Vleermuizen onderzoek

Energiekeurplus is ITC Level 3 gecertificeerd expert in thermografie en heeft zich gespecialiseerd in onderzoek naar vleermuizen. Bij een vleermuisonderzoek maken wij gebruik van geavanceerde technieken zoals thermografie, ultragrafie, batdetectors en professionele analyse software. De batdetector, ultragrafie en thermografie stellen ons in staat om de dieren efficiënt op te sporen, te determineren en in beeld te brengen tijdens het invliegen en uitvliegen van hun verblijven.

Waar leven vleermuizen?

Vleermuizen houden zich van nature op in holle bomen en in natuurlijke naden, kieren en spleten. Maar zonder dat we ons er bewust van zijn komt de vleermuis veel in onze gebouwen voor. Overdag verblijven de dieren in schuren en in onze woningen, verstopt in de holtes van spouwmuren, achter daklijsten, onder de dakpannen en op zolders. ’s Nachts jagen vleermuizen met behulp van echolocatie. Ze eten honderden insecten per nacht. Vleermuizen zijn nuttige dieren, doordat zij motten eten helpen ze ons bijvoorbeeld bij het voorkomen van overlast door de eikenprocessierups.

Renovatie, sloop en woningisolatie

Steeds vaker komen vleermuizen in de problemen door sloop, bomenkap en woningrenovaties. Vooral de huidige grootschalige isolatieprogramma’s tasten de leefomgeving van vleermuizen in hoog tempo aan. Omdat vleermuizen vaak in spouwmuren verblijven bestaat bovendien de kans dat ze – soms zelfs massaal – sterven tijdens isolatiewerkzaamheden. Gerenoveerde woningen en nieuwe gebouwen moeten tegenwoordig voldoen een goede kierdichtheid en bieden de dieren dan ook geen woonruimte meer tenzij er aanvullende voorzieningen, zoals vleermuiskasten worden aangebracht.

Spouwmuurisolatie en vleermuizen

Wanneer je de spouwmuren laat isoleren bestaat de kans dat er vleermuizen gedood worden of dat je hun verblijfplaatsen aantast. Dit is een overtreding van de Wet Natuurbescherming. Om negatieve effecten van spouwmuurisolatie te voorkomen kun je de spouwmuurisolatie het beste in september – na het uitvliegen van de jongen – laten aanbrengen. Wel moet je kort voor aanvang van de isolatie werkzaamheden, door een deskundige laten controleren of er misschien vleermuizen aanwezig zijn.

Ultragrafie bij vleermuisonderzoek

Bij vleermuisonderzoek maken wij gebruik van de meest geavanceerde onderzoekstechnieken, bijvoorbeeld ultragrafie. Met gebruik van ultragrafie kunnen wij het hoogfrequente geluid van een vleermuis niet alleen waarnemen maar zelfs op een video in beeld brengen. Naast het gebruik van onze batdetector en thermografie is ultragrafie dan ook een geweldig hulpmiddel dat het ons mogelijk maakt om zeer efficiënt vleermuisonderzoek te kunnen uitvoeren.

Wet Natuurbescherming

Alle 18 vleermuissoorten die in ons land voorkomen zijn beschermde dieren. Zij maken in de loop van het jaar gebruik van verschillende verblijfplaatsen. Zo komen de vrouwtjes ’s zomers in groepen – of kraamkolonies – bijeen om jongen te krijgen terwijl de mannetjes solitair blijven. Alle verblijfplaatsen zijn wettelijk beschermd en mogen niet verstoord worden zonder ontheffing. Bij sloop, bouw, renovatie en het kappen van bomen is het verplicht om vooraf onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen te laten doen door een specialist.

Vleermuisonderzoek

Wij onderzoeken of er in de omgeving van een van een sloop, bouw, of renovatieproject misschien vleermuizen voorkomen. Een vleermuisonderzoek dient in de periode van half mei t/m half juni en van half juli t/m half augustus te worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen wij controleren of vleermuiskasten al dan niet worden gebruikt, en voeren we quickscans uit. Bovendien helpen wij – als ITC Level 3 gecertificeerd thermografie expert – ecologen om vleermuizen in beeld te brengen met gebruik van ultragrafie en thermografie.

Voorbeelden van thermografie bij vleermuisonderzoek

Folders downloaden

Hieronder kun je twee interessante folders met vleermuisinformatie downloaden. De inhoud ervan is samengesteld door de Zoogdier Vereniging in samenwerking met de Vleermuiswerkgroep Nederland:

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau. Wij werken voor woningcorporaties, architecten, aannemers, bouwbedrijven en particuliere opdrachtgevers. Wij zijn gespecialiseerd in vleermuisonderzoek met gebruik van batdetctor en thermografie. We zijn ITC Level 3 gecertificeerd thermografie expert. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel en de kop van Noord-Holland.

Ja, ik wil graag een offerte voor een vleermuisonderzoek aanvragen!

Vleermuisonderzoek
Ik ben op de hoogte van de inhoud van de privacy verklaring en geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen.

Gerelateerde diensten