Vleermuizen onderzoek in Groningen met gebruik van thermografie en batdetector

Vleermuisonderzoek

Vleermuisonderzoek met gebruik van thermografie, ultragrafie en batdetector

Home » Vleermuizen onderzoek

Vleermuizen onderzoek

Energiekeurplus is gecertificeerd thermografie expert en heeft zich daarnaast gespecialiseerd in vleermuisonderzoek. Bij een onderzoek naar vleermuizen maken wij gebruik van diverse technieken zoals thermografie, ultragrafie, batdetectors en professionele analyse software. Het gebruik van deze technieken stelt ons in staat om de dieren efficiënt op te sporen, tellen en determineren. Bovendien kunnen wij het risico op het missen van vleermuisverblijven zo aanzienlijk verkleinen en hoeven wij de dieren niet te verstoren.

Waar leven vleermuizen?

Vleermuizen houden zich van nature op in holle bomen en in natuurlijke naden, kieren en spleten. Maar vanwege het verdwijnen van dergelijke verblijfplaatsen hebben zij zich aangepast en tegenwoordig maken ze veel gebruik van onze gebouwen. Overdag verblijven deze vleermuizen in woningen, kerken, schuren, in kelders en op zolders. Ze verstoppen zich daar vaak in holtes, in spouwmuren en onder daken. ’s Nachts jagen vleermuizen met behulp van echolocatie. Ze eten honderden insecten per nacht. Het zijn erg nuttige dieren, doordat zij motten eten helpen ze bijvoorbeeld overlast door de eikenprocessierups voorkomen.

Laatvlieger onder dak aangetroffen bij plaatsen van zonnepanelen

Gebouwbewonende vleermuizen

Vrouwtjesvleermuizen komen aan het begin van de zomer bijeen in kraamkolonies om jongen te krijgen. Gebouwbewonende vleermuissoorten zoals de gewone dwergvleermuis, meervleermuis, laatvlieger en grootoorvleermuis kiezen hierbij voor holtes of voor zolders van gebouwen. Het aantal vleermuizen dat samenkomt in zo’n kraamkolonie is erg afhankelijk van de soort. Dit varieert van enkele tientallen tot enkele honderden vleermuizen. De vrouwtjes krijgen meestal slechts één jong. Zodra de jongen groot zijn vertrekken de vleermuizen weer en valt de kraamkolonie uiteen.

Wet Natuurbescherming

Alle vleermuissoorten in ons land zijn beschermd via Flora en -faunawet (2002) en de Wet natuurbescherming (2017). Vleermuizen maken in de loop van het jaar gebruik van verschillende verblijfplaatsen. De vrouwtjesvleermuizen komen ’s zomers in kraamkolonies bijeen om jongen te krijgen. Niet alleen de vleermuizen zelf maar ook al hun verblijfplaatsen zijn beschermd, en mogen daarom niet worden verstoord. Wanneer vleermuizen onder een dak woning verblijven is het dus niet toegestaan om de toegangen dicht te maken. Bij sloop, bouw, renovatie van gebouwen en het kappen van bomen is het verplicht om vooraf onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen te laten doen.

Spouwmuurisolatie

Wanneer je de spouwmuren van je huis laat isoleren bestaat de kans dat er vleermuizen gedood worden en dat hun verblijfplaatsen worden aangetast. Complete kraamkolonies van tientallen dieren kunnen om het leven komen wanneer zij overdag tijdens hun slaap, worden verrast door isolatiewerkzaamheden. Woningisolatie is één van de belangrijkste bedreigingen voor gebouwbewonende vleermuizen. Om negatieve effecten van dit isoleren zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk dat je de spouwmuurisolatie pas vanaf september – na het uitvliegen van de jongen – laat aanbrengen. Verder moet je voor de werkzaamheden, door een deskundige laten controleren of er nog vleermuizen aanwezig zijn, en of er daarom compenserende voorzieningen moeten worden getroffen.

Voorbeelden van thermografie bij vleermuisonderzoek

Vleermuisonderzoek

Wij onderzoeken of er in de omgeving van sloop, bouw, of renovatieprojecten vleermuizen voorkomen. Maar ook bij het isoleren van woningen, en bij het plaatsen van zonnepanelen bestaat het risico dat vleermuisverblijven worden aangetast en dat er dieren omkomen. Een vleermuisonderzoek dient volgens het vleermuisprotocol in de periode van half mei t/m half juni en van half juli t/m half augustus te worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen wij controleren of vleermuiskasten al dan niet worden gebruikt. Bovendien helpen wij – als ITC Level 3 gecertificeerd thermografie expert – om vleermuizen in beeld te brengen met gebruik van ultragrafie en thermografie.

Overlast van vleermuizen

Vleermuiskolonies blijven vaak onopgemerkt, maar grote vleermuiskolonies kunnen soms ook overlast veroorzaken. Het er kan er behoorlijk druk en lawaaïg worden. Vleermuizen laten tijdens het zwermen flinke hoeveelheden keuteltjes rond hun verblijfplaats vallen. Opgroeiende vleermuisjongen willen de wereld ontdekken en jagen daarbij soms mensen de stuipen op het lijf wanneer ze in een huis opduiken. Als dit gebeurd, doe dan het licht uit en zet een raam of deur open. Een verdwaalde vleermuis zal zo snel mogelijk naar buiten proberen te vluchten. Wanneer je vaker vleermuizen binnen aantreft, laat dan onderzoeken hoe ze binnenkomen. Vaak zijn de problemen te verhelpen zonder dat de vleermuizen hieronder hoeven te lijden.

Advies bij overlast van vleermuizen

Wij geven advies aan woningeigenaren en woningcorporaties over maatregelen die genomen kunnen worden om overlast van vleermuizen te verhelpen. De overlast beperkt zich overigens meestal tot vleermuiskeutels bij invliegopeningen. Maar soms is ook sprake van geluidshinder, wanneer ze zich over plaatmateriaal in de buurt van verblijfsruimtes bewegen. Vooral wanneer er vleermuizen binnen belanden, bij ernstige geluidsoverlast of wanneer er grote hoeveelheden keutels binnen worden aangetroffen kan het noodzakelijk zijn om bouwkundige maatregelen te treffen.

Meer vleermuisinformatie

Hieronder kun je twee interessante folders met vleermuisinformatie downloaden. De inhoud ervan is samengesteld door de Zoogdiervereniging in samenwerking met de Vleermuiswerkgroep Nederland:

Vleermuisonderzoek met gebruik van thermografie

Watervleermuizen verlaten een kolonieboom
Kolonie gewone dwergvleermuizen verlaat een spouwmuur
Gewone dwergvleermuizen zwermen bij een massawinterverblijf in Groningen

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau. Wij werken voor woningcorporaties, architecten, aannemers, bouwbedrijven en particuliere opdrachtgevers. Wij zijn gespecialiseerd in vleermuisonderzoek met gebruik van batdetctor en thermografie. We zijn ITC Level 3 gecertificeerd thermografie expert. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe.