Thermografie elektro

Elektro thermografie groningenThermografie elektro

In vrijwel ieder bedrijf is de elektrische installatie een essentieel onderdeel van het bedrijfsproces. Maar helaas is geen enkel elektro systeem 100% efficiënt. Als gevolg van veroudering, vervuiling en oververhitting neemt het aantal gebreken en het risico op problemen na verloop van tijd toe. Thermografie is de meest effectieve methode om elektra gebreken tijdig op te sporen en helpt zo catastrofale fouten te voorkomen.

 Ontdek elektrische gebreken met gebruik van thermografie nog voordat ze met het zijn oog waar te nemen en voorkom zo catastrofale risico’s!

Periodieke thermografie inspectie

Temperatuur is een belangrijke indicator voor de betrouwbaarheid van elektrische componenten.
Gebreken als corrosie en onbalans in een elektrisch systeem onder belasting leiden tot een veranderde weerstand en afwijkende temperaturen. Slechte verbindingen leiden tot weerstand en een verhoogde temperatuur. Deze hoge temperaturen kunnen tot brand leiden, maar tijdens een thermografie inspectie kunnen ze al worden waargenomen voordat zij gevaar kunnen veroorzaken.

Bijna 30% van alle grote brandschades in bedrijven wordt veroorzaakt door elektro problemen!

Voordelen van thermografie

Periodieke thermografie inspecties aan elektrische installaties verhoogt de veiligheid doordat brandgevaar en gevaarlijke situaties voor werknemers worden voorkomen. Thermografisch onderzoek aan elektra is snel, veilig en contactloos. Een thermografische elektro inspectie wordt tijdens bedrijfsuren onder normale spanning uitgevoerd. Het productieproces hoeft dus tijdens een elektro inspectie niet te worden stilgelegd.

  • Snel
  • Veilig
  • Contactloos
  • Voorspellend
  • Tijdens bedrijfsuren
  • Voorkomt brandgevaar
  • Voorkomt veiligheids risico’s
  • Verhoogt de bedrijfszekerheid
  • Voorkomt hoge reparatie kosten

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek- & adviesbureau voor de zakelijke- en de particuliere markt. Wij zijn gespecialiseerd in thermografie & Blowerdoor. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor inspecties van elektriciteitcentrales, verdeelstations en hoogspanningsnetwerken zijn wij nationaal en internationaal inzetbaar.

Ja, ik wil graag een thermografische elektra inspectie aanvragen!

Datum 22 juli 2017 Energiekeurplus