Energieneutraal

Thermografie bij een energieneutraal huis in LoppersumEnergieneutraal

Een energieneutaal huis is een gezonde, comfortabele woning met een extreem lage energierekening. Het is goed geïsoleerd en kierdicht gebouwd zodat er nauwelijks energie nodig is om het ’s winters warm en ’s zomers koel te houden. In een energieneutrale woning wordt niet meer energie verbruikt dan er wordt opgewekt. Het is belangrijk dat de schil van een energiezuinig gebouw geen koudebruggen of luchtlekken vertoont.

Energieneutrale nieuwbouw

Sinds 1995 bestaan er normen voor het energieverbruik van nieuwbouw. Deze zogenaamde EPC-normen worden sindsdien steeds verder aangescherpt. Zo is de EPC-norm voor woningen inmiddels verlaagd van 0,6 naar 0,4. Na 2020 moet elk nieuw gebouw een EPC van 0,0 hebben en bijna energieneutraal zijn. Dat wil zeggen; zelf de energie opwekken die nodig is voor het verwarmen, koelen, ventileren, voor het warme tapwater en de verlichting. 

Bijna Energie Neutraal Gebouw

Een woning is BENG – afkorting voor Bijna Energie Neutraal Gebouw – wanneer het zelf de energie opwekt die het nodig heeft. Het gaat om de energie die nodig is voor het verwarmen en koelen van de woning, de ventilatie, het warme water en voor de verlichting. Dit wordt ook wel het ‘gebouwgebonden’ energie gebruik genoemd. Vanaf 1 januari 2020 moet elk nieuw gebouw in Nederland BENG zijn.

Wat is energieneutraal?

In een volledig energieneutraal huis wordt niet alleen het gebouwgebonden energieverbruik opgewekt. Ook het energieverbruik van de gebruikers en apparatuur in huis wordt opgewekt. Een energieneutraal huis heeft in veel gevallen geen gas maar meestal wel een elektriciteit aansluiting nodig. In de winter wordt energie afgenomen maar in de zomer levert het huis terug. Zo heeft een energieneutraal gebouw over een jaar per saldo ‘nul op de meter’.

Kwaliteitscontrole; thermografie en Blowerdoor

De basis van ieder energiezuinig gebouw is een extreem goede isolatie en kierdichtheid van de schil. Helaas merken wij dat de kwaliteit van de gebouwschil van energiezuinige gebouwen, zoals nul op de meter woningen, in de praktijk nogal eens wat te wensen over laat. Wanneer er luchtlekken of koudebruggen in de gebouwschil aanwezig zijn vallen de prestaties in de praktijk sterk tegen. Bovendien ontstaan tochtklachten, condensatie en schimmels die gezondheidsklachten en zelfs forse gebouwschade veroorzaken. Om problemen te voorkomen is het belangrijk dat er voor de oplevering een kwaliteitscontrole met gebruik van thermografie en Blowerdoor plaatsvindt.

Kenmerken energieneutraal

  • Een energieneutraal huis is voorzien van isolatie met een zeer hoge isolatiewaarde.
  • Voor de ramen wordt er gebruik gemaakt van HR++ of van triple glas.
  • De schil van een energieneutraal huis heeft een zeer goede luchtdichtheid.
  • Meestal is er een ventilatiesysteem met warmte terugwinning aanwezig.
  • Een energieneutrale woning heeft een lage temperatuur verwarmingssysteem.
  • Er is een zonneboiler of een warmtepomp die voor de verwarming zorgt.
  • Er zijn zonnepanelen die duurzame energie opwekken voor de apparatuur in huis.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk energieadviesbureau voor de particuliere- en zakelijke markt.
Wij zijn de partner van woning- en gebouweigenaren, architecten, aannemers en overheden in energiebesparing, thermografie – ITC Level 3 – & Blowerdoor. Wij werken in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Datum 3 februari 2018 Energiekeurplus