Vleermuisonderzoek

Vleermuis onderzoek met gebruik van thermografie, ultragrafie en batdetector

Vleermuizen onderzoek

Energiekeurplus is gecertificeerd thermografie expert en heeft zich daarnaast gespecialiseerd in vleermuisonderzoek. Bij vleermuizen onderzoek maken wij gebruik van diverse technieken zoals thermografie, ultragrafie, batdetectors en professionele analyse software. Het gebruik van deze technieken stelt ons in staat om de dieren efficiënt op te sporen, tellen en determineren. Bovendien kunnen wij het risico op het missen van vleermuisverblijven zo aanzienlijk verkleinen en hoeven wij de dieren niet te verstoren.

Waar leven vleermuizen?

Vleermuizen houden zich van nature op in holle bomen en in natuurlijke naden, kieren en spleten. Maar ze hebben zich aangepast en tegenwoordig maken veel vleermuizen gebruik van onze gebouwen. Overdag verblijven deze vleermuizen in woningen, kerken, schuren, in kelders en op zolders, ze verstoppen zich hier vaak in holtes. ’s Nachts jagen vleermuizen met behulp van echolocatie. Ze eten honderden insecten per nacht. Het zijn erg nuttige dieren, doordat zij motten eten helpen ze bijvoorbeeld overlast door de eikenprocessierups voorkomen.

Gebouwbewonende vleermuizen

Vrouwtjesvleermuizen komen aan het begin van de zomer bijeen in kraamkolonies om jongen te krijgen. Gebouw bewonende soorten zoals de gewone dwergvleermuis, watervleermuizen, laatvliegers en grootoorvleermuizen kiezen hierbij voor de holtes in spouwmuren en onder daken of op zolders. Het aantal vleermuizen dat samenkomt in zo’n kraamkolonie is erg afhankelijk van de soort. Dit varieert van enkele tientallen tot enkele honderden. De vrouwtjes krijgen meestal slechts één jong. Zodra de jongen groot zijn vertrekken de vleermuizen weer en valt de kolonie uiteen.

Renovatie, sloop en woningisolatie

Steeds vaker komen vleermuizen in de problemen door sloop, bomenkap en woningrenovaties. Vooral grootschalige isolatieprogramma’s tasten de leefomgeving van de dieren in hoog tempo aan. Omdat de dieren vaak in spouwmuren verblijven bestaat bovendien de kans dat ze massaal sterven tijdens het isoleren. Nieuwbouw en gerenoveerde woningen moeten voldoen een goede kierdichtheid en bieden de dieren geen woonruimte meer tenzij er goede voorzieningen, zoals het juiste type vleermuiskasten worden aangebracht. Voor het voortbestaan van beschermde, gebouwbewonende dieren is natuurinclusief bouwen en renoveren daarom zeer belangrijk.

Zwermende dwergvleermuizen op zoek naar een winterverblijf bij een flatgebouw

Spouwmuurisolatie

Wanneer je de spouwmuren van je huis laat isoleren bestaat de kans dat er vleermuizen gedood worden en dat hun verblijfplaatsen worden aangetast. Kraamkolonies van tientallen dieren kunnen om het leven komen wanneer zij tijdens hun slaap worden verrast door isolatiewerkzaamheden. Woningisolatie is één van de belangrijkste bedreigingen voor gebouwbewonende vleermuizen. Om negatieve effecten van isoleren zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk dat je de spouwmuurisolatie het pas vanaf september – na het uitvliegen van de jongen – laat aanbrengen. Verder moet je voor de werkzaamheden, door een deskundige laten controleren of er nog vleermuizen aanwezig zijn en of er compenserende voorzieningen moeten worden getroffen.

Wet Natuurbescherming

Alle vleermuissoorten in ons land zijn beschermde dieren. Ze maken in de loop van het jaar gebruik van verschillende verblijfplaatsen. De vrouwtjes komen ’s zomers in groepen bijeen om jongen te krijgen. Behalve de vleermuizen zelf zijn ook hun verblijfplaatsen beschermd, en mogen daarom niet worden verstoord. Wanneer vleermuizen onder een dak woning verblijven is het dus niet toegestaan om de toegangen dicht te maken. Bij sloop, bouw, renovatie van gebouwen en het kappen van bomen is het verplicht om vooraf onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen te laten doen.

Vleermuisonderzoek

Wij onderzoeken of er in de omgeving van een van een sloop, bouw, of renovatieproject misschien vleermuizen voorkomen. Een vleermuisonderzoek dient in de periode van half mei t/m half juni en van half juli t/m half augustus te worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen wij controleren of vleermuiskasten al dan niet worden gebruikt, en voeren we quickscans uit. Bovendien helpen wij – als ITC Level 3 gecertificeerd thermografie expert – om vleermuizen in beeld te brengen met gebruik van ultragrafie en thermografie.

Overlast van vleermuizen

Vleermuiskolonies blijven vaak onopgemerkt, maar grote kolonies kunnen soms ook overlast veroorzaken. Het er kan er behoorlijk druk en lawaaig worden. Vleermuizen laten soms flinke hoeveelheden keuteltjes rond hun verblijfplaats vallen. Opgroeiende vleermuisjongen willen de wereld ontdekken en jagen daarbij soms mensen de stuipen op het lijf wanneer ze in een huis opduiken. Als dit gebeurd, doe dan het licht uit en zet een raam of deur open. Een verdwaalde vleermuis zal zo snel mogelijk naar buiten proberen te vluchten. Wanneer je vaker vleermuizen binnen aantreft, laat dan onderzoeken hoe ze binnenkomen. Vaak zijn problemen te verhelpen zonder dat de vleermuizen hieronder hoeven te lijden.

Voorbeelden van thermografie bij vleermuisonderzoek

Vleermuisinformatie

Hieronder kun je twee interessante folders met vleermuisinformatie downloaden. De inhoud ervan is samengesteld door de Zoogdier Vereniging in samenwerking met de Vleermuiswerkgroep Nederland:

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau. Wij werken voor woningcorporaties, architecten, aannemers, bouwbedrijven en particuliere opdrachtgevers. Wij zijn gespecialiseerd in vleermuisonderzoek met gebruik van batdetctor en thermografie. We zijn ITC Level 3 gecertificeerd thermografie expert. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe.

Gerelateerde diensten

Geschatte leestijd: 5 minuten