Drone thermografie

Thermografie met drone door een Level 3 gecertificeerd expert

Drone thermografie

Energiekeurplus is gecertificeerd RPAS piloot en ITC Level 3 expert in thermografie. Wij zetten drone thermografie onder meer in voor de inspectie van zonnepanelen op zonneparken, leidinginspecties, bouwkundige inspecties en natuurbehoud. Zo kunnen wij warmteverlies, lekkages, isolatieproblemen en diverse andere gebreken bij grote objecten veilig vanuit de lucht in beeld brengen. Bovendien stelt het gebruik van een professionele drone met een warmtebeeldcamera ons in staat om grote aantallen zonnepanelen op zonneparken snel & efficiënt inspecteren. Ten slotte zetten wij onze drone in om vóór het maaien percelen te inspecteren op de aanwezigheid van broedende weidevogels, hazen of verborgen reekalfjes.

Voordelen van drone inspecties

Het gebruik van een drone heeft een aantal grote voordelen bij thermografisch onderzoek en andere inspecties. Zo kunnen ten eerste door het gebruik van een drone kunnen onveilige situaties en gezondheidsrisico’s worden vermeden doordat een inspecteur niet fysiek op de locatie aanwezig hoeft te zijn. Daarnaast kan een drone met een warmtebeeld camera worden ingezet voor thermografisch onderzoek op moeilijk bereikbare locaties. Tenslotte kunnen grote objecten, zonneparken en grote percelen grond snel & efficiënt in beeld worden gebracht. Daardoor is het gebruik van drone thermografie in veel gevallen een uitstekend alternatief voor andere onderzoeksmethoden.

Waarom Energiekeurplus?

Energiekeurplus heeft hoogwaardige kennis & ervaring op het gebied van thermografie. Wat ons uniek maakt is het feit dat wij behalve gecertificeerd dronepiloot ook ITC Level 3 gecertificeerd thermograaf zijn. Wij zijn opgeleid om thermografie toe te passen elke situatie waarmee wij worden geconfronteerd. Daardoor zijn we onder meer in staat om een thermografie drone in te zetten in de gebouwde omgeving, voor natuurbehoud en bij windmolens, pijpleidingen, in de industrie en bij zonneparken. Daarnaast zijn heeft Energiekeurplus zich gespecialiseerd in OGI gasdetectie, het in beeld brengen van gassen met gebruik van een speciale warmtebeeldcamera.

Energiekeurplus maakt gebruik van drone thermografie voor de inspectie van zonnepanelen en gebouwen.

Toepassingsmogelijkheden van drones

Energiekeurplus maakt vooral gebruik van drone thermografie voor industriële inspecties, energie inspecties, gebouw inspecties en voor het inspecteren van zonnepanelen. Daarnaast zetten wij drone thermografie bijvoorbeeld in voor het opsporen van vogelnesten, vogels, reekalveren en voor het tellen van dieren. Een aantal belangrijke toepassingen van thermografie in gebouwen zijn het opsporen van bouwfouten, lekkages en overbodig warmteverlies als gevolg van isolatiegebreken.

Waarvoor kan een drone met warmtebeeldcamera succesvol worden ingezet?

 • Inspectie zonneparken
 • Inspectie windturbines
 • Inspectie pijpleidingen
 • Inspectie van opslagvaten
 • Opsporen van daklekkages
 • Inspecties van bruggen
 • Wegdek inspecties
 • Opsporen van loslatende geveldelen
 • Inspectie hoogspanningsleidingen
 • Inspecties van vliegtuigen
 • Inspectie van schepen
 • Search & rescue operaties
 • Opsporen van vogelnesten
 • Opsporen van reekalveren
 • Tellen van vogels en andere dieren

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau voor de zakelijke- en particuliere markt. Wij zijn specialist in energie, lekdetectie, thermografie – ITC Level 3 -, blowerdoor – SKH Level 3 – en ultrasoon- en drone thermografie. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor drone inspecties en van zonneparken, grote gebouwen en industriële thermografie zijn wij landelijk inzetbaar.

Gerelateerde diensten

Geschatte leestijd: 3 minuten