Energiekeurplus is expert in gebouw thermografie.

Thermografie

Thermografie – ITC Level 3 gecertificeerd thermografisch onderzoek

Home » Thermografie

Thermografie

Energiekeurplus maakt gebruik van geavanceerde warmtebeeldcamera’s. Daarmee verrichten wij contactloos temperatuurmetingen van -20 tot 1500 graden Celsius. Gebreken en inefficiënties leiden vrijwel altijd tot een verandering van temperatuur. Dit geldt zowel voor elektrische en mechanische systemen. Maar ook voor chemische en natuurlijke processen. Van dit feit maken wij bij thermografie gebruik. Zowel in gebouwen als bij industriële inspecties. Zo kunnen wij problemen als gevolg van frictie, slijtage, overbelasting, hoge weerstanden, lekkage en overbodig energieverlies in beeld brengen. Daarnaast zijn wij gecertificeerd drone inspecteur en maken wij gebruik van een professionele drone, voorzien van een warmtebeeldcamera.

Wat is thermografie?

Bij thermografie brengen we de infrarood straling van het oppervlak van een onderzoeksobject in beeld met gebruik van een warmtebeeldcamera. Zo´n warmtebeeldcamera lijkt veel op een normaal fototoestel, maar hij detecteert elektromagnetische straling met een langere golflengte die voor ons onzichtbaar is. Iedere pixel van een warmtebeeld is een temperatuurmeting. Aan de hand van deze metingen en de interpretatie van de waargenomen warmtepatronen zijn wij in staat om verborgen afwijkingen en defecten bloot te leggen. Vaak al lang voordat zij met het blote oog waar te nemen zijn. Thermografie heeft een aantal belangrijke voordelen: het is non-destructief, contactloos, real-time en veilig. Wij passen thermografie onder meer toe bij het onderzoek van mechanische- en elektrische installaties in de industrie, de inspectie van zonnepanelen, bij bouwkundig onderzoek en voor veterinaire toepassingen.

Industriële thermografie

Energiekeurplus doet thermografisch onderzoek bij industriële bedrijven. Daarbij kan het gaan om de controle van leidingen op isolatiegebreken, lekkages of corrosie onder isolatie. De controle van afsluitkleppen, niveaumetingen of de controle van sedimentatie bij opslagtanks. Door periodieke controles in de industrie kunnen de efficiëntie, veiligheid en productkwaliteit worden verhoogd. Met gebruik van thermografie kunnen dus concurrentievoordelen worden behaald en milieuschade worden vermeden.

Dronelinspectie bij een VVE in Alkmaar met gebruik van drone en thermografie

Drone inspectie

Energiekeurplus is gecertificeerd drone piloot en thermografie expert. Wij zijn als ITC Level 3 thermograaf de aangewezen partij voor professionele thermografie inspecties vanuit de lucht. Met onze drone kunnen wij grote objecten als gebouwen, infrastructuur en zonneparken veilig & efficiënt inspecteren. Ook warmteverliezen, isolatiegebreken, daklekkages, loskomende geveldelen en lekkages bij pijpleidingen en opslagvaten of problemen met zonnepanelen brengen wij haarscherp in beeld.

Conditiemonitoring

Al ver voordat draaiende apparatuur problemen als gevolg van vervuiling, slijtage of overbelasting vertoont is dit al uit de warmtebeelden op te maken. Door productiemiddelen zoals motoren, pompen, compressoren en transportbanden periodiek te controleren kunnen wij hoge kosten van uitval en grote schade helpen voorkomen. Door het toepassen conditiemonitoring bij productiemiddelen en productie processen kunnen grote economische voordelen en concurrentie voordelen worden behaald als gevolg van vermeden kosten en een hogere productkwaliteit. Bovendien helpen periodieke inspecties de veiligheid verhogen en kunnen zij milieuschade helpen vermijden.

Al tijdens de eerste inspectie trof Energiekeurplus meerdere problemen aan die tot gevaar, grote schade en uitval van onze productielijn hadden kunnen leiden!

