Blowerdoortest met gebruik van blowerdoor in Groningen. Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland

Blowerdoor

Luchtdichtheidstest – Level 3 Blowerdoor tester en thermograaf

Home » Blowerdoor

Blowerdoor

De luchtdichtheid van de gebouwschil bepaalt in hoge mate de hoeveelheid warmteverlies van een gebouw. Vandaar dat we steeds hogere eisen aan de luchtdichtheid van de gebouwschil stellen. Wij zijn als expert de aangewezen partij voor een professionele luchtdichtheidstest of QV10 meting. Tijdens een luchtdichtheidstest bepalen wij met gebruik van een blowerdoor of de kierdichting van een nieuwe woning, een kantoor of een bedrijfsgebouw wel aan de afspraken voldoet. Maar ook bij bestaande gebouwen maken wij veelvuldig gebruik van een blowerdoor om de oorzaak van tochtklachten, condensatie, schimmel of een torenhoge energierekening in beeld te brengen.

Wat is een blowerdoor?

Een blowerdoor is eigenlijk een compleet meetsysteem dat bestaat uit de combinatie van een grote ventilator, een drukverschilmeter, een deurframe, een luchtdichte doek. De ventilator van de blowerdoor plaatsen we met behulp van een verstelbaar aluminium frame en een doek tijdelijk in een deuropening. De ventilator van de blowerdoor sturen wij aan met een drukverschilmeter. Om een QV10 meting volgens de normen van de NEN 2686 en de NEN-EN 13829 uit te voeren sluiten we de blowerdoor bovendien aan op een laptop. Een blowerdoor meetsysteem kan uit meerdere ventilatoren bestaan om ook de luchtdichtheid van grotere gebouwen te kunnen meten.

Hoe gaat een luchtdichtheidstest in zijn werk?

Voor een blowerdoortest sluiten wij eerst alle ramen, buitendeuren en ventilatieopeningen, en we openen alle binnendeuren. De verwarmingsinstallatie en het ventilatiesysteem schakelen we vervolgens uit. Daarna plaatsen we de blowerdoor in een geschikte deuropening en zetten we de ventilator in werking. Met onze blowerdoor meten we de hoeveelheid lucht die per tijdseenheid en bij een vastgestelde druk door de gebouwschil lekt als gevolg van luchtlekken. Wij voeren een luchtdichtheidstest altijd zowel in onderdruk als in overdruk uit om tot een zo nauwkeurig mogelijk resultaat te komen. Bovendien laten wij al onze ventilatoren en drukverschilmeters periodiek kalibreren.

Tijdens een luchtdichtheidstest maken wij gebruik van rook en blowerdoor


Blowerdoor, thermografie en kunstmatige rook

Luchtlekken leiden tot veel problemen zoals een hoog energieverbruik, slecht functionerende ventilatie, tochtklachten, vochtproblemen, geluid- en stankoverlast. Maar ook tot waterlekkages en aantasting van gebouwconstructies, zelfs tot brandgevaar. Het is dus belangrijk om luchtlekken op te sporen en af te dichten. Om luchtlekken te visualiseren tijdens een luchtdichtheidsmeting maken wij gebruik van thermografie of een rookproef met kunstmatige rook.

Door luchtlekken af te dichten voorkom je tochtklachten, geluidsoverlast en condensatie. Bovendien vermijd je verspilling aan hoge kosten van onderhoud en energie!

Luchtlekken opsporen met gebruik van blowerdoor

Luchtlekken sporen wij zeer efficiënt op tijdens een gecombineerd onderzoek met blowerdoor, thermografie en kunstmatige rook. Met onze blowerdoor brengen wij een gebouw eerst in 50 Pa onderdruk. Zo bootsen wij een winddruk op alle gevels na die te vergelijken is met windkracht 4-5. Hierdoor stroomt buitenlucht via onbedoelde naden en kieren naar binnen. En vervolgens brengen wij alle luchtlekken haarscherp in beeld met thermografie en kunstmatige rook. Door luchtlekken af te dichten kun je maar liefst 20 tot wel 40% op je energierekening besparen. Bovendien heeft goede kierdichting een positief effect op je wooncomfort, en bespaar je ook nog eens op de kosten van onderhoud.

Zonal Pressure Test toont kansen voor verbetering

Tijdens een onderzoek met een blowerdoor brengen wij niet alleen alle luchtlekken in beeld. Maar daarnaast kunnen we aan de hand van een Zonal Pressure Test bepalen voor hoeveel procent de verschillende ruimtes in een huis met binnen of met buiten verbonden zijn aan de hand van van drukverschilmetingen. De uitkomsten van zo’n Zonal Pressure Test zijn zeer belangrijk omdat zij kristalhelder aangeven waar grootste kansen voor verbetering te vinden zijn. Of het nu gaat om het oplossen van tochtklachten, energiebesparing of om een woning geschikt te maken voor een warmtepomp, de uitkomsten van deze test laten precies zien elke stappen het eerst genomen moeten worden.

Wanneer laat je luchtlekken opsporen?

