Laag BTW-tarief verlengd

Laag BTW-tarief voor energiebesparing en isolatie verlengd

Laag BTW verbouwing en isolatie verlengd

De Rijksoverheid heeft bekend gemaakt dat het verlaagde BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel waaronder energiebesparing en isolatie van bestaande woningen zal worden verlend tot 1 juli 2015. Het BTW-tarief van 6 procent is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden in en aan een woning. 

Onder deze werkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning en de aanleg en onderhoud van de tuin. Energiebesparing door het aanbrengen van isolatie of het nemen van andere energiebesparende maatregelen vallen ook nadrukkelijk onder het verlaagde BTW-tarief. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen. Door deze regeling is een splitsing nodig tussen de arbeids- en de materiaalkosten.  Het moment van het afronden van de werkzaamheden is belangrijk omdat dit bepalend is voor de hoogte van het BTW-tarief. Het lage BTW-tarief van 6% geldt alléén voor de projecten die worden afgerond vóór 1 juli 2015.

Lees meer