Veelgestelde vragen over thermografie, energieadvies en blowerdoor

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over onze diensten

Home » Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Tijdens onze werkzaamheden merken wij dat er soms onduidelijkheid bestaat over de onderzoeksmethoden die wij toepassen. Met name over het gebruik van thermografie en blowerdoor zien wij bepaalde vragen met regelmaat terugkeren. Maar ook op het gebied van ventilatie, bouwfysica en waterlekkage doen veel misverstanden de ronde. In een poging om deze onduidelijkheid en misverstanden weg te nemen geven wij op deze pagina antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over onze diensten

Is het mogelijk om zonnepanelen te controleren met thermografie?

Ja, wij kunnen de kwaliteit van zonnepanelen controleren met gebruik van thermografie. Problemen bij zonnestroom installaties leiden tot namelijk altijd tot veranderingen van temperatuur. Tijdens een thermografie inspectie kunnen wij bepalen of er problemen spelen die leiden tot een aantasting van het rendement, brandgevaar of elektrocutie.

Kan gebouw thermografie alleen in de winter worden toegepast?

Nee, dit is een misverstand. Het is afhankelijk van het soort onderzoek wanneer dit het beste kan worden uitgevoerd. In sommige gevallen is dat ’s winters voor zonsopkomst. In andere gevallen is dit juist overdag terwijl de zon volop schijnt of ’s avonds na zonsondergang op een zonnige dag. Bij het maken voor een afspraak voor gebouw thermografie houden wij hiermee uiteraard rekening.

Kan Energiekeurplus de oorzaak van tochtklachten opsporen?

Ja, wij zijn gespecialiseerd in het opsporen van de oorzaken van tochtklachten in woningen en bedrijfsgebouwen. Bij ons onderzoek maken wij gebruik van blowerdoor, thermografie en van kunstmatige rook. Tijdens het onderzoek simuleren wij windkracht 5 vanuit alle richtingen en brengen wij de plaatsen waar sprake van infiltratie van buitenlucht is haarscherp in beeld.

Hoort een woning te kunnen ademen?

Nee, dit is een mythe. Een woning behoort juist kierdicht en goed geïsoleerd te zijn. Naden & kieren in huis veroorzaken namelijk ongewenste infiltratie en exfiltratie in plaats van gecontroleerde ventilatie. Bij stevige wind, maar ook in de winter vliegt de warmte de deur uit terwijl er onder normale omstandigheden juist onvoldoende wordt geventileerd. Naden & kieren in gebouwen veroorzaken onder meer tochtklachten, condensatie en schimmel en een slecht werkend ventilatiesysteem.

Kunnen jullie lekkages bij kozijnen opsporen?

Jazeker! Bij het opsporen van waterlekkages bij kozijnen, aanbouwen, vliesgevels en andere gebouwconstructies maken wij gebruik van een waterdichtheidstest. Tijdens deze waterdichtheidstest bootsen wij winddruk en hevige regenval op gebouwdelen na. Hierbij maken wij gebruik van een blowerdoor en een speciale gekalibreerde sproei installatie. Dit stelt ons in staat om de oorzaken van lekkages op te sporen en de waterdichtheid van gebouwconstructies onder veeleisende weersomstandigheden objectief vast te stellen.

Wat is het voordeel van het gebruik van blowerdoor bij gebouw thermografie?

Tijdens een inspectie maken wij gebruik van een blowerdoor om een gebouw in onderdruk of in overdruk te brengen. Zo bootsen wij winddruk op de gevels na. Het gebruik van een blowerdoor stelt ons in staat om om drukverschillen te creëren en de oorzaken van tochtklachten, vochtproblemen en waterlekkages op te sporen. Bovendien is het gebruik van een blowerdoor de manier om onnodig warmteverlies als gevolg van luchtlekken gebouwen op te sporen.

Kan ik door Energiekeurplus een warmtescan laten uitvoeren?

Nee, wij doen uitsluitend gedegen thermografisch onderzoek volgens de geldende normen. Een warmtescan is een onderzoek naar warmteverlies dat de naam thermografie eigenlijk niet verdient. Zo’n warmtescan wordt meestal uitgevoerd door personen zonder opleiding of ervaring. Vaak vrijwilligers of verkopers die proberen een ander product te verkopen. Meestal maken zij gebruik gemaakt van een goedkope warmtebeeldcamera met een lage resolutie die niet voor het doel geschikt is. Vanwege de onbetrouwbaarheid van de uitkomsten raden wij het dan ook af om van een warmtescan gebruik te maken.

Is het mogelijk om gaslekken op te sporen met thermografie?

