Subsidie energiebesparing sportclubs

Subsidie energiebesparing sportclubsSubsidie energiebesparing sportclubs

De subsidie energiebesparing sportclubs is bedoeld voor sportverenigingen die willen investeren in energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Sportclubs die maatregelen nemen om hun energieverbruik te verlagen ontvangen tot maar liefst 30% subsidie op hun investering. Voor het opstellen van een energieadvies wordt bovendien een extra subsidie van €500 beschikbaar gesteld.

Doel subsidie energiebesparing sportclubs

Het doel van de subsidie energiebesparing sportclubs is sportverenigingen te stimuleren bij het nemen van energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie bij hun sportaccommodaties. De energierekening van sportclubs bedraagt vaak zo’n 10-20% van de begroting. Hierop valt vaak veel winst te behalen door het nemen van energiebesparende maatregelen!

Energiebesparing en duurzame energie

Maatregelen waarvoor subsidie energiebesparing sportclubs kan worden aangevraagd zijn onder meer het plaatsen van LED verlichting, zonnepanelen en zonneboilers en het aanbrengen van isolatie. Voor een energieadvies van Energiekeurplus kan €500 extra subsidie worden verkregen, hiermee wordt duidelijk welke energiebesparende maatregelen het meest rendabel zijn.

Voor wie is de subsidie energiebesparing sportclubs?

Sportclubs, -verenigingen en -stichtingen kunnen gebruikmaken van de subsidie voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie wanneer zij aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportclub.
  • Voor sportverenigingen geldt een lidmaatschap bij een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond; er wordt een door NOC*NSF erkende tak van sport beoefend.

De subsidie energiebesparing sportclubs namens een sportvereniging of sportstichting worden ingediend door een tussenpersoon. De subsidie energiebesparing sportclubs is gekoppeld aan investeringen voor specifieke sportaccommodaties en komt direct terecht bij de sportclub.

Subsidie energiebesparing sportclubs

De hoogte van de subsidie energiebesparing sportclubs is een percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten zijn de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur. De arbeidskosten vallen hier dus niet onder. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen is 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht. Per aanvrager kan maximaal €125.000 subsidie per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen onder de  €3000 komen niet in aanmerking. Het beschikbare subsidiebudget voor 2016 is €6 miljoen euro.

Subsidie aanvraag

Een aanvraag voor subsidie kan ingediend worden vanaf 4 januari 2016 via eLoket, met gebruik van eHerkenning (niveau 1). Het aanvragen van subsidie energiebesparing sportclubs is mogelijk tot uiterlijk 31 december 2016 of tot het subsidiebudget is uitgeput.