Referenties & projecten

Verklarende woordenlijst met begrippen van thermografie

Woordenlijst thermografie

Wat is thermografie? Thermografie is het in beeld brengen van warmte. Onzichtbare infrarood straling wordt met een warmtebeeldcamera zichtbaar gemaakt. Thermografie is een vorm van non-destructief onderzoek. Het is een snelle, contactloze, veilige onderzoeksmethode die breed ingezet kan worden. Het aantal toepassingsmogelijkheden en het gebruik ervan nemen dan ook snel toe. Desondanks is er nog […]

Woordenlijst thermografie

Geschreven op 19 juni 2014 door Energiekeurplus