Onderzoek bij zwembaden met thermografie

Thermografie maakt energieverlies en problemen bij zwembaden zichtbaar.en

Thermografie bij zwembaden

Zwembaden zijn dé grootverbruikers van energie onder de sportaccommodaties. De kosten van energie lopen er vaak zelfs in de ‘tonnen’ per jaar. Maar een groot deel van dit energieverbruik is onnodig en valt vaak zelfs vrij eenvoudig te voorkomen. Het besparingspotentieel bij zwembaden is dan ook in veel gevallen wel 30 tot 50%. Door het gebruik van thermografie worden de kansen voor energiebesparing duidelijk in beeld gebracht.

Andere problemen in zwembaden

Behalve een onnodig hoog energieverbruik spelen er in een zwembad vaak ook andere problemen.
Er heersen een hoge luchtvochtigheid en een hoge dampspanning. Bovendien wordt er in zwembaden veel gebruik van chloor gemaakt. Deze combinatie van factoren kan leiden tot vochtproblemen en aantasting van gebouwconstructies. Maar ook kunnen hierdoor lekkages bij isolatieglas ontstaan. Energiekeurplus brengt warmteverlies, isolatiegebreken, vochtproblemen en schade aan isolatieglas met gebruik van thermografie in beeld zodat onnodig energieverlies wordt voorkomen en eventuele schade hersteld kan worden.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau voor de zakelijke- en particuliere markt markt. Wij zijn specialist in energie, thermografie – ITC Level 3 – & Blowerdoor. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Voor conditie monitoring, thermografie inspecties van hoogspanningsnetwerken en de industrie zijn wij nationaal en internationaal inzetbaar.

Datum 18 februari 2018 Energiekeurplus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.