Gratis energieadvies dorpshuis

Gratis energieadvies dorpshuis aardbevingsgebiedGratis energieadvies dorpshuis aardbevingsgebied

Voor de leefbaarheid van een dorp is een dorpshuis erg belangrijk. ‘Elk dorp een duurzaam dak’ helpt dorpen in de negen aardbevingsgemeenten om dorpshuizen en ander maatschappelijk vastgoed, dat dienst doet als ontmoetingsplek energiezuinig en toekomstbestendig te maken. Heb je een duurzaam idee of een plan voor energiebesparing in jouw dorpshuis? Dan kun je via ‘Elk dorp een duurzaam dak’ financiële ondersteuning krijgen. 

Elk dorp een duurzaam dak

Per dorp is een bedrag van maximaal € 3000 beschikbaar voor een energieadvies of een bouwkundig advies. Ook is het mogelijk om vanuit het programma ‘Elk dorp een duurzaam dak’ ondersteuning bij de ontwikkeling van een nieuw dorpshuis te ontvangen wanneer er nog geen dorpshuis in het dorp aanwezig is. Verder kun je hulp ontvangen bij het maken van een plan, bijvoorbeeld als het gaat om fondsenwerving of de exploitatie van het gebouw. ‘Elk dorp een duurzaam dak’ is een programma dat onderdeel uitmaakt van Kansrijk Groningen en wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van NAM. De bijdrage is bedoeld voor energiebesparende maatregelen, groot onderhoud of herbestemming.

Energieadvies

Energiekeurplus is een gecertificeerd energieadviesbureau. In ons energieadvies maken wij duidelijk welke energiebesparende maatregelen het meeste rendement opleveren. Al naar gelang de wensen van onze opdrachtgever rekenen wij een aantal pakketten met energiebesparende maatregelen door. Zo kunnen wij bijvoorbeeld het rendement van zonnepanelen inzichtelijk maken en berekenen we de besparing van het gebruik van LED verlichting. Van de ‘quick wins’ tot een Bijna Energie Neutraal Gebouw.

Energiekeurplus volgt in haar energieadviezen de 3 stappen van het Trias Energetica:

  • Stap 1: Verspilling van energie proberen te voorkomen.
  • Stap 2: Energiebehoefte zoveel mogelijk invullen met duurzame energie.
  • Stap 3: Eventuele restbehoefte in het energiegebruik invullen met fossiele energie,
    maar wel zo efficiënt mogelijk.

Thermografie

Energiekeurplus heeft zich gespecialiseerd in bouwkundige thermografie – ITC Level 3 gecertificeerd – en maakt gebruik van geavanceerde warmtebeeldcamera’s. Hiermee leggen wij alle oorzaken van warmteverlies en zwakke plekken in een gebouwschil haarscherp vast. Ook de oorzaken van problemen, zoals tochtklachten en vochtproblemen brengen wij in beeld. Een energieadvies in combinatie met een thermografie scan is de perfecte oplossing om de mogelijkheden voor het verduurzamen van een dorpshuis in beeld te brengen.

Bijdrage dorpshuis aanvragen

In de eerste ronde van het programma ‘Elk dorp een duurzaam dak’ zijn de aanvragen van 13 dorpshuizen goedgekeurd. In totaal ontvangen zij ongeveer €440.000. Dit jaar komen er nog 2 aanvraagrondes en ook in 2017 en 2018 zijn er jaarlijks 3 aanvraagrondes. Wil je ook een bijdrage voor het verduurzamen van je dorpshuis aanvragen, kijk dan voor meer informatie op de pagina: elkdorpeenduurzaamdak en maak gebruik van een energieadvies van Energiekeurplus.

Tags:

Gerelateerde berichten: