Blowerdoor

Luchtdichtheidstest met Blowerdoor in GroningenBlowerdoor luchtdichtheidstest

De luchtdichtheid van de gebouwschil bepaalt in hoge mate het warmteverlies dat in een gebouw plaatsvindt. Vandaar dat er steeds hogere eisen aan de luchtdichtheid van nieuwe gebouwen worden gesteld. Energiekeurplus is gespecialiseerd in deze luchtdichtheidstest. Met behulp van een Blowerdoor bepalen wij de luchtdichtheid van een woning, kantoor of een bedrijfsgebouw.

Luchtdichtheidstest met Blowerdoor

Een luchtdichtheidstest wordt door Energiekeurplus uitgevoerd met een zogenaamde Blowerdoor. Een Blowerdoor is een grote ventilator die tijdelijk in een deuropening wordt geplaatst. Tijdens een luchtdichtheidstest meet een drukmeter zeer nauwkeurig het verlies door luchtlekken in de gebouwschil. Het afdichten van deze luchtlekken leidt tot een flinke energiebesparing van 20 tot wel 40%. Daarnaast heeft het een positief effect op het woon- of werkcomfort, tegen relatief lagere kosten.

 Door luchtlekken af te dichten voorkom je tochtklachten én bespaar je tot wel 30% op de kosten van verwarming!

Blowerdoor, thermografie en rookproef

Luchtlekken leiden tot veel problemen zoals: een hoog energieverbruik, slechte ventilatie, tochtklachten, vochtproblemen, geluid- en stankoverlast. Maar ook tot water intrusie en aantasting van de gebouwconstructie, zelfs tot brandgevaar. Het is dan ook belangrijk om luchtlekken op te sporen en af te dichten. Om luchtlekken te visualiseren maken wij gebruik van thermografie of een rookproef met kunstmatige rook.

Hoe werkt een luchtdichtheidsmeting met Blowerdoor?

Vóór de luchtdichtheidsmeting worden alle ramen, buitendeuren en ventilatie openingen dicht- en alle binnendeuren juist opengezet. Wanneer deze voorbereidingen zijn getroffen wordt de Blowerdoor in werking gezet. Een Blowerdoor meet de hoeveelheid lucht die per tijdseenheid en bij een vastgestelde druk door de gebouwschil lekt. De luchtdichtheidstest kan zowel in onderdruk als overdruk worden uitgevoerd om tot een zo nauwkeurig mogelijke luchtdichtheidsmeting te komen.

Blowerdoor bij nieuwbouw

Bij nieuwbouw of renovatie is het aan te raden om voor de afbouwfase een luchtdichtheidstest (methode B) te laten uitvoeren. Zo kunnen eventuele luchtlekken tijdens de afwerkingsfase nog tegen lage kosten worden verholpen. Vervolgens kan een tweede test (methode A) uitgevoerd worden die aantoont dat het gebouw voldoet aan de doelstellingen. Zo worden kostbare problemen na oplevering voorkomen en worden een goede luchtdichtheid en energiezuinigheid gegarandeerd.

Controle EPC berekening en Passiefhuis

Met een Blowerdoor kan worden aangetoond of een gebouw voldoet aan de infiltratiewaarde uit de EPC berekening, de zgn. QV10 waarde. Voor het verkrijgen van een Passiefhuis certificaat moet door middel van een Blowerdoortest worden aangetoond dat het gebouw voldoet aan een zeer lage infiltratiewaarde van 0,6 luchtwisselingen bij een drukverschil van 50Pa.

Toepassingen Blowerdoor

Een Blowerdoortest kan in veel situaties uitkomst bieden, hieronder volgt een greep uit mogelijkheden waarvoor een Blowerdoor kan worden toegepast:

  • Tochtklachten
  • Lekkage
  • Schimmelvorming
  • Geur- & stankoverlast
  • Natte rieten daken
  • Geluidsoverlast
  • Controle nieuwbouw
  • Passiefhuistest
  • Hoge energierekening

Kosten luchtdichtheidstest

De kosten voor een luchtdichtheidstest van een woonhuis zijn vanaf  €349. De kosten van een luchtdichtheidsmeting van overige gebouwen zijn afhankelijk van de inhoud van het gebouw. Wij geven hiervoor graag een een offerte op maat!

Ja, ik wil graag een luchtdichtheidstest met een Blowerdoor laten uitvoeren!

Datum 7 juni 2017 Energiekeurplus