Blowerdoortest

Vraag nu een offerte aan voor een blowerdoortest

Energiekeurplus is gespecialiseerd in het testen van de luchtdichtheid van gebouwen met behulp van een zogenaamde Blowerdoor. Met gebruik van onze professionele, gekallibreerde apparatuur verzorgen wij een Blowerdoortest of voor woning, passiefhuis, kantoor of bedrijfsgebouw. Wij doen luchtdichtheidstesten in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Blowerdoor luchtdichtheidsmeting

De luchtdichtheid – of QV10 waarde – van gebouwen bepaalt voor een groot deel de hoeveelheid warmteverlies dat er plaatsvindt. Daarom worden steeds hogere eisen aan de luchtdichtheid van nieuwe gebouwen gesteld. Een luchtdichtheidstest – of QV 10 meting – wordt met een Blowerdoor uitgevoerd. Dit is een grote ventilator die in een raam- of deuropening wordt geplaatst. Tijdens een Blowerdoortest wordt de grootte van het verlies door luchtlekken gemeten. Zo is het mogelijk om voor de oplevering na te gaan of een nieuw gebouw ook werkelijk aan de gestelde eisen voldoet.

Hoe werkt een Blowerdoortest?

Vóór de Blowerdoortest worden alle ramen, buitendeuren en ventilatie openingen dicht- en alle binnendeuren juist opengezet. Wanneer de voorbereidingen zijn getroffen wordt de Blowerdoor in werking gezet. Een Blowerdoor meet de hoeveelheid lucht die per tijdseenheid en bij een vastgestelde druk door de gebouwschil lekt. Een luchtdichtheidstest kan zowel in onderdruk als overdruk worden uitgevoerd om tot een zo nauwkeurig mogelijke luchtdichtheidsmeting te komen.

Door naden en kieren af te dichten is de luchtdichtheid flink terug te brengen tegen lage kosten. Zo kun je in een woning honderden euro’s per jaar op de kosten voor verwarming besparen!

Blowerdoortest type B

Bij nieuwbouw en renovatie is het aan te raden om vóór de afbouw een Blowerdoortest (methode B) te laten uitvoeren. Eventuele luchtlekken worden tijdens deze luchtdichtheidstest opgespoord en zichtbaar gemaakt met gebruik van een rookgenerator en kunstmatige rook of thermografie zodat zij tijdens de afwerkingsfase tegen lage kosten kunnen worden verholpen.

Blowerdoortest type A

Daarna kan een tweede luchtdichtheidstest (methode A) worden uitgevoerd die aantoont dat het gebouw voldoet aan de doelstellingen, uit bijvoorbeeld de EPC berekening. Op deze manier kunnen kostbare problemen na oplevering worden voorkomen en zijn een goede luchtdichtheid, comfort en energiezuinigheid gegarandeerd.

Blowerdoor bij hoog energieverbruik

Wanneer er sprake is van een hoog energieverbruik of als er problemen spelen zoals tochtklachten, condensatie of schimmel is het aan te raden om een Blowerdoortest te laten uitvoeren. Door het opsporen en afdichten van luchtlekken kunnen condensatie, schimmel en aantasting van de constructie worden voorkomen. Bovendien is een energiebesparing van 20 tot wél 40% mogelijk!

Een goede luchtdichtheid voorkomt:

  • Tochtklachten
  • Schimmelvorming
  • Interne condensatie
  • Aantasting van de gebouwconstructie
  • Slechte werking ventilatiesysteem
  • Droge lucht in de winter
  • Hoge energierekening
  • Geluidsoverlast
  • Brandgevaar

Enkele voorbeelden

Kosten Blowerdoortest

De kosten van een Blowerdoortest van een woonhuis bedragen vanaf €349. De kosten van een test van overige gebouwen zijn afhankelijk van de inhoud van het gebouw. Wij geven hiervoor graag een offerte op maat!

Ja, ik wil graag een luchtdichtheidsmeting met Blowerdoor laten uitvoeren!

Blowerdoor
Ik ben op de hoogte van de inhoud van de privacy verklaring en geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen.