Industrie

Thermografie levert een bijdrage aan de kwaliteit, veiligheid en bedrijfszekerheid in de industrie.Thermografie in de industrie

In de industrie levert thermografie al jarenlang een belangrijke bijdrage. Of het nu gaat om het opwekken van energie in elektriciteitscentrales, raffinage van olie in de petrochemische industrie, de productie van staal, voedingsmiddelen of de luchtvaartindustrie. Door de toepassing van thermografie kunnen de veiligheid, product kwaliteit en continuïteit van productie processen doeltreffend worden gecontroleerd en gewaarborgd.

Proces industrie

Bij de proces industrie is er sprake van een stroom van vloeistoffen, stoom, gassen, chemicaliën of vaste stoffen door het productiesysteem. Grondstoffen, hulpstoffen, half fabricaten en eindproducten worden opgeslagen in opslagvaten en tanks. De stoffen worden via leidingen, pijpen en lopende banden door het systeem getransporteerd. De temperatuur van deze stoffen is vaak essentieel voor de veiligheid en kwaliteit. In opslagvaten kunnen problemen door sedimentatie ontstaan. Pijpen koeken aan en raken verstopt waardoor lekken ontstaan. Lekkende leidingen, afsluitkleppen en ventielen leveren soms grote gevaren op. In andere gevallen veroorzaken zij corrosie, energieverlies, kwaliteitsproblemen en milieuschade.

 Periodieke controle met gebruik van thermografie helpt hoge kosten van catastrofale fouten, productieverlies, milieuschade en onveilige situaties te voorkomen!

Toepassingen van thermografie

Met thermografie kunnen in de industrie onder meer lekkages, corrosie en isolatieproblemen bij leidingen worden opgespoord. Ook kan worden geconstateerd of warmtewisselaars, condenspotten en afsluiters en regelkleppen en aandrijfriemen wel goed functioneren. Met een warmtebeeldcamera doen we niveaumetingen bij opslagtanks en controleren we of er sprake van sedimentatie is. In de staalindustrie wordt thermografie gebruikt om refractory metingen te doen. In de luchtvaart kan met gebruik van een infrarood camera worden gecontroleerd of er haarscheurtjes in composietmaterialen te vinden zijn waar water en ijsvorming mogelijk voor gevaar kunnen zorgen.

Voordelen van thermografie

  • Contactloos
  • Voorspellend
  • Tijdens productie
  • Verhoogt de veiligheid
  • Lagere verzekeringspremie
  • Verhoogt de bedrijfszekerheid
  • Voorkomt hoge kosten van productieverlies

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek- & adviesbureau voor de zakelijke- en de particuliere markt. Wij zijn de specialist in thermografie (level 1 en 2) & Blowerdoor. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor conditie monitoring, thermografie inspecties van hoogspanningsnetwerken en de industrie zijn wij nationaal en evntueel internationaal inzetbaar.

Ja, ik wil graag een afspraak voor een thermografische inspectie maken!

Datum 26 augustus 2017 Energiekeurplus