Referenties & projecten

Verklarende woordenlijst over thermografie

Woordenlijst thermografie

Thermografie is een vorm van non destructief onderzoek waarbij onzichtbare infrarood straling in beeld wordt gebracht. Thermografie is een snelle, contactloze, veilige onderzoeksmethode die breed kan worden ingezet. Het aantal toepassingsmogelijkheden neemt snel toe. Desondanks is er veel onbekend over thermografie. In een poging om deze onbekendheid weg te nemen hebben wij een aantal begrippen […]

Woordenlijst thermografie

Geschreven op 19 juni 2014 door Energiekeurplus