Binnenklimaat

Onderzoek naar binnenklimaat problemen

Binnenklimaat onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat het met de kwaliteit van het binnenklimaat vaak slecht gesteld is. Op de werkvloer, in woningen maar vooral ook in schoolgebouwen en op kinderdagverblijven is er sprake van een slechte binnenluchtkwaliteit. We brengen zo’n 90% van de tijd binnenskamers door en een slechte binnenluchtkwaliteit leidt dan ook tot veel gezondheidsklachten en een groot verlies van arbeidsproductiviteit.

Oorzaken van een slecht binnenklimaat

Vaak is er sprake van een te hoge concentratie CO2 of van een te grote luchtvochtigheid in gebouwen. Ongezonde binnenlucht wordt vaak veroorzaakt door onvoldoende ventilatiecapaciteit, maar er zijn ook andere oorzaken die klachten kunnen veroorzaken. Soms is vocht uit de kruipruimte of is tocht door naden en kieren de oorzaak van klachten. Het kan ook zijn dat isolatieproblemen of koudebruggen condensatie en schimmelvorming veroorzaken. Wanneer dit het geval is kan het zijn dat meer ventilatie de problemen niet verhelpt maar juist vergroot!

Vocht, CO2 en temperatuur bepalen voor een belangrijk deel de behaaglijkheid en het binnenklimaat.

Oorzaken van een slecht binnenklimaat

Vaak is er sprake van een te hoge concentratie CO2 of van een te grote luchtvochtigheid in gebouwen. Ongezonde binnenlucht wordt vaak veroorzaakt door onvoldoende ventilatiecapaciteit, maar er zijn ook andere oorzaken die klachten kunnen veroorzaken. Soms is vocht uit de kruipruimte of is tocht door naden en kieren de oorzaak van klachten. Het kan ook zijn dat isolatiegebreken of koudebruggen, condensatie en schimmelvorming veroorzaken. Wanneer dit het geval is kan het zijn dat meer ventilatie de problemen niet verhelpt maar juist vergroot!

Klachten en gezondheidsproblemen

Op de werkvloer in kantoren is vaak discussie over de temperatuur, de één vindt het te warm, de ander te koud. Te hoge CO2-concentraties veroorzaken er vaak klachten als geïrriteerde ogen, sufheid, concentratie verlies en zelfs hoofdpijn. Ook zijn spelen er vaak hardnekkige tochtklachten die leiden tot verminderde arbeidsproductiviteit en soms zelfs tot uitval door ziekte. Een hoge luchtvochtigheid is een voedingsbodem voor huisstofmijten, schimmels en zwammen, die ernstige gezondheidsklachten zoals allergieën en astma veroorzaken. Een oppervlakte van slechts 30 cm2 schimmel wordt door de GGD als een gezondheidsrisico beschouwd. Naast gezondheidsproblemen kan door vocht ook flinke schade aan gebouwen ontstaan.

Onderzoek naar binnenklimaat

Energiekeurplus onderzoekt comfortklachten en de kwaliteit van het binnenklimaat in kantoren, scholen, kinderdagverblijven en woningen. Wij kunnen hierbij, indien gewenst gebruik maken van thermografie en een geavanceerde meetopstelling om PMV/PPD onderzoek op werkplekken uitvoeren. Dit onderzoek op basis van de behaaglijkheidstheorie van Fanger is een beproefde methode om de ernst van subjectieve binnenklimaat klachten inzichtelijk te maken. De resultaten leggen wij vast in een helder rapport. Zo kunnen helpen comfort- en gezondheidsklachten, verlies van arbeidsproductiviteit en gebouwschade te voorkomen!

Kosten binnenklimaat onderzoek

Energiekeurplus doet onderzoek naar het binnenklimaat in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. De kosten van een binnenklimaat onderzoek zijn afhankelijk van de grootte van het gebouw. Voor een onderzoek in een kantoor, bedrijfsgebouw, school, kinderdagverblijf of woonhuis geven wij graag een offerte op maat!

Ja, ik wil graag een binnenklimaat onderzoek aanvragen!

Binnenklimaat
Ik ben op de hoogte van de inhoud van de privacy verklaring en geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen.