Onderzoek bij zwembaden met thermografie

Thermografie maakt energieverlies en problemen bij zwembaden zichtbaar.en

Thermografie bij zwembaden

Zwembaden zijn dé grootverbruikers van energie onder de sportaccommodaties. De kosten van energie lopen er vaak zelfs in de ‘tonnen’ per jaar. Maar een groot deel van dit energieverbruik is onnodig en valt vaak zelfs vrij eenvoudig te voorkomen. Het besparingspotentieel bij zwembaden is dan ook in veel gevallen wel 30 tot 50%. Door het gebruik van thermografie worden de kansen voor energiebesparing duidelijk in beeld gebracht.

Warmteverlies in zwembaden

Isolatiegebreken in zwembaden veroorzaken hoge kosten als gevolg van warmteverlies. Het verwarmen van zwemwater is veruit de grootste kostenpost voor ieder zwembad. In overdekte baden heerst een hoge luchtvochtigheid. Als gevolg van isolatiegebreken ontstaat er al snel condensatie van warme vochtige lucht op koelere – slecht geïsoleerde – oppervlakken. Bij het proces van condensatie treedt onnodig veel warmteverlies op. Vandaar dat het belangrijk is om isolatiegebreken op te sporen en te herstellen.

Andere problemen in zwembaden

Behalve condensatie en warmteverlies spelen er in een zwembad vaak ook andere problemen.
In een zwembad wordt veel gebruik van chloor gemaakt en er heerst een hoge dampspanning. Deze combinatie van factoren kan leiden tot vochtproblemen en aantasting van gebouwconstructies. Maar ook kunnen hierdoor lekkages bij isolatieglas ontstaan. Energiekeurplus brengt warmteverlies, isolatiegebreken, vochtproblemen en schade aan isolatieglas met gebruik van thermografie in beeld zodat onnodig energieverlies wordt voorkomen en schade kan worden opgespoord.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau voor de zakelijke- en particuliere markt markt. Wij zijn specialist in energie, thermografie – ITC Level 3 – & Blowerdoor. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor conditie monitoring, thermografie inspecties van hoogspanningsnetwerken en de industrie zijn wij nationaal en internationaal inzetbaar.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.