EIA 2016 verhoogd van 41,5 naar naar 58%

De energielijst 2016 voor EIA is gepubliceerdEIA 2016 verhoogd naar 58%

Op 30 december is de Energielijst 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. Het belastingaftrek percentage van de EIA wordt verhoogd van 41,5 naar 58%. Zo ontstaat een netto voordeel van 14% voor bedrijven die investeren in energiebesparing of duurzame energie. De Energielijst 2016 bevat energiebesparende maatregelen die in aanmerking komen voor Energie Investeringsaftrek.

EIA (energie investerings aftrek)

De EIA is een belastingaftrekregeling die financieel voordeel oplevert voor bedrijven die investeren in energiebesparing of in het gebruik van duurzame energie. Bedrijven die belasting betalen in Nederland krijgen in 2016 gemiddeld 14% netto voordeel door met gebruik van de EIA te investeren in energiebesparing of duurzame energie. Dit zorgt ervoor dat een investering zich in veel gevallen al binnen enkele jaren terugverdient.

Voorwaarden & Energielijst 2016

Investeringen in energiebesparing en duurzame energie die in aanmerking komen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De investering in energiebesparing of duurzame energie is minstens €2500.
  • Het gaat om een bedrijfsmiddel dat niet eerder gebruikt is.
  • Het bedrijfsmiddel staat op de Energielijst 2016.

Maatwerkadvies energiebesparing

Wanneer je als ondernemer wilt investeren in energiebesparing is het aan te raden om een maatwerkadvies door Energiekeurplus te laten uitvoeren. Hierin is precies te lezen waar in het bedrijf de grootste kansen voor energiebesparing liggen en wat de kosten en terugverdientijden van de energiebesparende maatregelen zijn.

Alléén met een maatwerkadvies is het mogelijk om gebruik te maken van EIA voor een compleet pakket energiebesparende maatregelen, zelfs wanneer deze maatregelen niet op de Energielijst 2016 voorkomen. Voorwaarde is wel dat uit het maatwerkadvies blijkt dat er een energielabel A wordt behaald of dat het energielabel met minstens drie stappen verbeterd. De kosten van een maatwerkadvies energiebesparing vallen onder de EIA belasting aftrek.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk energieadviesbureau voor de particuliere- en zakelijke markt. 
Wij zijn gecertificeerd EPA-U adviseur en partner van gebouweigenaren en bedrijven in energiebesparing, energielabel en thermografie. Wij werken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Tags:

Gerelateerd: