Binnenklimaat

Onderzoek naar binnenklimaat problemen

Binnenklimaatonderzoek

Uit onderzoek blijkt dat het met de kwaliteit van het binnenklimaat vaak slecht gesteld is. Op de werkvloer, in woningen maar vooral ook in schoolgebouwen en op kinderdagverblijven is er sprake van een slechte binnenluchtkwaliteit. We brengen zo’n 90% van de tijd binnenskamers door en een slechte binnenluchtkwaliteit leidt dan ook tot veel gezondheidsklachten en een groot verlies van arbeidsproductiviteit. Daarnaast spelen ook vaak kou- & tochtklachten of problemen als gevolg van te hoog oplopende temperaturen in de zomer.

Vocht, CO2 en temperatuur bepalen voor een belangrijk deel de behaaglijkheid en het binnenklimaat.

Oorzaken van een slecht binnenklimaat

Vaak is er sprake van een te hoge concentratie CO2 of van een te grote luchtvochtigheid in gebouwen. Ongezonde binnenlucht wordt vaak veroorzaakt door onvoldoende ventilatiecapaciteit, maar er zijn ook andere oorzaken die klachten kunnen veroorzaken. Soms is vocht uit de kruipruimte of is tocht door naden en kieren de oorzaak van klachten. Het kan ook zijn dat isolatiegebreken of koudebruggen, condensatie en schimmelvorming veroorzaken. Wanneer dit het geval is kan het zijn dat meer ventilatie de problemen niet verhelpt maar juist vergroot!

Klachten en gezondheidsproblemen

Op de werkvloer in kantoren is vaak discussie over de temperatuur, de één vindt het te warm, de ander te koud. Te hoge CO2-concentraties veroorzaken er vaak klachten als geïrriteerde ogen, sufheid, concentratie verlies en zelfs hoofdpijn. Ook zijn spelen er vaak hardnekkige tochtklachten die leiden tot verminderde arbeidsproductiviteit en soms zelfs tot uitval door ziekte. Een hoge luchtvochtigheid is een voedingsbodem voor huisstofmijten, schimmels en zwammen, die ernstige gezondheidsklachten zoals allergieën en astma veroorzaken. Een oppervlakte van slechts 30 cm2 schimmel wordt door de GGD als een gezondheidsrisico beschouwd. Naast gezondheidsproblemen kan door vocht ook flinke schade aan gebouwen ontstaan.

Onderzoek naar binnenklimaat

Energiekeurplus onderzoekt comfortklachten en de kwaliteit van het binnenklimaat in kantoren, scholen, kinderdagverblijven en woningen. Wij kunnen hierbij, indien gewenst gebruik maken van thermografie en blowerdoor of van een meetopstelling om PMV/PPD onderzoek op werkplekken uitvoeren. Dit onderzoek op basis van de behaaglijkheidstheorie van Fanger is een beproefde methode om de ernst van subjectieve binnenklimaat klachten inzichtelijk te maken. De resultaten leggen wij vast in een helder rapport. Zo kunnen helpen comfort- en gezondheidsklachten, verlies van arbeidsproductiviteit en gebouwschade te voorkomen!

Binnenklimaat metingen

Hieronder volgt een overzicht van metingen en onderzoeksmethoden die wij kunnen inzetten om de oorzaken van binnenklimaat problemen in beeld te brengen. Bij ons onderzoek maken wij gebruik van geavanceerde meetapparatuur.

 • Thermografisch onderzoek ter bepaling van het risico op condensatie en schimmelvorming.
 • Blowerdoortest om de oorzaken van tochtklachten te achterhalen.
 • Rookproeven om de oorzaken van tochtklachten, condensatie en geuroverlast in beeld te brengen.
 • Tochtmetingen en turbulentie metingen.
 • Interne vochtmetingen in hout, steen en beton.
 • Luchtvochtigheidsmetingen.
 • Dampdruk metingen.
 • Temperatuur metingen.
 • Endoscopisch onderzoek.
 • CO2 metingen.
 • Ventilatiemetingen.

Wat zijn de kosten van een onderzoek

Energiekeurplus doet onderzoek naar het binnenklimaat in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. De kosten van een binnenklimaatonderzoek zijn afhankelijk van de grootte van het gebouw. Voor een onderzoek in een kantoor, bedrijfsgebouw, school, kinderdagverblijf of woonhuis geven wij graag een offerte op maat!

Hartelijk dank voor het rapport!

Supersnel, top! Ook over de inhoud, de rapportage en de leesbaarheid ben ik zeer tevreden.
– K. Sikma, Groningen

Bedankt voor de rapportage!

Helder & snel. Daar kan ik wat mee!
– M. Bouman, Slochteren

Dank voor de rapportage!

Mooi duidelijk rapport met acties voor de zomer zodat we er van de winter warmpjes bij zitten.
– J. van der Sluis, Lelystad