Thermografie

Enegiekeurplus is de specialist in thermografie in Groningen, Friesland en DrentheThermografie Groningen

Bij thermografie maakt Energiekeurplus gebruik van een geavanceerde warmtebeeldcamera. Deze infrarood camera meet warmte en kan deze warmte omzetten in beeld. Op een warmtebeeld van een gebouw is door middel van kleurverschillen precies te zien waar de woning warmte verliest. Bijvoorbeeld door koudebruggen, slechte of ontbrekende isolatie. Maar ook luchtlekken, lekkages en vochtproblemen worden zichtbaar.

 Dankzij een thermografisch onderzoek van Energiekeurplus zijn wij eindelijk af van de kou & tochtklachten in huis!

Gebouw thermografie

Thermografisch onderzoek is een uitstekend middel voor gebouw inspecties. Wij kunnen helpen bij het opsporen van de oorzaken van: isolatieproblemen, loslatende geveldelen, schimmelvorming, vochtproblemen, lekkage en tochtklachten. Daarnaast maken we gebruik van thermografie voor de controle van de platte daken, verwarming, koeling, zonnepanelen en elektrische installaties. Slechte verbindingen, onbalans en overbelasting kunnen zeer hoge temperaturen veroorzaken. Wij sporen deze problemen op zodat brandgevaar kan worden voorkomen.

Thermografie bij productie bedrijven

Naast thermografisch onderzoek in gebouwen voeren wij inspecties uit bij productie bedrijven en de proces industrie. Hierbij kan het gaan om de controle van leidingen op isolatieproblemen, lekkages of corrosie onder leidingisolatie. De controle van afsluitkleppen, niveaumetingen of de controle van sedimentatie bij opslagtanks. Door controles in de industrie kunnen de efficiëntie en kwaliteit van de productie worden verhoogd. Daarnaast kunnen vaak gevaarlijke situaties en milieuschade worden vermeden.

Conditie monitoring

Thermografie is een essentieel onderdeel van conditie monitoring. Lang voordat draaiende apparaten problemen vertonen als gevolg van vervuiling, slijtage of overbelasting is dit al uit warmtebeelden op te maken. Door productie middelen zoals motoren, pompen, compressoren en transportbanden periodiek te laten controleren kunnen hoge kosten van uitval en grote schade worden vermeden. Een groot voordeel is een inspectie tijdens het productie proces kan worden uitgevoerd. 

Andere toepassingen van thermografie

Behalve in productiebedrijven en gebouwen maken wij ook gebruik van thermografie bij een verschillende andere toepassingen. Bijvoorbeeld bij het opsporen van isolatieproblemen, condensatie en ijsvorming als gevolg van lekken in koel- en vriescellen. Daarnaast doen wij onderzoek naar scheuren en onthechten van beton bij openbare werken om gevaarlijke situaties te voorkomen. Ook kan Energiekeurplus helpen bij het opsporen van lekkages in stadsverwarming netwerken.

Thermografie specialist uit Groningen

Energiekeurplus vindt de kwaliteit van haar dienstverlening belangrijk. Wij hebben een zeer ervaren level 2 ITC gecertificeerd thermograaf in dienst en wij zijn in het bezit van een geavanceerde warmtebeeldcamera. Wij doen hiermee onder meer inspecties volgens de NEN-EN-13187 in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Afspraak maken

Wil je een woning, bedrijf of productie faciliteit laten onderzoeken met gebruik van thermografie? Neem dan gerust contact op. Wij lopen van te voren een aantal vragen over het te inspecteren object en eventuele te onderzoeken problemen door. 

Toepassingen

Thermografie kent vele toepassingen, hieronder volgt een greep uit de mogelijkheden waarvoor thermografisch onderzoek door een ervaren thermograaf kan worden toegepast:

 • Hoge energierekening
 • Comfortklachten
 • Isolatie problemen
 • Vochtproblemen
 • Koudebruggen
 • Controle kierdichting
 • Bouwgebreken
 • Houtrot
 • Onjuiste detaillering
 • Plat dak lekkage
 • Schade door ongedierte
 • Loslatend pleisterwerk
 • Natte rieten daken
 • Conditie monitoring
 • Elektro inspecties
 • Controle koeling & verwarming

Energiekeurplus

Energiekeurplus is specialist in Blowerdoor & thermografie. De kosten van een thermografisch onderzoek voor een woning zijn vanaf €250. Voor een inspectie van een bedrijf of een productie faciliteit geven wij graag een offerte op maat. Wij werken in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Voor inspecties van hoogspanningsnetwerken, conditie monitoring en inspecties in de industrie zijn wij nationaal en internationaal inzetbaar.

Ja, ik wil graag een thermografie inspectie aanvragen!

Datum 23 juli 2017 Energiekeurplus