Gevel

Thermografie bij lekkage en vochtproblemen bij de gevelGevel lekkage en optrekkend vocht

Bij veel gebouwen zijn vochtplekken zichtbaar. Vaak zijn dit donkere vlekken van optrekkend vocht, of witte kalkvlekken. Vocht in een gevel is altijd een aanwijzing voor ellende! Een gebouw moet goed geïsoleerd, wind- en waterdicht zijn om een gezond en comfortabel leefklimaat te kunnen garanderen. Wanneer dit niet het geval is leidt het tot een oncomfortabel-, soms zelfs ongezond binnenklimaat en een hoog energieverbruik.

Lekken in gevels veroorzaken veel energieverlies, niet alleen ten gevolge van infiltratie van koude buitenlucht maar ook door vocht- & damptransport gaat véél kostbare warmte verloren!

Oorzaken gevel lekkage

Er zijn vele oorzaken die tot vochtproblemen zoals optrekkend vocht, doorslaande gevels en lekkages kunnen leiden. Valspecie en puin in een spouwmuur kunnen koudebruggen, condensatie en schimmel op de muur veroorzaken. Lekkages bij aansluitingen van daken en kozijnen kunnen tot wateroverlast leiden. Dakgoten en regenpijpen en riolen veroorzaken veel problemen  met water en vocht. Maar ook regendoorslag, constructiefouten en ontbrekende waterkeringen kunnen tot vochtproblemen en lekkages leiden.

Gevel inspectie

Energiekeurplus doet onderzoek naar de oorzaken van gevel lekkage en vochtproblemen zoals optrekkend vocht. Hiervoor maken wij gebruik van verschillende technieken zoals thermografie, UV lekdetectie, vochtmetingen en endoscopie. In een helder rapport leggen wij de geconstateerde gebreken vast, zodat zij aan de hand hiervan door een aannemer, loodgieter of isolatiebedrijf hersteld kunnen worden. Wanneer een lekkage in een gevel wordt veroorzaakt door een plotselinge breuk in een leiding of een doorvoer worden de kosten van onze inspecties in veel gevallen vergoed door de opstalverzekering.

Loslatend gevel pleisterwerk

Daarnaast kunnen wij met thermografie het loslatend pleisterwerk en loskomende tegels bij gevels op sporen. Door gebruik te maken van de zon maken wij de holtes in de gevel achter het pleisterwerk of de tegels zichtbaar. Zo kan de schade aan de gevel plaatselijk worden gerepareerd. Zo kunnen hoge kosten, gevaarlijke situaties en lichamelijk letsel worden vermeden.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is jouw partner in energiebesparing, lekdetectie, Blowerdoor & thermografie – ITC Level 3. Wij werken op afspraak in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

De kosten van een gevel inspectie zijn vanaf  €295 voor een woning. Het bedrag is onder meer afhankelijk van het soort lekkage en de te gebruiken technieken. Om een offerte voor lekdetectie te kunnen maken is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van de problemen die er spelen.

Ja, ik wil graag een gevelinspectie in verband met lekkage of vochtproblemen aanvragen!

Datum 16 januari 2018 Energiekeurplus