Veelgestelde vragen

Op deze pagina lees je veelgestelde vragen over onze diensten

Veelgestelde vragen

Tijdens onze werkzaamheden merken wij dat er soms onduidelijkheid bestaat over de onderzoeksmethoden die wij toepassen. Met name over het gebruik van thermografie en Blowerdoor zien wij bepaalde vragen met regelmaat terugkeren. In een poging om deze onduidelijkheid weg te nemen en om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn geven wij op deze pagina antwoord op een aantal van deze veelgestelde vragen over onze werkzaamheden.

Veelgestelde vragen

Klik op jouw vraag om het bijbehorende antwoord te lezen.

 • Waarom is het belangrijk om te letten op een thermografie certificering?
  • Thermografie is een vakgebied dat niet is gereguleerd. Dus iedereen met een goedkope warmtebeeldcamera mag zich thermograaf noemen. Maar het maken van correcte warmtebeelden, en vooral de juiste interpretatie hiervan is een vak dat kennis en ervaring vereist. Zowel op het gebied van fysica als van het onderzoeksobject. Een gecertificeerd thermograaf heeft door training aangetoond over kennis van thermografie en een zekere mate van ervaring te beschikken. 
 • Welke niveau’s bestaan er bij thermografie?
  • Bij thermografie bestaan er drie verschillende niveau’s, ook wel Levels of Categories genoemd. Energiekeurplus heeft als één van de zeer weinigen het hoogste niveau, Level 3 in thermografie bereikt.
 • Wat zijn de kwaliteiten van een Level 1 gecertificeerd thermograaf?
  • Een Level 1 thermograaf heeft na een training aangetoond te beschikken over basiskennis van thermografie. Hij is in staat om correcte warmtebeelden te produceren. Hij is echter niet opgeleid om deze warmtebeelden te kunnen interpreteren. Voor de interpretatie van warmtebeelden en het schrijven van rapportages over verbetermaatregelen is toezicht door een Level 2 of 3 thermograaf vereist.
 • Wat zijn de kwaliteiten van een Level 2 gecertificeerd thermograaf?
  • Een level 2 thermograaf heeft bewezen te beschikken over een meer diepgaande kennis van thermografie. Hij is op de hoogte van de beperkingen van de onderzoeksmethode en is zich bewust van de valkuilen. Een Level 2 thermograaf is dan ook in staat om correcte warmtebeelden te maken en deze juist te kunnen interpreteren. Een Level 2 thermogaaf is in staat om Level 1 thermografen te begeleiden bij de interpretatie van beelden en het schrijven van rapportages volgens door een Level 3 thermograaf vastgestelde procedures.
 • Wat zijn de kwaliteiten van een Level 3 gecertificeerd thermograaf?
  • Een Level 3 thermograaf heeft door uitgebreide training en ervaring het hoogste niveau in zijn vak bereikt. Hij is in staat om thermografie in te zetten voor ieder vraagstuk waarmee hij wordt geconfronteerd. Een Level 3 thermograaf kan Level 1 en Level 2 thermografen opleiden, begeleiden en coachen. Hij stelt inspectie procedures op die lager opgeleide thermografen dienen te volgen en implementeert periodieke inspectieprogramma’s. Een Level 3 thermograaf heeft een helicopterview over het vakgebied en beschikt over aanvullende kennis en ervaring met andere non-destructieve inspectietechnieken.
 • Wordt een thermografie inspectie uitgevoerd door een gecertificeerd thermograaf?
  • Ja, ieder thermografisch onderzoek van Energiekeurplus is een gedegen onderzoek uitgevoerd door een ITC Level 3 gecertificeerd thermograaf. Level 3 is de hoogste certificering in het vakgebied en wordt wereldwijd erkend.
 • Kan gebouw thermografie alléén in de winter worden toegepast?
  • Nee, het is afhankelijk van het soort onderzoek wanneer dit het beste kan worden uitgevoerd. In sommige gevallen is dat ’s winters voor zonsopkomst. In andere gevallen is dit juist overdag terwijl de zon volop schijnt of ’s avonds na zonsondergang op een zonnige dag. Bij het maken voor een afspraak voor een thermografie inspectie houden wij hiermee uiteraard rekening.
 • Wat is het voordeel van het gebruik van een Blowerdoor tijdens gebouw thermografie?
  • Met gebruik van thermografie sporen wij – onder de juiste omstandigheden – isolatiegebreken zoals ontbrekende isolatie, koudebruggen en vochtproblemen op. Wanneer wij tijdens een inspectie een gebouw met Blowerdoor in onderdruk zetten zijn we bovendien ook in staat om de oorzaken van tochtklachten en waterlekkages op te sporen.
 • Wat moet ik doen ter voorbereiding van gebouw thermografie?
  • Zet de thermostaat 24 uur tevoren op 21 graden en sluit ramen, buitendeuren en roosters. Zet de binnendeuren open en draai radiatoren alle open zodat de warmte zicht goed in het pand kan verdelen. Laat gordijnen tevoren geopend en schuif grote meubelen minstens 30 cm. van de buitenwand. Zorg voor een vrij zicht op de gevels; parkeer geen auto bij het pand en verwijder grote obstakels zoals tuinmeubels. Laat tuinhekken open en informeer de buren over onze komst.
 • Wat moet ik doen als voorbereiding van een thermografie inspectie van mijn vloerverwarming?
  • Zorg dat de vloerverwarming 24 uur voor de inspectie uitstaat en zet de verwarming 1,5 uur voor het onderzoek vol aan. Stel ons er van op de hoogte wanneer de leidingen van de vloerwarming diep of juist ondiep in de vloer liggen. De verwarming moet in dat geval – in overleg met ons – eerder of later worden aangezet.
 • Is Energiekeurplus onafhankelijk in haar werkzaamheden?
  • Ja, wij zijn volledig onafhankelijk in al onze adviezen, onder meer over herstel- en verbetermaatregelen. Wij geven ons advies naar aanleiding van een gedegen thermografisch onderzoek.
 • Kan een warmtebeeldcamera verborgen vocht waarnemen?
  • Een warmtebeeldcamera kan verborgen vocht niet rechtstreeks in beeld brengen. Toch kunnen wij met thermografie zichtbaar maken waar zich vocht bevindt door gebruik te maken van de bijzondere eigenschappen van water. Aan de hand van de temperatuurverschillen tussen natte en droge delen sporen wij verborgen vocht feilloos op. Dit principe passen wij onder meer toe bij de inspectie van gevels, daken en vloeren.
 • Kan schimmel met thermografie worden opgespoord?
  • Ja, hoewel een warmtebeeldcamera schimmel zelf niet waarneemt maken wij gebruik van thermografie om de plaatsen op te sporen waar het risico op condensatie en schimmelvorming bestaat.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau voor de zakelijke- en particuliere markt. Wij zijn specialist in energie, thermografie – ITC Level 3 -, ultrasoon – ASNT Level 1 – & Blowerdoor. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor thermografie inspecties bij grotere gebouwen en industriële thermografie inspecties zijn wij landelijk inzetbaar.

Vraag nu een offerte voor één van onze diensten aan.