Ja, met gebruik van een geavanceerde infrarood camera met een speciaal filter is het mogelijk om bepaalde soorten gassen zichtbaar te maken. Gasdetectie wordt ook wel optical gas imaging – OGI – genoemd. Energiekeurplus is specialist in optische gasdetectie met gebruik van thermografie. Wij maken gebruik van gascamera’s om methaan en diverse andere gassen voor onze opdrachtgevers op te sporen.

Waarom is het belangrijk om te letten op een thermografie certificering?

Thermografie is een vakgebied dat niet is gereguleerd. Dus iedereen met een goedkope warmtebeeldcamera mag zich thermograaf noemen. Maar het maken van correcte warmtebeelden, en vooral de juiste interpretatie hiervan is een vak dat kennis en ervaring vereist. Zowel op het gebied van fysica als van het onderzoeksobject. Een gecertificeerd thermograaf heeft door training aangetoond over kennis van thermografie en een zekere mate van ervaring te beschikken.

Hoeveel niveau’s bestaan er bij thermografie?

Bij thermografie bestaan er drie verschillende officiële niveau’s, ook wel Levels genoemd. Energiekeurplus heeft als één van de zeer weinigen het hoogste niveau, Level 3 in thermografie bereikt. Wij zijn gekwalificeerd om thermografisch onderzoek op het hoogste niveau te uit te voeren, thermografie te begeleiden en contra expertises te verrichten.

Wat zijn de kwaliteiten van een Level 1 thermograaf?

Een Level 1 thermograaf heeft na een training aangetoond te beschikken over basiskennis van thermografie. Hij is in staat om correcte warmtebeelden te produceren. Hij is echter niet opgeleid om deze warmtebeelden te kunnen interpreteren. Voor de interpretatie van warmtebeelden en het schrijven van rapportages over verbetermaatregelen is toezicht door een Level 2 of 3 thermograaf vereist.

Wat zijn de kwaliteiten van een Level 2 thermograaf?

Een level 2 thermograaf heeft bewezen te beschikken over een meer diepgaande kennis van thermografie. Hij is op de hoogte van de beperkingen van de onderzoeksmethode en is zich bewust van de valkuilen. Een Level 2 thermograaf is dan ook in staat om correcte warmtebeelden te maken en deze juist te kunnen interpreteren. Een Level 2 thermogaaf is in staat om Level 1 thermografen te begeleiden bij de interpretatie van beelden en het schrijven van rapportages volgens door een Level 3 thermograaf vastgestelde procedures.

Wat zijn de kwaliteiten van een Level 3 thermograaf?

Een Level 3 thermograaf heeft door uitgebreide training en ervaring het hoogste niveau in zijn vak bereikt. Hij is in staat om thermografie in te zetten voor ieder vraagstuk waarmee hij wordt geconfronteerd. Een Level 3 thermograaf kan Level 1 en Level 2 thermografen opleiden, begeleiden en coachen. Hij stelt inspectie procedures op die lager opgeleide thermografen dienen te volgen en implementeert periodieke inspectieprogramma’s. Een Level 3 thermograaf heeft een helicopterview over het vakgebied en beschikt over aanvullende kennis en ervaring met andere non-destructieve inspectietechnieken.

Wordt een inspectie van Energiekeurplus uitgevoerd door een gecertificeerd thermograaf?

Ja, ieder thermografisch onderzoek van Energiekeurplus is een gedegen onderzoek uitgevoerd door een ITC Level 3 gecertificeerd thermograaf. Level 3 is de hoogste certificering in het vakgebied en wordt wereldwijd erkend.

Kan een vloerverwarming met thermografie worden gecontroleerd?

Ja, met gebruik van thermografie kunnen wij controleren of een vloerverwarmingssysteem goed functioneert. Wij kunnen laten zien waar de leidingen van de vloerverwarming precies lopen en controleren of zij wel juist zijn aangelegd. Verder kunnen we eventuele lekkages en verstoppingen in de leidingen opsporen en in beeld brengen.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau voor de zakelijke- en particuliere markt. Wij zijn bouwkundig inspecteur, gecertificeerd drone piloot en specialist in energie, thermografie – ITC Level 3 -, blowerdoortest – SKH Level 3 – en Ultrasoon. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor thermografie inspecties bij grotere gebouwen en industriële thermografie inspecties zijn wij landelijk inzetbaar.

Heb je ook een vraag?

Heb je een relevante vraag over thermografie, een blowerdoortest of een gerelateerd onderwerp? Maak dan gebruik van ons onderstaande formulier. Wij nemen alle relevante vragen in behandeling, wanneer wij vinden dat je vraag van toegevoegde waarde is voor onze lezers zullen wij hem op deze FAQ pagina van onze website opnemen en beantwoorden.

Ja, ik heb een vraag die ik graag op de Veelgestelde vragen pagina wil laten opnemen.

Veel gestelde vragen
Ik ben op de hoogte van de inhoud van de privacy verklaring en geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen en/of om mijn vraag weer te geven.