Energiekeurplus test de waterdichtheid van kozijnen tijdens een waterdichtheidstest

Wind & waterdichtheidstest

Wind & waterdichtheidstest van gebouwen volgens de NEN-EN 13051

Home » Waterdichtheidstest

Wind & waterdichtheidstest

Bij een wind & waterdichtheidstest of slagregentest bepalen wij op objectieve wijze of de waterdichtheid van vliesgevels, serres, en geveldelen zoals ramen, deuren, kozijnen voldoende is. Tijdens een blowerdoortest op basis van de NEN-EN 13051 maken we gebruik van een speciaal ontworpen sproei installatie en een blowerdoor. Met deze apparatuur kunnen wij winddruk op de gevels in combinatie met hevige regenval natuurgetrouw simuleren. Eventuele lekkages brengen wij vervolgens haarscherp in beeld met gebruik van thermografie.

Slagregentestest

Veruit de belangrijkste functie van de gebouwschil is om de gebruikers van het gebouw bescherming te bieden tegen ongewenste invloeden van buitenaf. Een gebouwschil moet daarom goed geïsoleerd en voldoende wind- & waterdicht zijn zodat een veilig en gezond binnenklimaat kan worden gegarandeerd. Waterlekkages en vochtproblemen veroorzaken bijna 70% van alle schade aan gebouwen en zijn daarmee veruit de belangrijkste oorzaak van gebouwschade. Vandaar dat het belangrijk is om de wind- & waterdichtheid van gebouwdelen te laten onderzoeken en eventuele lekkages zo spoedig mogelijk te laten verhelpen!

Wat is een slagregentest?

Een wind & waterdichtheidstest is geen meting maar een lekdetectie onderzoek dat kan worden uitgevoerd om de oorzaak van een waterlekkage te achterhalen, maar ook als kwaliteitscontrole bij nieuwbouw en renovatie. Tijdens een onderzoek stellen wij objectief, volgens de NEN-EN 13051 vast of vliesgevels, kozijnen, schuifpuien, serres of andere geveldelen voldoende waterdicht zijn uitgevoerd. Bij een waterdichtheidstest – of slagregentest – maken wij gebruik van een blowerdoor, thermografie en een gekalibreerde sproei installatie. Het gebruik daarvan stelt ons in staat om tijdens een blowerdoortest de weersomstandigheden waarbij de kans op het binnendringen van regen grootst is na te bootsen.

Waterdichthidstes volgens de NEN-EN 3051

Tijdens een waterdichtheidstest volgens de NEN-EN 13051 brengen wij de kleinste waterlekkages haarscherp in beeld

Hoe werkt een wind & waterdichtheidstest?

Tijdens een wind & waterdichtheidstest brengen wij een gebouw of een bouwdeel eerst in onderdruk met een blowerdoor. Tijdens de blowerdoortest wordt door het drukverschil wordt er door onbedoelde naden en kieren buitenlucht aangezogen. Daarna besproeien we de te controleren gebouwdelen met water uit een speciaal ontworpen, gekalibreerde sproei installatie. Met deze installatie kunnen wij een perfect aaneengesloten waterfilm op een oppervlak aanbrengen. Dit stelt ons vervolgens in staat om met gebruik van thermografie te controleren of ramen ramen, deuren of aansluitingen van bouwdelen waterdicht zijn afgewerkt.

Maar liefst 69% van alle schade aan gebouwen wordt veroorzaakt door waterlekkages en vochtproblemen!

Objectief onderzoek bij waterlekkage

Waterlekkages in gebouwen kunnen grote schade en veel overlast veroorzaken. Regelmatig worden daarom overhaast, vaak zinloze reparaties uitgevoerd. In eerste instantie lijkt het probleem verholpen, maar bij regen en harde wind uit de verkeerde hoek speelt het probleem toch weer op. In dergelijke gevallen is het verstandig om, onder gecontroleerde omstandigheden een objectief lekdetectie onderzoek te laten uitvoeren. Zo kunnen wij de werkelijke oorzaak van het probleem in beeld brengen, en helpen wij onnodige kosten en frustraties voorkomen.

Kwaliteitscontrole bij nieuwbouw en renovatie

Bij nieuwbouw en renovatie is het verstandig om een waterdichtheidstest van de aansluitingen rond transparante geveldelen en vulpanelen uit te laten voeren als kwaliteitscontrole. Om overlast en onenigheid te voorkomen bij nieuwbouw, renovatie en het plaatsen van schuifpuien en serres is het daarom aan te raden om de uitvoering van een waterdichtheidstest volgens de NEN-EN 13051 in de aannemingsovereenkomst op te laten nemen. Door een waterdichtheidstest tijdens de ruwbouwfase uit te laten voeren kun je eventuele gebreken nog relatief eenvoudig tegen lage kosten verhelpen.

Waterdichtheidstest ter controle van prefab HSB gevelelementen

Wij testen de wind & waterdichtheid van:

  • Serres
  • Ramen
  • Deuren
  • Kozijnen
  • Daklichten
  • Vliesgevels
  • Geveldelen
  • Schuifpuien
  • Aanbouwen
  • Testopstellingen

De kosten van een wind & waterdichtheidstest

Wat zijn de kosten van een wind & waterdichtheidstest?

De kosten van een wind & waterdichtheidstest zijn vanaf €495. De kosten zijn afhankelijk van de bereikbaarheid, het aantal te onderzoeken bouwdelen en de grootte van het gebouw. Dus wil je een waterdichtheidstest bij een woning, bedrijfspand of een ander object laten uitvoeren? Neem dan contact op, wij geven graag een offerte op maat!

In welke regio werkt Energiekeurplus?

Energiekeurplus is bouwkundig inspecteur en verzorgt een slagregentest om de wind & waterdichtheid van ramen, deuren en vliesgevels te onderzoeken in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel en de kop van Noord-Holland.