Osmose inspectie polyester boten

Osmose is een vervelende kwaal die voorkomt bij polyester boten. Deze kwaal ontstaat wanneer water door de gelcoat van de boot dringt. Tijdens het proces vormen zich blazen op de romp onder de waterlijn. Wanneer je de blazen doorprikt ruik je een zure azijnlucht. Osmose kent verschillende stadia: Ten eerste wiking – beginnende osmose -, vervolgens structurele osmose en tenslotte delaminatie van polyester lagen. Tijdens een inspectie stellen wij eventuele osmose bij boten vast. Ook maken we met thermografie zichtbaar in welke mate een boot is aangetast. Laat je polyester boot dus regelmatig controleren. Dan kun je beginnende osmose repareren en voorkom je hoge kosten van verdere schade.

Gebouw thermografie bij appartementen complex in Hengelo


Gebouw thermografie

Thermografie is de onderzoeksmethode bij uitstek voor bouwkundige inspecties. Wij maken gebruik van gebouw thermografie om bouwfouten, schade door ongedierte, loslatende geveldelen, vochtproblemen & lekkages op te sporen. Ook gebruiken wij bouwkundige thermografie ter controle van platte daken, verwarming, koeling, zonnepanelen en elektrische installaties. Tenslotte gebruiken we thermografie om de oorzaken van tochtklachten, een hoog energieverbruik en de mogelijkheden voor verbetering tijdens renovatie in beeld te brengen. Hierbij is het belangrijk dat een thermografisch onderzoek wordt uitgevoerd tijdens een blowerdoortest.

Andere toepassingen van thermografie

Behalve bij productiebedrijven, zonneparken, woningen en andere gebouwen zetten wij thermografie in voor diverse andere toepassingen. Bijvoorbeeld bij het opsporen van verblijfplaatsen van vleermuizen, isolatieproblemen, condensatie en ijsvorming als gevolg van lekken in koelcellen en vriescellen. Daarnaast doen wij thermografisch onderzoek naar scheurvorming en het onthechten van beton bij openbare werken om gevaarlijke situaties te voorkomen. Ook kan Energiekeurplus helpen bij het opsporen van lekkages in stadsverwarming netwerken.

Thermografie expert uit Groningen

Energiekeurplus heeft een bijzonder ervaren thermograaf en maakt bovendien gebruik van geavanceerde warmtebeeldcamera’s. Wij doen daarmee infrarood inspecties volgens de NEN-EN-13187 en de ISO 18434-1:2008. Wil je ook een thermografisch onderzoek laten doen door een Level 3 gecertificeerd thermograaf? Neem dan gerust contact op. Dan lopen wij van te voren een aantal vragen door.

Toepassingen van thermografie

Het vak thermografie kent vele toepassingen. Het wordt zowel in de gebouwde omgeving, de luchtvaart, scheepvaart als in de industrie gebruikt. Hieronder volgt een kleine greep uit de grote hoeveelheid mogelijkheden waarvoor wij thermografisch onderzoek met succes kunnen inzetten:

 • Tochtklachten
 • Isolatiegebreken
 • Vochtproblemen
 • Bouwgebreken
 • Controle kierdichting
 • Houtrot
 • Lekdetectie
 • Plat dak lekkages
 • Schade door ongedierte
 • Loslatend pleisterwerk
 • Boot inspecties
 • Vliegtuiginspecties
 • Controle verwarming
 • Controle koelsystemen
 • Conditiemonitoring
 • Elektrische inspecties
 • Brandveiligheid
 • Inspectie zonnepanelen

De kosten van thermografisch onderzoek

Energiekeurplus is ITC Level 3 gecertificeerd thermograaf. De kosten van een inspectie voor een woning zijn vanaf €395. Voor een uitgebreide thermografische inspectie of een onderzoek van een productiefaciliteit geven wij graag een offerte. Wij werken in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Voor een onderzoek bij grote gebouwen, drone inspecties en industriële inspecties zijn wij landelijk actief.

Waarom kiest men voor ons?

 • 15 jaar ervaring
 • Kennis van zaken
 • Gedegen onderzoek
 • Uitstekende service
 • Heldere rapportages
 • Passiefhuis Vakman
 • Drone inspecteur
 • Energieadviseur
 • Bouwkundig inspecteur
 • Level 3 Blowerdoor Tester
 • Gecertificeerd BENG expert
 • Optical Gas Imaging specialist
 • Level 3 gecertificeerd Thermograaf
 • Gecertificeerd ultrasoon inspecteur