Woordenlijst thermografie

Thermografie is een vorm van non destructief onderzoek waarbij onzichtbare infrarood straling in beeld wordt gebracht. Thermografie is een snelle, contactloze, veilige onderzoeksmethode die breed kan worden ingezet. Het aantal toepassingsmogelijkheden neemt snel toe. Desondanks is er veel onbekend over thermografie. In een poging om deze onbekendheid weg te nemen hebben wij een aantal begrippen over thermografie verzameld en in een verklarende woordenlijst geplaatst.

Verklarende woordenlijst thermografie

Absoluut nulpunt

Het absolute nulpunt ligt bij 0 graden Kelvin (-273,15 °C). Bij temperaturen onder het – denkbeeldige -absolute nulpunt is er geen beweging van moleculen en atomen mogelijk. Hierdoor kunnen objecten geen thermische energie overdragen.

Tags:

Gerelateerd: