Energiekeurplus is expert in bouwkundige thermografie

Bouwkundige thermografie

ITC Level 3 gecertificeerd expert in bouwkundige thermografie

Home » Thermografie » Bouwkundige thermografie

Toepassingen van bouwkundige thermografie

Ieder voorwerp met een temperatuur boven het absolute nulpunt van 0 graden Kelvin zendt infraroodstraling uit. Thermografie is een methode om deze infrarood straling zichtbaar te maken. Een warmtebeeld maakt gebruik van een kleurenpalet om temperatuur verschillen weer te geven. Bij bouwkundige thermografie maken wij gebruik van warmtebeelden om energieverlies, lekkages, vochtproblemen, tochtklachten en gebouwschade in haarscherp in beeld te brengen.

Thermografisch bouwkundig & bouwfysisch onderzoek

Infrarood thermografie is een vorm van non-destructief onderzoek (NDO) dat wordt uitgevoerd met een warmtebeeld camera. Energiekeurplus is expert in thermografie, wij maken gebruik van geavanceerde warmtebeeldcamera’s. Onze thermograaf – Erwin den Hartog – heeft een opleiding Level 1 en Level 2 Building physics bij het Infra Red Training centre (IRT) gevolgd. Ook via het ITC is hij Level 2 & Level 3 gecertificeerd thermograaf. Bouwkundige thermografie is één van de specialiteiten bij uitstek van Energiekeurplus.

Bouwkundige thermografie

Om warmteverlies als gevolg van isolatiegebreken in beeld te brengen is een stabiel temperatuur verschil van minimaal 10 graden tussen binnen en buiten een gebouw noodzakelijk. Bouwkundige thermografie ter controle van isolatiegebreken voeren wij daarom in meestal vroeg in de ochtend, voor zonsopkomst, bij een temperatuur onder de 5 graden uit.

Blowerdoor

Voor het opsporen van luchtlekken in gebouwen maken wij naast een warmtebeeldcamera gebruik van een blowerdoor. Voor thermografisch onderzoek tijdens een luchtdichtheidstest hebben we aan een veel kleiner verschil in temperatuur al voldoende. Bovendien maken wij naast thermografie voor het opsporen van luchtlekken ook gebruik van rook en diverse andere technieken zodat wij dergelijk onderzoek het gehele jaar kunnen uitvoeren.

Bouwkundige thermografie met drone

Als bouwkundig thermograaf voeren wij regelmatig inspecties op moeilijk bereikbare plaatsen uit. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan inspecties van grote gebouwen, dakinspecties en het controleren zonnepanelen. Om bij dergelijke bouwkundige inspecties snel en efficiënt te werk te gaan zijn wij bevoegd als dronepiloot. Bij onze drone inspectie maken wij gebruik van een professionele drone met een visuele zoomcamera en een warmtebeeldcamera met hoge resolutie.

Bouwkundige thermografie rapportage

Energiekeurplus vat een thermografisch onderzoek samen in een heldere rapportage. Hierin is precies te zien waar in een woning of gebouw warmteverlies optreedt, of er gebreken, zoals koudebruggen en luchtlekken zijn aangetroffen en wat de ernst van deze gebreken is. Bovendien geven wij duidelijke aanwijzingen welke maatregelen getroffen kunnen worden om het energieverbruik en het comfort in het gebouw te verbeteren en risico’s op schade aan de constructie te voorkomen.

Enkele voorbeelden van bouwkundige thermografie

Kosten bouwkundige thermografie

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau voor de zakelijke- en particuliere markt. Wij zijn gespecialiseerd bouwkundige thermografie – ITC Level 3 – & blowerdoortest. De kosten voor een thermografie inspectie van een woning zijn vanaf €395. Voor een uitgebreid onderzoek of de inspectie van andere objecten geven wij graag een offerte op maat. Energiekeurplus werkt in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Voor thermografisch onderzoek in grotere gebouwen zijn wij landelijk actief.