Energiekeurplus bepaalt de Energie Index van een woningEnergie Index

Het oude energielabel is op 1 januari 2015 vervangen door de Energie Index (EI). Heb je in het verleden al een energielabel laten opstellen dan blijft dit label geldig tot 10 jaar na de opnamedatum. De EI is een getal dat de energieprestatie van een gebouw nauwkeurig weergeeft. De Index wordt door een gecertificeerd EPA-adviseur berekend na een uitgebreide woninginspectie en aan de hand van de bouwtekeningen.

Hoe wordt de Energie Index bepaald?

Tijdens de woninginspectie worden de isolatiewaarden en oppervlaktes van de ‘thermische schil’ van de woning; de vloer, het dak, de gevels, het glas, de deuren en panelen bepaald. Verder wordt het rendement de verwarmingsinstallatie en de tapwaterverwarming bepaald en ten slotte wordt gekeken naar het ventilatie systeem en naar eventueel toegepaste duurzame technieken. Een woning wordt voor de bepaling van de EI gecontroleerd op maar liefst 150 verschillende aspecten. Een woningopname voor de index duurt ongeveer 1 tot 1½ uur. De meeste gegevens worden door onze EPA-adviseur opgemeten of nagegaan, enkele andere gegevens vragen wij u wel klaar te leggen; een jaaroverzicht van de energierekening en ook kopieën van de bouwtekeningen van de woning (die wij mee mogen nemen).

Waarvoor wordt de Energie Index gebruikt?

Aan de Energie Index worden financiële instrumenten gekoppeld, zoals de hoogte van het rentepercentage van je hypotheek en het aantal punten voor  woningwaarderingsstelsel (WWS) van huurwoningen. Professionele woningeigenaren, gebruiken de EI om de maximale huurprijs van een verhuurpand te bepalen. Bovendien kunnen verhuurders van woningen onder de liberalisatiegrens in aanmerking komen voor maximaal €4500 STEP subsidie per huurwoning wanneer zij de Energie Index van deze woning verbeteren.

Is de Energie Index verplicht?

De index is niet verplicht bij de verkoop van een woning, zoals het definitief energielabel dat wel is. Hoewel het niet verplicht is bij verkoop kan het wél gebruikt worden in plaats van een definitief energielabel. Voor woningverhuurders is het wél verplicht om de nieuwe huurder van een woning een Energie Index te overhandigen bij het aangaan van de huurovereenkomst.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een volstrekt onafhankelijk adviesbureau voor de particuliere- en professionele markt. Wij zijn expert in energiebesparing, energieadvies en thermografie in Groningen, Friesland en Drenthe.

Gerelateerde diensten