koel te houden. In een energieneutraal gebouw wordt gedurende het jaar namelijk niet meer energie verbruikt dan er wordt opgewekt. Om comfortproblemen zoals tocht, condensatie, schimmelvorming en hoge kosten te voorkomen is het belangrijk dat de gebouwschil getest wordt met blowerdoor en thermografie.

BENG – bijna energieneutraal gebouw

Binnenkort moet ieder nieuw gebouw in Nederland bijna energieneutraal zijn – BENG – zijn. Nieuwbouw moet dan aan de BENG eisen voldoen. Per 1 januari 2021 wordt daarvoor de NTA 8800 ingevoerd. Dit is de nieuwe methode voor de bepaling van de energieprestatie van nieuwbouw, maar ook van bestaande gebouwen. De NTA 8800 zal dus niet alleen de EPC berekening vervangen, maar ook het energielabel en voor bestaande gebouwen gaan bepalen. Bovendien moet er bij nieuwbouw voor de aanvraag van een omgevingsvergunning een BENG berekening bij de gemeente worden ingediend.

BENG indicatoren

  • BENG 1: de maximale energiebehoefte per jaar in kWh/m² gebruiksoppervlak.
  • BENG 2: het maximale primaire energiegebruik per jaar in kWh/m² gebruiksoppervlak.
  • BENG 3: het minimale aandeel hernieuwbare energie van het totale primaire energiegebruik in %.

In energieneutrale gebouwen moet het gebouw gebonden verbruik per m2 gebruiksoppervlak zo laag mogelijk te zijn. Vandaar dat de gebouwschil goed geïsoleerd en kierdicht moet worden uitgevoerd. Dit maakt het dat er efficiënte kleine verwarmingsinstallaties kunnen worden geplaatst zonder dat dit leidt tot comfortklachten binnenklimaat problemen.

Kwaliteitscontrole bij energieneutraal bouwen

Een goede kierdichtheid en een hoge isolatiewaarde zijn de basis voor elk energiezuinig gebouw. Vooral bij energieneutraal bouwen. Maar helaas merken wij dat de gebouwschil van energiezuinige gebouwen nauwelijks wordt gecontroleerd. Hierdoor laat de kwaliteit in de praktijk veel te wensen over. Bouwgebreken als luchtlekken en koudebruggen in de gebouwschil zijn zeer slecht voor de energieprestatie van gebouwen. Bovendien veroorzaken zij tochtklachten, condensatie en schimmels, gezondheidsklachten en gebouwschade. Om deze problemen te voorkomen is kwaliteitscontrole met gebruik van thermografie en blowerdoor essentieel.

Wanneer woon je energieneutraal?

Energieneutraal wonen doe je in een woning waar het zogenaamde gebouwgebonden energieverbruik over het hele jaar met duurzaam opgewekte energie wordt gecompenseerd. Wanneer een huis per saldo meer energie opwekt dan het gebruikt noem je het een energieleverend gebouw. Daarnaast bestaan er andere soorten van energiezuinige gebouwen. Zoals bijvoorbeeld een all-electric huis. Dit is een huis zonder gasaansluiting waar alle warmte voor ruimteverwarming en tapwaterverwarming elektrisch wordt opgewekt wordt all-electric genoemd.

Nul-op-de-meter woning

Nul-op-de-meter betekent dat een gebouw op jaarbasis behalve het gebouwgebonden energie ook het huishoudelijke verbruik over het hele jaar compenseert met duurzaam opgewekte energie. Een nul-op-de-meter woning hoeft dus niet per definitie een comfortabel, energiezuinig huis te zijn. Zolang er maar genoeg duurzame energie wordt opgewekt om het energieverbruik gedurende het jaar te compenseren.

Passiefhuis

Een Passiefhuis is een gebouw met een extreem lage energierekening en CO2 uitstoot. Het is uitstekend geïsoleerd, vrij van naden, kieren en koudebruggen. Een Passiefhuis heeft een uitstekend wooncomfort een een gezond binnenklimaat als gevolg van een goed ontwerp, het gebruik van hoogwaardige materialen en een zorgvuldige uitvoering. De bouwkwaliteit van een Passiefhuis is gewaarborgd door middel van controles op de bouwplaats met gebruik van blowerdoor en thermografie.

Kwaliteitscontrole NOM woningen

“De basis voor ieder energiezuinig gebouw is een goed geïsoleerde, kierdichte schil”

– Energiekeurplus

Enkele kenmerken van een energieneutraal gebouw

  • Een energieneutraal gebouw heeft een zeer hoge isolatiewaarde en de ramen zijn van triple HR glas.
  • De schil van een energieneutraal gebouw heeft een zeer goede luchtdichtheid.
  • Meestal is er een ventilatiesysteem met warmte terugwinning aanwezig.
  • Een energieneutraal gebouw heeft vaak een lage temperatuur verwarmingssysteem.
  • Er is een naverwarmer voor de ventilatie, een warmtepomp of zonneboiler voor de verwarming.
  • Er zijn zonnepanelen en/of -collectoren aanwezig die duurzame energie opwekken.
  • De bouwkwaliteit van een energieneutraal huis is gewaarborgd tijdens een blowerdoortest en een thermografie inspectie.

Gerelateerde diensten