Thermografie elektro

Elektrische thermografie

Level 3 gecertificeerd expert in elektrische thermografie

Home » Thermografie elektro

Elektrische thermografie

In vrijwel ieder bedrijf is de elektrische installatie een essentieel onderdeel van het bedrijfsproces. Maar helaas is geen enkel elektrisch systeem 100% efficiënt. Als gevolg van veroudering, vervuiling en oververhitting neemt het aantal gebreken, en dus ook het risico op problemen na verloop van tijd toe. Thermografie van een elektrische installatie is de meest effectieve methode om elektrische gebreken tijdig op te sporen en helpt zo catastrofale fouten te voorkomen.

Elektrische gebreken

Wanneer een elektrische stroom door een geleider gaat wordt er intern warmte gegenereerd. Vaak al ver voordat het gebrek met het oog zichtbaar is. Bij elektrische gebreken ontstaat vrijwel altijd een temperatuurverhoging. Temperatuur is een belangrijke indicator voor de betrouwbaarheid van elektrische componenten. Met gebruik van thermografie kan de temperatuur van een elektrisch systeem tijdens gebruik veilig worden gecontroleerd. Daarnaast komen onder hoogspanning elektrische emissies voor die tot vonkoverslag kunnen leiden.

Ontdek elektrische gebreken met gebruik van thermografie nog voordat ze met het zijn oog waar te nemen en voorkom zo catastrofale risico’s!

Periodieke thermografie inspectie

Gebreken zoals overbelasting en onbalans in een elektrisch systeem onder belasting leiden tot een veranderde weerstand en afwijkende temperaturen. Slechte contacten, foutieve bedrading en isolatie defecten leiden tot weerstand en een verhoogde temperatuur. Deze hoge temperaturen kunnen brand veroorzaken. Maar tijdens periodieke thermografie inspecties worden ze al waargenomen voordat er brandgevaar ontstaat. Destructieve corona en deelontlading bij hoogspanning kunnen tot onvoorspelbare vonkvorming en vlambogen. Elektrische emissies leiden niet tot een temperatuur verhoging maar zij kunnen tijdig met gebruik van ultrasoon worden herkend.

Veiligheid door thermografie

Periodieke thermografie en ultrasoon inspecties aan elektrische installaties verhogen de veiligheid doordat brandgevaar en gevaarlijke situaties voor werknemers worden voorkomen. Door een periodiek inspectie programma in te stellen betaal je in veel gevallen een lagere verzekeringspremie. Elektrische thermografie is snel, veilig en contactloos. Een elektrische thermografie inspectie wordt tijdens bedrijfsuren onder normale spanning uitgevoerd. Het productieproces hoeft tijdens een elektro inspectie dan ook niet te worden stilgelegd.

Thermografie specialist

Energiekeurplus vindt de kwaliteit van haar dienstverlening belangrijk. Wij hebben een zeer ervaren level 3 ITC gecertificeerd thermograaf en wij zijn in het bezit van geavanceerde warmtebeeldcamera’s. Wij verrichten hiermee onder meer inspecties volgens de ISO 18434-1: 2008. Daarnaast zijn wij ASNT Level 1 gecertificeerd Ultrasoon inspecteur. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. 

Enkele voorbeelden van elektrische thermografie

Voordelen van elektrische thermografie

 • Snel
 • Veilig
 • real time
 • Contactloos
 • Voorspellend
 • Kostenverlagend
 • Tijdens bedrijfsuren
 • Lagere verzekeringspremie
 • Voorkomt brandgevaar
 • Voorkomt productie uitval
 • Kwaliteitsverbetering
 • Voorkomt veiligheidsrisico’s
 • Verbetert de efficiëntie
 • Verhoogt de bedrijfszekerheid
 • Verbetert de concurrentie positie

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek- & adviesbureau voor de zakelijke- en de particuliere markt. Wij zijn expert in thermografie – ITC Level 3 -, ultrasoon – ASNT Level 1 – & blowerdoortest. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor inspecties van elektriciteitscentrales, verdeelstations en hoogspanningsnetwerken zijn wij nationaal en internationaal inzetbaar.