STEP subsidie huurwoning

step-subsie-huurwoning

STEP subsidie voor huurwoningen

De STEP subsidie is bedoeld voor verhuurders van huurwoningen in de gereguleerde huursector. Een aanvraag voor STEP kan worden ingediend tot en met 31 december 2017. De Nedelandse overheid ondersteunt met deze STEP subsidie verhuurders om de energieprestatie van huurwoningen onder de liberalisatiegrens te verbeteren. Hiermee geeft zij een extra impuls aan energiebesparing in bestaande huurwoningen.

Voor wie is de STEP subsidie?

Woningcorporaties en andere verhuurders van woningen waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt, komen in aanmerking voor deze STEP subsidie (Stimuleringsregeling energieprestatie huursector).

Voorwaarden STEP

Je kunt een subsidieaanvraag indienen voor één of voor meerdere huurwoningen. Per 1 januari 2015 is de hoogte van het subsidiebedrag afhankelijk van de Energie-Index van de betreffende huurwoning.  Bij de aanvraag moet de energieprestatie van de huurwoning een opgenomen zijn en moet deze voorzien zijn van een Energie-Index. Na renovatie moet aan de hand van een verbeterde Energie-Index de toegenomen energieprestatie worden aangetoond.

Hoogte STEP subsidie verhuurder

De hoogte van de subsidie voor een huurwoning en de mate waarin de Energie-Index moet worden verbeterd door eigenaren van een huurwoning zijn te lezen in onderstaande tabel:

Hoogte STEP subsidie voor verhuurder

Hoogte STEP subsidie woningcorporatie

De hoogte van de subsidie voor een huurwoning en de mate waarin de Energie-Index moet worden verbeterd door woningcorporaties zijn te lezen in onderstaande tabel:

Lees hier de hoogte en de voorwaarden voor STEP subsidie voor een woningcorporatie

STEP subsidie aanvragen

STEP aanvragen kan van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2017. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. De aanvraag verloopt digitaal via eLoket. Hiervoor heeft is eHerkenning (bedrijven) of  een DigiD (particulieren) nodig.  Het aanvragen en ontvangen van een DigiD of eHerkenningsmiddel kost 1 tot 7 werkdagen.

Fonds energiebesparing huursector

Naast STEP kom je mogelijk ook in aanmerking voor het Fonds energiebesparing huursector (FEH). FEH biedt verhuurders van woningen een lening met een lage rente.