Thermisch comfort

Thermisch comfort met de PMV/PPD methode in GroningenThermisch comfort

Onder de juiste omstandigheden presteren werknemers optimaal. Maar vaak zijn er klachten over het thermisch comfort op het werk. Men vindt het te koud, of juist te warm. Tochtklachten en ventilatieproblemen veroorzaken hoofdpijn, droge ogen, huidproblemen of een stijve nek. Bovendien gaan mensen slechter presteren. Een gezond binnenklimaat is dan ook de basis voor een optimaal bedrijfsresultaat.

PMV/PPD onderzoek

Comfort wordt door mensen verschillend ervaren. Bij gelijke omstandigheden vindt de één het te koud terwijl een ander het wel aangenaam heeft. Bij PMV/PPD onderzoek leggen wij het thermisch comfort objectief vast. Wij meten temperatuur, luchtvochtigheid, luchtstroming en stralingstemperatuur gedurende een bepaalde periode. Op basis van de methode van Fanger bepaalt Energiekeurplus welk percentage van de gebruikers comfortklachten ervaart.

Tochtklachten

Naden en kieren, ontbrekende isolatie en ventilatiesystemen kunnen tochtklachten veroorzaken. Tijdens een binnenklimaat onderzoek meten wij de luchtsnelheid met een turbulentie meter. Op basis van de gemeten luchtsnelheden kunnen wij bepalen waar koudeval en tocht het thermisch comfort verstoren.

Luchtvochtigheid

Een te lage luchtvochtigheid veroorzaakt droge ogen, een geïrriteerde huid en keelklachten.
Ook schokken door statische elektriciteit kunnen het gevolg zijn van een te lage luchtvochtigheid. Een te hoge luchtvochtigheid is een goede voedingsbodem voor schimmels.

Binnenlucht kwaliteit

Naast een PMV/PPD meting kan Energiekeurplus de binnenluchtkwaliteit meten. Hierbij brengen we het CO2 gehalte, de temperatuur en de luchtvochtigheid in beeld. Verhoogde CO2 waarden leiden tot concentratieverlies, sufheid en hoofdpijn. De binnenlucht kwaliteit (IAQ) is dan ook een belangrijk onderdeel van het binnenklimaat.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk adviesbureau voor de particuliere- en zakelijke markt. Wij zijn de partner van woning- en gebouweigenaren, aannemers en overheden. Wij doen onderzoek naar het thermisch comfort op school, kantoor of bedrijf. Energiekeurplus werkt in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Gerelateerd:

Geschatte leestijd: 2 minuten