Gevel lekkage

Gedegen onderzoek bij gevel lekkage & optrekkend vocht

Gevel lekkages en optrekkend vocht

Veel gebouwen vertonen vochtplekken. Vaak zijn dit donkere vlekken als gevolg van gevel lekkage of van optrekkend vocht, of witte vlekken van kalk en zouten. Lekkages bij gevels betekenen altijd ellende! Een gebouw moet goed geïsoleerd, wind- en waterdicht zijn om een gezond en comfortabel leefklimaat te kunnen garanderen. Wanneer dit niet het geval is leidt het tot een oncomfortabel-, soms zelfs ongezond binnenklimaat en een hoog energieverbruik.

Oorzaken van gevel lekkage

Er zijn vele oorzaken die tot problemen als optrekkend vocht, doorslaande gevels en lekkages kunnen leiden. Valspecie, isolatiegebreken en puin in een spouwmuur kunnen koudebruggen, condensatie en schimmel op de muur veroorzaken. Lekkages bij aansluitingen van daken en kozijnen leiden tot wateroverlast. Dakgoten en regenpijpen en riolen veroorzaken veel vochtproblemen. Maar ook regendoorslag, constructiefouten en ontbrekende waterkeringen kunnen tot vochtproblemen en lekkages leiden.

“Gevel lekkages veroorzaken veel energieverlies door ongecontroleerde in- en exfiltratie van lucht, vocht en als gevolg van damptransport!”

– Energiekeurplus

Loslatend pleisterwerk

Daarnaast kunnen wij met thermografie loslatend pleisterwerk, loskomende tegels en bij gevels op sporen. Door gebruik te maken van de zon maken wij de holtes in de gevel achter het pleisterwerk of de tegels zichtbaar. Eventuele schade kan dan vervolgens plaatselijk worden gerepareerd. Zo kunnen hoge kosten en zelfs gevaarlijke situaties of lichamelijk letsel als gevolg van loskomende geveldelen worden vermeden.

Enkele voorbeelden van een gevel inspectie

Kosten van een onderzoek bij gevel lekkage

De kosten van een gevel inspectie zijn vanaf €350 voor een woning. Het bedrag is onder meer afhankelijk van het soort lekkage en de te gebruiken technieken. Om een offerte voor lekdetectie te kunnen maken is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van de problemen die er spelen.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is jouw partner in energiebesparing, lekdetectie, Blowerdoor & thermografie – ITC Level 3 gecertificeerd. Wij werken op afspraak in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Voor gevel inspecties bij grotere gebouwen zijn wij landelijk actief.

Ja, ik wil graag een offerte voor een gevel inspectie aanvragen!

Gerelateerde diensten

Geschatte leestijd: 3 minuten