Blowerdoortest

Vraag nu een offerte aan voor een blowerdoortest

Blowerdoortest

Energiekeurplus is gespecialiseerd in het testen van de luchtdichtheid van gebouwen met behulp van een zogenaamde Blowerdoor. Met gebruik van onze professionele, gekallibreerde apparatuur verzorgen wij een Blowerdoortest of voor woning, passiefhuis, kantoor of bedrijfsgebouw. Wij doen luchtdichtheidstesten in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Indien gewenst combineren wij een luchtdichtheidstest met thermografisch onderzoek of een rookproef.

Blowerdoor luchtdichtheidsmeting

De luchtdichtheid – of QV10 waarde – van gebouwen bepaalt voor een groot deel de hoeveelheid warmteverlies dat er plaatsvindt. Daarom stelt de overheid steeds hogere eisen aan de luchtdichtheid van nieuwe gebouwen. Wij voeren een luchtdichtheidstest – of QV 10 meting – uit met een Blowerdoor uitgevoerd. Dit is een grote ventilator die we in een raam- of deuropening plaatsen. Tijdens een Blowerdoortest meten we de grootte van het lekverlies door luchtlekken. Zo kunnen wij voor de oplevering nagaan of een nieuw gebouw ook werkelijk aan de gestelde eisen voldoet.

“Elke liter luchtlekkage kost ca. 1 m3 gas per jaar!”

– NEN 5182

Hoe werkt een Blowerdoortest?

Ten eerste worden vóór de blowerdoortest worden alle ramen, buitendeuren en ventilatie openingen dicht- en alle binnendeuren juist opengezet. Daarna zetten we de Blowerdoor in werking. Vervolgens meet de Blowerdoor de hoeveelheid lucht die per tijdseenheid en bij een vastgestelde druk door de gebouwschil weglekt. Om tot een zo nauwkeurig mogelijke luchtdichtheidsmeting te komen voeren wij een blowerdoortest zowel onderdruk als in overdruk uit..

Blowerdoortest type B

Bij nieuwbouw en renovatie is het aan te raden om vóór de afbouw ten eerste een Blowerdoortest (methode B) te laten uitvoeren. Tijdens deze luchtdichtheidstest sporen wij eventuele luchtlekken op. Daarnaast maken we ze zichtbaar gemaakt met gebruik van een rookgenerator en kunstmatige rook of thermografie. Zodat zij tijdens de afwerkingsfase tegen lage kosten kunnen worden verholpen.

“Dank je voor je snelle rapportage. Helder, daar kan ik wat mee! “

– M. Bouman, Slochteren

Blowerdoortest type A

Daarna kunnen wij tijdens een tweede luchtdichtheidstest (methode A) uitvoeren die aantoont dat het gebouw voldoet aan de doelstellingen, uit bijvoorbeeld de EPC berekening. Zo kunnen kostbare problemen na de oplevering worden voorkomen en zijn een goede luchtdichtheid, comfort en energiezuinigheid uiteindelijk gegarandeerd.

Blowerdoor bij hoog energieverbruik

Wanneer er sprake is van een hoog energieverbruik of als er problemen spelen zoals tochtklachten, condensatie of schimmel is het aan te raden om een test te laten uitvoeren. Door luchtlekken op te sporen kunnen wij kunnen condensatie, schimmel en aantasting van de constructie helpen voorkomen. Bovendien is een energiebesparing van 20 tot wél 40% mogelijk!

Een goede luchtdichtheid voorkomt:

  • Tochtklachten
  • Schimmelvorming
  • Interne condensatie
  • Aantasting van de gebouwconstructie
  • Slechte werking ventilatiesysteem
  • Droge lucht in de winter
  • Hoge energierekening
  • Geluidsoverlast
  • Brandgevaar

Enkele voorbeelden

Kosten Blowerdoortest

De kosten van een Blowerdoortest van een woonhuis bedragen vanaf €350. De kosten van een test van overige gebouwen zijn afhankelijk van de inhoud van het gebouw. Wij geven hiervoor graag een offerte op maat!

Ja, ik wil graag een luchtdichtheidsmeting met Blowerdoor laten uitvoeren!

Blowerdoor
Ik ben op de hoogte van de inhoud van de privacy verklaring en geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen.