Industrie

Thermografie levert een bijdrage aan de kwaliteit, veiligheid en bedrijfszekerheid in de industrie.Thermografie in de industrie

In de industrie levert thermografie al jarenlang een belangrijke bijdrage. Of het nu gaat om het opwekken van energie in elektriciteitscentrales, raffinage van olie in de petrochemische industrie, de productie van staal, voedingsmiddelen of de luchtvaartindustrie. Door de toepassing van thermografie kunnen de veiligheid, productkwaliteit en continuïteit van productie processen doeltreffend worden gecontroleerd en gewaarborgd.

Proces industrie

Bij de proces industrie gaat een stroom van vloeistoffen, stoom, gassen, chemicaliën of vaste stoffen door het productiesysteem. Grondstoffen, hulpstoffen, half fabricaten en eindproducten worden opgeslagen in tanks en opslagvaten. De stoffen worden via pijpen, leidingen en lopende banden door het systeem getransporteerd. De temperatuur van de stoffen is essentieel voor de veiligheid en kwaliteit van de productie. In opslagvaten kunnen problemen door sedimentatie ontstaan. Pijpen koeken aan en raken verstopt waardoor lekkages ontstaan. Lekkende leidingen, afsluitkleppen en ventielen kunnen grote gevaren opleveren. In andere gevallen veroorzaken zij corrosie, energieverlies, kwaliteitsverlies en milieuschade.

 Periodieke controle met gebruik van thermografie helpt hoge kosten van catastrofale fouten, productieverlies, milieuschade en onveilige situaties te voorkomen!

Toepassingen van thermografie

Met thermografie kunnen in de industrie lekkages, corrosie en isolatieproblemen bij leidingen worden opgespoord. Ook kan worden vastgesteld of warmtewisselaars, condenspotten en afsluiters en regelkleppen en aandrijfriemen goed functioneren. Met een warmtebeeldcamera doen we niveaumetingen bij opslagtanks en controleren we of er sprake van sedimentatie is. In de staalindustrie wordt thermografie gebruikt om refractory metingen te doen. In de luchtvaart kan met gebruik van een infrarood camera worden gecontroleerd of er haarscheurtjes in composietmaterialen bestaan waar water en ijsvorming voor gevaar kunnen zorgen.

Thermografie specialist

Energiekeurplus vindt de kwaliteit van haar dienstverlening belangrijk. Wij hebben een zeer ervaren level 3 ITC gecertificeerd thermograaf en wij zijn in het bezit van geavanceerde warmtebeeldcamera’s. Wij doen hiermee onder meer inspecties volgens de ISO 18434-1:2008. Het werkgebied van Energiekeurplus bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Voor opdrachten buiten dit gebied brengen wij een verplaatsingsvergoeding in rekening.

Voordelen van thermografie

  • Contactloos
  • Voorspellend
  • Tijdens productie
  • Verhoogt de veiligheid
  • Lagere verzekeringspremie
  • Verhoogt de bedrijfszekerheid
  • Voorkomt hoge kosten van productieverlies

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek- & adviesbureau voor de zakelijke- en de particuliere markt. Wij zijn de specialist in thermografie – ITC Level 3 – & Blowerdoor. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor conditie monitoring, thermografie inspecties van hoogspanningsnetwerken en de industrie zijn wij nationaal en internationaal inzetbaar.

Ja, ik wil graag een afspraak voor een thermografische inspectie maken!

Datum 10 december 2017 Energiekeurplus