Tochtklachten

Onderzoek naar de oorzaken van tocht

Tochtklachten

Tocht is een veel voorkomend probleem dat meestal maar moeilijk te verhelpen is. Openstaande naden en kieren in gebouwen veroorzaken het ongecontroleerd binnenkomen van koude buitenlucht door de gebouwschil. Druk- & temperatuurverschillen zorgen voor koude luchtstromen en veroorzaken tochtklachten. Dit is niet alleen onaangenaam, maar ongecontroleerde infiltratie kan bovendien condensatie, schimmel, geluidsoverlast, nare geuren, brandgevaar, gezondheidsproblemen en de aantasting van gebouwconstructies veroorzaken.

Luchtlekken en tocht

Tocht is niet zichtbaar, vandaar dat het meestal moeilijk te achterhalen is waar de oorzaak van tochtklachten moeten worden gezocht. Energiekeurplus kan een woning of bedrijfsgebouw met gebruik van een Blowerdoor in onder- of in overdruk zetten. Op deze manier kunnen wij een sterke kunstmatige luchtstroom door openingen in de gebouwschil creëren. Vervolgens sporen wij de aanwezige luchtlekken op met gebruik van thermografie of met kunstmatige rook.

“Door de oorzaken van tochtklachten op te sporen voorkom je comfortproblemen, gezondheidsklachten én hoge kosten van onderhoud en energie!”

Blowerdoor

Een onderzoek naar de oorzaken van tocht voeren wij uit een zogenaamde Blowerdoor. Dit is een grote ventilator we tijdelijk in een deuropening plaatsen. Tijdens een blowerdoortest brengen we een gebouw in onderdruk. Met dit drukverschil bootsten wij een winddruk van 5 Bft op alle gevels tegelijk na. Er stroomt daardoor buitenlucht door alle verborgen naden en kieren naar binnen. Met gebruik van kunstmatige rook en thermografie brengen wij de oorzaken van tocht vervolgens in beeld zodat de tochtproblemen kunnen worden verholpen.

Tochtproblemen en isolatiegebreken

In oude woningen en gebouwen spelen vaak isolatieproblemen en tochtklachten als gevolg van naden en kieren en onvoldoende of beschadigde isolatie. Nieuwe woningen zijn steeds beter geïsoleerd, maar onze ervaring is dat de luchtdichtheid ervan helaas vaak te wensen over laat. Het resultaat is dat er naar verhouding ook veel comfortklachten en problemen met tocht in jonge gebouwen spelen. Doordat het isolatieniveau in jonge woningen hoger is valt tocht hier juist sneller op.

Tochtmeting

Naast het opsporen van de oorzaken van tochtklachten kan Energiekeurplus diverse tochtmetingen uitvoeren. Wij hebben hiervoor de beschikking over de modernste apparatuur zoals blowerdoors, een ductester, diverse drukverschilmeters, anemometers en een geavanceerde turbulentie meter. Met gebruik van deze turbulentie meter kunnen subjectieve tochtklachten – in huis of op de werkvloer – tijdens een tochtmeting op objectieve wijze worden vastgelegd.

Enkele voorbeelden van onderzoek naar tochtproblemen

De kosten van een tocht onderzoek

Energiekeurplus is expert in onderzoek naar de oorzaken van tochtproblemen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. De kosten van een onderzoek zijn vanaf €350 voor een woning. Voor tocht onderzoek in grotere gebouwen zijn wij landelijk actief. Hiervoor geven wij graag een offerte op maat!

Ja, ik wil graag een offerte voor een onderzoek naar de oorzaken van tocht aanvragen!

Tochtklachten
Ik ben op de hoogte van de inhoud van de privacy verklaring en geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen.