Thermografie

Enegiekeurplus is de specialist in thermografie in Groningen, Friesland en DrentheThermografie Groningen

Bij thermografie maakt Energiekeurplus gebruik van geavanceerde warmtebeeldcamera’s. Daarmee kunnen wij contactloos temperatuurmetingen verrichten. Gebreken en inefficiënties in systemen en processen leiden altijd tot temperatuur veranderingen. Van dit feit maken we gebruik om problemen zoals frictie, slijtage, overbelasting, weerstand, lekkage en onnodig warmteverlies in beeld te brengen.

 Dankzij een thermografisch onderzoek van Energiekeurplus ontdekten wij diverse lekkages ten gevolge van corrosie onder de isolatie van onze pijpleidingen!

Gebouw thermografie

Thermografisch onderzoek is de methode bij uitstek voor gebouw inspecties. Energiekeurplus gebruikt thermografie om de oorzaken van isolatieproblemen, loslatende geveldelen, schimmelvorming, vochtproblemen, lekkage en tochtklachten op te sporen. Daarnaast maken we gebruik van thermografie voor de controle van de platte daken, de verwarming, koeling, zonnepanelen en elektrische installaties. Slechte verbindingen en overbelasting in elektrische installaties kunnen hoge temperaturen veroorzaken. Wij sporen deze problemen op zodat brandgevaar wordt voorkomen.

Thermografie bij productie bedrijven

Naast gebouw thermografie voert Energiekeurplus inspecties uit in de procesindustrie en bij andere industrieën en productiebedrijven. Hierbij kan het gaan om de controle van leidingen op isolatieproblemen, lekkages of corrosie onder isolatie. De controle van afsluitkleppen, niveaumetingen of de controle van sedimentatie bij opslagtanks. Door periodieke controles in de industrie kunnen de efficiëntie en kwaliteit worden verhoogd en kunnen gevaarlijke situaties en milieuschade worden vermeden. Ook controleren we de kwaliteit van verpakkingen en eindproducten.

Conditie monitoring

Thermografie is een essentieel onderdeel van conditie monitoring. Lang voordat draaiende apparaten problemen vertonen als gevolg van vervuiling, slijtage of overbelasting is dit al uit warmtebeelden op te maken. Door productie middelen zoals motoren, pompen, compressoren en transportbanden periodiek te laten controleren kunnen hoge kosten van uitval en grote schade worden vermeden. Een groot voordeel is een inspectie tijdens het productie proces kan worden uitgevoerd. 

Andere toepassingen van thermografie

Behalve in productiebedrijven en gebouwen maken wij ook gebruik van thermografisch onderzoek bij een verschillende andere toepassingen. Bijvoorbeeld bij het opsporen van isolatieproblemen, condensatie en ijsvorming als gevolg van lekken in koel- en vriescellen. Daarnaast doen wij onderzoek naar scheuren en onthechten van beton bij openbare werken om gevaarlijke situaties te voorkomen. Ook kan Energiekeurplus helpen bij het opsporen van lekkages in stadsverwarming netwerken.

Thermografie specialist uit Groningen

Energiekeurplus vindt de kwaliteit van haar dienstverlening belangrijk. Wij hebben een zeer ervaren level 3 ITC gecertificeerd thermograaf en wij zijn in het bezit van geavanceerde warmtebeeldcamera’s. Wij doen hiermee onder meer inspecties volgens de NEN-EN-13187 en de ISO 18434-1:2008. Het werkgebied van Energiekeurplus bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Voor opdrachten buiten dit gebied brengen wij een verplaatsingsvergoeding in rekening.

Afspraak maken

Wil je een woning, bedrijf, installatie of productiefaciliteit laten onderzoeken met gebruik van thermografie? Neem dan gerust contact op. Wij lopen van te voren een aantal vragen over het te inspecteren object en eventuele te onderzoeken problemen door. 

Toepassingen

Thermografie kent vele toepassingen, hieronder volgt een greep uit de mogelijkheden waarvoor thermografisch onderzoek door een ervaren thermograaf kan worden toegepast:

 • Hoge energierekening
 • Comfortklachten
 • Isolatie problemen
 • Vochtproblemen
 • Koudebruggen
 • Controle kierdichting
 • Bouwgebreken
 • Houtrot
 • Onjuiste detaillering
 • Plat dak lekkage
 • Schade door ongedierte
 • Loslatend pleisterwerk
 • Natte rieten daken
 • Conditie monitoring
 • Elektro inspecties
 • Controle koeling & verwarming

Energiekeurplus

Energiekeurplus is specialist in thermografie – ITC Level 3 – & Blowerdoor. De kosten van een thermografisch onderzoek voor een woning zijn vanaf €295. Voor een inspectie van een bedrijf of een productiefaciliteit geven wij graag een offerte op maat. Wij werken in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Voor inspecties van hoogspanningsnetwerken, conditie monitoring en inspecties in de industrie zijn wij nationaal en internationaal inzetbaar.

Ja, ik wil graag een thermografie inspectie aanvragen!

Datum 2 januari 2018 Energiekeurplus