Blowerdoor

– Level 3 –

Blowerdoor luchtdichtheidstest

De luchtdichtheid van de gebouwschil bepaalt in hoge mate het warmteverlies dat in een gebouw plaatsvindt. Vandaar dat er steeds hogere eisen aan de luchtdichtheid van nieuwe gebouwen worden gesteld. Energiekeurplus is gespecialiseerd in het testen van de luchtdichtheid met gebruik van Blowerdoor. Tijdens een luchtdichtheidstest bepalen wij of de luchtdichtheid van een woning, kantoor of een bedrijfsgebouw aan de QV10 waarde uit de EPC berekening voldoet. Maar ook bij bestaande gebouwen maken wij veelvuldig gebruik van een blowerdoortest om de oorzaken van tochtklachten, condensatie, schimmelvorming en een hoge energierekening in beeld te brengen.

Luchtdichtheidstest met Blowerdoor

Energiekeurplus voert een luchtdichtheidstest uit met een zogenaamde Blowerdoor. Dit is een grote ventilator die wij tijdelijk in een deuropening wordt plaatsen. Tijdens een luchtdichtheidsmeting of QV10 meting meten wij met een gekalibreerde drukmeter zeer nauwkeurig het verlies door luchtlekken in de gebouwschil. Het afdichten van deze luchtlekken als naden en kieren leidt tot een flinke energiebesparing van 20 tot wel 40%. Daarnaast bespaart het op onderhoud en heeft het een positief effect op het woon- of werkcomfort, tegen relatief lagere kosten.

Door luchtlekken af te dichten voorkom je tochtklachten, geluidsoverlast en interne condensatie. Bovendien voorkom je de verspilling van geld aan onderhoudskosten en energie!

Blowerdoor, thermografie en rookproef

Luchtlekken leiden tot veel problemen zoals: een hoog energieverbruik, slecht functionerende ventilatie, tochtklachten, vochtproblemen, geluid- en stankoverlast. Maar ook tot water intrusie en aantasting van de gebouwconstructie, zelfs tot brandgevaar. Het is dan ook belangrijk om luchtlekken op te sporen en af te dichten. Om luchtlekken te visualiseren tijdens een luchtdichtheidsmeting maken wij gebruik van thermografie of een rookproef met kunstmatige rook.

Hoe werkt een luchtdichtheidstest?

Vóór de luchtdichtheidsmeting worden alle ramen, buitendeuren en ventilatie openingen dicht- en alle binnendeuren juist opengezet. Wanneer deze voorbereidingen zijn getroffen wordt de Blowerdoor in werking gezet. Een Blowerdoor meet de hoeveelheid lucht die per tijdseenheid en bij een vastgestelde druk door de gebouwschil lekt. De luchtdichtheidstest kan zowel in onderdruk als overdruk worden uitgevoerd om tot een zo nauwkeurig mogelijke luchtdichtheidsmeting te komen.

Blowerdoor bij nieuwbouw

Bij nieuwbouw of renovatie is het aan te raden om vóór de afbouwfase een luchtdichtheidstest (methode B) te laten uitvoeren. Zo kunnen eventuele luchtlekken tijdens de afwerkingsfase nog tegen lage kosten worden verholpen. Vervolgens kan een tweede test (methode A) uitgevoerd worden die aantoont dat het gebouw voldoet aan de doelstellingen. Zo worden kostbare problemen na oplevering voorkomen en worden een goede luchtdichtheid en energiezuinigheid gegarandeerd.

Controle EPC berekening en Passiefhuis

Met gebruik van een Blowerdoor kan worden aangetoond of een gebouw voldoet aan de infiltratiewaarde uit de EPC berekening, de zogenaamde QV10 waarde. Voor het verkrijgen van een Passiefhuis certificaat moet bij tijdens een passiefhuis test door middel van een luchtdichtheidsmeting worden aangetoond dat het gebouw voldoet aan een zeer lage infiltratiewaarde van 0,6 luchtwisselingen bij een drukverschil van 50Pa.

Toepassingen Blowerdoor

Een Blowerdoortest kan in veel situaties uitkomst bieden, hieronder volgt een greep uit mogelijkheden waarvoor een Blowerdoortest kan worden toegepast:

  • Tochtklachten
  • Lekkage
  • Condensatie
  • Geur- & stankoverlast
  • Natte rieten daken
  • Geluidsoverlast
  • Controle nieuwbouw
  • Passiefhuistest
  • Hoge energierekening

Enkele voorbeelden van een luchtheidstest

Kosten luchtdichtheidstest

Energiekeurplus verzorgt een luchtdichtheidstest met gebruik van Blowerdoor in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. De kosten voor een blowerdoortest van een woonhuis zijn vanaf €350. De kosten van een luchtdichtheidsmeting van overige gebouwen zijn afhankelijk van de inhoud van het gebouw. Wij geven hiervoor graag een een offerte op maat.

Ja, ik wil graag een luchtdichtheidstest laten uitvoeren!

Blowerdoor
Ik ben op de hoogte van de inhoud van de privacy verklaring en geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen.