Infiltratie van rook vanuit de kruipruimte

Rooktest kruipruimte

Voorkom infiltratie van vocht, stank en bodemgassen uit de kruipruimte

Home » Blowerdoor » Rooktest kruipruimte

Rooktest kruipruimte

Kruipruimtes van woningen in ons land zijn vaak erg vochtig. Soms staat er zelfs een laag water in, of komt er een onaangename spruitjeslucht vandaan. Een hoge vochtigheid in combinatie met materialen zoals hout of karton vormen een uitstekende voedingsbodem voor schimmel en zwam. Bovendien komen er nare bodemgassen in de kruipruimte vrij, zoals kankerverwekkend radongas. Daarom is het belangrijk voor de gezondheid van de bewoners dat een woning voldoende luchtdicht is afgesloten van dit ongezonde klimaat onder de vloer.

Hoe gaat een rooktest bij een kruipruimte in zijn werk?

Bij het onderzoek van een kruipruimte maken wij gebruik van blowerdoor, thermografie, diverse vochtmeters en kunstmatige rook. De blowerdoor is een ventilator die wij in de opening van het kruipluik plaatsen. Door een kruipruimte in overdruk te brengen en te vullen met kunstmatige rook kunnen we luchtlekken haarscherp in beeld brengen. Als gevolg van het drukverschil verschijnt deze rook via luchtlekken in de woonruimte. Bij ons kruipruimte onderzoek zien wij vaak dat de rook vanuit de kruipruimte ongehinderd langs leidingdoorvoeren in keuken, wc en meterkast en langs kierende aansluitingen rond de vloer en de kozijnen in de woonruimte binnenkomt.

Water in de kruipruimte

Water in de kruipruimte is altijd een probleem. Vocht onder de vloer veroorzaakt corrosie bij metalen leidingen, het veroorzaakt isolatiegebreken en verhoogt de kans op schimmel en zwam. Bruinrot, kelderzwam en huiszwam vormen een ernstige bedreigingen voor houten vloeren en andere houten constructies in huis. Via naden en kieren kunnen vochtige lucht, nare geuren en andere verontreinigingen uit de kruipruimte een woning binnendringen. Een hoge luchtvochtigheid is slecht voor het binnenklimaat en de gezondheid vanwege het risico op condensatie en schimmelvorming. Wij brengen de oorzaken van een natte kruipruimte haarscherp in beeld en reiken mogelijkheden aan voor gericht gericht herstel.

Zonder dat we van iets wisten bleek het in onze kruipruimte net een zwembad te zijn! Geen wonder dat ons hele gezin last van de luchtwegen had …

Gezondheid, comfort & energiebesparing

Het is dus belangrijk om het binnendringen van vocht, bodemgassen en verontreinigde lucht vanuit de kruipruimte te voorkomen. Laat naden naden, kieren en openstaande doorvoeren daarom afdichten om een gezonde leefomgeving te garanderen! Luchtlekken naar de kruipruimte veroorzaken niet alleen een ongezond binnenklimaat, er gaat ook onnodig veel warmte door verloren. Het aanbrengen van kierdichting brengt daarom behalve een gezonder leefklimaat ook een beter wooncomfort en lagere maandlasten met zich mee. Laat daarom je kruipruimte testen en ontdek waar geuroverlast vandaan komt en waar vocht, tocht en schadelijke bodemgassen kunnen binnendringen.

Enkele beelden van een rooktest bij een kruipruimte

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau, wij werken voor woningcorporaties, bouwbedrijven, en vastgoedbezitters en particulieren. Wij zijn specialist in bouwkundige gebreken, thermografie – ITC Level 3 gecertificeerd -, blowerdoortest en kruipruimte onderzoek.

De kosten van een kruipruimte test

De kosten van een rooktest van de kruipruimte van een woonhuis bedragen vanaf €395. Voor overige gebouwen geven wij graag een offerte op maat. Wij werken in de provincie Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.