Subsidie voor advies over verduurzamen scholen

Subsidie advies verduurzamen scholen

Wil je als schoolbestuur in het primair of voortgezet onderwijs je school verduurzamen? Of wil je de leer- en werkprestaties op school verhogen door het binnenklimaat te verbeteren? Dan kun je vanaf 3 oktober 2016 subsidie aanvragen voor een advies over het verduurzamen en verfrissen van scholen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot maximaal €3500.

Verduurzamen van scholen

Er zijn meerdere manieren om scholen te verduurzamen. Bijvoorbeeld door het energieverbruik op school te verminderen. Of door het binnenklimaat te verbeteren. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn en wil je hier advies over? Vraag dan de Subsidie extern advies verduurzaming scholen aan en schakel Energiekeurplus in.

Over de subsidie

De subsidie is bedoeld voor schoolbesturen die een school in Nederland in stand houden. De aanvraagtermijn opent op 3 oktober 2016, 09:00 uur en sluit op vrijdag 29 september 2017, 17:00 uur. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

De overheid helpt schoolbesturen en gemeenten om energiezuinige, gezonde en betaalbare scholen tot stand te brengen. Het doel is om versneld tot duurzame leer- en werkomgeving te komen. Zowel voor leerlingen en leraren in het primair als in het voortgezet onderwijs. De subsidie draagt bij aan de duurzame groei in Nederland, zoals afgesproken is in het Energieakkoord. Andere doelen zijn: het vergroten van de kennis van schoolbesturen over verduurzamen en het verbeteren van het binnenklimaat op school en schoolbesturen stimuleren om maatregelen te nemen.

Met verduurzamen en verfrissen wordt bedoeld:

  • Het nemen van energiebesparende maatregelen
  • Het gebruiken van duurzame energie
  • Het verbeteren van het binnenklimaat

Subsidie budget

Het beschikbare subsidiebudget voor 2016/2017 is €525.000. Dit is voldoende voor zo’n 150 subsidieaanvragen. De hoogte van de subsidiebedrag is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Het maximale bedrag is €3500 inclusief Btw. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten van een extern advies van een specialist voor het verduurzamen en verfrissen van scholen.

Digitaal aanvragen

De aanvraag van de subsidie verloopt digitaal via eLoket. Hiervoor is eHerkenning met niveau 1 nodig. De aanvraag en ontvangst van een eHerkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk energieadviesbureau voor de particuliere- en zakelijke markt. Wij zijn de partner van woning- en gebouweigenaren, aannemers en overheden. Energiekeurplus is specialist in energiebesparing, energielabel, thermografie & blowerdoor. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Tags:

Gerelateerd:

Plaats een reactie