Woordenlijst thermografie

Wat is thermografie?

Thermografie is het in beeld brengen van warmte. Onzichtbare infrarood straling wordt met een warmtebeeldcamera zichtbaar gemaakt. Thermografie is een vorm van non-destructief onderzoek. Het is een snelle, contactloze, veilige onderzoeksmethode die breed ingezet kan worden. Het aantal toepassingsmogelijkheden en het gebruik ervan nemen dan ook snel toe. Desondanks is er nog veel onbekend over het vak thermografie. In een poging om een deel van de onbekendheid weg te nemen hebben wij een aantal begrippen over thermografie verzameld en op deze pagina een verklarende woordenlijst geplaatst.

Verklarende woordenlijst thermografie

Absoluut nulpunt

Het absolute nulpunt ligt bij 0 graden Kelvin (-273,15 °C). Bij temperaturen onder het – denkbeeldige -absolute nulpunt is er geen beweging van moleculen en atomen mogelijk. Hierdoor kunnen objecten geen thermische energie overdragen.

Tags:

Gerelateerd: