Thermografie bij opslagtank in de industrie

Thermografie in de industrie

Thermografie levert al jarenlang een belangrijke bijdrage in de industrie.
Of het nu gaat om de opwekking van energie in elektriciteitscentrales, de raffinage van olie in de petrochemische industrie, de productie van staal, voedingsmiddelen, de auto- of de luchtvaartindustrie. Door de toepassing van thermografie tijdens periodieke inspecties helpen wij als Level 3 gecertificeerd expert de veiligheid, productkwaliteit en de continuïteit van productieprocessen in de industrie doeltreffend te controleren en waarborgen.

Proces industrie

Bij de proces industrie gaat een stroom van vloeistoffen, stoom, gassen, chemicaliën of vaste stoffen door het productiesysteem. Grondstoffen, hulpstoffen, half fabricaten en eindproducten worden opgeslagen in tanks en opslagvaten. De stoffen worden via pijpen, leidingen en lopende banden door het systeem getransporteerd. De temperatuur van de stoffen is essentieel voor de veiligheid en kwaliteit van de productie. In opslagvaten kunnen problemen door sedimentatie ontstaan. Pijpen koeken aan en raken verstopt waardoor lekkages ontstaan. Lekkende leidingen, afsluitkleppen en ventielen kunnen grote gevaren opleveren. In andere gevallen veroorzaken zij corrosie, energieverlies, kwaliteitsverlies en milieuschade.

Periodieke controle met gebruik van thermografie helpt hoge kosten van catastrofale fouten, productieverlies, milieuschade en onveilige situaties te voorkomen!

Toepassingen van thermografie

Met thermografie en ultrasoon inspecties kunnen in de industrie lekkages, corrosie en isolatieproblemen bij leidingen worden opgespoord. Ook kan worden vastgesteld of warmtewisselaars, condenspotten en afsluiters en regelkleppen en aandrijfriemen goed functioneren. Met een warmtebeeldcamera doen we niveaumetingen bij opslagtanks en controleren we of er sprake van sedimentatie is. In de staalindustrie wordt thermografie gebruikt om refractory metingen te doen. In de luchtvaart kan met gebruik van een infrarood camera worden gecontroleerd of er haarscheurtjes in composietmaterialen bestaan waar water en ijsvorming voor gevaar kunnen zorgen.

Thermografie bij grootverbruikers

Naast bovengenoemde toepassingen is thermografie ook een doeltreffend middel om energiestromen en warmteverlies bij industriële bedrijven in beeld te brengen. Een thermografisch onderzoek van de gebouwen en productiemiddelen geeft inzicht in de energiestromen in het bedrijfsproces. Ook geeft het heldere aanknopingspunten voor energiebesparende maatregelen. Bovendien kan een thermografisch onderzoek een zinvol onderdeel uitmaken van een verplichte EED energie audit of een energiescan bij grootverbruikers van energie.

Thermografie specialist

Energiekeurplus vindt de kwaliteit van haar dienstverlening belangrijk. Wij hebben een zeer ervaren level 3 ITC gecertificeerd thermograaf en wij maken gebruik van geavanceerde warmtebeeldcamera’s. Wij doen hiermee onder meer inspecties volgens de ISO 18434-1:2008. Daarnaast zijn wij ASNT Level 1 gecertificeerd ultrasoon inspecteur. Het werkgebied van Energiekeurplus bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Voor opdrachten buiten dit gebied brengen wij een verplaatsingsvergoeding in rekening.

Enkele voorbeelden van industriële thermografie

Voordelen van thermografie

  • Contactloos
  • Voorspellend
  • Tijdens productie
  • Verhoogt de veiligheid
  • Inzicht in energiestromen
  • Voorkomt productieverlies
  • Lagere verzekeringspremie
  • Verhoogt de bedrijfszekerheid
  • Onderdeel van EED energie audit

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek- & adviesbureau voor de zakelijke- en de particuliere markt. Wij zijn de specialist in thermografie – ITC Level 3 -, ultrasoon – ASNT Level 1 – & Blowerdoor. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor thermografie inspecties in de industrie en thermografie inspecties van grotere gebouwen zijn wij landelijk inzetbaar.

Ja, ik wil graag een afspraak voor een thermografische inspectie maken

Industrie