Thermografie in de industrie

Industrie thermografie

Industriële thermografie door een Level 3 gecertificeerd expert

Home » Industrie

Thermografie in de industrie

Thermografie levert al jarenlang een belangrijke bijdrage in de industrie. Of het nu gaat om de voedingsindustrie, de opwekking van energie in elektriciteitscentrales, de raffinage van olie in de petrochemische industrie, de productie van staal, de auto- of de luchtvaartindustrie. Door middel van periodiek industriële thermografie inspecties helpen wij als ITC Level 3 gecertificeerd expert de veiligheid, productkwaliteit en de continuïteit van productieprocessen in de industrie doeltreffend te controleren, monitoren en waarborgen.

Industriële thermografie

Thermografie is het in beeld brengen van warmte, onzichtbare infrarood straling wordt met een warmtebeeldcamera zichtbaar gemaakt. Een deskundig thermograaf kan verborgen afwijkingen en defecten bloot leggen voordat zij met het blote oog zijn waar te nemen. Industriële thermografie helpt onnodig productieverlies te voorkomen, het verhoogt de productkwaliteit, bedrijfszekerheid en de veiligheid van productieprocessen. Thermografie is een vorm van non-destructief onderzoek, het is contactloos, real-time en veilig. Een industriële thermografie inspectie wordt tijdens bedrijfsuren uitgevoerd en onderbreekt het productieproces niet. Thermografie is een snelle, effectieve en relatief voordelige onderzoeksmethode.

“Periodieke controle met gebruik van thermografie helpt hoge kosten van catastrofale fouten, productieverlies, milieuschade en onveilige situaties te voorkomen!”

Proces industrie

Bij de proces industrie gaat een stroom van vloeistoffen, stoom, gassen, chemicaliën of vaste stoffen door het productiesysteem. Grondstoffen, hulpstoffen, half fabricaten en eindproducten worden opgeslagen in tanks en opslagvaten. De stoffen worden via pijpen, leidingen en lopende banden door het systeem getransporteerd. De temperatuur van de stoffen is essentieel voor de veiligheid en kwaliteit van de productie. In opslagvaten kunnen problemen door sedimentatie ontstaan. Pijpen koeken aan en raken verstopt waardoor lekkages ontstaan. Lekkende leidingen, afsluitkleppen en ventielen kunnen grote gevaren opleveren. In andere gevallen veroorzaken zij corrosie, energieverlies, kwaliteitsverlies en milieuschade.

Toepassingen van thermografie

Met gebruik van thermografie sporen wij lekkages, corrosie en isolatieproblemen bij leidingen op in de industrie. Ook stellen we vast of warmtewisselaars, condenspotten en afsluiters en regelkleppen en aandrijfriemen goed functioneren. Met een warmtebeeldcamera doen we niveaumetingen bij opslagtanks en controleren we of er sprake van sedimentatie is. In de staalindustrie maken wij gebruik van thermografie voor refractory metingen. In de luchtvaart kunnen wij met een infrarood camera controleren of er haarscheurtjes in composietmaterialen aanwezig zijn. Zo kunnen wij voorkomen dat water en ijsvorming voor gevaar in het vliegverkeer zorgen.

Thermografie bij grootverbruikers

Naast bovengenoemde toepassingen is thermografie ook een doeltreffend middel om energiestromen en warmteverlies bij industriële bedrijven in beeld te brengen. Een thermografisch onderzoek van de gebouwen en productiemiddelen geeft inzicht in de energiestromen in het bedrijfsproces. Ook geeft het heldere aanknopingspunten voor energiebesparende maatregelen. Bovendien maakt een thermografisch onderzoek een zinvol onderdeel uit van een EED energie audit of een energiescan voor grootverbruikers van energie.

Specialist in industriële thermografie

Energiekeurplus vindt de kwaliteit van haar dienstverlening belangrijk. Wij hebben een zeer ervaren ITC Level 3 gecertificeerd thermograaf en wij maken gebruik van geavanceerde warmtebeeldcamera’s en een ultrasone lekdetectie camera. Wij voerden hiermee onder meer inspecties uit de ISO 18434-1:2008. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het opsporen van gaslekkages door middel van ultragrafie en optical gas imaging – OGI -, en ASNT Level 1 gecertificeerd ultrasoon inspecteur. Voor conditiemonitoring, industriële inspecties, gasdetectie en inspecties van grotere gebouwen zijn wij nationaal en internationaal inzetbaar.

Voordelen van thermografie

 • Contactloos
 • Voorspellend
 • Tijdens de productie
 • Verhoogt de veiligheid
 • Inzicht in energiestromen
 • Voorkomt productieverlies
 • Kwaliteitsverbetering
 • Lagere verzekeringspremie
 • Verhoogt de bedrijfszekerheid

Enkele voorbeelden van industrie thermografie

Waarom kiest men voor ons?

 • 15 jaar ervaring
 • Kennis van zaken
 • Gedegen onderzoek
 • Uitstekende service
 • Heldere rapportages
 • Passiefhuis Vakman
 • Drone inspecteur
 • Energieadviseur
 • Bouwkundig inspecteur
 • Level 3 Blowerdoor Tester
 • Gecertificeerd BENG expert
 • Optical Gas Imaging specialist
 • Level 3 gecertificeerd Thermograaf
 • Gecertificeerd ultrasoon inspecteur