Blowerdoor

Luchtdichtheidstest – Level 3 Blowerdoor Tester en Level 3 Thermograaf

Blowerdoor luchtdichtheidstest

De luchtdichtheid van de gebouwschil bepaalt in hoge mate de hoeveelheid warmteverlies. Vandaar dat we steeds hogere eisen aan de luchtdichtheid van van de gebouwschil bij nieuwbouw stellen. Energiekeurplus is de specialist in luchtdichtheidsmetingen met gebruik van blowerdoor. Tijdens een luchtdichtheidstest met bepalen wij met gebruik van blowerdoor of de kierdichting van een woning, kantoor of een bedrijfsgebouw wel aan de afspraken voldoet. Maar ook bij bestaande gebouwen maken wij veelvuldig gebruik van een blowerdoor om de oorzaken van tocht, condensatie, schimmel en een hoge energierekening in beeld te brengen.

Luchtdichtheidstest met gebruik van blowerdoor

Energiekeurplus maakt bij een luchtdichtheidstest gebruik van een zogenaamde blowerdoor. Een blowerdoor is een grote ventilator die wij tijdens een luchtdichtheidstest tijdelijk in een deuropening plaatsen. Tijdens een luchtdichtheidsmeting of QV10 meting meten wij het verlies als gevolg van luchtlekken in de gebouwschil zeer nauwkeurig. Vervolgens kunnen we de aanwezige luchtlekken in beeld brengen met gebruik va thermografie en kunstmatige rook. Door de aangetroffen luchtlekken af te dichten kun je maar liefst 20 tot wel 40% op je energierekening besparen. Bovendien heeft het een positief effect op je wooncomfort en bespaar je ook nog eens op de kosten van onderhoud.

Hoe werkt een luchtdichtheidstest met blowerdoor?

Voor een luchtdichtheidsmeting met een blowerdoor sluiten wij eerst alle ramen, buitendeuren en ventilatie openingen en openen we alle binnendeuren. De verwarmingsinstallatie en het ventilatiesysteem schakelen wij vervolgens uit. Daarna plaatsen we de blowerdoor in een geschikte raam- of deuropening en zetten we de ventilator in werking. Met deze blowerdoor meten we de hoeveelheid lucht die per tijdseenheid en bij een vastgestelde druk door de gebouwschil lekt. Om tot een nauwkeurige QV10 meting te komen voeren wij een luchtdichtheidstest zowel in onderdruk als in overdruk uit.

Tijdens een luchtdichtheidstest maken wij gebruik van rook en blowerdoor


Blowerdoor, thermografie en kunstmatige rook

Luchtlekken leiden tot veel problemen zoals een hoog energieverbruik, slecht functionerende ventilatie, tochtklachten, vochtproblemen, geluid- en stankoverlast. Maar ook tot waterlekkages en aantasting van gebouwconstructies, zelfs tot brandgevaar. Het is dus belangrijk om luchtlekken op te sporen en af te dichten. Om luchtlekken te visualiseren tijdens een luchtdichtheidsmeting maken wij gebruik van thermografie of een rookproef met kunstmatige rook.

“Door luchtlekken af te dichten voorkom je tochtklachten, geluidsoverlast en condensatie. Bovendien vermijd je verspilling aan hoge kosten van onderhoud en energie!”

Luchtlekken opsporen met blowerdoor

Door tijdens een luchtdichtheidstest gebruik te maken van rook en thermografie brengen wij isolatiegebreken en luchtlekken haarscherp in beeld. Blowerdoor, thermografie en kunstmatige rook zijn daarvoor een uitstekende combinatie. Wij hebben de beschikking over rookgeneratoren en warmtebeeldcamera’s waarmee we de kleinste temperatuurverschillen kunnen opsporen. Daardoor kunnen wij met blowerdoor, rook en thermografie het hele jaar onderzoek doen naar de oorzaken van tochtklachten en een hoog energieverbruik. Daarnaast maken wij gebruik van een ultrasoon camera om luchtlekken in beeld te brengen. Het gebruik van ultrasoon stelt ons in staat om gebreken op te sporen zonder dat wij afhankelijk zijn van de temperatuur en andere weersomstandigheden. Bovendien kunnen wij ultrasoon lekdetectie al tijdens de bouw toepassen voordat een gebouw wind en waterdicht is.

