Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over onze diensten

Veelgestelde vragen

Tijdens onze werkzaamheden merken wij dat er soms onduidelijkheid bestaat over de onderzoeksmethoden die wij toepassen. Met name over het gebruik van thermografie en Blowerdoor zien wij bepaalde vragen met regelmaat terugkeren. In een poging om deze onduidelijkheid weg te nemen en om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn geven wij op deze pagina antwoord op een aantal van deze veelgestelde vragen over onze werkzaamheden.

Veelgestelde vragen over onze diensten

Thermografie is een vakgebied dat niet is gereguleerd. Dus iedereen met een goedkope warmtebeeldcamera mag zich thermograaf noemen. Maar het maken van correcte warmtebeelden, en vooral de juiste interpretatie hiervan is een vak dat kennis en ervaring vereist. Zowel op het gebied van fysica als van het onderzoeksobject. Een gecertificeerd thermograaf heeft door training aangetoond over kennis van thermografie en een zekere mate van ervaring te beschikken.

Bij thermografie bestaan er drie verschillende niveau’s, ook wel Levels of Categories genoemd. Energiekeurplus heeft als één van de zeer weinigen het hoogste niveau, Level 3 in thermografie bereikt.

Een Level 1 thermograaf heeft na een training aangetoond te beschikken over basiskennis van thermografie. Hij is in staat om correcte warmtebeelden te produceren. Hij is echter niet opgeleid om deze warmtebeelden te kunnen interpreteren. Voor de interpretatie van warmtebeelden en het schrijven van rapportages over verbetermaatregelen is toezicht door een Level 2 of 3 thermograaf vereist.

Een level 2 thermograaf heeft bewezen te beschikken over een meer diepgaande kennis van thermografie. Hij is op de hoogte van de beperkingen van de onderzoeksmethode en is zich bewust van de valkuilen. Een Level 2 thermograaf is dan ook in staat om correcte warmtebeelden te maken en deze juist te kunnen interpreteren. Een Level 2 thermogaaf is in staat om Level 1 thermografen te begeleiden bij de interpretatie van beelden en het schrijven van rapportages volgens door een Level 3 thermograaf vastgestelde procedures.

Een Level 3 thermograaf heeft door uitgebreide training en ervaring het hoogste niveau in zijn vak bereikt. Hij is in staat om thermografie in te zetten voor ieder vraagstuk waarmee hij wordt geconfronteerd. Een Level 3 thermograaf kan Level 1 en Level 2 thermografen opleiden, begeleiden en coachen. Hij stelt inspectie procedures op die lager opgeleide thermografen dienen te volgen en implementeert periodieke inspectieprogramma’s. Een Level 3 thermograaf heeft een helicopterview over het vakgebied en beschikt over aanvullende kennis en ervaring met andere non-destructieve inspectietechnieken.

Ja, ieder thermografisch onderzoek van Energiekeurplus is een gedegen onderzoek uitgevoerd door een ITC Level 3 gecertificeerd thermograaf. Level 3 is de hoogste certificering in het vakgebied en wordt wereldwijd erkend.

Nee, dit is een hardnekkig misverstand. Het is afhankelijk van het soort onderzoek wanneer dit het beste kan worden uitgevoerd. In sommige gevallen is dat ’s winters voor zonsopkomst. In andere gevallen is dit juist overdag terwijl de zon volop schijnt of ’s avonds na zonsondergang op een zonnige dag. Bij het maken voor een afspraak voor gebouw thermografie houden wij hiermee uiteraard rekening.

Met gebruik van thermografie sporen wij – onder de juiste omstandigheden – isolatiegebreken zoals ontbrekende isolatie, koudebruggen en vochtproblemen op. Wanneer wij tijdens een inspectie een gebouw met Blowerdoor in onderdruk zetten zijn we bovendien ook in staat om de oorzaken van tochtklachten en waterlekkages op te sporen.

De term warmtescan wordt gebruikt voor een “onderzoek” naar warmteverlies dat de naam thermografie eigenlijk niet verdient. Zo’n warmtescan wordt vaak uitgevoerd door personen zonder ervaring of opleiding. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van goedkope warmtebeeldcamera’s die, vanwege een te lage resolutie niet voor het doel geschikt zijn. De kosten van een warmtescan zijn relatief laag omdat zij worden uitgevoerd door onervaren vrijwilligers of verkopers die proberen een ander product te verkopen. Vanwege de onbetrouwbaarheid van de uitkomsten raden wij het dan ook af om van een warmtescan gebruik te maken.

Ja, met gebruik van een geavanceerde infrarood camera met een speciaal filter is het mogelijk om bepaalde soorten gassen zichtbaar te maken. Gasdetectie wordt ook wel optical gas imaging – OGI – genoemd. Energiekeurplus maakt gebruik van een gascamera om methaan en diverse andere gassen op te sporen.


Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau voor de zakelijke- en particuliere markt. Wij zijn specialist in energie, thermografie – ITC Level 3 -, Blowerdoor – SKH Level 3 – en Ultrasoon. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor thermografie inspecties bij grotere gebouwen en industriële thermografie inspecties zijn wij landelijk inzetbaar.

ITC Level 3 gecertificeerd thermograaf