Drone thermografie

Thermografe inspectie met gebruik van een drone

Drone thermografie

Energiekeurplus is gecertificeerd RPAS piloot en ITC Level 3 expert in thermografie. Wij zetten drone thermografie onder meer in voor de inspectie van zonnepanelen op zonneparken, leidinginspecties en gebouwinspecties. Zo kunnen wij warmteverlies, lekkages, isolatieproblemen en diverse andere gebreken bij grote objecten veilig vanuit de lucht in beeld brengen. Bovendien stelt het gebruik van een professionele drone met een warmtebeeldcamera ons in staat om grote aantallen zonnepanelen op zonneparken snel & efficiënt inspecteren.

Voordelen van drone inspecties

Het gebruik van een drone heeft een aantal grote voordelen bij thermografisch onderzoek en andere inspecties. Zo kunnen ten eerste door het gebruik van een drone kunnen onveilige situaties en gezondheidsrisico’s worden vermeden doordat een inspecteur niet fysiek op de locatie aanwezig hoeft te zijn. Daarnaast kan een drone met een warmtebeeld camera worden ingezet voor thermografisch onderzoek op moeilijk bereikbare locaties. Daardoor is het gebruik van drone thermografie in veel gevallen een snel & efficiënt alternatief voor andere onderzoeksmethoden.

Waarom Energiekeurplus?

Energiekeurplus heeft hoogwaardige kennis & ervaring op het gebied van thermografie. Wat ons uniek maakt is het feit dat wij behalve gecertificeerd dronepiloot ook ITC Level 3 gecertificeerd thermograaf zijn. Wij zijn opgeleid om thermografie toe te passen elke situatie waarmee wij worden geconfronteerd. Daardoor zijn we onder meer in staat om een thermografie drone in te zetten in de gebouwde omgeving, bij windmolens, pijpleidingen, de industrie en bij zonneparken. Daarnaast zijn heeft Energiekeurplus zich gespecialiseerd in OGI gasdetectie, het in beeld brengen van gassen met gebruik van een speciale warmtebeeldcamera.

Energiekeurplus maakt gebruik van drone thermografie voor de inspectie van zonnepanelen en gebouwen.

Toepassingsmogelijkheden van drones

Energiekeurplus maakt vooral gebruik van drone thermografie voor industriële inspecties, energie inspecties, gebouw inspecties en voor het inspecteren van zonnepanelen. Daarnaast zetten wij drone thermografie bijvoorbeeld in voor het opsporen van vogelnesten, vogels, reekalveren en andere dieren. Een aantal belangrijke toepassingen van thermografie in gebouwen zijn het opsporen van bouwfouten, lekkages en overbodig warmteverlies als gevolg van isolatiegebreken.

Waarvoor kan een drone met warmte beeldcamera succesvol worden ingezet?

 • Inspectie van zonnepanelen
 • Pijpleiding inspecties
 • Inspectie windmolens
 • Inspectie van opslagvaten
 • Opsporen van daklekkages
 • Inspectie van hoogspanningsmasten
 • Inspecteren van schepen en vliegtuigen
 • Inspectie van wegdekken en brugdekken
 • In beeld brengen van loslatende geveldelen
 • Opsporen van vogelnesten en reekalveren
 • Tellen van vogels en andere dieren

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau voor de zakelijke- en particuliere markt. Wij zijn specialist in energie, lekdetectie, thermografie – ITC Level 3 -, blowerdoor – SKH Level 3 – en ultrasoon- en drone thermografie. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor drone inspecties en van zonneparken, grote gebouwen en industriële thermografie zijn wij landelijk inzetbaar.