Zonal Pressure Test

Wanneer wij tijdens een luchtdichtheidsmeting gebruik maken van de blowerdoor voor het opsporen van luchtlekken brengen wij een gebouw eerst in 50 Pa onderdruk. Dit geeft ons namelijk de gelegenheid om naden en kieren op te sporen met gebruik van kunstmatige rook en thermografie. Maar bovendien kunnen wij aan de hand van een Zonal Pressure Test bepalen voor hoeveel procent ruimtes in een huis met binnen of met buiten verbonden zijn door middel van drukverschilmetingen. De uitkomsten van een Zonal Pressure Test zijn belangrijk omdat zij duidelijk aangeven waar grote kansen zijn om de oorzaken van tochtklachten en een hoge energierekening op te lossen.

Controle EPC berekening met blowerdoor

Met gebruik van blowerdoor kunnen wij aan de hand van een luchtdichtheidsmeting controleren of gebouwen voldoet aan de infiltratiewaarde uit de EPC of de BENG berekening. Wanneer hierin een eigen QV10 waarde is ingevoerd is dit overigens verplicht. Net als voor het verkrijgen van een Passiefhuis certificaat. Dan moet door middel van een luchtdichtheidsmeting worden aangetoond dat het gebouw voldoet aan een zeer lage infiltratiewaarde van 0,6 luchtwisselingen bij een drukverschil van 50Pa of een QV10 waarde van 0,15 l/s.m2

Blowerdoor XL, luchtdichtheidstest van grote gebouwen

Energiekeurplus heeft haar aantal blowerdoor ventilatoren uitgebreid, we zijn daardoor goed uitgerust voor luchtdichtheidsmetingen van grote gebouwen. Wij zijn gespecialiseerd in luchtdichtheidsmetingen van cleanrooms, grote gebouwen, simultaantesten, Zonal Pressure Testing, rooktesten en waterdichtheidstesten van vliesgevels, deuren en kozijnen in situ volgens de NEN-EN 13051. Uiteraard zijn we als Level 3 thermograaf en blowerdoortester de aangewezen partij om bewijslast voor BREAAM credits verzorgen. Met name voor de BREEAM ENE 26 – Luchtdichtheidsmeting NEN-EN 13829 (methode A) en BREEAM ENE 26 – Thermografisch onderzoek.

Blowerdoor test bij nieuwbouw woning in Boerakker


Blowerdoor bij nieuwbouw

Bij nieuwbouw of bij een renovatie is het aan te raden om ten eerste voor de afbouwfase een luchtdichtheidstest methode B te laten uitvoeren. Vervolgens kun je de eventuele luchtlekken tijdens de afwerkingsfase nog tegen lage kosten verhelpen. Uiteindelijk tonen wij tijdens een tweede blowerdoortest of een luchtdichtheidsmeting methode A aan dat het gebouw voldoet aan de doelstellingen. Zo voorkom je kostbare problemen en ontevreden klanten na oplevering en heb je de garantie van een goede kierdichting en energiezuinig gebouw.

Toepassingen van een blowerdoor

Een luchtdichtheidstest, luchtdichtheidsmeting of een bouwkundig onderzoek met gebruik van blowerdoor kan in veel situaties uitkomst bieden. Maak daarom gebruik van onze diensten in een van de onderstaande gevallen:

 • Controle EPC berekening
 • Passiefhuis Certificaat
 • Tochtklachten onderzoek
 • Controle nieuwbouw & renovatie
 • Luchtdichtheidsmeting cleanrooms
 • Energieadvies
 • Waterdichtheidstest
 • Geluidoverlast
 • Geur- & stankoverlast
 • Onderzoek brandveiligheid
 • Controle rieten daken
 • Verbetering Energie Index
 • Hoge energierekening
 • Kwaliteitscontrole Nul Op de Meter

Voorbeelden van een blowerdoor test

“Dank voor het toezenden van de rapportage. Mooi duidelijk rapport met acties voor de komende zomer zodat we er van de winter warmpjes bij zitten.”

– J. van der Sluis, Lelystad

De kosten van een blowerdoor test

Wat zijn de kosten van een blowerdoor test?

De kosten van een blowerdoor test of een luchtdichtheidsmeting van een woning zijn vanaf €395 inclusief rapportage. Wil je een blowerdoortest bij een woning of een bedrijfspand laten uitvoeren? Neem dan contact op, wij geven hiervoor graag een offerte op maat!

Wat zijn de kosten van een blowerdoor test voor meerdere woningen?

De prijs van een blowerdoor test voor meerdere woningen is afhankelijk van het aantal woningen, de afmetingen, het woningtype en de onderlinge afstand. Wij geven hiervoor graag een offerte op maat.

In welke regio verzorgt Energiekeurplus een blowerdoor test?

Energiekeurplus verzorgt een luchtdichtheidstest met gebruik van blowerdoor in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en de Kop van Noord-Holland.

Gerelateerde diensten

Geschatte leestijd: 8 minutes