Gevelinspectie

Gevel inspectie; optrekkend vocht en lekkage

Veel gebouwen hebben vochtplekken. Vaak zijn dit donkere vlekken van optrekkend vocht, of witte vlekken van kalk en zouten. Vocht in een gevel betekent altijd ellende! Een gebouw moet goed geïsoleerd, wind- en waterdicht zijn om een gezond en comfortabel leefklimaat te kunnen garanderen. Wanneer dit niet het geval is leidt het tot een oncomfortabel-, soms zelfs ongezond binnenklimaat en een hoog energieverbruik.

Lekkage bij gevels veroorzaken veel energieverlies ten gevolge van infiltratie van koude lucht. Maar ook door vocht- en damptransport gaat veel kostbare warmte verloren!

Oorzaken van lekkage

Er zijn vele oorzaken die tot problemen zoals optrekkend vocht, doorslaande gevels en lekkages kunnen leiden. Valspecie en puin in een spouwmuur kunnen koudebruggen, condensatie en schimmel op de muur veroorzaken. Lekkages bij aansluitingen van daken en kozijnen leiden tot wateroverlast. Dakgoten en regenpijpen en riolen veroorzaken veel problemen  vochtproblemen. Maar ook regendoorslag, constructiefouten en ontbrekende waterkeringen kunnen tot vochtproblemen en lekkages leiden.

Gevel inspectie

Energiekeurplus doet onderzoek naar de oorzaken van lekkage en vochtproblemen bij gevels. Hiervoor maken wij gebruik van verschillende technieken zoals thermografie, UV lekdetectie, vochtmetingen en endoscopie. In een helder rapport leggen wij de geconstateerde gebreken vast, zodat zij aan de hand hiervan door een aannemer, loodgieter of isolatiebedrijf hersteld kunnen worden. Wanneer een lekkage wordt veroorzaakt door een plotselinge breuk in een leiding of een doorvoer worden de kosten van onze inspecties in veel gevallen vergoed door de opstalverzekering.

Loslatend pleisterwerk

Daarnaast kunnen wij met thermografie het loslatend pleisterwerk en loskomende tegels bij gevels op sporen. Door gebruik te maken van de zon maken wij de holtes in de gevel achter het pleisterwerk of de tegels zichtbaar. De schade aan gevels kan dan plaatselijk worden gerepareerd. Zo kunnen hoge kosten, gevaarlijke situaties en lichamelijk letsel als gevolg van loskomende geveldelen worden vermeden.

Enkele voorbeelden van een gevel inspectie

Kosten gevel inspectie 

De kosten van een gevel inspectie zijn vanaf €350 voor een woning. Het bedrag is onder meer afhankelijk van het soort lekkage en de te gebruiken technieken. Om een offerte voor lekdetectie te kunnen maken is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van de problemen die er spelen.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is jouw partner in energiebesparing, lekdetectie, Blowerdoor & thermografie – ITC Level 3 gecertificeerd. Wij werken op afspraak in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Voor gevel inspecties bij grotere gebouwen zijn wij landelijk actief.

Ja, ik wil graag een gevel inspectie aanvragen!

Gevel
Ik ben op de hoogte van de inhoud van de privacy verklaring en geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen.