Energieneutraal

Thermografie bij een energieneutraal huis in LoppersumEnergieneutraal gebouw

Een energieneutaal huis is een woning met een zeer lage energierekening. Het moet goed geïsoleerd, vrij van koudebruggen zijn en kierdicht zijn. Er is nauwelijks energie nodig om het ’s winters warm en ’s zomers koel te houden. In een energieneutraal gebouw wordt niet meer energie verbruikt dan er wordt opgewekt. Om comfortproblemen en een te hoge kosten te voorkomen is het belangrijk dat de gebouwschil goed getest wordt.

BENG – Bijna Energie Neutraal Gebouw

Sinds 1995 bestaan er normen voor het energieverbruik van nieuwbouw. Deze EPC-normen zijn sindsdien steeds verder aangescherpt om nieuwe gebouwen meer energiezuinig te maken. Maar de EPC berekening bleek hiervoor ongeschikt en wordt per 1 januari 2020 afgeschaft. Vanaf dat moment moet elk nieuw gebouw in Nederland een Bijna Energieneutraal Gebouw (BENG) zijn. BENG staat voor een bijna energieneutraal gebouw. Vanaf 2020 moet alle nieuwbouw aan de minimale BENG-eisen voldoen. De BENG-indicatoren hebben betrekking op:

  • De maximale energiebehoefte per jaar in kWh/m² GO.
  • Het maximale primaire energiegebruik per jaar in kWh/m² GO.
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie van het totale primaire energiegebruik in %.

NOM – Nul-op-de-meter

Nul-op-de-meter betekent dat een gebouw op jaarbasis behalve het gebouwgebonden energie ook het huishoudelijke verbruik over het hele jaar compenseert met duurzaam opgewekte energie. Nul-op-de-meter hoeft niet per definitie energiezuinig te zijn, als er maar genoeg duurzame energie wordt opgewekt om het verbruik te compenseren.

Energieneutraal, energieleverend en all-electric

Een gebouw is energieneutraal wanneer het zijn gebouwgebonden energieverbruik over het hele jaar compenseert met duurzaam opgewekte energie. Wanneer een gebouw per saldo meer energie opwekt dan het gebruikt is het een energieleverend gebouw. Een gebouw zonder gasaansluiting waar alle warmte voor ruimteverwarming en tapwaterverwarming elektrisch wordt opgewekt wordt all-electric genoemd.

Kwaliteitscontrole; thermografie en Blowerdoor

De basis van ieder energiezuinig gebouw is een extreem goede isolatie en kierdichtheid van de schil. Helaas merken wij vaak dat de gebouwschil van energiezuinige gebouwen helemaal niet wordt getest waardoor de kwaliteit ervan in de praktijk nogal eens wat te wensen over laat. Wanneer er luchtlekken of koudebruggen in de gebouwschil aanwezig zijn vallen de prestaties van een gebouw sterk tegen. Bovendien ontstaan er tochtklachten, condensatie en schimmels die gezondheidsklachten en zelfs forse gebouwschade veroorzaken. Om problemen te voorkomen is het belangrijk dat er voor de oplevering een kwaliteitscontrole met gebruik van thermografie en Blowerdoor plaatsvindt.

Kenmerken van energiezuinige gebouwen

  • Een energiezuinig gebouw is voorzien van isolatie met een zeer hoge isolatiewaarde.
  • Voor de ramen wordt er gebruik gemaakt van HR++ of van triple glas.
  • De schil van een energiezuining gebouw heeft een zeer goede luchtdichtheid.
  • Meestal is er een ventilatiesysteem met warmte terugwinning aanwezig.
  • Een energiezuinig gebouw heeft vaak een lage temperatuur verwarmingssysteem.
  • Er is een naverwarmer voor de ventilatie, een warmtepomp of zonneboiler voor de verwarming.
  • Er zijn zonnepanelen en/of -collectoren die energie opwekken voor de apparatuur in huis.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk energieadviesbureau voor de particuliere- en zakelijke markt.
Wij zijn de partner van woning- en gebouweigenaren, architecten, aannemers en overheden in energiebesparing, thermografie – ITC Level 3 – & Blowerdoor. Wij werken in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.