Toepassingen van bouwkundige thermografie

Ieder voorwerp met een temperatuur boven het absolute nulpunt van 0 graden Kelvin zendt infraroodstraling uit. Thermografie is een methode om deze infrarood straling zichtbaar te maken. Een warmtebeeld maakt gebruik van een kleurenpalet om temperatuur verschillen weer te geven. Bij bouwkundige thermografie maakt Energiekeurplus gebruik van warmtebeelden om energieverlies, lekkages, vochtproblemen, tochtklachten en gebouwschade in beeld te brengen.

Thermografisch bouwkundig & bouwfysisch onderzoek

Infrarood thermografie is een vorm van non-destructief onderzoek (NDO) dat wordt uitgevoerd met een warmtebeeld camera. Energiekeurplus is expert in thermografie, wij maken gebruik van geavanceerde warmtebeeld camera’s. Onze thermograaf Erwin den Hartog heeft een opleiding Level 1 en Level 2 Building physics bij het Infra Red Training centre (IRT) gevolgd. Ook via het ITC is hij Level 2 & Level 3 gecertificeerd thermograaf. Bouwkundige thermografie is één van de specialiteiten van Energiekeurplus.

Bouwkundige thermografie

Om warmteverlies als gevolg van onder meer isolatiegebreken en luchtlekken zichtbaar te maken is een temperatuur verschil tussen de temperatuur binnen en buiten een gebouw van minimaal 10 graden  (liefst 15 graden) Celsius noodzakelijk. Bouwkundige thermografie ter controle van isolatiegebreken wordt daarom in Nederland in veel gevallen bij een lage buitentemperatuur (beneden 5 graden) uitgevoerd.

Thermografie rapport

Energiekeurplus vat een thermografisch onderzoek samen in een helder rapport. Hierin is precies te zien waar in een woning of gebouw warmteverlies optreedt, of er gebreken, zoals koudebruggen en luchtlekken zijn aangetroffen en wat de ernst van deze gebreken is. Bovendien geven wij duidelijke aanwijzingen welke maatregelen getroffen kunnen worden om het energieverbruik en het comfort in het gebouw te verbeteren en risico’s op schade aan de constructie te voorkomen.

Enkele voorbeelden van bouwkundige thermografie

Kosten bouwkundige thermografie

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau voor de zakelijke- en particuliere markt. Wij zijn gespecialiseerd bouwkundige thermografie – ITC Level 3 – & blowerdoortest. De kosten voor een thermografie inspectie van een woning zijn vanaf €350. Voor een uitgebreid onderzoek of de inspectie van andere objecten geven wij graag een offerte op maat. Energiekeurplus werkt in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Voor thermografisch onderzoek in grotere gebouwen zijn wij landelijk actief.

Ja, ik wil graag een inspectie met gebruik van thermografie aanvragen!

Gebouw thermografie
Ik ben op de hoogte van de inhoud van de privacy verklaring en geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen.

Gerelateerde diensten