Een energielabel in Groningen regel je via EnergiekeurplusEnergielabel

Een woning, winkel, kantoor of bedrijf moet al sinds 1 januari 2008 bij verkoop, verhuur en oplevering zijn voorzien van een energielabel. Sinds het jaar 2015 riskeert iedere verkoper of verhuurder van een woning zonder geldig label een boete van €410. Voor een bedrijfspand zonder energielabel kan de boete maar liefst oplopen tot €20.500! De ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) ziet hierop toe.

Het energielabel voor gebouwen

Het energielabel deelt vergelijkbare woningen en bedrijfsgebouwen afhankelijk van hun energiezuinigheid in klassen in. De energieklassen lopen van A tot G, waarbij A de hoogste en G de laagste klasse is. Het energiecertificaat wordt bepaald op basis van het bouwjaar en de aanwezigheid van isolatie in de vloer, de muren en het dak. Ook worden het type glas en de installaties voor verwarming, warm water, ventilatie en duurzame technieken beoordeeld.

Wanneer is een energielabel verplicht?

Alle gebouwen zoals, woningen, recreatiewoningen, winkels, kantoren en bedrijfsgebouwen moeten bij overdracht, oplevering en verhuur voorzien zijn van een officieel energiecertificaat. Uitzonderingen op deze regel zijn er voor monumenten, woonboten, woonwagens en caravans. Ook bestaat er geen verplichting voor gebouwen met een (volledige) industriefunctie, gebouwen, kerken en tijdelijke bouwwerken.

Het energielabel voor een bedrijf

Naast de verplichting voor het energielabel bij verkoop, oplevering en verhuur gelden er voor bedrijven enkele aanvullende regels. Zo moet een publiek toegankelijk bedrijf – zoals een winkel – met een oppervlak groter dan 250 m2 permanent voorzien zijn van een geldig energiecertificaat. Dit certificaat moet voor het publiek duidelijk zichtbaar in het bedrijfsgebouw worden opgehangen.

Verplicht energielabel C voor kantoren

Alle kantoren en andere bedrijfsgebouwen met een kantoorgedeelte groter dan 100 m2 moeten vanaf 2023 verplicht voorzien zijn van een energielabel C. Om deze reden hebben grote banken waaronder de ING bank en de Rabobank nu al besloten geen financieringen meer te verstrekken voor kantoren met een energielabel dat slechter is dan een label C.

Voorlopig energielabel definitief maken

Alle woningeigenaren in Nederland hebben begin 2015 per post van de overheid een voorlopig energielabel ontvangen. Dit voorlopige label is opgesteld aan de hand van het bouwjaar en een aantal kenmerken die al bekend waren bij het Kadaster. Het voorlopige label heeft op zich geen status en voldoet niet als document bij verhuur of verkoop. Het moet namelijk nog door de woningeigenaar worden omgezet in een definitief energielabel.

Definitief energielabel aanvragen

Het omzetten van een voorlopig energielabel in een definitief energielabel kan eenvoudig, snel en goedkoop via www.energielabelvoorwoningen.nl. Dit is een website van de overheid waar de hoofdeigenaar moet inloggen met gebruik van DigiD. Daarna kan hij de kenmerken van de woning controleren en waar nodig aanpassen. Om een aanpassing te doen moet bewijs in de vorm van foto’s, documenten of facturen worden aangeleverd.

De kosten van een definitief energielabel zijn slechts €7,00

Na de controle en het maken van aanpassingen kan een Erkend deskundige worden geselecteerd. Hij controleert de gegevens en het aangeleverde bewijs en registreert het definitief energielabel. Het definitief energielabel wordt automatisch per mail toegezonden. Selecteer je Energiekeurplus als Erkend deskundige dan ontvang je snel en goedkoop een verplicht definitief energielabel voor de prijs van slechts €7,00 all-in!

Wanneer een Energie Index aanvragen?

In een aantal gevallen is het noodzakelijk om een Energie Index in plaats van een definitief label te laten opstellen. De Energie Index wordt bepaald na een uitgebreide woningopname op 150 verschillende aspecten. Dit is het geval wanneer je gebruik wilt maken van een voordelige ‘Groen hypotheek’ en wanneer je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om met een NHG-lening €8000 extra te lenen om je huis energiezuinig te maken. Ook voor woningverhuurders hebben een Energie Index nodig omdat deze de maximale huurprijs van een huurwoning bepaalt.

Gecertificeerd EPA-adviseur

Energiekeurplus is gecertificeerd EPA-W en EPA-U adviseur. Wij zijn gevestigd in Groningen en voorzien een woning, winkel, kantoor of bedrijf snel en goedkoop van een verplicht energielabel. Daarnaast geven wij energieadvies aan eigenaren van woningen en bedrijfsgebouwen. Bij een energieadvies kan er gekozen worden voor verschillende mogelijkheden. Van een beperkt label C advies voor kantoren tot een uitgebreid energieadvies inclusief bouwkundig thermografisch onderzoek. Wij werken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Tips bij de aanvraag van een definitief label

Om een aanvraag van een definitief label snel en soepel te laten verlopen hebben wij een aantal tips opgesteld om veel voorkomende fouten te vermijden. Lees deze tips goed door, doe een aanvraag bij Energiekeurplus en je ontvangt het definitieve label vaak al dezelfde dag al in de mail.

  • Wanneer er geen documentatie is van aanwezige zonnepanelen, maak dan een foto waarop het aantal zonnepanelen duidelijk zichtbaar is. Het aantal zonnepanelen mag je vermenigvuldigen met 1,6m2 per paneel. Bijvoorbeeld: bij 10 zonnepanelen (10 x 1,6m2= 16m2).
  • Let op wanneer je een verkoopbrochure gebruikt! Zorg dat het gevraagde bewijs ook werkelijk duidelijk in de verkoopbrochure beschreven staat.
  • Wil je alle woningkenmerken met gebruik van een verkoopbrochure bewijzen, dan is het verplicht om een volledig ingevuld overzicht van woningkenmerken toe te voegen. Je makelaar dient dit in te vullen. Een Overzicht woningkenmerken is hier te downloaden.
  • Een offerte voor een maatregel geldt niet als bewijs. Een factuur met het betreffende adres wél, een factuur geeft namelijk aan dat de werkzaamheden ook werkelijk zijn uitgevoerd.
  • Maak een duidelijke foto van de CV-ketel (of andere installatie) waarop het typeplaatje of de gaskeursticker te zien is.
  • Is er een extra close-in boiler aanwezig, dan moet je dit in de regel niet aan te merken als ‘aparte’ tapwatervoorziening. De achterliggende gedachte is dat de CV-ketel het tapwater verwarmd. De close-in boiler dient alleen als een extra voorraad om snel warm water ter beschikking te hebben.
  • ‘Uitzonderlijk’ goede na-isolatie van gevels, vloeren en daken moet altijd door middel van facturen, documenten en/of foto’s worden aangetoond.