Thermografie bij Wildlands Adventure Zoo in Emmen

Energiekeurplus deed, in opdracht van VM Consultancy, onderzoek naar de oorzaak van tochtklachten bij de kantoren van Wildlands in Emmen. Een deel van het personeel van het nieuwe belevenispark heeft last van tocht op de werkplek. Om temperatuurverschillen, tocht en koudeval in beeld te brengen en te meten, hebben we bij ons binnenklimaat onderzoek gebruik gemaakt van thermografie en een turbulentie meter.

Tochtklachten bij kantoren van Wildlands

Nieuwe gebouwen, zoals dat van Wildlands in Emmen worden steeds beter geïsoleerd. Maar naar verhouding spelen er bij nieuwbouw veel binnenklimaat problemen. Vanwege het hoge isolatieniveau van nieuwe gebouwen worden tochtklachten, koudeval en koude trek sneller voelbaar. Tocht doet zich alleen voor bij specifieke weersomstandigheden. Om de werkelijke oorzaken van tochtklachten te achterhalen is onderzoek belangrijk. Hiervoor maken wij gebruik van thermografie, blowerdoor, rookproeven en turbulentie metingen.

Wildlands Adventure Zoo 

De bouw van het nieuwe Wildlands Adventure Zoo aan het Raadhuisplein in Emmen was een project van maar liefst 22 hectare groot dat twee jaar duurde. Behalve een dierenpark zijn er onder meer de grootste kas van Europa, het Atlastheater met een restaurant en café en de kantoren van het dierenpark gevestigd. De officiële opening was op 25 maart 2016.

Duurzaamheid van Wildlands

Energie en water, grondstoffen en afvalstromen worden in Wildlands in een gesloten kringloop gebruikt. Voor de verwarming van de gebouwen wordt gebruik gemaakt van een dubbel temperatuurnet. Een laag temperatuurnet dat gebruik maakt van een slim WKO systeem met drinkwater als warmtebron. En een hoog temperatuurnet dat duurzaam wordt gestookt met groen gas in WKK’s. De WKK’s wekken behalve duurzame warmte ook elektriciteit op. De overige benodigde elektriciteit wordt met zonnepanelen opgewekt. Wildlands scoort hoog op de duurzaamheidsmeter en behaalde een GPR gebouw score 8.0.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk energieadviesbureau voor de particuliere- en zakelijke markt. Wij zijn de partner van woning- en gebouweigenaren, aannemers en overheden. Energiekeurplus is expert in thermografie, blowerdoortest en drone inspecties. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel.

Gerelateerd