Blowerdoortest

Energiekeurplus verzorgt een blowerdoortest in Groningen, Friesland en DrentheBlowerdoortest

Energiekeurplus is gespecialiseerd in het testen van de luchtdichtheid van gebouwen met behulp van een zogenaamde Blowerdoor. Met gebruik van onze professionele, gekallibreerde apparatuur verzorgen wij een Blowerdoortest of voor een woning, kantoor of bedrijfsgebouw. Wij werken in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Blowerdoor luchtdichtheidsmeting

De luchtdichtheid van gebouwen bepaalt voor een groot deel de hoeveelheid warmteverlies dat er plaatsvindt. Daarom worden steeds hogere eisen aan de luchtdichtheid van nieuwe gebouwen gesteld. Een luchtdichtheidstest wordt met een Blowerdoor uitgevoerd. Dit is een grote ventilator die in een raam- of deuropening wordt geplaatst. Tijdens een Blowerdoortest wordt de grootte van het verlies door luchtlekken gemeten, zo is het mogelijk om voor oplevering na te gaan of een nieuw gebouw werkelijk aan de eisen voldoet.

Hoe werkt een Blowerdoortest?

Vóór de Blowerdoortest worden alle ramen, buitendeuren en ventilatie openingen dicht- en alle binnendeuren juist opengezet. Wanneer de voorbereidingen zijn getroffen wordt de Blowerdoor in werking gezet. Een Blowerdoor meet de hoeveelheid lucht die per tijdseenheid en bij een vastgestelde druk door de gebouwschil lekt. Een luchtdichtheidstest kan zowel in onderdruk als overdruk worden uitgevoerd om tot een zo nauwkeurig mogelijke luchtdichtheidsmeting te komen.

De n-waarde geeft de luchtdichtheid van gebouwen aan. Wij meten de luchtdichtheid van gebouwen met gebruik van een Blowerdoor bij een drukverschil van 50Pa. De gemiddelde n-waarde die we hierbij aantreffen is 3,0. Door naden en kieren af te dichten is de luchtdichtheid vaak eenvoudig tegen lage kosten terug te brengen tot 1,5. Zo kun je in een woning van 300-450 m3 maar liefst €200 tot wel €300 per jaar op je kosten voor verwarming besparen!

Blowerdoortest nieuwbouw

Bij nieuwbouw en renovatie is het aan te raden om vóór de afbouw een Blowerdoortest (methode B) te laten uitvoeren. Eventuele luchtlekken worden tijdens deze luchtdichtheidstest opgespoord en zichtbaar gemaakt met kunstmatige rook of thermografie zodat zij tijdens de afwerkingsfase tegen lage kosten kunnen worden verholpen.

Daarna kan een tweede luchtdichtheidstest (methode A) worden uitgevoerd die aantoont dat het gebouw voldoet aan de doelstellingen, uit bijvoorbeeld de EPC berekening. Op deze manier kunnen kostbare problemen na oplevering worden voorkomen en zijn een goede luchtdichtheid, comfort en energiezuinigheid gegarandeerd.

Blowerdoortest bij hoog energieverbruik

Wanneer er sprake is van een hoog energieverbruik of als er problemen spelen zoals tocht, condensatie of schimmel is het aan te raden om een Blowerdoortest te laten uitvoeren. Door het opsporen en afdichten van luchtlekken kunnen condensatie, schimmel en aantasting van de constructie worden voorkomen. Bovendien is een energiebesparing van 20 tot wél 40% mogelijk!

Een goede luchtdichtheid van gebouwen voorkomt:

  • Tocht
  • Condensatie
  • Schimmelvorming
  • Aantasting van de gebouwconstructie
  • Geluidsoverlast
  • Hoge energierekening
  • Brandgevaar

De kosten voor een Blowerdoortest van een woonhuis bedragen €349. De kosten van een test van overige gebouwen zijn afhankelijk van de inhoud van het gebouw. Wij geven hiervoor graag een offerte op maat!

Ja, ik wil graag een luchtdichtheidsmeting met Blowerdoor laten uitvoeren!

Datum 7 juni 2017 Energiekeurplus