Er bestaan veel misverstanden over de omstandigheden waaronder luchtlekken met een blowerdoor kunnen worden opgespoord. Ten onrechte, want is het heel eenvoudig. Voor het opsporen van luchtlekken geldt alleen dat het niet te hard mag waaien, verder zijn er geen belemmeringen. Wij hebben namelijk de beschikking over diverse rookgeneratoren, anemometers, drukverschilmeters en warmtebeeldcamera’s waarmee we de kleinste temperatuurverschillen kunnen opsporen. Door gebruik te maken van een slimme combinatie van onderzoeksmethoden kunnen we daarom het hele jaar onderzoek doen naar de oorzaken van tochtklachten, geuroverlast en de mogelijkheden voor energiebesparing.

Controle EPC-berekening met blowerdoor tijdens een luchtdichtheidstest

Vaak ontstaan er tijdens de bouw de bouw problemen als gevolg van bouwfouten. Tijdens een opleveringskeuring komen de zichtbare fouten vaak wel aan het licht. Maar problemen op het gebied van kierdichting en isolatie blijven onopgemerkt. Met gebruik van blowerdoor controleren wij of de luchtdichtheid van een gebouw voldoet aan het Bouwbesluit en de BENG berekening. Vaak word er een Qv10 waarde in zo’n berekening ingevoerd om een omgevingsvergunning te verkrijgen. Maar tijdens een blowerdoortest moet een gebouw hier natuurlijk wel aan voldoen. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn dan is dat een duidelijk bewijs dat de aannemer niet aan zijn afspraken, en ook niet aan de voorwaarden van de omgevingsvergunning voldaan.

Blowerdoor XL, luchtdichtheidstest van grote gebouwen

Energiekeurplus heeft haar aantal blowerdoor ventilatoren uitgebreid. We zijn daardoor goed uitgerust voor luchtdichtheidsmetingen van grote gebouwen. Wij zijn gespecialiseerd in luchtdichtheidsmetingen van cleanrooms, grote gebouwen, simultaantesten, Zonal Pressure Testing, rooktesten en waterdichtheidstesten van vliesgevels, deuren en kozijnen in situ volgens de NEN-EN 13051. Uiteraard zijn we als Level 3 thermograaf en blowerdoortester de aangewezen partij om bewijslast voor BREAAM credits verzorgen. Met name voor de BREEAM ENE 26 – Luchtdichtheidsmeting NEN-EN 13829 (methode A) en BREEAM ENE 26 – Thermografisch onderzoek.

Luchtdichtheidstest bij een nieuwbouw woning in Boerakker


Blowerdoor bij nieuwbouw

Bij nieuwbouw of bij een renovatie is het aan te raden om ten eerste voor de afbouwfase een luchtdichtheidstest methode B te laten uitvoeren. Vervolgens kun je de eventuele luchtlekken tijdens de afwerkingsfase nog tegen lage kosten verhelpen. Uiteindelijk tonen wij tijdens een tweede blowerdoortest of een luchtdichtheidstest methode A aan dat het gebouw voldoet aan de doelstellingen. Zo voorkom je kostbare problemen en ontevreden klanten na oplevering en heb je de garantie van een goede kierdichting en energiezuinig gebouw.

Toepassingen van een blowerdoor

Een luchtdichtheidstest, luchtdichtheidsmeting of een bouwkundig onderzoek met gebruik van blowerdoor kan in veel situaties uitkomst bieden. Maak daarom gebruik van onze diensten in een van de onderstaande gevallen:

 • Controle EPC berekening
 • Passiefhuis Certificaat
 • Tochtklachten onderzoek
 • Controle nieuwbouw & renovatie
 • Luchtdichtheidsmeting cleanrooms
 • Energieadvies
 • Waterdichtheidstest
 • Geluidoverlast
 • Geur- & stankoverlast
 • Onderzoek brandveiligheid
 • Controle rieten daken
 • Verbetering Energie Index
 • Hoge energierekening
 • Kwaliteitscontrole Nul Op de Meter

Voorbeelden van een luchtdichtheidstest met een blowerdoor

Dank voor het toezenden van de rapportage. Mooi duidelijk rapport met acties voor de komende zomer zodat we er van de winter warmpjes bij zitten.

– J. van der Sluis, Lelystad

De kosten van een blowerdoor test

Wat zijn de kosten van een blowerdoor test?

De kosten van een luchtdichtheidstest met blowerdoor van een woning zijn vanaf €395 inclusief rapportage. Wil je een blowerdoortest bij een woning of een bedrijfspand laten uitvoeren? Neem dan contact op, wij geven hiervoor graag een offerte op maat!

Wat zijn de kosten van een blowerdoor test voor meerdere woningen?

De prijs van een blowerdoortest voor meerdere woningen is afhankelijk van het aantal woningen, de afmetingen, het woningtype en de onderlinge afstand. Wij geven hiervoor graag een offerte op maat.

In welke regio verzorgt Energiekeurplus een blowerdoor test?

Energiekeurplus verzorgt een luchtdichtheidstest met gebruik van blowerdoor in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en de Kop van Noord-Holland.